naslovna > Kurikulum > Naš put u kreiranju kvalitetne škole

Naš put u kreiranju kvalitetne škole


„Naša je vizija stvoriti školu u kojoj su znatiželja, zabava i radost
stanje duha, a temeljni ciljevi dobra međuljudska povezanost i suradnja."

Šk.g. 2015.-2016.

29.10.2015. Održana radionica „Teorija izbora na radnom mjestu – put ka jačanju ljudskih potencijala“ Grupa profesora i stručni suradnici Srednje škole Mate Blažine prisustvovali su u Gorskom kotaru radionici „Teorija izbora na radnom mjestu - put ka jačanju ljudskih potencijala“ kojima djelatnici škole žele dodatno razvijati kompetencije za kvalitetniji rad sa učenicima.
To je već osmi susret profesora srednje škole koji se odvija i financira uz potporu Grada Labina, projekta Labin Zdravi grad i vlastitim sredstvima. Program radionice obuhvatio je izlaganja voditeljice Jagode Tonšić-Krema, prof. psih. (Senior instruktor, William Glasser International), te rasprave i praktične vježbe sudionika organizirane kao interaktivno učenje o osnovnim postavkama Glasserove Teorije izbora (Choice Theory®).
Obrađene su sljedeće teme:
1. Teorija izbora i Glasserova kvalitetna škola (kultura prijateljstva)
2. Samovrednovanje (kultura osobnog rasta)
3. Povezivanje (kultura odgovornosti za zajednicu).

Poveznice:

Teorija izbora na radnom mjestu – put ka jačanju ljudskih potencijala“ - labin-zdravi-grad

Šk.g. 2014.-2015.


ŠESTI HRVATSKI SUSRET KVALITETNIH ŠKOLA - LABIN KVAŠ'14
"SNAGA NAŠIH ŠKOLA"

Kako je pripremljen i održan LABIN KVAŠ'14 - www.ssmb.hr

Sve o LABIN KVAŠ-u '14 - www.ssmb.hr

Zaključci i prezentacije 6. međunarodnog stručno-znanstvenog skupa kvalitetnih škola LABIN KVAŠ'14 - www.ssmb.hr

Šk.g. 2013.-2014.

Novosti:

05.09.2013. Komemoracija za dr. Williama Glassera u Pazinu Dr. William Glasser, autor projekta Kvalitetne škole,  preminuo je 23. kolovoza 2013. u svom domu u Los Angelesu, u 89. godini života (rođen je 11. svibnja 1925., Cleveland Ohio, USA). Naša Škola  od 2006. godine ima status  Glasserove kvalitetne škole,  prve takve srednje škole u Europi.
Povodom smrti dr. Glassera naša Škola organizira Komemoraciju koja će se održati u četvrtak, 5. rujna u 13,00 sati, u velikoj dvorani Škole. Na komemorativnom skupu o dr. Glasseru, njegovom životu i radu te o primjeni njegovih ideja u našoj Školi govorit će Jagoda Tonšić-Krema, prof. psihologije, viši predavač u William Glasser International (Senior Faculty) i ravnatelj Škole. Pozivamo Vas da zajedno s nama odate počast ovome velikanu. Ravnatelj Josip Šiklić, prof.


Obavijest o smrti dr. Williama Glassera, autora Kvalitetne Škole – KVAŠ

Oproštaj od Williama Glassera u Pazinu - gssjd.hr

Pazinci se oprsotili od Williama Glassera - glasistre.hr

The news of Dr. Glasser's passing is spreading throughout my country of Croatia. As English is a foreign language to us, some people asked me to translate their words, and so I did. Here they are:
Iskrena sućut, Jagoda, Vama, Vašim suradnicima - Glasserovim sljedbenicima i svima onima koji uspravno slijede i ostvaruju njegove riječi i misli koje su nas bodrile i još uvijek nas podržavaju u najtežim trenucima. Otišao je spokojan i sretan jer će živjeti vječno u našim srcima. S mislima na njegova djela...
My condolences to all Dr. Glasser’s followers, to all those who stay upright and actualize his words and thoughts that have encouraged us and still support us in our most difficult moments.
I hope he left restful and happy, because he will live forever in our hearts. With the thoughts about his great deeds...
Čedomir Ružić, Principal, Mate Blažine High School, Labin, Croatia
Ono što je ostavio to su puno velikih učitelja u cijelom svijetu. Hvala na svim ovim godinama prijateljstva i ljubavi koje nesebično dobivam od njih. Irena Crvak
His legacy are all the great CT teachers around the World. I am grateful for all these years of friendship and love they altruistically share with me.
Irena Crvak, School Councelor and RT psychotherapist, M. Blažine High School, Labin, Croatia

Fotogalerija SŠMB Kvalitetna škola - ssmb.hr

Poveznice:

William Glasser Memorial - wglasserinternational.or

The International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, Fall 2013 - wglasserinternational.org

 

šk.g. 2012.-2013.

