naslovna > Županijska stručna vijeća > ŽSV strojarstva, brodogradnje i metalurgije

Županijsko stručno vijeće strojarstva, brodogradnje i metalurgije


 

Šk.g. 2021.-2022.


9.12.2021. Izvješće sa ŽSV strojarstva, brodogradnje i metalurgije
ŽSV strojarstva, brodogradnje i metalurgije održane 9.12.2021. online sa sljedećim dnevnim redom:
1. Godišnje izvješće o radu ŽSV-a za šk. god. 2020./21., Elvis Miletić
2. Plan rada ŽSV-a za šk. god. 2021./22., Elvis Miletić
3. Problemska nastava (Zlatko Menalo - Obrtničko-industrijska škola Županja, Nikica Menalo - OŠ Bartola Kašića Vinkovci
4. Procjena potencijala korištenja energije vjetra u RH, Matej Lazarević - Srednja škola Metković
5. Priprema učenika za WorldSkills Croatia 2022., Elvis Miletić -  Hodogram natjecanja WorldSkills Croatia 2022.
6. Razno i evaluacija stručnog skupa   Elvis Miletić

Ad 1. Članovi vijeća usvojili su  godišnje izvješće o radu za školsku 2020./21.
Ad 2. Nastavnicima je prezentiran godišnji plan rada za tekuću školsku godinu koji je prihvaćen
Ad 3. Zlatko Menalo iz Obrtničko-industrijske škole iz Županje održao je predavanje na temu: Problemska nastava -s cenarij poučavanja s primjerom nastavnog sata: Električni pogon vozila
Nastavnik je na inovativni način s učenicima obradio jednu nastavnu jedinicu novim načinom poučavanja.
Ad 4. Matej Lazarević iz Srednje škole Metković održao je predavanje na temu: Procjena potencijala korištenja energije vjetra u RH s primjerima izrade vjetrogeneratora i vjetroelektrane
Ad 5. Nastavnici su informirani o aktivnostima za WorldSkills Croatia 2022. s aktivnostima koji su dosad provedene i koji su idući koraci u svezi natjecanja.
Ad 6. Na kraju je izvršena evaluacija skupa
Na vijeću je bilo prisutno 16 nastavnika.
(Voditelj ŽSV-a  Elvis Miletić)

Šk.g. 2020.-2021.

30.8.2021. Održano ŽSV strojarstva, brodogradnje i metalurgije Dana  25.08.2021. održano je online ŽSV strojarstva, brodogradnje i metalurgije sa sljedećim dnevnim red:
1. Osvrt na   5.Dane strukovnih nastavnika
2. Iskustva online nastave
3. Vrednovanje,primjeri dobre prakse
4. Uporaba CAD-CAM tehnologije u Fusion 360 s primjenom u nastavi          
5. Evaluacija stručnog skupa
Ad1. Voditelj stručnog vijeća Elvis Miletić dao je kratki osvrt na 5. Dane strukovnih nastavnika koji su organiziranu u Šibeniku od 15.06.2021.do 18.06.2021.
Nastavnici su upoznati tema na plenarnim predavanjima i na sektorskim radionicama.
Isto tako upoznati su sa novostima koji se dešavaju u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanju odraslih kao i na kojim se dokumentima trenutno radi ,počevši od izrade sektorskih i međusektorskih kurikuluma te izrade standarda zanimanja.
Bilo je riječi o novom načinu stručnog usavršavanja nastavnika počevši od usavršavanja pripravnika do nastavnika koji se usavršavaju kod poslodavca.
Stručnom skupu obratio se i viši savjetnik u ASOO-u gospodin Damir Zvonar .
Ad2.Školski psiholog Mirjana Dobrić održala je predavanje na temu: Iskustva online nastave
Istaknuto je kroz koje sve izazove prolaze učenici i nastavnici počevši od psihičkih pa do obrazovnih te koje posljedice mogu imati na mentalno zdravlje učenika i nastavnika.
Ad3.Nastavnice iz Tehničke škole  Rijeka, Snježana Kučić Mirković i Darija Tadin-Đurović održale su predavanje na temu: Vrednovanja s primjerima vrednovanja koji se susreću u nastavnom procesu.
Ad4.Filip Šugar iz Tehničke škole Pula održao je predavanje na temu: Uporaba CAD-CAM tehnologije u Fusion 360 s primjenom u nastavi.
Ovo je bio nastavak predavanja jer je prvi dio predavanja bio na jednom od prijašnjih županijskih susreta.
Ad5.Na županijskom stručnom vijeću bilo je prisutno 23 nastavnika. Pored nastavnika naše županije seminaru su nazočili i nastavnici iz ostalih škola  Republike Hrvatske.
Na kraju je izvršena evaluacija uz pozitivno mišljenje svih sudionika.
(Voditelj ŽSV: Elvis Miletić)


