naslovna > Područja rada i programi > Upute za učenike i roditelje na početku nove školske godine

Upute za učenike i roditelje na početku nove školske godine


"Drage učenice i dragi učenici, poštovani roditelji,
cijenjene kolegice i kolege, sretan vam i uspješan
početak nove školske godine!"

                                         Ravnatelj: Čedomir Ružić

Šk.g. 2021.-2022.

3.9.2021. Nastava će se na početku šk.g. 2021.-2022., organizirati sukladno „Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. od 26. kolovoza OVDJE!, Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 31. kolovoza 2021. OVDJE!  – skraćena verzija OVDJE! i Protokolima Srednje škole Mate Blažine od 1. rujna 2021. OVDJE!

Informacija za sve učenike koji upisuju novu školsku godinu Prvi nastavni dan u školskoj godini 2021./2022. je ponedjeljak 6. rujna 2021. Sve korisne informacije učenici i roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama škole www.ssmb.hr (rubrika: Upute za učenike i roditelje), kao i sve potrebne obrasce (rubrika: Obrasci) za upis i nastavak školovanja. Razrednici će prvi dan nastave na satovima razrednika/razredne zajednice najprije temeljito upoznati učenike s Protokolom o ponašanju učenika u školi vezano za rad u uvjetima u vrijeme COVID-19 pandemije.
Učenici koji su se upisali u prvi razred obavezni su u ponedjeljak 6.9.2021. okupiti se u unutrašnjem školskom dvorištu (atriju) prema slijedećem rasporedu, a upoznat će se sa svojim razrednicama/ima i poimence pozvani da uđu u školu:
8:00 sati - opća gimnazija,
8.10 sati - jezična gimnazija,
8.20 sati - ekonomija,
8.30 sati - elektrotehnika,
8.40 - elektromehaničari i instalateri-monteri,
8.50 - kuhari i konobari.
Učenici koji upisuju drugi, treći i četvrti razred dužni su sa mrežnih stranica škole ispisati obrasce: Upisnica i Privola za šk.g. 2021.-2022. Iste popuniti i predati razredniku dolaskom u školu prvoga dana nastave (ulaz iz školskog dvorišta - atrija) u ponedjeljak 6.9.2021. prema sljedećem rasporedu:
9:30 sati - II. razredi,
9.40 sati - III. razredi,
9.50 sati - IV. razredi.


Učenici prvi dan nastave (blok-sat sata razredne zajednice/sata razrednika) donose sa sobom sljedeće:

