naslovna > Kurikulum > Samovrednovanje

Samovrednovanje


"Ne idi ispred mene, ne mogu te slijediti, ne idi iza mene, ne mogu te voditi. Samo idi pored mene i jednostavno budi mi prijatelj." (A. Camus)
Poveznica:
Plan unapređenja rada - ssmb.hr

 

Šk.g. 2021.-2022.

19.9.2022. Izvješće o samovrednovanju na kraju šk.g. 2021.-2022. OVDJE!

12.7.2022. Cjelokupna prosudba za šk.g. 2021.-2022. OVDJE!

Šk.g. 2020.-2021.

30.9.2021. Izvješće o samovrednovanju za šk.g. 2020.-2021. OVDJE!

12.7.2021. Cjelokupna prosudba za šk.g. 2020.-2021. OVDJE!

Šk.g. 2019.-2020.

30.9.2020. Izvješće o samovrednovanju za šk.g. 2019.-2020. OVDJE!
Članovi Povjerenstva za kvalitetu: Orijana Tenčić, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu; Federika Mohorocić Čekada, članica iz lokalne zajednice; Elvis Miletić, koordinator za kvalitetu; Noa Bertović, član iz redova učenika; Nataša Martinčić Križanac, članica iz redova roditelja; Jelena Blackham, koordinatorica za samovrednovanje; Davor Franković, član Povjerenstva za kvalitetu, administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

15.9.2020. Cjelokupna prosudba za šk.g. 2019.-2020. Na temelju kratkoročnog razvojnog plana rada škole za školsku godinu 2019./2020. za prioritetno područje 3: Postignuća učenika i ishodi učenja sa ciljem povećanja motiviranosti polaznika za školu proveli smo slijedeće aktivnosti:
1.    Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se u Republici Hrvatskoj obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca, a nastavno na dobivene rezultate ankete „Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji“ („Kako si?)“ koja je provedena 26.2.2018.godine, u našoj školi realizirane su radionice na satovima razrednika na kojima su učenicima prezentirani rezultati ankete, a nakon toga učenici su iznosili svoja mišljenja i iskustva po pitanjima:
a)    Iskustva učenika sa školom
b)    Odnosi s vršnjacima
c)    Samopoimanje učenika
d)    Samoprocjena zdravlja
e)    Učestalost korištenja sredstava ovisnosti
Također, održani su roditeljski sastanci na kojima su roditeljima prezentirani rezultati ankete te su roditelji iznosili svoja mišljenja i iskustva po gore navedenim pitanjima.
Za učenike prvih razreda organizirana je kazališna predstava “droga – reci drogi NE” kazališta THE`ARTO.
Profesor doktor Slavko Sakoman održao je predavanje za Vijeće učenika I za roditelje na temu “Izazov je biti jači od ovisnosti”.
Tijekom školske godine 2019./2020. u našoj je školi realizirano niz aktivnosti po pitanju stanja sigurnosti i zaštite prava učenika.
2.    Zbog pandemije koronavirusa, sredinom mjeseca ožujka 2020. prelazimo na izvođenje nastave na daljinu. U vrlo kratkom roku nastavnici i učenici usvajaju brojne digitalne kompetencije pokušavajući realizirati nastavne sadržaje što kvalitetnije. Naša Škola odlučila se na korištenje virtualnih učionica preko Google Classrooma.
Nakon trotjednog izvođenja nastave na daljinu, nastavnici su iznosili svoja iskustva sa online nastavom putem online upitnika.
Nakon toga, nastavnici su iznijeli svoja iskustva sa online nastavom vezano za vrednovanje i ocjenjivanje putem online upitnika
3.    Sljedeća aktivnost bila je provođenje upitnika o iskustvima učenika sa online nastavom u Srednjoj školi Mate Blažine Labin.
4.    Usporedna analiza postignutog uspjeha učenika na kraju školske  godine 2019./2020. u odnosu na nastavnu godinu 2018./2019.
5.    Ostale aktivnosti: sudjelovanje na natjecanjima (koja su u ovoj nastavnoj godini provedena), sudjelovanje u projektima…
 

Šk.g. 2018.-2019.