Novosti:

15.03.2013. u Srednjoj će se školi Mate Blažine pod pokroviteljstvom projekta Labin-zdravi grad narednih mjeseci održat seminari iz Teorije izbora na radnom mjestu -  Razvijanja vještina timskog rada za zainteresirane nastavnike i stručne suradnike SŠMB-a kroz primjenu Teorije izbora Williama Glassera.

 

Seminare vodi:

Jagoda Tonšić-Krema, prof. psihologije,

aktivna članica Hrvatskog psihološkog društva
http://www.psihologija.hr/,

HURT-a - Udruge za realitetnu terapiju Republike Hrvatske http://www.udruga-hurt.hr/,         

Učiteljskog zbora Instituta za realitetnu terapiju Kranj, Slovenija http://www.institut-rt.si/,

Učiteljskog vijeća William Glasser International  (Senior Faculty Member) www.wglasserinternational.org

 

 

 


Prvi susret održao se u petak 15.03.2013. s počekom u 17.00 sati.


Program seminara:

I. susret: Unutrašnja snaga organizacije (kultura prijateljstva)
II. susret: Cjeloživotno učenje (kultura osobnog rasta)
III. susret: Timski-suradnički rad (kultura suradnje)
IV. susret: Strategije  osobnog  jačanja (kultura samopouzdanja)
V. susret: Zajednica teorije izbora  (kultura odgovornosti za zajednicu)
VI. susret: Naše temeljne vrijednosti (kultura stvaralaštva)

„Zanimljivo da u školi podučavamo ljude
svemu pod suncem

osim najvažnije stvari koju trebaju znati:
ne podučavamo ih
kako se bolje slagati
jedni s drugima".      


Dr. William Glasser, autor Teorije izbora – nove psihologije osobne slobode
(Choice Theory®)

 

 


    Polaznici 1. susreta UNUTRAŠNJA SNAGA ORGANIZACIJE 15.03.2013.

 

    Polaznici 2. susreta UNUTRAŠNJA SNAGA ORGANIZACIJE 03.05.2013.

 

    Polaznici 4. susreta UNUTRAŠNJA SNAGA ORGANIZACIJE 27.05.2013.

 

Preuzimanje:

Poziv TEORIJA IZBORA NA RADNOM MJESTU - PUT KA JAČANJU LJUDSKIH POTENCIJALA - pdf
Naslovnica RADNA MAPA LABIN - pdf

Izvještaj Teorija izbora na radnom mjestu – osnaženi odnosi stvaraju kvalitetu - pdf

 


       Susret predstavnika Kvalitetnih škola sa Glasserom u Pazinu 2006.