23.12.2020. Izvješće za ŽSV strojarstva održanog online 17.12.2020.
Dnevni red:
1. Godišnji plan i program rada za šk.2020./21., Elvis Miletić,prof.
2 .Unapređenje digitalnih kompetencija nastavnika - online provjera znanja, Karmen Mott Bingula, mag.ing.mech
3. Preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja u šk.2020./21., Elvis Miletić, prof.
4. Prezentacija oglednog sata, Elvis Miletić, prof.
5. Razno i evaluacija
Ad1) Nastavnici su upoznati sa godišnjim planom i programom rada kojeg su jednoglasno prihvatili.
Ad2) Karmen Mott Bingula, mag.ing.mech održala je predavanje o online provjeri znanja. Istaknula je koje su prednosti takve provjere znanja ,tko ga sve može pisati, koji se sve alati koriste za online provjeru s posebnim osvrtom na Office 365, Google Forms jer je ova aplikacija besplatna za nastavnike.
Poveznica za predavanje: OVDJE!
Ad3) Nastavnici su upoznati sa preporukama/okvirom za realizaciju ishoda učenja u šk. 2020./21.
Školska godina 2020./2021. započela je u ozračju pandemije koronavirusne bolesti (COVID-19) koja je izazvala neviđenu krizu na svim područjima ljudskog djelovanja. Pandemija je preobrazila i kontekst u kojem se provodi obrazovanje, ne samo zbog uporabe raznih platformi i potrebe da se uzmu u obzir i druge okolnosti od onih za koje su kurikulumi/nastavni programi izvorno dizajnirani, već i zato što su određena znanja i kompetencije potrebnije/relevantnije u trenutnoj situaciji.
U postojećim epidemiološkim okolnostima i s predviđenim modelima nastave kojima se predviđa pretežita provedba nastave uživo sa svrsishodnom dopunom nastavom na daljinu, treba težiti tome da svi učenici u strukovnim školama, u skladu sa svojim mogućnostima, postignu ishode učenja kroz nastavne sadržaje propisane pojedinim strukovnim kurikulumima/nastavnim programima kako bi im se omogućio uspješan prijelaz u novi razred, stjecanje potrebnih kompetencija za cjelovitost strukovne kvalifikacije/zanimanja te omogućio nastavak obrazovanja ili uspješno uključivanje u svijet rada.
Nastavno na Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 te Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo s početkom nastavne godine 2020./2021., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom rujna 2020. u suradnji sa županijskim/međužupanijskim stručnim vijećima izradila je preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja. Usprkos nastojanju da se ishodi učenja/nastavni sadržaji propisani za određeni razred ostvare u cijelosti, u postojećim epidemiološkim okolnostima koje se ne mogu potpuno predvidjeti, bilo je potrebno odrediti temeljne ishode učenja/nastavne sadržaja za strukovne nastavne predmete.
Kako bi se izvršile prilagodbe, u obzir su uzete karakteristike obrazovnih sektora, resursi i kapaciteti strukovnih škola, vodeći pritom računa i o mogućnostima učenika. Izvršena je prioritizacija i kontekstualizacija ishoda učenja/nastavnih sadržaja na temelju konsenzusa na razini pojedinih stručnih vijeća koji je, između ostalog, uključivao i element voljnosti članova stručnih vijeća da sudjeluju u ovome procesu. Također, ove prilagodbe dale su važnost vrijednostima i kompetencijama koje su došle do izražaja u trenutnoj situaciji: solidarnost, samoregulirano učenje, razvoj socijalno-emocionalnih vještina, briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih.
Ishodi učenja i nastavni sadržaji integrirani su u interdisciplinarne tematske skupove koji omogućavaju istodobno obrađivanje tema iz različitih nastavnih predmeta problemskim, projektnim ili istraživačkim metodama. Naglasak je stavljen na neovisnost i autonomiju nastavnika te udruženi pristup učenju, bilo da se radi o nastavnicima različitih nastavnih predmeta, bilo da je riječ o učenicima.
Isto tako, prilikom prilagođavanja ishoda učenja/nastavnih sadržaja razmotrene su potrebe učenika u pomoćnim zanimanjima te je i ovdje primijenjeno načelo interdisciplinarnosti.
Vježbe i praktična nastava
Iskustva tijekom online nastave u drugom polugodištu prošle školske godine dokazuju da je:
-    razvijanje strukovnih vještina u virtualnom okruženju otežano, a za većinu kvalifikacija i nemoguće.
-    izvođenje vježbi u školi i u svijetu rada stoga je prioritetno te je važno da se vježbe izvode od samog početka nastavne godine i kad god je to moguće, bez odgode koja je bila uobičajena da se ostvare ishodi učenja povezani s teorijskim znanjem potrebnim za izvođenje vježbi i praktičnog rada.
-    predlaže se integrirati stručno-teorijsku nastavu s praktičnom gdje god i kad god je to moguće uz kontinuiranu suradnju nastavnika.
Poveznica za preporuke OVDJE!
Ad4) Nastavnicima je prezentiran ogledni sat iz Tehničkog crtanja za prvi razred četverogodišnje tehničke škole u zanimanju Elektrotehničar kojeg je prezentirao Elvis Miletić.
Ad5) Nastavnici su dobili informacije o Pravilniku o napredovanju nastavnika, Standardima zanimanja, te o početku izrade kvalifikacija.
Nastavnicima je upućen poziv da sami predlože teme za buduće županijsko stručno vijeće.
Na vijeću je bilo prisutno 10 nastavnika iz škola u Istri.
(Voditelj: ŽSV Elvis Miletić, prof.)