29.9.2019. Cjelokupna prosudba za šk.g. 2018.-2019. Na temelju kratkoročnog razvojnog plana rada škole za školsku godinu 2018./2019. za prioritetno područje 3: Postignuća učenika i ishodi učenja sa ciljem povećanja motiviranosti polaznika za školu postigli smo sljedeće rezultate:
1. Na temelju rezultata provedene ankete „Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji“ („Kako si?“) koja je provedena 26.2 2018. godine povećala se motiviranost polaznika za školu sa 31% (u školskoj  godini 2012./2013.) na 43% u školskoj godini 2018./2019. (dokaz – Anketa Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji).
2. Rezultati rasprave i sažeti prikaz odgovora sa radionice Vijeća učenika i Vijeća roditelja održane 8.5.2018. Rezultati rasprave i sažeti prikaz odgovora sa radionice Vijeća učenika i Vijeća roditelja:
Rizičnim ponašanjima se smatraju svi oblici psihološkog funkcioniranja i ponašanja koja mogu ugrožavati zdravlje, integritet, dobrobit i sigurnost mlade osobe i/ili njene/njegove neposredne socijalne i fizičke okoline. U istraživanju je ispitan niz aspekata života mladih koji mogu biti uzročnici rizičnih ponašanja.
Na temelju dobivenih rezultata istraživanja, vlastitog iskustva i promišljanja u vašoj grupi raspravite i pismeno odgovorite na pitanja iz ovih izabranih aspekata života mladih:
1. ISKUSTVA UČENIKA SA ŠKOLOM
-Na koje bi aspekte učeničkih iskustava sa školom valjalo obratiti više pozornosti?
-Kako kod učenika pojačati osjećaj pripadnosti i privrženosti školi?
-Kako postići da naša škola bude poseban primjer dobre škole u kojoj se svi i nastavnici i učenici osjećaju dobro i uspješno?
-Što bi iz vaše perspektive u sustavu odgoja i obrazovanja trebalo mijenjati kako bi škole bile uspješnije u poticanju zdravlja i dobrobiti svojih učenika?
-Što još nismo pitali, a vama se čini važnim u ovom području rada škole?
Odgovori učenika:    
-prenatrpanost učenika s pisanim provjerama
-financiranje učenika
-individualni rad s učenicima, međunarodne smotre, više praktične nastave, izvannastavne aktivnosti, terenska nastava (izleti)
-poticanje tolerancije među učenicima
-poticanje učenika na kreativan rad
-komunicirati s učenicima na opušteniji način
-više bi trebala obratiti pozornost na nasilje u školi    
Odgovori roditelja:
-poboljšati odnos učenik – profesor
-individualizirati odnos sa učenikom
-poticanje kritičkog mišljenja
-smanjenje učenja činjenica
-nastavni plan i program koji je propisan ne potiče u dovoljnoj mjeri kreativnost
-preopterećenost satnicom i izvanškolskim aktivnostima što utječe na mentalno zdravlje učenika
2. ODNOSI S VRŠNJACIMA
-Pokušajte procijeniti koliko su odnosi s vršnjacima na bilo koji način ugrožavajući i što u školi možemo učiniti kako bismo promijenili moguće negativne pokazatelje?
-Na koje aspekte vršnjačkih odnosa bi u našoj školi valjalo obratiti više pozornosti?
-Što bi u školi mogli činiti za snažnije poticanje i promicanje socijalnih i emocionalnih vještina učenika?
-Kako bi škola mogla više poticati suradničke odnose među učenicima,  prihvaćanje drugih i drugačijih, promicati toleranciju, komunikaciju, jačanje solidarnosti i pravednosti?
Odgovori učenika:    
-nisu ugrožavajući
- više obratiti pozornost na toleranciju
-terenska nastava te više međusobnog druženja razreda
-međunarodni projekti
-više komunicirati s učenicima i shvatiti njihova razmišljanja
-obratiti pozornost na nasilje i međusobne odnose
-individualan rad s učenicima, grupni radovi, međurazredne akcije    
Odgovori roditelja:
-više grupnih radova u okviru nastave
-više terenske nastave (makar i višednevne)
-organizirati radionice kojima se potiču socijalne i emocionalne vještine (bez mobitela)
3. SAMOPOIMANJE UČENIKA
-Navedite vaša dodatna zapažanja i mišljenja u vezi samopoimanja učenika. Na koje bi aspekte razvoja ličnosti u školi valjalo obratiti više pozornosti?
-Što bi škola mogla činiti za osnaživanje samopoštovanja i pozitivnog samopoimanja učenika?
Odgovori učenika    
-edukacija profesora o utjecaju na učenike
-svim učenicima pridavati jednaku pozornost
-poticati kreativnost    
Odgovori roditelja
-više pohvala, pozitivan odnos