ŠKOLSKI KURIKULUM SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN

ŠKOLSKI PROJEKTI

NAŠ PUT U KREIRANJE KVALITETNE ŠKOLE

Ciljevi: usmjereni su na proces kroz koji se postepeno mijenja sustav odnosa u školi, a odnosi se na:
-    razvoj učiteljevih vještina i metodičkih postupaka koji imaju za cilj povećanje uspješnosti svakog sudionika u odgojno-obrazovnom procesu,
-    razvoj komunikacije sa naglaskom na uzajamno kvalitetnom zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba
-    razvoj identiteta škole i vrtića koji se osniva na načelima aktivne suradnje
-    razvoj vizije kontinuiranog unapređenja odgojno-obrazovne uspješnosti
-    povećanje kvalitete i produktivnosti rada kroz razvijanje suradničkih odnosa u ustanovi
Sadržajni ciljevi projekta: Ovi ciljevi se kroz program ostvaruju u procesu razvijanja  vještina i načina rada kojima sudionici mogu usmjeriti svoj rad na uspjeh:
-    kako motivirati učenike da se osobno uključe u život i rad škole
-    kako razvijati uzajamno poštovanje u odnosima sa djecom
-    kako pomoći djeci da razvije odgovorno ponašanje
-    kako odstraniti neuspjeh iz programa
-    kako eliminirati disciplinske probleme
-    kako djelotvornim tehnikama uključiti roditelje i zajednicu u rad šk ole
-    kako primjenom tih spoznaja dolazimo do stimulativne psihosocijalne klime (razvijanje kvalitetne komunikacije između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, poticanje unutrašnje motivacije, poticanje suradnje na svim razinama,osposobljavanje sudionika za kreativno rješavanje problemskih situacija).
Sadržaj programa:
1.    Program seminarskog učenja sastoji se od tri faze:
Prva faza  se sastoji od tri seminara koji se provode unutar jedne godine:
I. Unutrašnja snaga razreda
- podučiti i osvježiti razine i uvjete međusobne komunikacije
- upoznati elemente teorije izbora: svijet kvalitete, ljudske potrebe, suradnju, samoprocjena
II. Timsko suradničko učenje
- primjena tehnike timskog suradničkog učenja u obrazovnom procesu
- upoznavanje sa elementima vođenja
III. Kvalitetna škola
- razmjena iskustava polaznika u primjeni do sada stečenih znanja (pismeni i usmeni prikaz primjene znanja svakog polaznika)
- upoznavanje s elementima kvalitetne škole/vrtića – škole/vrtića bez prisile i elementima ocjenjivanja
Tim susretom se završava prva faza programa uz podjelu potvrda da je polaznik uspješno savladao opisan program.
Druga faza namijenjena je onima  koji su nakon prve faze odlučili nastaviti s procesom u koji su uključeni ravnatelj, stručna služba i najmanje polovina učitelja /odgajatelja.
Sastoji se od nova tri seminara :
IV. Osobno sam na putu ka kvaliteti
Ovaj seminar usmjeren je na osobnu kvalitetu u primjeni teorije unutrašnje motivacije, te kako to isto postići sa svakim pojedinim učenikom.
V. Moja škola - kvalitetna škola
Na ovom seminaru zadatak je osmisliti viziju škole kao kvalitetne škole na planu djelovanja, odnosa i slike (imidža) škole kako unutar tako i van nje.
VI. Samoprosudba
Ovim seminarom zaokružuju se postignuća sa jasnim elementima samoprocjene: što se željelo postići i do kuda se stiglo. Provjeravaju se zadaci i ciljevi, a određuje se pravac onoga što nam je važno. Na kraju ove faze polaznici dobivaju potvrde o stečenim znanjima i vještinama.
Treća faza: Praćenje razvoja škole
Metode rada: Svih šest seminara su vikend seminari, traju svaki po 24 školska sata. Predstavljaju kombinaciju doživljajno iskustvenih radionica, predavanja i podučavanja kroz dinamičnu aktivnost svih sudionika seminara.
Način vrednovanja: Evaluacije polaznika seminara
- uvijek i iznova korisnost svih informacija
- izlazak iz nezadovoljstva ka zadovoljstvu kroz samoprocjenu
- vrlo dragocjena zajednička realizacija svih zadataka uz teorijsku potkrepljenost
- drugačiji pogled na zadatak školstva uz postizanje pomaka u radu prema kvaliteti
- poticaj da ustrajem u kvalitetnijem radu kroz primjenu novih ideja, uvjerenja i metoda
- novi i drugačiji pogled na rad i odnosi prema kolegama koji se temelji na međusobnoj suradnji, poštovanju i povjerenju.
Namjena: Cjelokupni program trajno je usmjeren na poticanje i održavanje procesa u stvaranju uvjeta za kreiranje kvalitetne škole  kroz:
- mijenjanje uzajamnih odnosa u školi,
- voditeljsko upravljanje,
- samoprosudbu,
- metode suradničkog učenja.
2. Program seminarskog učenja Teorija izbora na radnom mjestu - put ka jačanju ljudskih potencijala sastoji se od 6 susreta po 4 školska sata (predavanja i radionice).

 

(Voditeljice programa: Irena Crvak, prof.-savjetnik i Mirjana Dobrić, prof.-savjetnik)

Preuzimanje:

Projekt NAŠ PUT U KREIRANJU KVALITETNE ŠKOLE - pdf

Kurikulum ŠKOLSKI PROJEKTI - pdf

Portfolio Voditelji 2008. - pdf

Letak TEORIJA IZBORA Put ka kvalitetnoj školi- školi bez prisile 1990.-1998. - pdf

Poveznice:

Školski i međunarodni projekti - ssmb.hr

Fotogalerija Kvalitetna škola - ssmb.hr

Fotogalerija: