naslovna > Kurikulum > Plan unapređenja rada

Plan unapređenja rada

  

“Ako ne znate kamo ste krenuli, vjerojatno ćete završiti negdje drugdje.”
                                                                          (Dr. Laurence J. Peter)


Poveznica:
Samovrjednovanje - ssmb.hr

Šk.g. 2021.-2022.

19.9.2022. Izvješće o samovrednovanju na kraju šk.g. 2021.-2022. OVDJE!

12.7.2022. Cjelokupna prosudba za šk.g. 2021.-2022. OVDJE!

Šk.g. 2020.-2021.

30.9.2021. Strateški plan poboljšanja kvalitete rada škole - Dugoročni i kratkoročni plan unapređenja rada za šk.g. 2020.-2021. OVDJE!

Šk.g. 2019.-2020.

30.9.2020. Izvješće o samovrednovanju na kraju šk.g. 2019.-2020. OVDJE!
Članovi Povjerenstva za kvalitetu: Orijana Tenčić, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu; Federika Mohorocić Čekada, članica iz lokalne zajednice; Elvis Miletić, koordinator za kvalitetu; Noa Bertović, član iz redova učenika; Nataša Martinčić Križanac, članica iz redova roditelja; Jelena Blackham, koordinatorica za samovrednovanje; Davor Franković, član Povjerenstva za kvalitetu.
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk.g. 2018.-2019.

29.09.2019. Izvješće o samovrednovanju na kraju šk.g. 2018.-2019. OVDJE!
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk. g. 2017.-2018.
 

28.9.2018. Izvješće o samovrednovanju za šk.g. 2017.-2018. OVDJE!
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj


Članovi Povjerenstva za kvalitetu: Orijana Tenčić, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu; Federika Mohorocić Čekada, članica iz lokalne zajednice; Elvis Miletić, koordinator za kvalitetu; Noa Bertović, član iz redova učenika; Nataša Martinčić Križanac, članica iz redova roditelja; Irena Crvak, koordinatorica za samovrednovanje; Davor Franković, član Povjerenstva za kvalitetu.

23.10.2017. POZIV NA SJEDNICU POVJERENSTVA ZA KVALITETU koja će se održati u četvrtak 26.10.2017. u 14.00 sati u uredu ravnatelja sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice,
2.    Izvješće o novoimenovanim članovima Povjerenstva za kvalitetu na dopunskim izborima,
3.    Izvješće o realizaciji provedbe procesa samovrjednovanja za šk. g. 2016./2017.,
4.    Razvojni plan unapređenja rada škole za šk. g. 2017./2018.,
5.    Razno.
Predsjednica Povjerenstva Orijana Tenčić, koordinator Elvis Miletić, koordinatorica-pedagoginja Irena Crvak, psihologinja Mirjana Dobrić, članovi Davor Franković, Nataša Martinčić-Križanac-predsjednica Vijeća roditelja, Noa Bertović-predstavnik učenika, vanjska članica Federika Mohorović Čekada-Grad Labin.

Šk. g. 2016.-2017.

13.7.2017. Izvješće o samovrednovanju za šk.g. 2016.-2017. OVDJE!
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

20.12.2016. POZIV NA SJEDNICU POVJERENSTVA ZA KVALITETU koja će se održati u petak 23.12.2016. u10.50 sati u Multimedijalnoj zbornici sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
2.    Izvješće o provedenom postupku samovrednovanja za šk.g. 2015./2016.
3.    Plan aktivnosti tijekom drugog polugodišta šk.g. 2016./2017.
4.    Razno
Predviđeno vrijeme trajanja do 12.00 sati.
Predsjednik: Orijana Tenčić, dipl.oec.

Šk. g. 2015.-2016.

8.4.2016. Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za kvalitetu (iz redova nastavnika i stručnih suradnika Škole) s voditeljima stručnih aktiva (Ovdje!)


                                                              Članovi Povjerenstva za kvalitetu šk.g. 2015.-2016. 

13.1.2016. POZIV ZA SJEDNICU POVJERENSTVA ZA KVALITETU Konstituirajuću sjednicu saziva ravnatelj za ponedjeljak 18.1.2016. u 11.30 sati u uredu ravnatelja uz sljedeći prijedlog dnevnog reda:
1.    Imenovanje novih članova Povjerenstva
2.    Izbor predsjenika Povjerenstva
3.    Izvješće o provedenom postupku samovrednovanja za šk.g. 2014./2015.
4.    Plan aktivnosti tijekom drugog polugodišta šk.g. 2015./2016. za realizaciju odabranog prioritetnog područja (postignuća učenika, ishodi učenja) – u privitku
5.    Razno
Predviđeno vrijeme trajanja: do 13.00 sati.
Poveznica na materijale za kolegijalno opažanje nastave: AZOO – izdavačka djelatnost – Priručnik „Opažanje i unapređivanje školske nastave“ (http://www.azoo.hr/images/izdanja/Opazanje_web.pdf)
Poveznice na Samovrjednovanje www.ssmb.hr: http://www.ssmb.hr/323/samovrednovanje
Preuzimanje:
Poziv - pdf   Razvojni plan 2015.-2016. - pdf

Šk. g. 2014.-2015.

17.07.2015. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2014.-2015. - pdf
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

24.02.2015. Sjednica Nastavničkog vijeća. Donesen je dugoročni i kratkoročni razvojni plan unapređenja rada škole za prioritetno područje 3 - Postignuća učenika i ishodi učenja. Ključni nedostaci koje treba riješiti: Nemotiviranost dijela polaznika. Izvještaj sa timova za unapređivanje nastave u procesu samovrednovanja (realizacija školskog razvojnog plana). Izlaganje na Nastavničkom vijeću po zaključcima Povjerenstva za kvalitetu
Povjerenstvo za kvalitetu analiziralo je sve zapisnike stručnih aktiva i dogovorilo način prezentacije za Nastavničko vijeće. Nakon provedbe II. dijela školskog razvojnog plana temeljitija i detaljnija rasprava na Pedagoškom vijeću.
II. dio - Izvođenje nastave primjenom novih oblika rada i pismena priprema za taj nastavni sat
Izvođenje nastavnog sata u II. polugodištu (primjenom novih oblika rada - pismena priprema) prema vlastitom izboru uz kolegijalnu posjetu nastavi prema vlastitom  interesu od 1.03.2015. - 24.04.2015.
Stručni aktivi - rasprava o provedenom od  27.04. - 30.04.2015.
III. dio školskog razvojnog plana
- provedba anketnog upitnika od 4. svibnja do 30. svibnja 2015.
IV. dio  Povjerenstvo za kvalitetu
- usporednom analizom utvrditi da li se povećao broj motiviranih učenika za školu od 1.06. - 15.06. 2015. pisanje izvješća
Preuzimanje:
Školski razvojni plan - pdf

23.02.2015 Održana sjednica Povjerenstva za kvalitetu (uži tim)
Dnevni red:
1. Izvještaj sa timova ua unapređivanje nastave u procesu samovrednovanja
2. Realizacija školskog razvojnog plana za šk.g. 2014.-2015.

20.01.2015. Dodatna obavijest u vezi održavanja sjednica stručnih aktiva (timova za unapređivanje rada) Obavještavaju se predsjednici stručnih aktiva da sjednice zakazane za četvrtak 22.01.2015. u 17.00 sati mogu održati i izvan predviđenog termina a krajnji je rok petak 23.01.2015.