-više obratiti pažnju na mentalno zdravlje
4. SAMOPROCJENA ZDRAVLJA
-Navedite vaša zapažanja o depresivnosti, anksioznosti i općenito mentalnom, prvenstveno emocionalnom zdravlju učenika.
-Što bi se u školi moglo činiti za zaštitu mentalnog zdravlja učenika?
Odgovori učenika    
-ispiti, ocjene izazivaju stres, anksioznost i depresiju,
-prenatrpanost
-rasterećenje učenika
-razgovor sa osobom koja je depresivna
Odgovori roditelja:
-svakodnevna dostupnost stručne osobe – da se učenik može obratiti u bilo koje vrijeme sa svojim problemima
-dostupnost službe – putem e-maila
-po potrebi uvođenje stručnih savjetnika za pojedine vrste problema
ZAKLJUČAK
Navedite koje područje prema vašem mišljenju zahtjeva aktivnu intervenciju?
Odgovori učenika:    
-preopterećenje učenika je naš najveći problem (provjere znanja)
-sve    
Odgovori roditelja:
-hitnu intervenciju zahtjeva područje umanjenja straha od škole, odnosno neuspjeha što potiče depresiju i nezadovoljstvo
OBRADA ANKETA STRUČNIH AKTIVA
Nakon obrađenih podataka koje su ispunili aktivi došli smo do sljedećih zaključaka:
- Drukčijim oblicima nastave i podučavanjem povećava se motiviranost polaznika za školu
- Najpozitivniji ishodi su povećanje broja učenika na natjecanjima te sudjelovanja u međunarodnim projektima, učenje stranih jezika te upoznavanje sa kulturom posjećenih  stranih zemalja, povezivanje teoretskih saznanja sa praktičnim vještinama, posjete lokalnim gospodarstvenicima
- Prednosti uvođenja kabinetske nastave  su bolje opremljeni kabineti te didaktička sredstva i pomagala na jednom mjestu, lakše i učinkovitije vođenje nastavnog procesa, veća disciplina učenika te manje kašnjenja na satove
Napomena:
- Najveći problem uvođenja e-dnevnika i kabinetske nastave je slabija međusobna komunikacija između profesora
- Treba povećati broj razrednih vijeća da se problematika rješava brže i poboljša komunikacija
- Povećanje stručnih predavanja na razini škole
OBRADA ANKETE RAZREDNIKA
Nakon obrađenih anketa  koje su ispunili razrednici došli smo do sljedećih zaključaka:
- Razlozi izostanka ostali su isti prije i poslije uvođenja e-dnevnika
- Bolja je klasifikacija izostanaka (razlozi izostanka)
- Frekvencija dolazaka roditelja u školu nakon uvođenja e-dnevnika ostala je ista u prvim razredima srednje škole dok kod viših razreda se frekvencija smanjuje
- Nakon uvođenja e-dnevnika poboljšala se ažurnost opravdanja izostanaka te roditelji imaju trenutni uvid u ocjene i izostanke
- Najčešći komunikacijski kanali su: telefonski razgovori, sms poruke, e-mail, individualne informacije, roditeljski sastanci te pozivi razrednika po potrebi
Napomena:
- Najveći problem su izostanci do tri radna dana koji roditelji po pravilniku mogu opravdavati te pojedini učenici iskorištavaju tu mogućnost izostanka
- Trebalo bi obratiti pozornost na učenike koji sudjeluju na „Kvarnerskoj rivijeri“  a imaju veći broj negativnih ocjena jer se turnir održava u svibnju mjesecu
- Trebalo bi u dogovoriti sa auto školom da se ista ne održava za vrijeme nastave.
Na sastanku Povjerenstva za kvalitetu su doneseni i sljedeći zaključci:
- Da se za vrijeme informativnih dana škole izmjeni satnica za razrednike odnosno predmetne nastavnike (razrednici od 17:00-17:30, predmetni nastavnici 17:30-18:30) te voditi računa o prostorijama u kojima se održavaju informativni dani  i pristupu računalima kako bi se smanjile gužve na informativnom danu te poboljšala komunikacija
- Obveza razrednika da pozove roditelje problematičnih učenika na informativne dane škole   
- U školskom kurikulumu definirati broj roditeljskih sastanaka sa dnevnim redom (minimalno tri), na početku školske godine, na početku drugog polugodišta te pri kraju nastavne godine
- Predstavnici u Vijeću roditelja na sjednici Vijeća roditelja trebaju iznositi stavove roditelja razreda kojeg predstavljaju a ne svoje osobne
- Na roditeljskom sastanku informirati roditelje za zaključcima koji su doneseni na Vijeću roditelja
- Da  se u  mjesecu kolovozu 2019. pripremi prezentacija za Nastavničko vijeće da nastavnici dobiju povratnu informaciju vezanu uz provedene ankete.

29.09.2019. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2018.-2019. OVDJE!
Administrrtor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk.g. 2017.-2018.

29.9.2018. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2017.-2018. OVDJE!
Administrator aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk.g. 2016.-2017.

15.7.2017. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2016.-2017. OVDJE!
Članovi Povjerenstva za kvalitetu koji su sudjelovali u ciklusu samovrjednovanja: Orijana Tenčić, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu; Federika Mohorocić Čekada, članica iz lokalne zajednice; Elvis Miletić, koordinator za kvalitetu; Noa Bertovićć, član iz redova učenika; Nataša Martinčić Križanac, članica iz redova roditelja; Irena Crvak, koordinatorica za samovrednovanje; Davor Franković, član Povjerenstva za kvalitetu, administrator aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk.g. 2015.-2016.

17.7.2016. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2015.-2016. - pdf
Članovi povjerenstva i timova za kvalitetu koji su sudjelovali u ovom ciklusu samovrjednovanja:
Eni Modrušan, član iz lokalne zajednice; Elvis Miletić, koordinator za kvalitetu; Ermin Miskić, član iz redova učenika; Flaviano Tenčić, član iz redova roditelja; Irena Crvak, koordinator za samovrednovanje; Davor Franković, član; Orijana Tenčić, predsjednik, administrator aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk.g. 2014.-2015.

17.7.2015. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2014.-2015. - pdf
Administrator aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

10.6.2015. Obavijest voditeljima stručnih aktiva: Održavanje sjednica stručnih aktiva (timova za unapređivanje rada). Hodogram rada. Poštovane/i na temelju Kratkoročnog razvojnog plana unapređenja rada škole, Povjerenstvo za kvalitetu utvrdilo je kratkoročne ciljeve kod unutarnjeg praćenja. Jedan od tih ciljeva je: - izvođenje nastavnog sata u II. pol. šk.g. 2014.-2015. primjenom novih oblika rad (pismena priprema).
PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA LIPANJ-SRPANJ 2015.
1. Svaki nastavnik na sjednici stručnog aktiva donosi pripremu za nastavni sat koji je izveo primjenom novih oblika rada
2. Rasprava na stručnim aktivima koji će se po planu voditelja održati od 30.06. do 03.07.2015.
3. Popis izvedenih nastavnih sati i pismene pripreme voditelji stručnih aktiva dostavljaju koordinatoru za samovrednovanje do 07.07.2015.
OSTALE AKTIVNOSTI KOJE PROVODI STRUČNI AKTIV
1. Izvješće o radu stručnih aktiva za šk.g. 2014.-2015.
2. Izvješće o radu izvannastavnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave te provedenih projekata škole.
3. Izvješće o realizaciji individualnog plana stručnog usavršavanja za svakog nastavnika prema dobivenom obrascu od pedagoginje škole.
4. Izvješće o vođenju pedagoške dokumentacije.
5. Prijedlog plana rada stručno aktiva za šk.g. 2015.-2016.
6. Prijedlog plana individualnog stručnog usavršavanja za šk.g. 2015.-2016.
Napomena: Svi aktivi trebaju se održati do 03.07. a sva izvješća predati do 07.07. na mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
Preuzimanje:
Poziv voditeljima stručnih aktiva - pdf      Razvojni plan 2014.-2016. - pdf

24.2.2014. Donesen je dugoročni i kratkoročni razvojni plan unapređenja rada škole za prioritetno područje 3 - Postignuća učenika i ishodi učenja. Ključni nedostaci koje treba riješiti: Nemotiviranost dijela polaznika. Podneseni su izvještaji timova za unapređivanje nastave u procesu samovrednovanja i realizacije školskog razvojnog plana. Većina nastavnika ispunila je obrazac za samovrednovanje operativnih planova. Svi aktivi su održali sastanke i razgovarali o nastavi i donijeli zajedničke odluke.
Preuzimanje:
Školski razvojni plan - pdf
Poveznice:
Plan unapređenja rada škole - ssmb.hr

Ukratko o softveru - pdf Softver za samovrednovanje - pdf
Softver za provođenje elektroničkog samovrednovanja koje koristi SŠMB Labin Poštovani ravnatelji pozivam vas na besplatno i neograničeno jednomjesečno isprobavanje softvera za samovrednovanje. Kao sto već znate samovrednovanje je zakonska obveza i svaka pomoć u tom procesu je dobrodošla. Softver se razvija četiri godine u suradnji s pedagozima srednjih i osnovnih skola pa je to razlog zašto je toliko zanimljiv i hvaljen među njima. Pozivam vas da svoje pedagoge i stručnu službu za samovrednovanje usmjerite na web stranice www.samovrednovanje.com te da na dnu web stranice upisu podatke za aktivaciju probnog perioda. Svaka prijavljena škola će dobiti probni period od mjesec dana u kojem može isprobati softver na realnim podacima i upitnicima te naravno provesti ankete na učenicima i roditeljima. Vaše ankete i podaci će ostati sačuvani u računalnom oblaku i nakon isteka probnog perioda tako da ćete moći nastaviti gdje ste stali nakon kupnje pune licence. Uz jednomjesečni besplatni probni period nudim vam popust u slučaju dogovorene grupne kupovine. U slučaju grupne kupovine pro licencu ćete dobiti za cijenu osnovne a osnovnu za cijenu male licence. Plaćena licenca vrijedi punih godinu dana s uključenim nadogradnjama i podrškom a u pro licencu je uključena korisnička podrška. Za sve informacije slobodno mi se javite na info@samovrednovanje.com ili 092 176 5623 (autor: Vedran Mikuličić)


10.12.2014. POZIV - SJEDNICA POVJERENSTVA ZA KVALITETU
, utorak, 16.12.2014. u 8.00 sati u uredu ravnatelja
Dnevni red:
1.   Imenovanje novog člana Povjerenstva predstavnika učenika
2.   Izvješće o provedenom postupku samovrednovanja šk.g. 2013.-2014.
3.   Izrada razvojnog plana škole za šk.g. 2014.-2015. i 2015.-2016.
4.   Plan aktivnosti tijekom II. polugodišta za realizaciju odabranog prioritetnog područja
          Predsjednik Povjerenstva:
        Željko Brenčić, prof.-mentor
Predsjednik Željko Brenčić, koordinator Elvis Miletić, koordinatorica Irena Crvak, član Orijana Tenčić, predstavnik učenika Ermin Ismić, predstavnik roditelja Flaviano Tenčić. Predstavnik lokalne zajednice Bruno Hrvatin; ostali: psihologinja Mirjana Dobrić i ravnatelj Čedomir Ružić

30.9.2014. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2013.-2014. - pdf
Administrator aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Šk. g. 2013.-2014.