Šk.g. 2019.-2020.


14.2.2020. Izvješće sa 2. ŽSV-a strojarstva Istarske županije Na županijskom vijeću strojarstva obrađene su sljedeće teme:
1. Izvješće sa 3. Dana strukovnih nastavnika održanog u Šibeniku
Kratki osvrt na dane prezentirao je Alen Šestak ing. elektrotehnike. Rečeno je koje su bile teme na plenarnom predavanju, a koje na sektorskim vijećima te gdje se mogu naći materijali sa seminara.
2. Novi model stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika OVDJE!
Dat je kratki osvrt na novi model usavršavanja nastavnika i kao je došlo do njegove izrade.
Model usavršavanja prezentirao je Elvis Miletić, prof., voditelj ŽSV-a
3. Novi pravilnik o napredovanju nastavnika u školama OVDJE!
Dat je kratki pregled novog pravilnika i koje su osnovne izmjene u odnosu na stari pravilnik.
Pravilnik je prezentirao Elvis Miletić, prof.
4. Bestrujno niklanje OVDJE!
O prednostima primjeni i načinu izvođenja bestrujnog niklanja govorio je dr.sc Mauro Maretić, dip.in.st.iz Tehničke škole Pula.
5. Primjena alata Fusion 360 u nastavi OVDJE!
O primjeni načinu rada i mogućnostima alata za crtanje predavanje je imao Filip Šugar, mag. ing. mech., nastavnik u Tehničkoj školi Pula.
Preuzimanje:
Novi model natjecanja WorldSkills Croatia 2020. - pdf


15.1.2020. Prezentacija Djelovanje topline na instalaciju, Elvis Miletić - pdf


11.12.2019.  U SŠMB-u održano ŽSV STROJARSTVA 
Na Županijskom stručnom vijeću obrazovnog sektora Strojarstva i Elektrotehnik,e koje je organizirano 5. prosinca u Školskoj radionici Srednje škole Mate Blažine u Labinu, održana je radionica E-TRAINERS - korištenje IKT-a u nastavi. Nastavnici struke imali su prilike sudjelovati u interaktivnoj radionici prezentacije IKT alata primjenjivih u procesu učenja, poučavanja i samo/vrednovanja. Tijekom radionice sudionici su imali priliku koristiti razne alate za rješavanje zadataka (iz perspektive učenika) te ih analizirati i vidjeti kako se koriste za izradu/pripremu nastavnih aktivnosti (iz perspektive nastavnika). Bile su opisane platforme za daljnje online samostalno stručno usavršavanje nastavnika/ca u svrhu jačanja njihovih digitalnih kompetencija koje su nužne u vrijeme kompletne digitalizacije škola.
Neki od alati koji su bili prezentirani su sljedeći:
1. Kviz o digitalnim alatima pomoću stranice Quizizz
2. Stablo kompetencija
3. Kviz s QR kodovima - demonstracija, kako izraditi QR kodove, prednosti i nedostaci
4. Opis platforme e-trainers.eu za digitalno usavršavanje nastavnika
5. Izrada korisničkog računa u platformi i prikaz glavnih dijelova
6. Rješavanje 1-3 kratke lekcije u platformi
7. Izrada prijedloga nastavne aktivnosti u grupama u kojoj se koristi 1 ili nekoliko predstavljenih digitalnih alata
Radionicu je vodila Antonela Marjanušić, prof., voditeljica projekta, Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Rijeka.
Na seminaru je bilo prisutno 16 članova vijeća iz Istarske županije.
(Tekst i foto: Elvis Miletić, voditelj ŽSV-a strojarstva za IŽ)

Šk.g. 2017.-2018.