16.01.2015. Održavanje sjednica stručnih aktiva (timova za unapređivanje rada) Na temelju provedenog postupka samovrednovanja Povjerenstvo za kvalitetu izradilo je Razvojni plan škole za šk.god. 2014.-2015. i 2015.-2016. koji je prezentiran na sjednici Nastavničkog vijeća 19.12.2014. Dugoročni razvojni plan unapređenja rada škole odnosi se na  prioritetno područje:  III. Postignuća učenika i ishodi učenja a ključni nedostatak koji želimo riješiti je: Nemotiviranost dijela polaznika (prema dobivenim rezultatima ankete 31% učenika naše Škole odgovorilo je da voli ići u školu). U Razvojnom planu navedene su potrebne aktivnosti koje će dovesti do realizacije zacrtanog cilja.
PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA SIJEČANJ 2015.
1.    Svaki nastavnik ispunjava Obrazac za samovrednovanje operativnih programa u šk. god. 2014.-2015. do 20.01.2015. i ispunjeni obrazac šalje predsjedniku Aktiva;
2.    22.01.2015. u 17,00 sati održat će se stručni aktivi na kojima će se raspraviti o provedenom postupku samovrednovanja operativnih programa;
3.    Pripremne aktivnosti oko izbora i izvođenja nastavnog sata primjenom novih oblika rada.

10.12.2014. POZIV - SJEDNICA POVJERENSTVA ZA KVALITETU, utorak, 16.12.2014. u 8.00 sati u uredu ravnatelja
Dnevni red:
1.   Imenovanje novog člana Povjerenstva predstavnika učenika
2.   Izvješće o provedenom postupku samovrednovanja šk.g. 2013.-2014.
3.   Izrada razvojnog plana škole za šk.g. 2014.-2015. i 2015.-2016.
4.   Plan aktivnosti tijekom II. polugodišta za realizaciju odabranog prioritetnog područja
          Predsjednik Povjerenstva:
        Željko Brenčić, prof.-mentor
Predsjednik Željko Brenčić, koordinator Elvis Miletić, koordinatorica Irena Crvak, član Orijana Tenčić, predstavnik učenika Ermin Ismić, predstavnik roditelja Flaviano Tenčić. Predstavnik lokalne zajednice Bruno Hrvatin; ostali: psihologinja Mirjana Dobrić i ravnatelj Čedomir Ružić

30.09.2014. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2013.-2014. - pdf
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk. g. 2013.-2014.

12.03.2014. Održana sjednica Pedagoškog vijeća (Tima za kvalitetu) sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Plan upisa u prvi razred šk.g. 2014.-2015.
2.    Osvrt na Plan unapređenja rada
3.    Kalendar rada

Preuzimanje:
Raspored nastavnika opećobrazovnih predmeta po stručnim vijećima/kvartalnim sjednicama - pdf  Obrazac za razrednike za kvartalne sjednice - pdf

Poziv - pdf

14.02.2014. Održana sjednica Povjerenstva za kvalitetu SŠMB-a Sjednici su prisustvovali članovi Povjerenstva za kvalitetu: Željko Brenčić, Elvis Miletić, Orijana Tenčić, Irena Crvak, Bruno Hrvatin, David Vozila, Flaviano Tenčić, ostali nazočni: ravnatelj škole Čedomir Ružić       
Dnevni red:
1. Predstavljanje rezultata provedbe postupka samovrednovanja u šk. g. 2012.-2013. (http://www.ssmb.hr/libraries/0000/5350/Izvje%C5%A1%C4%87e_o_samovrednovanju_2012.-2013..pdf)
2. Izrada razvojnog plana škole kroz prioritetna područja (utvrđivanje godišnjeg plana unaprjeđenja http://www.ssmb.hr/libraries/0000/5800/Klju%C4%8Dni_nedostaci.pdf)
3. Plan rada Povjerenstva  za šk.g. 2013.-2014. (aktivnost, vrijeme realizacije, nositelji)
4. Prikupljanje dokaza i pisanje izvješća (formiranje mini timova u kojima sudjeluju svi nastavnici podijeljeni prema prioritetnim područjima)            
Povjerenstvo za kvalitetu predlaže da se proces samovrednovanja škole uz Pedagoško vijeće uključe i Strukovna vijeća (elektrotehnika i strojarstvo, ekonomija, trgovina i ugostiteljstvo, gimnazija). O terminu održavanja bit ćete naknadno obaviješteni.
Kao materijal za raspravu uz već postojeće izvješće o samovrednovanju  i pripadajuće rezultate anketa pridodaju se i izvješća sa održanih sjednica stručnih aktiva (timova za unapređivanje rada) u prosincu 2013.