21.1.2014. Razvojni plan Škole na temelju izvješća stručnih aktiva i samovrednovanja - Poučavanje i podrška u učenju - Ključni nedostaci koje treba otkloniti - Smanjenje izostanaka i ujednačavanje kriterija - pdf 
Kriteriji opravdavanja izostanaka - pdf

2.12.2013. Obavijest voditeljima stručnih aktiva o održavanju sjednica u razdoblju od 09. do 13.12.2013. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Na temelju dobivenih rezultata ankete po prioritetnim područjima u prethodno ispunjenom upitniku utvrdite područja kvalitete koje želite unaprijediti, a odnose se na prioritetna područja:
II. Poučavanje i učenje i
III. Postignuća učenika i ishodi učenja.
2. Ispuniti tablicu i pismeno predati pedagogu.
3. Plan upisa. Vaše sugestije i prijedlozi za šk.g. 2014.-2015.
Molimo vas da sa pedagogom utvrdite vrijeme održavanja sjednica.
Sav potreban materijal voditelji stručnih aktiva dobit će nakon sjednice Nastavničkog vijeća.
Svi rezultati ankete procesa samovrjednovanja dostupni su na mrežnim stranicama Škole.

Više o Planu unapređenja rada na:

     Unapređenje rada - ssmb.hr

Rezultati ankete samovrednovanja SŠMB-a za učenike, roditelje i profesore:

7.10.2013. Stavovi profesora prema školi - pdf

7.10.2013. Škola iz perspektive roditellja - pdf

7.10.2013. Škola iz perspektive učenika - pdf

Prezentacija Indikatori kvalitete Petar Bezinović - pdf
Pitanja za nastavnike Indikatori kvalitete ASOO - pdf
Administrator e-samovrednovanja Čedomir Ružić, ravnatelj

Rezultati ankete samovrednovanja E-kvalitete za Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

19.07.2013. Izvješće o samovrednovanju SŠMB-a na kraju šk.g. 2012.-2013. - pdf
Administartor aplikacije e-Kvalitete ASOO-a: Čedomir Ružić, ravnatelj

Elektroničko samovrednovanje

3.06.2013. Od ovog tjedna bit će dostupno po prvi puta na elektroničkom samovrednovanju učenicima i njihovim roditeljima ispunjavanje e-upitnika. Od razrednika su ovih dana dobili korisničko ime i lozinku kako bi pristupili elektronskom samovrednovanju. Učenicima će u slučaju potrebe biti omogućeno da i u školi u informatičkoj učionici ispune upitnik, a roditelje molimo da ispune e-upitnik kod kuće ili na radnom mjestu ili pak u školskoj knjižnici kako bi svi zajedno mogli raditi na unapređenju rada škole. Zahvaljujemo vam.
(Povjerenstvo za kvalitetu SŠMB-a)

Pristup elektroničkom samovrednovanju ISPUNI E-UPITNIK!


Rokovi za ispunjavanje e-upitnika:

03.-20.06. Popunjavanje e-upitnika za učenike (anketa zaključena 20.06.)

03.-20.06. Popunjavanje e-upitnika za roditelje (anketa zaključena 20.06.)

27.06-03.07 Popunjavanje e-upitnika za profesore (anketa aktivna od 27.06.)

Administrator e-samovrednovanja Čedomir Ružić, ravnatelj

Rokovi za ispunjavanje e-upitnika:

17.4.-20.05. Popunjavanje upitnika za nastavnike Indikatori samovrednovanja

Poveznica:

 Pristup Unapređenju rada SŠMB-a i rezultatima samovrednovanja (klikni na zaštitni znak)

 

Softver za provođenje elektroničkog samovrednovanja koje koristi SŠMB Labin

02.03.2014. Dostupna nova verzija softvera samovrednovanja

Prijavite se kako i inače u softver te nakon prijave će vam se softver automatski nadogradit.
U slučaju da nema instalirano, obratite se autoru Vedranu Mikuličiću na 092 176 5623.
Također možete provjerit novi web sistem anketiranja kada kliknete na anketa u izborniku web stranice ATARBES.
Ukratko o softveru - pdf  Administrator e-samovrednovanja Čedomir Ružić, ravnatelj