23.03.2018. U Srednjoj školi Mate Blažine održano je županijsko stručno vijeće strojarstva Na stručnom vijeću  obrađena je tema:Izrada proizvoda u produkt dizajnu. Radionicu je modelirala Kristina Škaler, dip.ing.st, a edukatori su bili učenici iz udruge FabLab:  Rober Lešković, Marko Stošić,Lara Škaler i Mateo Miličević.
U uvodnom djelu nastavnici su upoznati sa poviješću i mogućnostima 3D modeliranja i printanja. U drugom dijelu radionice na računalima se izrađivala  kuća u Sketchappu. Isto tako nakon skeniranja izradio se jedan model printanjem. U daljnjem tijeku  radionice izrađen je model kalupa u koji se mogu lijevati određeni materijali.

Inače udruga FabLab bavi se digitalnim fabrikacijama, edukacijom i razvojem, a  radionice izvodi po cijeloj Hrvatskoj i susjednim državama. Specifičnost ove radionice sastoji se u tome da osposobljeni učenici vode ovu radionicu i nastavnicima pokazuju kako se mogu primijeniti nove tehnologije.
Na seminaru je bilo prisutno 18 članova ŽSV strojarstva istarske županije iz slijedećih škola:Tehničke škole Pula,Srednje škole Buzet,Industrijsko obrtničke škole Pula, S.Š.Mate Blažine Labin, TSŠ Dante Alighieri Pula, Strukovne škole Eugen Kumičić Rovinj i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin.
Isto tako na radionici su bili prisutni i pojedini članovi aktiva elektrotehnike iz naše škole.
(Teks i foto: Elvis Miletić)


24.11.2017. Strukovno obrazovanje uspješno će se modernizirati  Na cjelodnevnoj konferenciji “Uloga škola u modernizaciji strukovnog obrazovanja”, održanoj u petak u Zagrebu u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), više od 90 posto ravnatelja hrvatskih strukovnih škola izrazilo je uvjerenje da će, zajedno s ostalim dionicima, uspješno modernizirati strukovno obrazovanje.
Okupljeni ravnatelji srednjih strukovnih škola iz cijele Hrvatske, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske obrtničke komore (HOK) i sindikata usredotočili su se na temu nužne modernizacije strukovnog obrazovanja, koja se treba provesti u skladu s Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja 2016.-2020., te skorašnjim izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, kao i prijedlogom Nacionalnoga kurikuluma za strukovno obrazovanje.
Kako je istaknuo ravnatelj ASOO-a Mile Živčić, svrha konferencije jest ojačati povezanost između Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje, a organizirana je u sklopu ESF projekta Agencije “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” kao jedan od ključnih događaja Europskoga tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Hrvatskoj.
Taj europski tjedan pokrenula je Europska komisije kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta učinilo privlačnijim kroz razna događanja koja će se održavati u cijeloj Europi, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.
Anketa pokazala i da 93 posto ravnatelja smatra da strukovno obrazovanje treba modernizirati
Organizatori su pripremili i on-line anketu i ravnateljima postavili nekoliko pitanja, među kojima smatraju li da je potrebna modernizacija strukovnog obrazovanja i vjeruju li da će u tomu uspjeti zajedno s ostalim dionicima toga procesa.
Anketa je pokazala da je čak 93 posto ravnatelja, koji su sudjelovali u anketi, uvjereno da strukovno obrazovanje treba modernizirati, a isti postotak ih vjeruje i da će u tome uspjeti zajedno sa svima koji u tome procesu sudjeluju.
Pri tomu su svi suglasni kako treba vratiti međusobno povjerenje škola i poslodavaca kako bi zajednički prebrodili problem koji se tako često spominje – da škole ne obrazuju učenike za rad, a poslodavci ne osiguravaju učenicima adekvatnu praksu.
Pitanje povjerenja i nužnost da se ono ponovno uspostavi jedan je i od zaključaka okrugloga stola koji je ‘zaokružio’ konferenciju.
Prskalo: Treba razlučiti rad od nerada, neupitna potpora Ministarstva
Od početka do kraja konferncije u njezinu je radu sudjelovao i pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo, poznavatelj strukovnog obrazovanja.
Uz napomenu kako ga je “ministrica naputila da pozorno od početka do kraja prati konferenciju”, Prskalo je ustvrdio da Ministarstvo znanosti daje neupitnu potporu modernizaciji strukovnog obrazovanja i cjelovitoj obrazovnoj reformi te da ta potpora nije “politički obojena već je temeljena na čvrstoj opredijeljenosti za kvalitetne promjene hrvatskog obrazovnog sustava u cijeloj vertikali”.
Prskalo je istaknuo kako je važno i razlučiti kvalitetan rad od nerada, a što će onda dovesti do toga da iste plaće više neće imati oni koji rade kvalitetno i oni koji nemaju rezultate, što su sudionici popratili pljeskom.
Pljesakom su popratili i riječi Tihomira Tomčića, ravnatelja strukovne školi Vice Vlatkovića u Zadru koji je ustvrdio da odgovornost za strukovno obrazovanje moraju preuzeti HGK, HUP i HOK. Tomčić je predstavio i prijedlog Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje rekavši, među ostalim, kako će taj prijedlog, odnosno izborni moduli, dati veliku autonomiju strukovnim školama.
S tim u vezi, podsjetio je i na riječi ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak kako autonomija mora uključivati i odgovornost, kako prema užoj, tako i prema široj zajednici.