1. Aktiv hrvatskog jezika - pdf
2. Aktiv stranih i klasičnih jezika - pdf
3. Aktiv društvene skupine predmeta - pdf
4. Aktiv matematike i informatike - pdf
5. Aktiv kemije, geografije i biologije - pdf
6. Aktiv ekonomije, trgovine i ugostiteljstva - pdf
7.a. Aktiv elektrotehnike i fizike - pdf  7.b. Aktiv elektrotehnike i fizike - pdf
8. Aktiv strojarstva - pdf

11.02.2014. Poziv za sjednicu povjerenstva za kvalitetu (14.02.2014.)

Dnevni red:
1. Predstavljanje rezultata provedbe postupka samovrednovanja u školskoj godini 2012.-2013.
2. Izrada razvojnog plana škole kroz prioritetna područja ili Utvrđivanje godišnjeg plana unaprjeđenja
3. Plan rada Povjerenstva  za školsku 2013./2014.(aktivnost,vrijeme realizacije,nositelji)
4. Prikupljanje dokaza i pisanje izvješća (formiranje mini timova u kojima sudjeluju svi nastavnici podjeljeni prema prioritetnim područjima)

21.01.2014. Razvojni plan Škole na temelju izvješća stručnih aktiva i samovrednovanja - Poučavanje i podrška u učenju - Ključni nedostaci koje treba otkloniti - Smanjenje izostanaka i ujednačavanje kriterija - pdf

Preuzimanje:
III.2b Obrazac izvjesca o samovrjednovanju - Prioritetno podrucje 2 - word

Šk. g. 2012.-2013.

Elektroničko samovrednovanje SŠMB-a

Rezultati upitnika:

Rezultati upitnika za učenike - pdf

Rezultati upitnika za roditelje - pdf

Rezultati upitnika za nastavnike - pdf

Rezultati upitnika Indikatori samovrednovanje za nastavnike - pdf

Pitanja za nastavnike Indikatori kvalitete ASOO - pdf
Pristup elektroničkom samovrednovanju ISPUNI E-UPITNIK! 

Web stranice elektroničkog samovrednovanja www.samovrednovanje.com

31.05.2013. Povjerentsvo za kvalitetu održalo svoju konstituirajuću sjednicu Ravnatelj kao predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici informirao je članove Povjerenstva za kvalitetu o aktivnostima koje su se dosad obavile u vezi uvođenja Samovrednovanja u strukovnim školama RH i u SŠMB-u i korištenja modernih tehnologija za što učinkovitije uključenje dionika - nastavnika, učenika, roditelja i lokalne zajednice. Za predsjednika Povjerenstva izabran je Željko Brenčić, prof.-mentor, a za njegovog zamjenika Orijana Tenčić, prof. Za koordinatora unutar Povjerenstva za kvalitetu izabran je Elvis Miletić, prof., a pedagoginja Irena Crvak, pedagog-savjetnik koordinator je podnošenje izvješća u internetsku bazu podataka uz administratora e-samovrednovanja i e-kvalitete ravnatelja Čedomira Ružića. Ostali članovi Povjerenstva jesu iz redova roditelja gđa Suzana Ljubičić, inače predsjednica Vijeća roditelja SŠMB-a, a učenika David Vozila, učenik III.em razreda te lokalne zajednice gdin Bruno Hrvatin, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Labina. Od sljedećeg tjedna bit će dostupno na elektroničkom samovrednovanju učenicima (već od 01.06.2013.) i njihovim roditeljima (od 03.06.2013.) ispunjavanje e-upitnika. Od razrednika su ovih dana dobili korisničko ime i lozinku. Učenicima će biti omogućeno da i u školi u informatičkoj učionici ispune upitnik u slučaju potrebe, a roditelje molimo da ispune e-upitnik kod kuće ili na radnom mjestu ili pak u školskoj knjižnici kako bi nam svi zajedno pomogli u planiranju unapređenja rada škole.