1. Participacija od 100,00 kn, koja uključuje godišnje osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja, upisninu u školsku knjižnicu, fotokopiranje, zadatke za provjeru znanja o radu na siguran način, za unapređivanje uvjeta rada i projekte škole…). Ukoliko našu školu pohađaju dva učenika iz iste obitelji za drugog se uplaćuje 50,00 kn, dok se treći učenik kao redovni učenik naše škole oslobađa od plaćanja.
2. Učenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pohađati nastavu iz predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, dužni su se javiti na prvom satu TZK predmetnom nastavniku radi daljnjih informacija u vezi djelomičnog ili potpunog, trajnog ili privremenog oslobađanja.
3. Učenici ugovore o obavljanju praktične nastave izvan škola u dva primjerka kao i izjavu roditelja (prilog ugovora) (zanimanje elektromehaničar, instalater-monter, kuhar, konobar, elektrotehničar) dobit će od svojih mentora praktične nastave. Cjelokupnu administraciju vezanu za praktičnu nastavu za učenike odrađuje mentor sa referadom za učenike. Ugovore potpisuje poslodavac, roditelj i ravnatelj škole. Nakon potpisivanja ugovora poslodavcu Škola dostavlja liječničku svjedodžbu za zanimanje koje učenik polazi, potvrdu o položenom testu  iz zaštite na radu te uputnicu koju učenik nakon odrađene prakse vraća mentoru, a uvjet je za upis viši razred u sljedećoj školskoj godini.
4. Roditelj/učenik prilikom upisa i nadalje tijekom školovanja, može preko razrednika zatražiti potvrdu u svrhu ostvarivanja učeničkih prava (npr. pomoći pri nabavci udžbenika, poreznih olakšica, studentskih prava braće i drugo). Nakon što razrednik potrebe učenika proslijedi u referadu za učenike, već slijedećeg dana učenik će preko razrednika primiti tražene potvrde.
5. Učenici 2., 3. i 4.  razreda dužni su 6. rujna donijeti u školu potpisanu Privolu roditelja/zakonskog zastupnika u svrhu obrade osobnih podataka učenika OVDJE!.
6. Učenici prvih te učenici ostalih razreda koji su koristili sufinancirani prijevoz u protekloj školskoj godini, a  koji u školu putuju u jednom smjeru od mjesta polaznog do dolaznog kolodvora (> 5 km) potvrde o sufinanciranom prijevozu preuzet će kod svog razrednika 6. rujna. Na mrežnim stranicama MZO-a objavljena je potpisana uputa o načinu provođenja odluke o prijevozu učenika SŠ razdoblje rujan - prosinac 2021.
Učenici koji 6. rujna nisu dobili potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, a žele koristiti isti, mogu od razrednika zatražiti izdavanje potvrde. Potvrde će učenicima biti dostupne preko razrednika već slijedeći radni dan.
Učenici koji imaju prebivalište u Općini Kršan ili Sv. Nedelja (Nedešćina) primit će i potvrde (koje su dužni predati u svoju općinu) da su upisali šk.g. 2021./2022. a iste im služe za ostvarivanje prava na sufinanciranje razlike od preostalih  25%  vozne karte.
7. Učenici 1. razreda koji su prilikom e-Upisa dobili korisničko ime i lozinku od CARNET-a istu koriste tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja do upisa na fakultet. Ukoliko učenici izgube svoje CARNET korisničko ime i lozinku mogu zatražiti novu preko svog profesora informatike ili svog razrednika.
8. Učenik koji upisuje zanimanje kuhar-ica  dužan je za obavljanje praktične nastave nabaviti  2 kompleta radne odjeće.
Kuhar: bluza dvoredno kopčanje, hlače (pepito), kapa, pregača do struka, bijela majica, bijelu fly flot ili sl. radnu obuću, kuhinjska krpa; kuharica: bluza jednoredno kopčanje, hlače lastik (pepito), kapa mrežica, pregača preko prsa, bijela majica, bijelu fly flot  ili sl. radnu obuću, kuhinjska krpa.
10. Učenik koji upisuje zanimanje konobar-ica  dužan je za obavljanje praktične nastave nabaviti  1 komplet  radne odjeće  konobar: hlače (crne boje), košulja (bijele boje) – kom 2, prsluk (crne boje), leptir mašna ili kravata (crne boje), pregača duga do struka (crna) – nije obavezna. cipele konobarica: suknja (crne boje), košulja (bijele boje) - kom 2, prsluk (crne boje), pregača (crna) - nije obavezna, cipele.
Radnu odjeću po mjeri šiva: radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom – Labin tel. 522-237 ili 095-242-5559; Tekop nova – Pula   sv. Teodora 1,  52100 Pula tel. 222-875 ili 099-216-3737 i drugi.

Prijevoz učenika za šk.g. 2021.-2022. Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. 2021./22. OVDJE!  i Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021.2022. OVDJE! Župan Istarske županije dana 2. rujna 2021. godine donio je Odluku o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. u Istarskoj županiji OVDJE!
Preuzimanje:
NOVO Tlocrti škole s ulazima - pdf
Obrazac potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% 2021.-2022. - excel
Obrazac potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% 2021.-2022. - excel
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - pdf
Pravilnik o kućnom redu - pdf
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima - pdf
Pravilnik o naknadi štete - pdf
Poveznice:
Raspored sati - ssmb
COVID-19 protokoli i novosti (travanj 2021. - rujan 2021.) - ssmb
COVID-19 protokoli i novosti (rujan 2020. - travanj 2021.) - ssmb

Šk.g. 2020.-2021.


Preuzimanje:
Obrazac potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% 2020.-2021. - excel
Obrazac potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% 2020.-2021. - excel
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst 2019. - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o izmjenama i dopuna pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja 2019.
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Pravilnik o naknadi štete

Šk.g. 2019.-2020.


                                    Matična zgrada                                                                   Školska radionica


            Ulaz za učenike i roditelje prvih razreda                                                    Novouređena učionica

5.9.2019. U novu nastavnu godinu s izmijenjenim pravilnikom o vrednovanju Danas (5.9.2019) je u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Tim izmjenama došlo je do nekoliko bitnih promjena od kojih svakako treba izdvojiti ukidanje "Okvirnog vremenika pisanih provjera znanja"! Interno pročišćenu verziju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (poznatiju pod nazivom Pravilnik o ocjenjivanju) možete pronaći na našim stranicama (izmjene i dopune) OVDJE!
Prezentacija Pravilnika za roditeljske sastanke - pdf
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst 2019.

INFORMACIJA ZA SVE UČENIKE KOJI UPISUJU NOVU ŠKOLSKU GODINU Prvi dan nastave u školskoj godini 2019./2020. je ponedjeljak 9. rujna 2019. Sve informacije za početak nove školske godine učenici i roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama škole www.ssmb.hr (UPUTE ZA UČENIKE I RODITELJE), kao i sve potrebne obrasce (OBRASCI) za upis i nastavak školovanja.
UČENICI KOJI UPISUJU DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED dužni su sa mrežnih stranica škole ispisati obrasce: UPISNICA i PRIVOLA, iste popuniti i predati razredniku dolaskom u školu prvoga dana nastave (ULAZ IZ ŠKOLSKOG DVORIŠTA) u ponedjeljak 9.9.2019. u 10:00 sati u učionici razrednika.
UČENICI KOJI SU SE UPISALI U PRVI RAZRED OBAVEZNI SU U PONEDJELJAK 9.9.2019. PRISTUPITI U PROSTORIJE ŠKOLSKOG RESTORANA (ULAZAK SA ULICE PREMA TRŽNICI) U PRATNJI JEDNOG  OD RODITELJA PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:
8:00 SATI - GIMNAZIJALCI i EKONOMISTI
9:00 SATI - ELEKTROTEHNIČARI,  ELEKTROMEHANIČARI i INSTALATERI-MONTERI, KUHARI i KONOBARI
10:00 SATI - II., III, i IV. razredi
na stražnji ulaz/izlaz
DOKUMENTI KOJE UČENICI DONOSE PRVI DAN:
1. OBRASCI  I  IZJAVE (PREUZETI NA www.ssmb.hr) (SVI UČENICI KOJI UPISUJU PRVI RAZRED, A NISU PREDALI NA UPISU)
2. PARTICIPACIJA OD 100,00 KN  KOJA UKLJUČUJE GODIŠNJE OSIGURANJE UČENIKA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA, UPISNINU U ŠKOLSKU KNJIŽNICU, FOTOKOPIRANJE, ZADATKE ZA PROVJERU ZNANJA O RADU NA SIGURAN NAČIN, ZA UNAPREĐIVANJE UVJETA RADA I PROJEKTE ŠKOLE…). UKOLIKO NAŠU ŠKOLU POHAĐAJU DVA UČENIKA IZ ISTE OBITELJI ZA DRUGOG SE UPLAĆUJE 50,00 KN, DOK SE TREĆI UČENIK KAO REDOVNI UČENIK NAŠE ŠKOLE OSLOBAĐA OD PLAĆANJA.
3. UČENICI KOJI IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA NE MOGU POHAĐATI NASTAVU IZ PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA, DUŽNI SU SE JAVITI NA PRVOM SATU TZK PREDMETNOM NASTAVNIKU RADI DALJNJIH INFORMACIJA U VEZI DJELOMIČNOG ILI POTPUNOG, TRAJNOG ILI PRIVREMENOG OSLOBAĐANJA TZK-a.
4. UČENICI UGOVORE O OBAVLJANJU PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLA U DVA PRIMJERKA KAO I IZJAVU RODITELJA (PRILOG UGOVORA) (ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR, INSTALATER-MONTER, KUHAR, KONOBAR, ELEKTROTEHNIČAR) DOBIT ĆE U UČENIČKOJ REFERADI. Ugovore potpisuju poslodavac, roditelj i ravnatelj Škole. Nakon potpisivanja Ugovora poslodavcu Škola dostavlja lječničku svjedodžbu za zanimanje koje učenik polazi, potvrdu o položenom testu  zaštite na radu te uputnicu koju učenik nakon odrađene prakse vraća mentoru, a uvjet je za upis viši razred u sljedećoj školskoj godini.
5. RODITELJ/UČENIK PRILIKOM UPISA I NADALJE TIJEKOM ŠKOLOVANJA, MOŽE NA INFO PUNKTU ILI U UČENIČKOJ REFERADI ZATRAŽITI POTVRDU U SVRHU OSTVARIVANJA UČENIČKIH PRAVA (NPR. POMOĆI PRI NABAVCI UDŽBENIKA, POREZNIH OLAKŠICA, STUDENTSKIH PRAVA BRAĆE I DRUGO).
TIJEKOM GODINE UČENICI KOJI UJUTRO ZATRAŽE POTVRDE MOGU IH PODIGNUTI ISTOGA DANA NAKON 12:00 SATI U UČENIČKOJ REFERADI.
6. UČENICI SVIH RAZREDA DUŽNI SU 9. RUJNA DONIJETI U ŠKOLU POTPISANU PRIVOLU RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA U SVRHU OBRADE OSOBNIH PODATAKA UČENIKA.
7. UČENICI PRVIH TE UČENICI OSTALIH RAZREDA KOJI SU KORISTILI SUFINANCIRANI PRIJEVOZ U PROTEKLOJ ŠKOLSKOJ GODINI, A  KOJI U ŠKOLU PUTUJU U JEDNOM SMJERU OD MJESTA POLAZNOG DO DOLAZNOG KOLODVORA (> 5 KM) POTVRDE O SUFINANCIRANOM PRIJEVOZU PREUZET ĆE KOD SVOG RAZREDNIKA 9. RUJNA. NA SLUŽBENIM STRANICAMA MZO-a OBJAVLJENA JE POTPISANA UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O PRIJEVOZU UČENIKA SŠ RAZDOBLJE RUJAN - PROSINAC 2019.
8. UČENICI 1. RAZREDA KOJI SU PRILIKOM E-UPISA DOBILI KORISNIČKO IME I LOZINKU OD CARNETA ISTU KORISTE TIJEKOM CIJELOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, DO UPISA NA FAKULTET.
9. UČENIK KOJI UPISUJE ZANIMANJE KUHAR-ICA  DUŽAN JE ZA OBAVLJANJE PRAKTIČNE NASTAVE NABAVITI  2 KOMPLETA RADNE ODJEĆE
KUHAR: bluza dvoredno kopčanje, hlače (pepito), kapa, pregača do struka, bijela majica, bijelu fly flot ili sl. radnu obuću, kuhinjska krpa; KUHARICA: bluza jednoredno kopčanje, hlače lastik (pepito), kapa mrežica, pregača preko prsa, bijela majica, bijelu fly flot  ili sl. radnu obuću, kuhinjska krpa.
10. UČENIK KOJI UPISUJE ZANIMANJE KONOBAR-ICA  DUŽAN JE ZA OBAVLJANJE PRAKTIČNE NASTAVE NABAVITI  1 KOMPLET  RADNE ODJEĆE  KONOBAR: hlače (crne boje), košulja (bijele boje) – kom 2, prsluk (crne boje), leptir mašna ili kravata (crne boje), pregača duga do struka (crna) – nije obavezna. cipele KONOBARICA: suknja (crne boje), košulja (bijele boje) - kom 2, prsluk (crne boje), pregača (crna) - nije obavezna, cipele.
Radnu odjeću po mjeri šiva: RADNA JEDINICA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM – LABIN tel. 522-237 ili 095-242-5559; TEKOP NOVA – PULA   Sv. Teodora 1,  52100 Pula tel. 222-875 ili 099-216-3737 i drugi.

PRIJEVOZ UČENIKA ZA ŠK.G. 2019.-2020. AktI Ministarstva znanosti i obrazovanja u svezi prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. 2019./20. OVDJE!
Dostavljamo vam zaprimljeni:
- Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redoviti učenika srednjih škola za šk. god. 2019./20. Vlada je navedenu Odluku donijela na sjednici dana 29.8.2019., a do ovog trenutka nije objavljena u „Narodnim novinama“.
- Prijedlog Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god. 2019./20., koju će ministrica potpisati nakon što stupi na snagu naprijed navedena Odluka Vlade te će biti objavljena na web stranici Ministarstva.

Preuzimanje:
Prezentacija Škola za život za razrednike - pdf
Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima  i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk.god. 2019.-2020. - doc
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% 2019.-2020. - excell
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% 2019.-2020. - excell

Preuzimanje:
NOVO Pravilnik o načinima, posupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst 2019. - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 
Pravilnik o kućnom redu
Obrazac SUGLASNOST ZA E-DNEVNIK
Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o načinima, posupcima i elementima vrednovanja 2019.
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2010.
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Pravilnik o naknadi štete
Raspored školskog zvona


Poveznica:
Akti, pravilnici, protokoli... - ssmb.hr
E-dnevnik - ssmb.hr
Upute za razrednike - ssmb.hr
Sajam rabljenih udžbenika - ssmb.hr

Šk.g. 2018.-2019.


