naslovna > Kurikulum > Izvanučionička nastava 2013.-2018.

Izvanučionička nastava do 2019.

Škola planira u Godišnjem planu i programu rada i Školskom i strukovnom kurikulumu (vidi: Školski i strukovni kurikulumi) poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti: izlete, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Za svaku aktivnost Škola će izraditi detaljan program s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja i vrednovanja te zatražiti pisanu suglasnost roditelja. Za svaku aktivnost Škola uz voditelja osigurava i pratnju sukladno broju učenika. Program aktivnosti je dio godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog kurikuluma. Pri organizaciji i provedbi školskih izleta, ekskurzija i maturalnih putovanja obavezni smo od šk.g. 2015.-2016. pridržavati se Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz 2015. Detaljnije o Planu školskih izleta i ekskurzija, odnosno izvanučioničke nastave detaljnije: Školskom i strukovnom kurikulumu za šk.g. 2016.-2017. i Plan izvanučioničke nastave šk.g. - pdf

Šk.g. 2018.-2019.


4.6.2019. Izvanučionička nastava u Institutu Ruđera Boškovića u Zagrebu 43 učenika iz 1.f ,2.o i 2.f razreda ove godine tijekom devedesetominutnih radionica kroz četiri praktične vježbe imali su priliku dodatno se educirati o važnosti kemije i prirodnih znanosti u stvaranju održive budućnosti. Voditeljice Olivera Tadić i Ana Paliska, prema planu i programu nastavnog predmeta Kemije. Radionice su održane pod stručnim vodstvom doc.dr.sc. Tomislava Portade i tima kemičara s IRB-a. Učenici su kroz interaktivne pokuse učili o načinima kako znanost rješava svakodnevne probleme i ulozi kemije u očuvanju planete, ujedno su imali priliku vidjeti i kako kemija funkcionira izvan učionice što je potaklo njihovu kreativnost.

Na drugoj radionici pod nazivom „Fizika ekspres“, studenti fizike sa PMFa su  devedeset minuta  na vrlo zabavan način fiziku približili i onim učenicima koji joj baš i nisu skloni. Prije svake vježbe studenti su objasnili zadatak i pokazali sve korake koje su učenici trebali napraviti, a dodatno su im pojasnili i sve detalje vezane za uspješno realiziranje svakog pokusa. Dr.sc. Milivoj Uroić, je održao predavanje iz fizike, kod neutronskog generatora te uz vrlo interesantnu priču opisao raspade izotopa. Dr.sc. Nikola Biliškov iz Laboratorija za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva (LKČSKS) Zavoda za kemiju materijala učenicima je održao dio kemijske radionice „Kemije čvrstog stanja".
(Tekst i video Olivera Tadić; fotografije: Olivera Tadić, Bruno Falco, Ana Paliska)

Link za videozapis OVDJE!


14.5.2019. Izvanučionička nastava – posjet  učenika  2. razreda gimnazije i ekonomije tvornici Holcim u Koromačnu
I ove su godine, 9. svibnja, učenici  drugih  razreda gimnazije i  ekonomije posjetili  tvornicu Holcim u Koromačnu. Kroz etape u  proizvodnji cementa, betona  te  dobivanja agregata, njihovom  namjenom i karakteristikama,  kao i  inovacijama  na području proizvodnje, sigurnosti i održivosti, učenike su kroz prezentaciju upoznale inženjerke kemije H. Vučić i A. Smoković.                     
Nakon osiguranih mjera zaštite na radu, uz  stručno vodstvo inženjera geologije i rudarstva L. Žečića učenici su  posjetili područje  tupinoloma - mjesto  eksploatacije  lapora, osnovne  sirovine za dobivanje  cementa, načinom njegove  eksploatacije, transportom damperima  do  mjesta drobljenja kao i sa zalihama tupinoloma  potrebnih za  daljnji  rad  tvornice.
Učenici su  posjetili i  prostoriju centralnog upravljanja Tvornice  gdje su imali prilike naučiti  o važnosti 24- satnog  praćenja i kontrole rada peći  tvornice čiju su toplinu imali prilike osjetiti prolazeći ispod nje, a i vidjeti je iz same  prostorije  kontrole.
Tijekom posjeta,učenici su postavljali pitanja u vezi proizvodnje, tržišta, ekologije, načina ulaganja u  obrazovanje kao i u vezi suradnje  Tvornice i lokalne zajednice. Na kraju uspješnog posjeta, pozvani smo i na  „Dane otvorenih vrata Holcima “ na kojima se održavaju i  brojne radionice vezane  za završni   proizvod ,a koje se održavaju  krajem kolovoza.
Ljubazni domaćini su  uz stručno vodstvo i ove godine omogućili učenicima  besplatni autobus na čemu smo  posebno zahvalni.
(Tekst i foto: Karmen Diminić Milevoj, Gabrijela Dundara)


11.4.2019. Dan i noć na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu
5. travnja 2019. učenici trećih razreda opće gimnazije koji slušaju fakultativni predmet „Eksperimentalna fizika“ posjetili su Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu na kojemu su održani Dani otvorenih vrata („Dan i noć na PMF-u“).  Uz njih PMF su posjetili i učenici škole koji su ove godine sudjelovali na Županijskom natjecanju iz fizike. U pratnji učenika bili su profesori Ticijana Šumberac i Nedeljko Mandić.
Na Geofizičkom odsjeku PMF-a je održan program „Geofizika uživo“. Učenici su  obišli Memorijalne prostorije Andrije Mohorovičića, znanstvenika rodom iz Voloskog, po kojem u Geofizički odsjek nosi ime. Upoznali  su se s životom i radom Andrije Mohorovičića. Vidjeli su i  originalne instrumente i opremu koja se koristila i koristi u seizmologiji pri detekciji potresa.
Potom su poslušali  predavanje  „Zašto je ove zime Ameriku zahvatila polarna hladnoća i je li to znak da globalno zatopljenje zapravo ne postoji?“  Ova je zima bila iznimno hladna u središnjem dijelu SAD-a gdje su na nekim mjestima izmjerene temperature čak i do -50 °C. Što je uzrokovalo pojavu ove ekstremne hladnoće? Je li to znak da posustaje globalno zatopljenje? Mogu li tako niske temperature zadesiti i Hrvatsku? Odgovore na postavljena pitanja učenici su dobili  u tom  predavanju.
U predavanju „Frekvencija koja ruši“ učenici su se upoznali s energijom seizmičkih valova te načina prijenosa energije s tla na objekt.  Najgore je kad dođe do rezonantnog prijenosa, kad su jednake frekvencije slobodnih oscilacija tla i zgrade koja je na tom tlu sagrađena.
Izvedeno je i nekoliko pokusa:

Seizmološki pokusi: "Potres – od izvora do posljedica" - Nizom pokusa prikazan je  nastanak potresa, rasprostiranje valova potresa i efekte potresa na površini Zemlje. Pokazan je  način na koji  seizmolozi proučavaju potrese, kako posljedice potresa utječu na ljude i što možemo učiniti kako bi ih ublažili.
U pokusu „Bura“  pokazano je kako bura  točno nastaje, o čemu ovisi njena snaga, zašto je Senj grad poznat po buri te još neke druge zanimljivosti.
Pokus „Prašinski vrag“ je odgovorio na pitanje  može li u pustinji nastati pojava po strukturi slična pijavicama? Može, i zove se "prašinski vrag". Kako on točno nastaje, treba li ga se bojati i još poneke zanimljivosti učenicima su prikazane u kratkom izlaganju i pokusu.
Učenicima je prikazan pokus u kojemu je prikazana zanimljiva pojava tzv. „Kelvin-Helmoltzova nestabilnost“.  Ova nestabilnost predstavlja jednu od granica između valova i turbulencije u fluidima. Prikazano je  kako ju prepoznati te gdje ju možete tražiti u prirodi.
Učenici su imali priliku upoznati zanimljive geofizičke pojave kroz nekoliko postera i kratkih izlaganja: Ekstrasolarni planeti, Polarna svjetlost, Tornado, Oluja veća od Zemlje i Nogometna i koncertna seizmologija.

Nakon Geofizičkog odsjeka na Fizičkom odsjeku PMF-a u sklopu programa „Fizika danas“ učenici su posjetili nekoliko laboratorija te poslušali zanimljiva predavanja iz raznih područja fizike.
Na predavanju „Kako tražimo nove materijale“ učenici su prezentirane metode rada fizičara pri istraživanju novih nepoznatih materijala.   U predavanju „Muzika atoma“ učenici su kroz nekoliko pokusa upoznali čudesni svijet atoma i kvantne fizike. Upoznali su i temelje rada kvantnih računala za koje se predviđa da će u slijedećih dvadesetak godina, a vjerojatno i ranije zamijeniti današnja „klasična“ računala.

U laboratorijima   „NMR -- pogled u svijet atoma“  te „Supravodiči i jaki magneti“ učenici su upoznali opremu i uređaje koji se na PMF-u koriste u istraživačkom radu.  Prikazani su pokusi sa supravodičima i tekućim dušikom kakvi s zbog skupe opreme ne mogu izvoditi u školskom laboratoriju.
Na matematičkom odsjeku PMF-a dio učenici su posjetili interaktivnu izložbu, a na predavanju „Matematika u bankarstvu“ saznali su što matematičari rade u bankama i moraju li baš svi nositi odijela.  Maturanti zainteresirani za studij matematike upoznali su se mogućnostima studiranja.
(Tekst i foto: Ticijana Šumberac i Nedeljko Mandić)

Šk.g. 2017.-2018.


19.05.2018. Izvanučionička nastava: Zagreb – Institut Ruđer Bošković – Chemgeneration, odgoj za održivi razvoj.
Razredi: 1.o,f, 2.o,f, 3.o,f.  Voditeljice: Olivera Tadić, Karmen Diminić Milevoj, prema planu i programu nastavnih predmeta (Kemija i izborna kemija). Učenici su posjetili Institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Posjet je uključio sljedeće aktivnosti:
1. predstavljen je znanstveni program za edukaciju srednjoškolaca na temu održivog razvoja pod nazivom Chemgeneration. Riječ je o programu multinacionalne kemijske tvrtke BASF koji se odvija u suradnji s visokim znanstvenim institucijama poput Ruđera u 11 svjetskih zemalja.
2. obilazak Instituta uz stručno vođenje 12 kemičara voditelja različitih programa.  
3. učenici su izveli četiri vježbe iz kemije kojima je zajedničko to da se bave temom recikliranja materijala, konkretno vode, papira plastike i metala
Razvoj tehnologije nosi sa sobom i neke neželjene posljedice poput zagađenja okoliša pa je naša dužnost i obaveza brinuti se o tome da se to zagađenje svede na minimum. Jedan od načina na koji to možemo postići jest iskorištavanje otpada kao sirovine i obnovljivog izvora za nove proizvode.
Učenicima je pokazano kako kemija, ali i znanost općenito, uz velik društveni i gospodarski značaj može biti i izuzetno zabavna.

Video uradak posjeta - youtube.com
(Tekst i video: Olivera Tadić; Fotografije; Olivera Tadić, Karmen Diminić Milevoj)


24.5.2018. Terenske nastave iz povijesti: Posjeta Motovunu-Poreču 
Učenici prvih razreda (1.o, 1.f, 1.em, 1.d) u utorak 22. svibnja sudjelovali su na terenskoj nastavi iz povijesti u pratnji profesorica Sanje Gregorinić i Dijane Muškardin.
Usprkos lošem vremenu učenici su posjetili Motovun i Poreč te uz pratnju stručnih vodiča nešto i naučili. Cilj je bio otkriti baštinu (zavičajnu povijest) neposrednim i samostalnim kontaktom,  kroz predviđeno vođenje i zadane zadatke. U Motovunu su učenici nakon stručnog vodstva profesorice Maje Large, ispunjavali nastavni  listić.

Ishodi ove terenske nastave bili su usporediti na temelju povijesnih izvora na samom terenu rimsku vlast na području  Motovuna i Poreča kroz najmanje tri elementa i objasniti  ih te izraditi video uradak ili plakat o prošlosti srednjovjekovnih gradića koja će sadržavati elemente multikulturalnosti i međupredmetne povezanosti. Kroz razgled Motovuna i Poreča učenici su mogli uočiti specifičnosti zavičaja kroz njegovu tisućljetnu multikulturalnost te utvrditi nužnosti međusobnog uvažavanja i snošljivosti vjerske, nacionalne, kulturne. Kroz Poreč su nas stručno vodile kustosice Zavičajnog muzeja Poreča. Terenska nastava odrađena je prema predviđenom nastavnom planu i programu iz povijesti.
(Tekst i foto: Dijana Muškardin i Sanja Gregorinić)


7.5.2018. Terenska nastava: Posjeta elektrotehničara SŠMB-a tvornici kamene vune Rockwool Potpićan Dana 4.5.2018. učenici IV.e razreda u pratnji nastavnika Davora Frankovića posjetili su tvornicu kamene vune Rockwool. Učenicima je prezentiran način rada tvornice, paletom proizvoda te projekte koje provode. Nakon prezentacije učenici su obišli tehnološki proces proizvodnje kamene vune od sirovine do gotovog proizvoda. Učenici su u elektroradionici odradili nekoliko praktičnih vježbi te su upoznati sa načinom održavanja tvornice.
(Tekst i foro: Davor Franković)


6.5.2018. Terenska nastava: Posjeta HOLCIMU Koromačno
U petak  4. svibnja učenici  drugih razreda gimnazije s nastavnicama geografije posjetili su  Tvornicu cementa Holcim koja je od  srpnja 2016. godine  dio Lafarge Holcim Grupe, nastala spajanjem dvaju vodećih poduzeća u području građevinskog materijala Lafarge i Holcim.
Ova grupa danas zapošljava oko  90.000 radnika u više od 80 zemalja svijeta. Holcim u Hrvatskoj ima jednu tvornicu cementa (Koromačno), dva terminala za cement, tri tvornice betona i tri kamenoloma agregata. U  tvornici Holcim u  Koromačnu  zaposleno je danas oko 120 radnika.
Domaćin je nakon  osiguranih mjera zaštite poveo učenike  prostorom   Tvornice, upoznao ih sa područjem iskopa sirovine i njihovim zalihama,  etapama u   proizvodnji cementa, betona te  dobivanja agregata, njihovom  namjenom i karakteristikama, inovacijama  na području proizvodnje, sigurnosti i održivosti kao i s  tržištem  na koje danas  plasiraju  svoje  proizvode.
Učenici su boravili i u  prostorima  kontrolnog  centra  odakle se prati  proces  proizvodnje,dobili su informacije o  važnosti 24 satnog  praćenja i kontrole rada peći  tvornice te su uz stručno vodstvo obišli i laboratorij.
Učenici su dobili i zadatak odgovoriti na seriju  pitanja u vezi rada  Tvornice, uz ekologiju, kao i za  suradnju   Tvornice i lokalne zajednice te načine ulaganja u  obrazovanje svojih  budućih  djelatnika.
Odgovore na postavljena  pitanja učenici su dobili od ljubaznog  domaćina koji  nam je i  izašao u susret  financirajući prijevoz učenicima na čemu  smo im i  zahvalni.
(Tekst i foto: Karmen Diminić Milevoj i Jelena Gregov)


10.12.2017. Terenska nastava: LABIN-KULTURNO POVIJESNE ZNAMENITOSTI
Na izbornoj nastavi povijesti učenici II.o i II.f razreda 20. studenog posjetili su kulturno-povijesne znamenitosti Labina. Povodom dana sjećanja na Vukovar položili su svijeću na kip posvećen Domovinskom ratu –  “Vrata u bolju budućnost“ autora Petra Dolića. Sam  naziv spomenika govori nam da se moramo orijentirati na budućnost, ali zato moramo znati i svoju prošlost. Kip iz 2015. godine u Parku hrvatskih branitelja.                            
Posjetili smo kip i rodnu kuću Matije Vlačića Ilirika, našeg najpoznatijeg protestanta, rođenog  3. ožujka 1520. u Labinu. Ilirik je bio profesor teologije, grčkog i hebrejskog jezika, crkveni reformator, teolog, lingvist, filozof i crkveni povjesničar. Posvetio je cijeli život predavanju, širenju i obrani onoga što je smatrao izvornim Lutherovim učenjem. Pored obitelji s 18-toro djece, stigao je napisati oko 200 knjiga, pamfleta i drugih radova.
Slijedeća postaja bila je gradska loža, centar nekadašnjeg života u Labinu. Gradska loža je izgrađena sredinom 16. stoljeća, na trošak čitave zajednice. Loža je oduvijek bila javni objekt sa višestrukom namjenom, tu se sastajalo općinsko vijeće, održavale su se javne dražbe, čitani su gradski proglasi, sudilo se i čitane su presude, a sklapali su se i ženidbeni ugovori.  Loža je služila i kao tržnica i ribarnica, ispod lože se trgovalo, pod njenim krovom su održavani sajmovi i razne pučke fešte, plesalo se svake nedjelje i u sajmenim danima. Služila je i putnicima da se sklone pred kišom, a  pod ložom se i kockalo i kartalo.
Do kraja 19. stoljeća grad Labin činile su građevine unutar gradskih zidina. Ove do danas sačuvane zidine izgrađene su u 16. stoljeću, a prve zidine za zaštitu grada i njegovih stanovnika podignuli su još Kelti. Kako se grad širio, tako su se gradile i nove zidine. Nekada se u sklopu zidina nalazilo šest obrambenih kula kružnog oblika, a do danas nam je sačuvana samo jedna, Torjon, na samom ulazu na starogradski trg. Kula Torjon je izgrađena 1617. godine nakon napada uskoka.
Potporni zidovi s istočne strane starogradske jezgre počeli su se graditi krajem 19. stoljeća. Gradilo se u nekoliko faza s prekidima, dio po dio zida pa je gradnja trajala skoro 40 godina. Gradnjom ovog dijela zida nastao je trg San Marco. Gradske zidine počinjale su i završavale glavnim gradskim vratima.
Od 1589. godine to su barokna vrata Sv. Flora, a zovu se po Svetom Floru jer se iznad vrata nalazila gotička kapela posvećena Sv. Floru. Iznad vrata se ističe simbol Mletačke republike i njene vlasti, mletački lav koji drži otvorenu knjigu (legenda kaže: otvorena knjiga u lavljim šapama znači da se grad predao u vlast Venecije bez rata i borbe, a ako lav ima zatvorenu knjigu, znači da se vodila bitka za osvajanje grada).
Nekada su se gradska vrata noću zatvarala, a nadgledala su ih dva stražara. S desne strane gradskih vrata smješten je nekadašnji službeni grb grada Labina (do 90.-tih godina 20. stoljeća), izrađen u tehnici mozaika. Napravljen je kao uspomena na Labinsku republiku, štrajk rudara iz 1921. godine, što je jasno naznačeno na samom grbu riječima “Kova je nasa”, datumom 2. III. 1921. i prikazom starog grada Labina na vrhu brda.
O poznatim Labinskim plemićkim obiteljima, čije se palače nalaze u starom gradu, a to su Negri, Lazarini-Battiala i Scampicchio pričale su nam učenice Maria Oroši i Antonia Jurasić.
Barokna palača Battiala Lazzarini, smještena pored župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije. Zgrada privlači pažnju svojom veličinom i bogato ukrašenom fasadom crvenkaste boje sa plavim prozorima. Palaču je sagradila obitelj Battiala, dijelom u 17. stoljeću, a dijelom u 18. stoljeću, odnosno stariji dio je nastao oko 1630. godine, a fasada 1727. godine. Površina palače je oko 1000 četvoronih metara. Nakon II. svjetskog rata palača je nacionalizirana. U njoj je otvoren najprije učenički internat koji je zatim pretvoren u stanove, a od 1960.godine u njoj je smješten Narodni muzej Labin.
Obitelj Schampicchio bila je jedna od najpoznatijih plemićkih obitelji iz čijih je redova poteklo niz intelektualaca i gradonačelnika Labina. Najpoznatiji je bio Antonio Schampicchio, odvjetnik i zastupnik u Istarskom saboru. Palača Scampicchio povezana je prolazom s  Crkvom Rođenja Blažene Djevice Marije. Obitelj Scampicchio je 1582. godine donirala dio svoje zemlje za gradnju prezbiterija, a zauzvrat su od pape Urbana VIII. dobili dozvolu da svoju palaču spoje sa crkvom, odnosno da izgrade svoj privatni prolaz do crkve.
Posjetili smo i aleju labinskih velikana te naučili tko su bile  osobe koje krase aleju: Giusepina Martinuzzi, Ivan Pipan, Vladimir Švalba Vid, Mate Blažina, Marin Licul Falor, Aldo Negri. Svi su oni kao narodni heroji, antifašisti, revolucionari obilježili povijest našega grada.
Učenici su upoznali povijest svoga grada na terenskoj nastavi pod vodstvom prof. povijesti Sanje Gregorinić.
(Tekst i foto: Sanja Gregorinić)
Poveznica:
Labin-kulturno-povijesne znamenitosti - pointenovinessmb.com