                      Članovi Povjerenstva za kvalitetu SŠMB-a

11.03.2013. Poziv stručnim aktivima - pdf
1. Prijedlog radnog materijala za rad stručnih aktiva - pdf
2. Indikatori samovrednovanja - upitnik - pdf
3. Koraci samovrjednovanja - pdf
4. Vodič školama za provedbu samovrednovanja u 20 koraka - pdf
5. Model samovrednovanja - pdf
6. Priručnik za samovrjednovanje - pdf
7. Elektroničko samovrednovanje za osnovne i srednje škole - pdf

24.10.2012. Pristup internetskom alatu http://e-kvaliteta.asoo.hr/ Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  je, u sklopu razvoja osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te u skladu sa zakonskim propisima, razradila i sustav samovrjednovanja strukovnih škola.  Razvijen je Priručnik za provedbu samovrjednovanja te internetski alat e-kvaliteta koji omogućuje jednostavno generiranje izvješća o samovrjednovanju a kojeg vam ovom prilikom stavljamo na raspolaganje. Upućujemo vas na upoznavanje s ovim sustavom, načinom pristupanja, načinom rada i mogućnostima za koje vjerujemo da će biti na korist vašoj školi i sustavu.
Pozivamo vas da nam se pridružite u testiranju sustava na način da uđete u njega i probno generirate izvješća o samovrjednovanju kako bismo zajedno testirali sustav koji će od školske godine 2012/13 biti u obveznoj uporabi u školama. Drugim riječima, škola će od iduće  školske  godine morati Agenciji podnositi redovita godišnja izvješća o samovrjednovanju. 
Internetskom alatu možete pristupiti preko adrese  http://e-kvaliteta.asoo.hr/ ili preko internetske stranice Agencije (www.asoo.hr) gdje je link za pristup ovom sustavu s desne strane pod nazivom E-kvaliteta. Također, na internetskim stranicama naći ćete kontakt višeg savjetnika Agencije koji će biti vaša kontakt osoba za područje osiguranja kvalitete. Pored toga, u skoro vrijeme na stranicama će biti i informacije o stručnim usavršavanjima o samovrjednovanju i sustavu e-kvalitete koja će biti organizirana. Odmah po primitku ovog dopisa potrebno je odrediti osobu unutar škole koja će biti zadužena i odgovorna za popunjavanje e-kvalitete.

05.10.2012. Prezentacija web alata za samovrednovanje - pdf    01.10.2012. Samovrednovanje, izvadak iz Statuta SŠMB-a - pdf


                Vizija i misija SŠMB-a

Svojim se kvalitetama Srednja škola Mate Blažine nastoji uklopiti u europsku viziju u čemu svesrdnu pomoć ima od svog osnivača - Istarske županije, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (koje joj je dodijelilo 2000. godine Ministrovo priznanje za višegodišnji «uspješan, kvalitetan i kreativan rad»), od Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje o osposobljavanje odraslih s kojima uspješno surađuje, kao i od Grada Labina (koji joj je uručio Nagradu «za posebna dostignuća u javnom, kulturnom i pedagoškom djelovanju u zemlji i inozemstvu» povodom obilježavanja 60. obljetnice rada.)
Naša je misija da budemo zajednica koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih  kompetencija uz korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja.
Težimo ostvarenju naše vizije - poboljšanju uvjeta za teorijski i praktični rad - suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru (tzv. „kabinetska nastava“, specijalizirane učionice) kako bi osigurali uvjete za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog suradnika i djelatnika škole.
Nudimo Školski kurikulum s brojnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima i projektima, dopunskom-dodatnom nastavom, izbornim i fakultativnim  predmetima i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima i programima prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i kurikuluma.
Potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike te razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja kao i njihovo osposobljavanje za daljnji studij i rada.
Naša je vizija također otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema. Time ćemo još uspješnije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvaćenih oblika ponašanja.

Preuzimanje:
Samoevaluacijsko izvješće 2012. - pdf      Plan unapređenja rada škole 2010. - pdf

Poveznice:
Samovrednovanje SŠMB-a - ssmb.hr