Pljesak je ‘zaslužio’ i predsjednik Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec koji je ustvrdio da u hrvatskim školama rade izvrsni nastavnici, te da naročito treba istaknuti one koji rade u uvjetima ‘zone sumraka’, a obrazuju kvalitetne kadrove.
Omjer obveznih i izbornih kurikuluma promijenjen ‘u korist’ izbornih.
Pomoćnica ravnatelja ASOO-a Vesna Anđelić istaknula je kako su i prije postojali obvezni i izborni kurikulumi, ali da je sada njihov omjer promijenjen ‘u korist’ izbornih, pa će tako 70 posto biti obvezni kurikulumi, a 30 posto izborni.
Anđelić je ukazala i na neke termine vezane za strukovno obrazovanje, među kojima je i sektorski kurikulum – okvir koji obuhvaća sve strukovne kurikulume kojima se omogućuje stjecanje kvalifikacija na razinama od 2 do 5 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) jednoga obrazovnog sektora.
Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje je pak dokument kojim se određuju svrha, vrijednosti, ciljevi, procesi učenja i poučavanja, organizacija i načini vrednovanja ishoda učenja u sustavu strukovnog obrazovanja Republike Hrvatske.
Kurikulum škole je pak dokument koji izrađuje i donosi ustanova za strukovno obrazovanje te kojim se detaljno razrađuje odgojno-obrazovni proces kojim se stječu kvalifikacije na razinama od 2 do 5 HKO-a u toj ustanovi, a izrađuje se na temelju sektorskoga kurikuluma. Istaknula je kako se može reći da je taj dokument zapravo ‘lice obrazovne ustanove’.
Sudionici su imali prilike steći i širi uvid u temu konferencije zahvaljujući izlaganjima gostiju iz Finske i Danske. Tako je bilo riječi o reformi strukovng obrazovanja i osposobljavanja u Finskoj, te o modernim pristupima u usavršavanju nastavnika u Danskoj o kojima je govorio Hans Jørgen Knudsen.
Preuzimanje:
Uloga škola u modernizaciji strukovnog obrazovanja, Prskalo - PDF
Projekti ASOO-a, Buić - PDF
Promocija cjeloživotnog učenja, Vučić - PDF
Predstavljanje prijedloga nkso, Fustar - PDF
Modernizacija SOO, Anđelić, PDF

Poveznice:
Službenoj stranici Konferencije OVDJE!

3.11.2017. Stručni skup „Suvremeni izazovi u radu s adolescentima“  Dana 3. studenog 2017. u Industrijsko strojarskoj školi u Zagrebu  održan je Stručni skup za nastavnike/ce koje rade s učenicima s teškoćama  pod nazivom „Suvremeni izazovi u radu s adolescentima“ u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  Iz naše  škole sudjelovalo je troje profesora: Mirjana Dobrić, Elvis Miletić te Irena Crvak. Sadržaj programa se je odnosio na ove teme "Rad s adolescentima problematičnog ponašanja", "Kako osnaživati mentalno zdravlje adolescenata?" i "Kako se nositi sa stresom-mindfulness u školskom okruženju" s ciljem unapređivanja kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje.  Profesori  su stekli korisne informacije koje će im pomoći u deseminaciji i prijenosu informacija i osnaživanju nastavnika koji rade s učenicima s teškoćama u ponašanju. Time će se omogućiti i kvalitetnija pomoć učenicima kao i stvaranje uvjeta za  osnaživanje mentalnog zdravlja učenika s teškoćama u ponašanju što predstavlja temelj kvalitetnog učenja i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada sa mladima.
(Mirjana Dobrić, stručni suradnik-savjetnik psiholog)

Preuzimanje:
KAKO OSNAŽIVATI MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA?, Doc.dr.sc. Miranda Novak - pdf
Kako se nositi sa stresom – mindfulness u školskom okruženju, Doc.dr.sc. Josipa Mihić - pdf

 

Šk.g. 2016.-2017.


IZVJEŠTAJ SA ŽSV-a STROJARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE ODRŽANOG U PULI 11.04.2017.
U Industrijsko obrtničkoj školi u  Puli 11.04.2017.održano je Županijsko stručno vijeće strojarstva. Tema stručnog vijeća bila je:Modeliranje 3D printerom. Seminar je vodio Dragan Radovanović dip.ing.elektrotehnike inače nastavnik u toj školi. Seminar se sastojao od teorijskog i praktičnog dijela. Polaznici su upoznati kako se stvara 3D model. Za izradit model najprije nam je potrebna ideja. Nakon toga stvara se skica i izrađuje 3D crtež. Poslije crteža potrebno je napraviti G kodove. Za kraj nam je preostao sam ispis modela kojeg smo nacrtali.

Na seminaru je bilo prisutno 13 članova ŽSV strojarstva istarske županije iz slijedećih škola: Tehničke škole Pula ,Gospodarske škole Buje, Srednje škole Buzet, Industrijskoobrtničke škole Pula, S.Š. Mate Blažine Labin,TSŠ Dante Alighieri Pula, Strukovne škole Eugen Kumičić Rovinj.


8.12.2016. U SŠMB-u održan seminar Županijskog stručnog vijeća strojarstva Na ŽSV-u strojarstva Istarske županije koje se održalo 7. prosinca u restoranu Srednje škole Mate Blažine u Labinu obrađene su teme: "Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju", "Rad u grupi" i "Godišnji plan ŽSV-a".

Olgica Jukić, prof. savjetnica održala je predavanje i radionicu o radu sa učenicima s teškoćama u radu u strukovnom obrazovanju. Kroz predavanje, radionicu i pitanja istaknuti su problemi koji se javljaju u radu s takvim učenicima, kako se djeca osjećaju, na koji način funkcioniraju i kako im možemo pomoći. Rečeno je da bi kod izbora zanimanja za takve učenike trebalo uključiti nastavnike struke jer oni najbolje znaju koje su potrebne vještine za pojedina zanimanja. Jelena Blackham, pedagoginja naše škole, održala je predavanje "Rad u grupi". Istaknula je dobre i loše strane takvog rada, način  na koji se formiraju grupe te kako izabrati voditelja grupe. Usvojen je godišnji plan i program rada za ovu školsku godinu koji je poslan Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te je ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole iz Pule predložio da njihov član održi predavanje iz područja obuke za rada 3D printera što je i sa zadovoljstvom prihvaćeno.


Na seminaru je bilo prisutno 14 članova vijeća iz sljedećih škola: Tehnička škola - Pula, Industrijsko-obrtnička škola - Pula, Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci - Buje,  SŠ Eugena Kumičića - Rovinj, SŠ Mate Blažine - Labin.
Preuzimanje:
IOOP obrasci - zip
INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM, Olgica Jukić, prof.reh. savjetnik - pdf
Učenik s teškoćama  u srednjem obrazovanju, Olgica Jukić, prof.reh. savjetnik - pdf
Asistivna tehnologija u Centru za odgoj i obrazovanje RI - kanalRI
Rad u grupi - pdf

(Voditelj ŽSV-a strojarstva Elvis Miletić)

19.10.2016. Stručni skup „Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju“ 11. listopada 2016. u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka održan je Stručni skup za nastavnike/ce koje rade s učenicima s teškoćama i to pod nazivom: „Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju“. Iz naše  škole sudjelovalo je troje profesora: Mirjana Dobrić, Elvis Miletić te Jelena Blackham. Predavanja su bila o različitim temama unutar tog područja: o preduvjetima uspješne inkluzije učenika s teškoćama u strukovne škole, izazovima s kojima se  profesori i djelatnici škola susreću, zatim praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje te dizajnu obrazovnih materijala koji su prilagođeni potrebama učenika. Profesorima je bilo korisno i od praktične važnosti educirati se na spomenutu temu te će im usvojena znanja olakšati daljnji rad s učenicima s teškoćama.  Profesori koji su prisustvovali stručnom skupu predstavili su iste teme i na Nastavničkom vijeću 19. listopada 2016.