 


  klikni na LOGO i ISPUNI ANKETU

4.2.2013. Otvorena web stranica elektroničkog samovrednovanja za škole www.samovrednovanje.com

Vaše vrijeme je jednako dragocjeno kao i vaša profesija, te Vam odmah na samom početku želimo pružiti najpotrebnije informacije o mrežnoj stranici na kojoj se trenutno nalazite. Naime, vjerujemo da već poznajete što je to proces samovrednovanja u školama te da je to proces razvojne funkcije praćenja napretka škole i dobar instrument za poticanje kvalitete škole i njihovih organizacija. U tom procesu stručne službe (pedagozi, ravnatelji ...) nailaze na jednu veću poteškoću koja im uzima njima vrijedno i nezamjenjivo vrijeme a to je proces anketiranja unutar škole koji je neizostavni dio procesa samovrednovanja. Anketirati učenike škole te njihove roditelje je do sada zaista bio velik posao koji je zahtijevao veliku količinu vremena, energije a zatim i novca koji bi se potrošio na taj proces, a prikupljanje podataka i njihova obrada je bio veliki problem za sve pedagoge i ravnatelje. Navedeni problem možete riješiti upravo ovdje na ovoj mrežnoj stranici pomoću softvera za elektroničko samovrednovanje (anketiranje) koji se razvijao tri godine uz suradnju s nekoliko škola u RH koje su željele modernizirati njihov način provođenja samovrednovanja.

Dobrodošli na web stranice samovrednovanja za škole - samovrednovanje.com

Elektroničko samovrednovanje za osnovne i srednje škole - demo verzija

Vedran Mikuličić, ATARBES d.o.o, www.samovrednovanje.com
092 176 5623 (Vedran), 091 276 5623 (Karmen), samovrednovanje@outlook.com

Administrator e-samovrednovanja Čedomir Ružić, ravnatelj

Zakonom o strukovnom obrazovanju  (Narodne novine, br. 30/2009.) škole su dužne provoditi samovrjednovanje i  to za sljedeća ključna područja:

- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podrška učenju,
- postignuća polaznika,
- materijalni uvjeti i ljudski potencijali,
- profesionalni razvoj zaposlenika,
- međuljudski odnosi u ustanovi za strukovno obrazovanje,
- rukovođenje i upravljanje,
- suradnja s ostalim dionicima.

Samovrjednovanje ustanove za strukovno obrazovanje prati i vrjednuje Povjerenstvo za kvalitetu, kojega imenuje tijelo upravljanja ustanove za strukovno obrazovanje.

Strukovni kurikulum donosi ministar a metodologiju izrade Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Pored izrade Strukovnog kurikuluma Škola, odnosno Povjerenstvo za kvalitetu, koje imenuje Školski odbor, dužno je provoditi i pratiti samovrjednovanje Škole te izvješće do kraja rujna dostaviti Školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje za proteklu školsku godinu.

Preuzimanje:

Strateške smjernice za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: sažetak - pdf

Izvješće projekta o testiranju samovrjednovanja u ustanovama za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj: brošura - pdf

Prezentacija samovrjednovanja za ravnatelje - pdf

Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - pdf
Predstavljanje rezultata pilot projekta i primjera dobre prakse tijekom samovrjednovanja - pdf

29.-30.6.2011. Konferencija o procesu samovrednovanja u strukovnim školama je imala cilj upoznati voditelje međužupanijskih stručnih vijeća s procesom samovrednovanja koje će od nove školske godine 2011.-2012. provoditi sve strukovne škole RH prema novim procedurama. Donosimo Vam Vodič za provedbu samovrednovanja u 20 koraka za razdoblje rujan 2011. - srpanj 2012. Ovdje možete preuzeti kompletni Priručnik o samovrednovanju iz lipnja 2011. kao hrvatski okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Priručnik za samovrjednovanje


                   Priručnik za samovrednovanje - pdf

Obrasci i predlošci - zip

Dodatci Priručniku za samovrednovanje - zip                   Internetski alat za samovrednovanje - pdf

Priručnik za samovrjednovanje NCVVO-a

NCVVO Priručnik za samovrednovanje srednjih škola 2010.- pdf

Razvoj vanjskog vrednovanja i samovrednovanja škola NCVVO - pdf

Model samovrednovanja u srednjim školama, Suzana Hitrec 2008.- pdf

Prezentacija Indikatori kvalitete Petar Bezinović - pdf

Projekt samovrjednovanja u srednjim školama - ncvv.hr

Model samovrednovanja rada srednjih škola - pdf

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA, Pomorska škola Zadar, Sveto Perković 2008.- pdf

Samovrednovanje i kvaliteta Srednja škola Bedekovčina - Istraživanje o zadovoljstvu školom