23.8.2018. U SŠMB-u potpuno nova organizacija nastave: "Kabinetska nastava" i "e-Dnevnik" od nove školske godine  Dragi učenici, poštovani roditelji, pred samim smo početkom nove školske godine u našoj energetski obnovljenoj školi (matičnoj zgradi i dijelu školske radionice) te vas obavještavamo da uvodimo značajne novine u organizaciji nastave: e-Dnevnik (web aplikaciju namijenjenu vođenju razredne knjige u elektroničkom obliku) i tzv. "kabinetsku nastavu" (uspostavljanje nastavničkih specijaliziranih učionica umjesto onih razrednih podijeljenih po predmetima, zanimanjima i područjima rada) kao preduvjet za uspostavljanje e-Škole čime će se ponuditi još kvalitetnije obrazovanje i povećanje zadovoljstva samih sudionika nastavnog procesa. Novina je i osposobljavanje jedne velike prostorije u prizemlju kao dnevnog boravka za učenike koju mogu koristiti tijekom dana, za vrijeme velikog odmora i za održavanje njihovih druženja, slobodnih aktivnosti i sl.

Šk.g. 2017.-2018.

OPREZ: RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ŠKOLE Zbog radova na energetskoj obnovi i adaptaciji matične zgrade škole i rekonstrukcije sportske dvorane, jedini mogući pristup i ulaz/izlaz u školu bit će sa Rudarske ulice preko glavnog ulaz ispred škole, a ne iz dvorišta. Gradilište škole i sporstke dvorane je osigurano od strane izvođača i mole se učenici da ne prelaze žičane pregrade oko škole i drvene u školskoj zgradi koje vode na 2. kat, radi svoje sigurnosti i zdravlja te da koriste samo glavni ulaz/izlaz u školu bez zadržavanja na njemui i izlaska za vrijeme malih odmora!. Koristit će se kao izlaz za radi odlaska na veliki odmor i u sportsku dvoranu s vanjske strane kao i na kraju nastavnog dana.

 

Nastava će se održavati u prizemlju i 1. katu školske zgrade te u prizemlju i 1. katu školske radionice (zelena zgrada preko puta) po sljedećem rasporedu razrednih odjela i prostorija za tzv. bifurkacije:

                                                                                       Matična zgrada

Školska radionica
Školska radionica PRIZEMLJE TLOCRT - pdf
Školska radionica 1. KAT TLOCRT - pdf  Učionice koje će se koristiti za bifurkaciju u školskoj zgradi i radionici kao i za razredne odjele OVDJE!

OBRASCI

Obrazac UPISNICA (prilikom upisa u drugi, treći ili četvrti razred) - pdf
Obrazac SŠMB (prilikom upisa u prvi razred) - pdf    
Obrazac OSIGURANJE UČENIKA - IZJAVA RODITELJA (prilikom upisa u Školu) - pdf
Obrazac UPUTNICA ZA STRUČNU PRAKSU-PRAKTIČNU NASTAVU - pdf
Obrazac MOLBA ZA OSLOBAĐANJE OD TZK-a - pdf
Obrazac MOLBA ZA IZRADU/OBRANU ZAVRŠNOG RADA - pdf
Obrazac Privola roditelja - pdf
Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu finaciranja troškova prijevoza redovitim učenicima 2018. - pdf
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% 2018. - pdf
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% 2018. - pdf


Vozni red iz pravca Kožljaka 
Zbog potrebe prijevoza srednjoškolaca Iz Kožljaka za Labin:
06,45 Orič - 06,50 Katarina - 06,55 Most Pićan - 07,00 Potpićan  -  07,05 Kršan - Vozilići - 07,20 Kožljak - 07,30 Šušnjevica - 07,35 Čepić - Labin.
(Rukovoditelj PJ Labin: Adriano Cvečić)
Vozni red iz pravca Kožljaka - pdf
Poslovna jedinica PJ LABIN, Tel 052/855 022, Fax 052/ 855 172,
E-mail: prometnik.labin@autotrans.hr

 

Stajalište za školski autobus ispred Školske radionice