Preuzimanje:
Preduvjeti uspješne inkluzije učenika s teškoćama u strukovne škole - pdf
Vrednovanje - pdf
Lista praćenja ponašanja, tim za PUP - doc
Lista PUP - doc

Šk.g. 2015.-2016.

 
27.11.2015. Održano županijsko stručno vijeće STROJARSTVA
Dana 9.12.2015. s početkom u 12.30  sati u prostorijama Srednje škole Mate Blažine Labin održalo se Županijsko stručno vijeće strojarstva uz sljedeći sadržaj rada:
1. Godišnji plan i program rada, Elvis Miletić, prof.
2. Izvještaj sa stručnog skupa za županijske voditelje strojarstva održanog u Bjelovaru, Elvis Miletić, prof.
3. Prezentacija projekta LEGEND (Geotermalni park), predstavnici IRENE
4. Zaštita okoliša u proizvodnji kamene vune, Saša Stiković, dip.ing.st.
5. Razno
Preuzimanje:
Poziv - pdf
Stručno usavršavanje nastavnika strojarstva - pdf
Aktivno učenje i kritičko mišljenje - pdf
Komunikacija u nastavi  i školi - pdf
Reforma obrazovnog sustava 2015. - pdf
Zaštita okoliša u proizvodnji kamene vune - pdf
Projekt LEGEND - pdf

Šk.g. 2014.-2015.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

06.07.2015. IZVJEŠTAJ SA ŽUPANIJSKO STRUČNOG VIJEĆA STROJARSTVA ODRŽANOG U LABINU 30.06.2015. Na županijskom stručnom vijeću bila je prezentirana kurikularna reforma. Najiprije je prezentirano koji su ciljevi i zadaci kurikularne reforme.Nakon toga  bile su  održane dvije radionice povezane sa kurikulumom. U prvoj radionici svaki od nastavnika iz svog dijela teksta reforme dao je svoje viđenje  ključnih pojmova reforme .Nakon provedene rasprave istaknuti su ključni pojmovi.U drugoj radionici nastavnici su dali svoje mišljenje koje prednosti ima reforma za učenike, a koje za nastavnike. Nastavnici su podržali najavljenu reformu uz bojazan da zbog nedostatka sredstava neće biti sprovedena cijelokupna reforma kako je prvobitno bila zamišljena, već  samo parcijalno što smatraju nedovoljnim.
Vijeće je raspravljalo o naknadama koje škole dobivaju od županije za matrijalne troškove održavanja praktične nastave.Smatraju kako je naknada od 5,64 po učeniku neprihvatljiva i diskriminirajuća u odnosu na ostale učenike u drugim obrazovnim sektorima koji dobivaju znatno veću naknadu.
Vijeće nezna kojim se kriterijima županija vodila kad je  srezala naknade za matrijalne troškove po zanimanjima. Dan je zadatak predsjedniku žup. st. vijeća da pošalje primjedbe i izrazi nezadovoljstvo županijskom odjelu za obrazovanje tretmanom strojarstva.
Pod točkom razno Goran Popović, dip.ing.st., prezentirao je knjigu koje je izdalo Pučko učilište u Zagrebu po nazivom:"Tehnike motornih vozila  koja se može koristiti za zanimanje automehaničar i automehatroničar". Nastavnici su izrazili želju da bi  na idućem županijskom stručnom vijeću htijeli vidjeti višeg savjetnika gosp. Damira Zvonara .

15.06.2015. Poziv na županijsko stručno vijeće strojarstva za 30.06.2015. Pozivamo Vas na Županijsko stručno vijeće STROJARSTVA koje će se održati u utorak 30.06.2015. s početkom u 9.00 sati u prostorijama Srednje škole Mate Blažine Labin (Velika sala za sastanke), na temu: Cjelovita kurikularna reforma; Naknada za materijalne troškove po učeniku za obavljanje praktične nastave; Razno. Predviđeno vrijeme trajanje seminara 4 sata. Rok za prijave je srijeda 24.06.2015. na e-mail: ss-mate-blazine@pu.htnet.hr P.S. Po naputku Agencije za strukovno obrazovanje svi nastavnici dužni su se upoznati sa cjelovitom kurikularnom reformom. Kontakt osoba Elvis Miletić, prof.: 098 591892; e-mail: elvis_miletic@hotmail.com ili elektrostrojarstvo.ss.labin@gmail.com

Preuzimanje:
Prezentacija CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA - pdf

27.04.2015. SEMINAR U ZAGREBU U organizaciji agencije za strukovno obrazovanje u tehničkoj školi Faust Vrančić održan je seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća strojarstva. Na seminaru su bile obrađene sljedeće teme:
1. Pojam facilitacije i uloga facilitatora
2. Načela facilitacije
3. Vještine facilitacije
4. Ometajuća ponašanja i kako se nositi sa njima
Seminar je vodio savjetnik iz agencije gospodin Damir Zvonar.  Prezentacija FACILITACIJSKE VJEŠTINE sa seminara OVDJE!.

9.10.2014. Poziv na županijsko stručno vijeće strojarstva za 22.10.2014. Pozivamo Vas na Županijsko stručno vijeće STROJARSTVA koje će se održati u srijedu  22.10.2014. s početkom u 8.30 sati u prostorijama Industrijsko-obrtničke škole u Puli na Vidikovcu.
S a d r ž a j   r a d a:
1. Godišnji plan i program rada, Elvis Miletić, prof.
2. Električno vozilo - napajanje pomoću solarnih panela, Mladen Klarić, prof.
3. Prezentacija dijagnostike motornih vozila, Marijan Bohanec, bacc.ing.me. i Ivan Jurčević, stručni suradnik-predavač
  - dizel motori novije generacije
  - upravljačke jedinice
  - sustavi prijenosa podataka
  - klima uređaji novije generacije
  - prezentacija modela za učenje MTMO2,  MT4
  - mjerenje stvarnih vrijednosti
4. Razno
Predviđeno vrijeme trajanje seminara 7 sati. Rok za prijave je petak 17.10.2014. godine na faks škole 052 855-329 ili e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr    
Kontakt osoba: Elvis Miletić, prof. na tel. 098 591892
Voditelj županijskog stručnog vijeća: Elvis Miletić, prof.

 

 

Plan rada ŽSV STROJARSTVA šk.g. 2014.-2015. - pdf

Šk.g. 2013.-2014.

Županijsko stručno vijeće strojarstva i elektrotehnike

27.09.2013. Na županijskom stručnom vijeću bila je obrađena tema:Obnovljivi izvori energije Predavači su bili Mirko Gašljević, dip.ing.st., Tin Brajković, dip.ing.el. i Željko Brenčić, prof.mentor. Polaznici su informirani o obnovljivim izvorima energije,njihovoj dobroj strani i pogodnostima koje pružaju. Na seminaru su demonstrirane vježbe za rad na solarnim panelima i fotonaponskim modulima koje je moguće primijeniti u praksi i u nastavi .Ova oprema koristi se u nastavi  u Srednjoj školi Mate Blažina Labin. Isto tako polaznici su se mogli informirati o radu i primjeni termokamere i analizatora kvalitete električne energije. Seminar je organiziran u suradnji sa županijskom agencijom IRENA koja se bavi obnovljivim izvorima.
U sklopu seminara polaznici su posjetili županijsku agenciju IRENU i pogledali  izložbene eksponate.
Na seminaru je bio 31 polaznik.

Prezentacija Obnovljivi izvori energije Mirko Gašljević ing.stroj. - pdf

 

Šk.g. 2011.-2012.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

 

30.03.2012. Labin Poziv - pdf   ISHODI, KOMPETENCIJE - ELEMENTI VREDNOVANJA I PROCJENJIVANJA, Kristina Škaler, dipl.ing.stroj. - pdf   Izvješće - pdf

11.11.2011. Labin Poziv - pdf     Plan i program rada 2011.-2012. - pdf    Plan i program 11.11.2011. - pdf

Prezentacije:
Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - pdf
Predstavljanje rezultata pilot projekta i primjera dobre prakse tijekom samovrjednovanja - pdf

Korištenje sustava za učenje (LMS) u e-obrazovanju, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić - pdf

Šk.g. 2010.-2011.

Stručni skupovi

29.-30.06.2011. Konferencija o procesu samovrednovanja u strukovnim školama je imala cilj upoznati voditelje međužupanijskih stručnih vijeća s procesom samovrednovanja koje će od nove školske godine 2011.-2012. provoditi sve strukovne škole RH prema novim procedurama. Donosimo Vam Vodič za provedbu samovrednovanja u 20 koraka za razdoblje rujan 2011. - srpanj 2012. Ovdje možete preuzeti kompletni Priručnik o samovrednovanju iz lipnja 2011. kao hrvatski okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

23.11.2010. Labin On line provjere znanja, prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić - ssmb.hr

Preuzimanje:
Rad motora i vozila u nastavi automehanike - simulacija
Vrednovanje praktične nastave i elementi ocjenjivanja - pdf
Kako radi diferencijal - video


(Voditelj: Elvis Miletić, prof. mehaničke tehnologije)