1.12.2017. Terenska nastava iz povijesti i građanskog odgoja - Zagreb Učenici prvih razreda, 1.o, 1.f i 1.em,  u sklopu terenske nastave iz povijesti, posjetili su  Zagrebu 1. 12. 2017. godine. Sama terenska nastava iz povijesti uključila je posjet Hrvatskom saboru, razgled jezgre Zagreba i Advent te posjet Arheološkom muzeju, dok su kroz Hrvatski sabor imali stručno vodstvo te su se na taj način informirali o radu sabora, zastupnicima, sjednicama, klubovima i načinu na koji sabor funkcionira. Osim stručnog vodstva kroz sabor, učenici su imali mogućnost pratiti uživo i samu sjednicu sabora. Nakon razgleda Sabora, prošetali su užom jezgrom Zagreba. Razgledali znamenitosti poput Kaptola, Zagrebačke katedrala, Trga bana Josipa Jelačića, Crkvu sv. Marka, kuću Marije Jurić Zagorke, tržnicu Dolac te nezaobilazni Advent.
Organiziran je razgled Arheološkog muzeja s posebnim osvrtom na egipatsku zbirku te prapovijesnu zbirku ( naglasak na zbirku vučedolske i starčevačke kulture). Egipatska zbirka broji više od 2100 predmeta koji su nabavljeni u 19. stoljeću otkupom od obitelji austrijskog podmaršala Franza Kollera. Najznačajnija je svakako egipatska mumija ovijena razrezanim trakama Zagrebačke lanene knjige, najdužeg sačuvanog teksta etruščanskog jezika. U samom Arheološkom muzeju učenici su sudjelovali na radionici Ušabti. Ušabti je naziv za posebne figurice izrađene od keramike, kamena, drveta ili emajla, koje su se polagale u grobnice kao zavjetni darovi. Ušabti dolazi od egipatske riječi „ ušeb“ u doslovnom značenju pokoravati se ili slušati. Voditeljice ove terenske nastave bile su profesorice povijesti Sanja Gregorinić i Dijana Muškardin.
(Tekst i foto: Dijana Muškardin i Sanja Gregorinić )


Nagrađene fotografije:     Jona Ljuna, II.o                    Marta Modrušan, II.f

30.11.2017. Terenska nastava: Beč - KULTURA PREHRANE I STANOVANJA KROZ POVIJEST. 2.o, 2.f, 2.d. Voditelj: Olivera Tadić, Dijana Muškardin, Laura Kokot, prema planu i programu nastavnih predmeta (Kemija, Globe , Povijest, Informatika, Strani jezici, Geografija, Tjelesni, Umjetnost) učenici su imali određene zadatke. Učenici su posjetili  europsku metropolu Beč. Posjet je uključio sljedeće lokalitete:
1. posjet veličanstvenom Schönbrunnu,  kraljevskoj palači s više od 1400 prostorija , poznatoj još i po nazivu „Mini Versailles“. Razgled je uključio i rad na pripremljenim radnim listićima; razgled Schönbrunnskog zoološkog i botaničkog vrta; zoološki vrt naziva se Tiergarten,  to je najstariji zoološki vrt na svijetu (iz 1752. godine), učenici su imali mogućnost razgleda zoološkog vrta.
2. vožnja jednom od najstarijih podzemnih željeznica Wiener U-Bahn; metro je sustav podzemnog javnog prijevoza koji dnevno prevozi oko 1.300.000, arhitekt Otto Wagner.
3. šetnja starom jezgrom Beča (Karlskirche, Votivkirche, Kirche am Hof, Heldenplatz, Amalienburg, Michaelertrakt, Michaelerplatz, Peterskirche, Petersplatz, Stephansdom, Stephansplatz); razgled tradicionalnih bečkih kavana koje su od 2011. godine uključene u popis nematerijalne kulturne baštine od strane UNESCO-a, upoznavanje sa 18 vrsta kave, primjerice kava Marije Terezije; osnovne korake najpoznatijeg plesa, Bečki valcer; upoznavanje s najslavnijim vladarima Habsburške Monarhije 19. i 20. stoljeća.
4. posjet Hofburgu;  kompleks carskih palača do 1918. godine i sjedištu moćnoga Habsburškoga carstva,  od 13. stoljeća do samog prijelaza iz 19. u 20. stoljeće; danas je stalna rezidencija austrijskog predsjednika.; kapelica u kojoj pjeva Zbor bečkih dječaka, dvorana u kojoj nastupaju lipicaneri, Austrijska nacionalna knjižnica; ulaznica uključuje Carske odaje (Kaiserappartements), Muzej carice Elizabete (Sisi Museum), kolekciju Carskog srebra (Silberkammer) te Carsku riznicu (Schatzkammer). Prije samog dolaska u Bečučenici su imali predavanje o Beču i lokalitetima koje posjećuju te o samoj temi ove terenske nastave koja je međupredmetno povezana. Nakon posjeta, učenici su sudjelovali u kvizu znanja. Kvizom su utvrdili sve ono što su tijekom dana vidjeli i naučili.

Učenički video uradak sa izleta u Beč, Stefani Ilić, Romina Grižančić i Katerina Zulijani - youtube.com

Šk.g. 2016.-2017.

Plan izvanučioničke nastave šk.g. 2016.-2017. - pdf

22.8.2017. Priopćenje sa roditeljskog sastanka o novim okolnostima u vezi maturalnog putovanja Na sastanku održanom 22. kolovoza u 16 sati u školskom restoranu vezano za predstojeće maturalno putovanje u Španjolsku prisustvovali su: ravnatelj škole, profesori razrednici i pratitelji, predstavnik agencije VIA te sedamdesetak roditelja. Predstavnik Agencije Saša Torbica je dao svoje viđenje situacije, kako sigurnosne tako i financijske, a zatim odgovarao na roditeljska pitanja. Nakon toga su roditelji pristupili neobvezujućem izjašnjavanju o tome da li su za to da se na maturalno putovanje ide ili ne te su se u velikoj većini opredijelili ZA odlazak na maturalno putovanje (svega dva glasa protiv). Prijedlog je roditelja da se od strane Agencije pojača osiguranje učenika angažiranjem dodatne osobe po autobusu. (Povjerenstvo za maturalni izlet SŠMB-a)


Poveznica: Javni poziv za ponude - ssmb.hr
22.8.2017. Roditeljski sastanak vezan uz maturalno putovanje Danas, 22. kolovoza 2017., u 16 sati u školskom restoranu održat će se roditeljski sastanak za roditelje maturanata vezano uz maturalno putovanje. Sastanku će uz povjerenstvo za maturalni izlet nazočiti i predstavnik organizatora putovanja Saša Torbica.

21.8.2017. Još se ne zna hoće li labinski maturanti u petak otputovati u Španjolsku U petak, 25. kolovoza 80-tak maturanata labinske Srednje škole trebalo bi krenuti na maturalni izlet u Španjolsku, u ljetovalište Lloret De Mar, nedaleko Barcelone. No, prema riječima ravnatelja Srednje škole prof. Čedomira Ružića odluka o tome hoće li ili ne otputovati u Španjolsku još nije donesena. Odlučit će roditelji, kazao je Ružić, a zatim će se sastati i Školski odbor. (Radio Labin)
Još se ne zna hoće li labinski maturanti u petak otputovati u Španjolsku - radiolabin.hr

19.8.2017. Dopis VIA Travel Agencye Dostavljamo Vam dopis povodom najnovijeg razvoja situacije oko realizacije maturalnog putovanja u Španjolsku u terminu 25.8.-1.9.2017. U nadi da će se svi zacrtani ciljevi realizirati. Srdačno Vas  pozdravljam,
Saša Torbica | mobile: +385 98 326 514 | phone/fax: +385 51 331 941
VIA Travel Agency | Imaginarium d.o.o., Riva 16, 51000 RIJEKA, CROATIA
OIB: 54385434430 www.viaonline.hr
Dopis VIA Travel Agencye - pdf

18.8.2017. Preporuka MZO-a školskim odborima je odgoda maturalnih putovanja S obzirom na veliki broj upita medija i roditelja, kao i sigurnosne procjene Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ministrica Divjak preporučila je školskim odborima (koji su zaduženi za konačne odluke) odgodu svih putovanja u Kraljevinu Španjolsku. Prema informacijama koje su do sada dostavile škole, sljedeći tjedan više od 1500 učenika planira maturalno putovanje u Kraljevinu Španjolsku. (MZO)
Preporuka MZO-a školskim odborima je odgoda maturalnih putovanja , ministrica Divjak- video     


5.6.2017. Posjeta prvašića SŠMB-a Nacionalnom parku Brijuni U petak, 19. svibnja 2017., učenici prvih razreda SŠMB-a posjetili su  NP Brijuni pod vodstvom profesorica Sanje Gregorinić i Dijane Muškardin. U pratnji su bili profesorica Laura Kokot i profesor Daniel Mohorović. Cilj terenke nastave bio je njegovati zavičajnu nastavu i kulturu, upoznavanje učenika s dijelom povijesti koji se odnosi na Brijune, na prapovijesno razdoblje, rimsko razdoblje te razdoblje 20. stoljeća u kojem su Brijuni procvali.
 Učenici su na terenskoj nastavi posjetili Fažanu i Veliki Brijun. Na Velikom Brijunu uz stručno vodstvo i predavanja prošli smo tzv. arheološku turu gdje smo vidjeli ostatke Ville rustice – rismke vile  iz 1. stoljeća te se upoznali s bogatom brijunskom prošlošću kroz različita kulturno-povijesna razdoblja; od prapovijesti, antike, kasne antike, bizanta do mletačkog razdoblja.
Posjetili smo safari park s brojnim životinjama od kojih najviše ostaje u sjećanju slonica Lanka, koja dnevno pojede čak 80 kg hrane.
Sljedeća stanica bila nam je Kuća za brodice -interpretacijsko-edukacijski centar Nacionalnog parka Brijuni. Ovaj novi stalni postav Parka prezentiran je na inovativan i interaktivan način te u njemu posjetitelji mogu samostalno otkrivati, učiti i sazanti pregršt informacija o kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini otočja. Kuću za brodice 1902. god. dao je sagraditi Paul Kupelwieser, austrijski industrijalac i tadašnji vlasnik otočja.  U Kući je i  Brijunski vremeplov gdje se može saznati mnogo o bogatoj brijunskoj povijesti.  Može se i pogledati film o otočju te upoznati bogati svijet brijunske flore i faune.
Nakon toga, otišli smo vidjeti stari rimski kamenolom gdje smo doznali  kako je Robert Koch  ( otkrivač uzročnika tuberkuloze i kolere, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. Godine ) upravo na Brijunima otkrio lijek protiv malarije.
Posjetili smo i gotičku crkvu sv. Germana sagrađenu 1481. godine. U crkvi se nalazi izložba kopija fresaka i glagoljičkih natpisa Istre i Kvarnera: fresake iz Berma, Huma, Rakotula i Lovrana.
Izložbom fotografija Josip Broz Tito na Brionima, otvorenom 1984. godine, oslikana je djelatnost predsjednika Jugoslavije na otoku od 1947. do 1979. godine. Tijekom tridesetogodišnjeg razdoblja Brijune su posjetili brojni vrhovni dužnosnici, delegacije, uglednici, suradnici i prijatelji Tita.
Dugim nizom zastava označeno je 60 zemalja svijeta čiji su predsjednici, njih 90, posjetili Brijune.
Učenici su dobili zadatke da izrade prezentacije o Brijunima te fotokolaže, a napisali su i tekst na e-novine koji možete pročitati OVDJE!
(Tekst i foto: Sanja Gregorinić, prof. povijesti)
Izvješće sa fotodokumentaciom sa terenske nastave Brijuni 2017. - pdf


7.3.2017. Posjeta kulturnim znamenitostima i ljepotama Bologne U petak 3.3.2017. su učenici 2.o, 2.f, 3.o, 3.f, 4.o i 4.f razreda, njih 72, posjetili Bolognu. Pod vodstvom profesorica: Alide Blašković Koroljević, Karmen Diminić Milevoj i Sanje Gregorinić učenici su imali priliku vidjeti brojne likovne, geografske i povijesne znamenitosti kojima se Bologna može pohvaliti.
U regiji Emilia Romagna smjestila se Bologna. Grad s puno nadimaka koji nam govore o njezinoj bogatoj kulturi. Često se naziva "La dotta" ili učena zbog najstarijeg sveučilišta koje je otvoreno još davne 1088. godine. "La rossa" ili crvena zbog arhitekture crvenih  krovova i fasada. "La grassa" ili debela zbog svoje bogate gastronomije. Naime, Bologna se može pohvaliti najboljom mortadelom, lasagnama i parmezanom.
Savršen dizajn, brojne crkve i palače jednostavno čine Bolognu jednim od najljepših gradova za posjetiti. Male talijanske uličice vrve od života i pozivaju prolaznike da se zaustave i uživaju u gradu (bilo da odlučite sjesti i popiti kavu te se diviti arhitekturi, bilo da uživaju u hrani, ili u šetnji ispod kolonada).
U Bologni smo posjetili: Izložbu Salvadora Dalia u palači Belloni. Dali, čuveni nadrealistički slikar definitivno svojim djelima ostavlja bez daha. Učenici su se na izložbi zabavljali slikanjem i proučavanjem Dalijevih zanimljivosti.Posebice ću istaknuti dvije najpoznatije skulpturec- Postojanost pamćenja - o protočnosti vremen (simbol Einstanove teorije relativnost), te Žirafu u plamenu koja simbolizira psihoanalizu Sigmunda Freuda.
Nakon izložbe posjetili smo  povijesnu jezgru grada gdje smo vidjeli najvažnije znamenitosti: PIAZZA MAGGIORE – glavni gradski trg koji potječe iz 12. stoljeća, smatra se jednim od najljepših u cijeloj Italiji. Na trgu su se smjestile znamenitosti:  NEPTUNOVA FONTANA – posvećena rimskom bogu mora, PALAZZO COMUNALE, SVEUČILIŠTE, KATEDRALA SV. PETRONIJA. Malo udaljeni od tga su Tornjevi garisenda i Asinelli, Trg sedam Crkvi, Crkva sv. Franje Asiškog, ali sve to u krugu od 500-tinjak metara čini Bolognu zaista preksranim gradom.
Bologna je poznata i po svojim kolonadama, kojih je čak 38 kilometara u gradu, a čine jedan poseban svijet. Svaka je kolonada ukrašena bosebnim bojama i motivma te tako čini posebnu priču u Bologni.
Učenici su nakon izleta napisali novinske članke koji su objavljeni na e-novinama škole (OVDJE! i OVDJE! ), a izraditi  će i fotokolaže o znamenitostima Bologne.
Terenska nastava potiče različite obike i metode rada, a najvažnije je učeničko istraživanje, učenje uvidom u situaciju i samostalno zauzimanje stavova, učenici su mogli vježbati i talijanski jezik u svakodnevnom govoru, te su na jednom mjestu u praksi mogli provesti znanja iz geografije, povijesti i likovne kulture. Ova stečena znanja sigurno će im ostati zauvijek u sjećanju.
(Tekst: Sanja Gregorinić)


19.12.2016. Posjeta gimnazijalaca Državnom arhivu u Pazin U četvrtak 15. prosinca  2016. učenici četvrtih razreda sudjelovali su na  terenskoj nastavi u Pazinu. U sklopu geografije i povijesti posjetili smo Državni arhiv. Terensku nastavu organizirali su u sklopu svojih predmeta  prof. Karmen Diminić Milevoj su prof. Dijana Muškardin,  prof. Sanja Gregorinić, a prisustvovali su četvrti razredi gimnazije. Sami zadaci i ciljevi terenske nastave bili su sljedeći :
- istražiti matičnu knjigu Labina te kroz rad na povijesnom izvoru istražiti povijest svoje obitelji,
- otkriti načine restauriranja knjiga pisanih na različitim podlogama,
- uvidjeti migracije stanovništva kroz povijest uvidom u matične knjige,
- znati na koji način istraživati zavičajnu baštinu (poznavanje i primjena metodologije), na koji se način vrednuje i čuva nematerijalna i materijalna baština.
Arhivi su ustanove koje u okviru svoje djelatnosti imaju čuvanje, obradu i zaštitu arhivske građe. Prema svojoj namjeni Arhivi čuvaju pisanu građu i to u više oblika i medija. Vrsta i količina arhivske građe ovisi o mnogo čimbenika. Zanimljiv je podatak kad bi se mjerila količina knjiga koja se čuva u Arhivu u Pazinu  iznosila bi oko 5 kilometara. Uporaba arhivske građe i zakonski je regulirana i definirana. Postoji i poseban način čuvanja građe u arhivima. Pismena je građa organizirana po fondovima i zbirkama što onda omogućuje lakše korištenje same građe a i snalaženje.
U prostorijama Državnog arhiva održana je prezentacija o procesu restauriranja starih knjiga te o nastanku Statuta grada Pule  koji je star više od 500 godina te restauriran. Također Arhiv posjeduje jednu od  najvećih zbirki matičnih knjiga rođenih, posebice s područja grada Labina i njegove okolice. Proučavali smo najstariju matičnu knjigu iz Labina koja datira iz 16. stoljeća. Učenici su pregledavali matične knjige Labina i istraživali koja se najstarija prezimena u njoj nalaze. Nakon prezentacije krenuli smo u obilazak laboratorija. Predavanje su održali arhivistica  Jasmina Mrkonjić i restaurator Aldo Prenc.
(Tekst: Dijana Muškardin, prof., Sanja Gregorinić, prof., Karmen Diminić Milevoj, prof.)


17.12.2016. Posjeta Memorijalnom centru Lipa i Muzeju kastavštine u Kastvu Dana 12. prosinca, učenici Srednje škole Mate Blažine Labin, njih 25 iz različitih razreda i usmjerenja, posjetili su Memorijalni centar Lipu te Muzej kastavštine i grad Kastav. Posjet je organiziran uz suradnji s Udrugom antifašističkih boraca  Labina koji su organizirali  prijevoz autobusom, ulaznice, stručno vodstvo i marendu,  na čemu im se i ovim putem zahvaljujemo i nadamo se i budućim suradnjama. Cilj terenske nastave bio je  posjet zavičajnoj memorijalnoj baštini Lipe i Kastava. Memorijalni centar Lipa posvećen je stradanju naselja Lipe 30. travnja 1944. kada je 269 mještana ubijeno od strane nacista i fašista, a naselje je spaljeno.
O strašnim stradanjima svjedoče nam ostaci pojedinih kuća koje izgledaju kao da je jučer bio rat. Naselje Lipa spominje se i u dokumentaciji Ujedinjenih naroda kao jedno od tri mjesta (uz češke Lidice i francuski Oradour sur Glane) koja su u potpunosti stradala tijekom Drugog svjetskog rata na području Europe.
Muzej je vrlo moderan, lijepo opremljen i svakako ostavlja veliki utjecaj na posjetitelje, preporučujemo da ga se posjeti.
U Muzeju kastavštine naučili smo mnogo o Kastavu od prapovijesti pa do danas.  Kastav se posebice ponosi hrvatskim preporoditeljima iz 19. stoljeća, kao što su Juraj Dobrila, Matko Mandić, Vjekoslav Spinčić kojima su posvećeni i spomenici. Vidjeli smo i jedne od prvih izdanja Naše sloge, prvih novina koje su izlazile u Istri  na hrvatskom jeziku krajem 19. stoljeća.
Kastav osim prekrasnog pogleda na more pruža i brojne povijesne priče koje su se pisale na svakom koraku tog mjesta.
(Tekst i foto: Sanja Gregorinić i Jasmina Gruičić)

 


14.12.2016. TERENSKA NASTAVA - GRAZ, 9.12.2016. Cilj: Provesti dan u zemlji njemačkog govornog područja. Razredi: II.O, II.D, II.F, II.H, III.O, III.F, III.E, III.D, IV.O, IV.E; Voditeljice-proffesorice njemačkog jezika: Vesna Petrović, Elviana Frančula Tenčić, Kristina Radović Miletić. Prema planu i programu nastave njemačkog jezika učenici su imali zadatke vezane uz kulturnu baštinu grada Graza, trenutna događanja u gradu (božićni sajam, jaslice) te komunikaciju na njemačkom jeziku. Provjera realizacije zadataka bit će na redovnim satima njemačkog jezika. Učenici su posjetili glavni grad Steiermark-a (Štajerske), danas veoma važnog sveučilišnog centra sa preko 80.000 studenata, među kojima se povećava i broj Hrvata koji Graz izabiru kao mjesto studiranja.
Posjet se bazirao na razgledu grada. Posjetili smo mjesta za koja su vezani i sami nastavni zadaci: Schlossberg - stari dio Graza smješten na brdu s kojeg se pruža pogled na cijeli grad. Kunsthaus, danas popularno nazvane Izvanzemaljac, izgrađene 2003. u sklopu projekta Graz – europska prijestolnica kulture. Murinsel, jedinstven most-otok na rijeci Muri koji je nažalost zatvoren zbog renoviranja, pa su ga učenici mogli slikati samo iz daljine; Eiskrippe ili jaslice od leda za čije je stvaranje potrebno 10 tona leda, koje posebno lijepo izgledaju pod svjetlima reflektora; Herrengasse i, naravno, Weihnachtsmarkt sa bezbrojnim štandovima koje nude bezbroj artikala karakterističnih za ovo podneblje (detaljnije vidi u Izvješću!).
(Tekst: Vesna Petrović; Foto: Ema Bajrić, Marta Miletić)
Preuzimanje:
Izvješće i fotodokumentacija sa terenske nastave Graz 2016. - pdf


                                     
Eliza Vickić                                                                              Vanesa Aničić
7.11.2016. TERENSKA NASTAVA - BEČ, 21.10.2016. Naziv terenske nastave: KULTURA PREHRANE I STANOVANJA KROZ POVIJEST
Razredi:  2.o, 2.f, 2.ght, 4.o, 4. f, 2.e; Voditelji: Olivera Tadić, Dijana Muškardin, Karmen Diminić Milevoj.Prema planu i programu nastavnih predmeta: Poznavanje robe, Kemija, Globe, e-novine Point, Povijest, Geografija, Strani jezici, Tjelesni, Umjetnost, učenici su imali određene zadatke.  Učenici su posjetili  europsku metropolu Beč. Posjet je uključio sljedeće lokalitete: 1. posjet veličanstvenom Schönbrunnu,  kraljevskoj palači s više od 1400 prostorija, poznatoj još i po nazivu „Mini Versailles“. Razgled je uključio i rad na pripremljenim radnim listićima
-    razgled Schönbrunnskog  zoološkog i botaničkog  vrta 
-    zoološki vrt naziva se Tiergarten,  to je najstariji zoološki vrt na svijetu ( iz 1752. godine), učenici su imali mogućnost razgleda zoološkog vrta
2. vožnja jednom od najstarijih podzemnih željeznica Wiener U-Bahn
- metro je sustav podzemnog javnog prijevoza koji dnevno prevozi oko 1.300.000. 
-  arhitekt Otto Wagner  

                                      Eliza Vickić                                                                                      Leonarda Vuksan
3. šetnja starom jezgrom Beča (Karlskirche, Votivkirche, Kirche am Hof, Heldenplatz, Amalienburg, Michaelertrakt, Michaelerplatz, Peterskirche, Petersplatz, Stephansdom, Stephansplatz)
-    razgled tradicionalnih bečkih kavana koje su  od 2011. godine uključene u popis nematerijalne kulturne baštine od strane UNESCO-a, upoznavanje sa 18 vrsta kave, primjerice kava Marije Terezije
-    osnovne korake najpoznatijeg plesa, Bečki valcer 
-    upoznavanje s najslavnijim vladarima Habsburške monarhije 19. i 20. stoljeća
4. posjet Hofburgu 
-    kompleks carskih palača do 1918. godine i sjedištu moćnoga Habsburškoga carstva,  od 13. stoljeća do samog prijelaza iz 19. u 20. stoljeće.
-    danas je stalna rezidencija austrijskog predsjednika.
-    kapelica u kojoj pjeva Zbor bečkih dječaka, dvorana u kojoj nastupaju lipicaneri, Austrijska nacionalna knjižnica 
-    ulaznica uključuje Carske odaje (Kaiserappartements), Muzej carice Elizabete (Sisi Museum), kolekciju Carskog srebra (Silberkammer) te Carsku riznicu (Schatzkammer)
  
                                               Mirea Franković                                                                        Tina Čekada
Prije samog dolaska u Beč, učenici su imali predavanje o Beču i lokalitetima koje posjećuju. Te o samoj temi ove terenske nastave koja je međupredmetno povezana. Nakon posjeta, učenici su sudjelovali u kvizu znanja. Kvizom su utvrdili sve ono što su tijekom dana vidjeli i naučili.

                                                                                        Mirea Franković
(Tekst: Olivera Tadić; Foto: učenice)

Šk.g. 2015.-2016.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2015. - pdf
Obrazac za organizaciju izvanučioničke nastave 2015. - pdf
Obrazac za organizaciju izvanučioničke nastave 2015. - doc

30.11.2015. Terenska nastava učenika ekonomskog usmjerenja Nakon vrlo uspješnog prošlogodišnjeg terenskog dana, i ove smo godine organizirali izvanučioničnu nastavu za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda ekonomije. U Zagreb smo krenuli 30.11.2015. a cilj nam je bilo vidjeti institucije kulturnog, znanstvenog i političkog tipa. Tako smo posjetili i razgledali hrvatski sabor i saznali sve o njegovom radu, ustroju i povijesti. U Arheološkom muzeju kao kulturnoj instituciji razgledali smo Egipatsku zbirku i vidjeli Zagrebačku mumiju te Vučedolsku golubicu i ostale artefakte iz prapovijesti na hrvatskom tlu.
 
U Školskoj knjizi odslušali smo nadahnuto predavanje prof. Dinke Juričić i obišli prostorije i knjižaru te naše najveće izdavačke kuće te saznali kako izgleda poslovanje privrednog subjekta u izdavačkom sektoru.
 
Kao šlag na kraju, nasmijali smo se do suza odgledavši predstavu „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ u izvedbi kazališta „Kerempuh“ koja je zaokružila ovu terensku nastavu prepunu dojmova, novih pojmova i učenja direktno na izvoru informacija.
Vidimo se dogodine na trećoj terenskoj nastavi ekonomskog usmjerenja SŠMB-a.
 
23.10.2015. TERENSKA NASTAVA - BEČ KULTURA PREHRANE I STANOVANJA KROZ POVIJEST Razredi: 2.o, 2.f, 2.ght, 3.ght, 4.f. Voditelji: Olivera Tadić, Dijana Muškardin, Roberta Mileta Germin. Prema planu i programu nastavnih predmeta (Tehnologija zanimanja, Izborna kemija, Povijest) učenici su imali određene zadatke. Učenici su posjetili  europsku metropolu Beč. Posjet je uključio sljedeće lokalitete:

1. posjet Hofburgu
-    kompleks carskih palača do 1918. godine i sjedištu moćnoga Habsburškoga carstva,  od 13. stoljeća do samog prijelaza iz 19. u 20. stoljeće.
-    danas je stalna rezidencija austrijskog predsjednika.
-    kapelica u kojoj pjeva Zbor bečkih dječaka, dvorana u kojoj nastupaju lipicaneri, Austrijska nacionalna knjižnica
-    ulaznica uključuje Carske odaje (Kaiserappartements), Muzej carice Elizabete (Sisi Museum), kolekciju Carskog srebra (Silberkammer) te Carsku riznicu (Schatzkammer)
2. šetnja starom jezgrom Beča (Karlskirche, Votivkirche, Kirche am Hof, Heldenplatz, Amalienburg, Michaelertrakt, Michaelerplatz, Peterskirche, Petersplatz, Stephansdom, Stephansplatz)
-    razgled tradicionalnih bečkih kavana koje su  od 2011. godine uključene u popis nematerijalne kulturne baštine od strane UNESCO-a, upoznavanje sa 18 vrsta kave, primjerice kava Marije Terezije
-    osnovne korake najpoznatijeg plesa, Bečki valcer
-    upoznavanje s najslavnijim vladarima Habsburške Monarhije 19. i 20. stoljeća

3. vožnja jednom od najstarijih podzemnih željeznica Wiener U-Bahn
-   metro je sustav podzemnog javnog prijevoza koji dnevno prevozi oko 1.300.000 .
-   arhitekt Otto Wagner 
4. posjet veličanstvenom Schönbrunnu,  kraljevskoj palači s više od 1400 prostorija , poznatoj još i po nazivu „Mini Versailles“
Razgled je uključio i rad na pripremljenim radnim listićima
-  razgled Schönbrunnskog  zoološkog i botaničkog  vrta
-  zoološki vrt naziva se Tiergarten,  to je najstariji zoološki vrt na svijetu (iz 1752. godine), učenici su imali mogućnost razgleda zoološkog vrta. Prije samog dolaska u Beč, učenici su imali predavanje o Beču i lokalitetima koje posjećuju, te i o samoj temi ove terenske nastave koja je međupredmetno povezana. Nakon posjeta, učenici su sudjelovali u kvizu znanja. Kvizom su utvrdili sve ono što su tijekom dana vidjeli i naučili.

Šk.g. 2014.-2015.

Plan školskih izleta i ekskurzija I. pol. škg. 2014.-2015. - pdf

21.11.2014. Posjet Zagrebačkoj burzi, Hrvatskoj narodnoj banci i Državnom zavodu za statistiku. Naši ekonomisti boravili su u petak 21. studenoga u Zagrebu. U pratnji svojih nastavnika, Gabriele Dundara, Kristine Tenčić Lazarić i Daniela Mohorovića imali su terensku  nastavu u značajnim gospodarskim institucijama. Posjetili su Zagrebačku burzu, Hrvatsku narodnu banku i Državni zavod za statistiku. U Državnom zavodu za statistiku pozdravio ih je osobno ravnatelj Marko Krištof. Odslušali su predavanja o ulozi i značaju tih institucija u našem gospodarstvu te o mjerenju nezaposlenosti.

13.-14.11.2014. Stručna ekskurzija u München Pedeset i dva učenika  elektrotehničkih usmjerenja (1 ams, 2ams, 1e, 2em i 3em) su 13. i 14. studenog 2014. boravili u Munchenu. Prvi dan stručne ekskurzije je bio rezerviran za posjet 27. Međunarodnom  sajmu  elektroničkih komponenti, sistema i aplikacija (Electronica 2014.) koji se u Munchenu održava svake dvije godine.  Riječ je o najvećem svjetskom sajmu elektronike.  Na sajmu je izlagalo 2737 izlagača iz 50 zemalja svijeta. Ove je godine sajam u 4 dana ukupno posjetilo 73 tisuće ljudi.

U petak 13. studenog 2014.  učenici su posjetili  Deutsches Museum  (Masterpieces of Science and Technology) . Riječ  je o najvećem muzeju u Munchenu smještenom na 6 katova kompleksa na malom otoku na rijeci Isar.  Taj muzej je ujedno i najveći tehnički muzej na svijetu kojeg godišnje posjeti 1,5 milijuna ljudi.  U muzeju je  izloženo oko 28.000 eksponata iz 50 različitih područja prirodnih znanosti i tehnologije.
Stručni izlet u Munhen - pdf

14.11.2014. Stručni izlet u Zagreb Profesorice hrvatskog jezika Mirjana Cvijin i Branka Komljenović organizirale su stručni izlet u Zagreb s razredima II.o i IV.o.
Stručni izlet u Zagreb - pdf

17.10.2014. TERENSKA NASTAVA - BEČ - KULTURA PREHRANE I STANOVANJA KROZ POVIJEST Razredi:  4.f, 2.ght, 3.o i 3.f izborna iz kemije, članovi likovne grupe. VoditeljI: Olivera Tadić, Mira Hrvatin, Alida Blašković Koroljević, Dijana Muškardin.


Terenska nastava Beč - pdf

Šk.g. 2013.-2014.

24.02.2014. Plan školskih izleta i ekskurzija II. pol. škg. 2013.-2014. - pdf

15.11.2013.  Posjet  i edukacija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, posjet sajmu Interliber, Predstava „Alan Ford“, Zagrebačko kazalište mladih
Stručna ekskurzija u Zagreb- pdf
Stručna ekskurzija u Beč - pdf 
Izvještaj sa maturalnog putovanja u Španjolsku - pdf

Preuzimanje:
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole od 2014. - pdf