naslovna > Stručno-pedagoška služba > Učenici > Vijeće učenika 2011.-2019.

Vijeće učenika - Gradsko vijeće mladih

                

Na temelju čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Srednja škola Mate Blažine Labin objavljuje na svojim mrežnim stranicama Školski i strukovni kurikulum za svaku školsku godinu, koji sadrži nastavne planove i programe Škole, dodatnu i dopunsku nastavu s izvannastavnim aktivnostima i projektima. Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrežnim stranicama Škole (čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). Na prvim roditeljskim sastancima na početku svake nove školske godine razrednici će roditelje upoznati sa dijelovima Školskog kurikuluma koji se odnose na njihov razred.

Edukacija učenika: Prezentacija psihologa Adolescencija - pdf

Šk.g. 2018.-2019.


3.12.2018. U Srednjoj školi Mate Blažine održana sjednica Skupštine vijeća učenika Istarske županije (Vijeće učenika Istarske županije)
Sjednica skupštine vijeća učenika Istarske županije održana je uz potporu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije u petak  30. studenog 2018. Bilo je prisutno ukupno 47 predstavnika osnovnih i srednji škola. Susret je vodio predsjednik Vijeća učenika Istarske županije, Noa Bertović, koji je na početku pozdravio sve prisutne te zahvalio na odazivu. S ciljem boljeg upoznavanja učenici su na papirić napisali svoje ime te nacrtali simbol koji ih opisuje nakon čega su se ukratko predstavili. Jednoglasno je izabrana za zapisničaa Nicole Mogorović, predstavnica Strukovne škole Eugen Kumičić Rovinj. Za članstvo u radnom predsjedništvu  izglasane  su Sara Žulj, Karla Havić i Antonela Škatar. Predsjednik vijeća prezentirao je dosadašnje sjednice Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske na kojima je prisustvovao. Prisutnima je približen rad NVURH-a (Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske) i konstatirano je da bez rada županijskog vijeća sudjelovanje na sjednicama NVURH-a nema efekta te je stoga odlučeno da je potrebno češće održavati sjednice na županijskoj razini.

Osim toga predstavljena je i kampanja „Samo struka“ koja je pobliže razlučila problem stigmatiziranja strukovnih škola prilikom upisa u srednje škole. Uslijedila je pauza od pola sata.

Nakon toga predstavljeni su rezultati pripremnog upitnika koji su ispunjavali predstavnici škola prije dolaska na sjednicu. Predstavnica Srednje škole Mate Blažine Labin,  Elena Miletić, prezentacijom na temu Gradsko vijeće mladih predstavila je princip rada takvog vijeća na primjeru rada labinskoga vijeća. Jedna od glavnih tema sjednice bila je usporedba strukovnih i gimnazijskih usmjerenja te poticanje osnovnoškolaca na racionalno donošenje odluka pri upisu u srednju školu. Kao moguća rješenja predložena su slijedeća: osnivanje udruge koja bi djelovala u vidu edukacije učenika, organiziranje edukacija za osnovnoškolce te posjete maturanata iz raznih usmjerenja  u osnovne škole kako bi učenicima približili struku ili gimnaziju te tako pomogli pri optimalnom  odabiru daljnjeg školovanja.  Još jedna od tema bila je otežani položaj maturanata medicinskih usmjerenja iz razlog što u redovnoj nastavi, nakon drugog razreda, gube neke predmete potrebne  za polaganje  državne mature. Predloženo je kako bi rješenje tog problema bilo uvođenje stručnih predmeta na prijemni ispit na fakultetima kako bi učenici medicinskih srednjih škola imali priliku izjednačiti šanse upisa s gimnazijskom usmjerenjima.

Za kraj sjednice uspoređena su očekivanja sudionika  prije i nakon sjednice te je zaključeno da je ispunjeno većina njih te je sjednica završila u pozitivnom i prijateljskom tonu.

(Noa Bertović, član NVURH NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, press report sa sjednice ŽVU)

 

5.10.2018. Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2018.-2019. - pdf

Šk.g. 2017.-2018.

Učenik Noa Bertović iz SŠMB-a postao član NVURH (NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE) NVURH je najviše tijelo učenika osnovnih i srednjih škola na nacionalnoj razini. Predstavničko je tijelo svih učenika s područja Republike Hrvatske i savjetodavno tijelo Ministarstvu znanosti i obrazovanja od 2005. Svojim radom Vijeće pridonosi poboljšanju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i izgradnji hrvatske škole koja priprema učenike za život. Vijeće se sastoji od 21 člana – po jedan predstavnik svake županije i Grada Zagreba. Članove se Vijeća na razini županije bira na dvije godine, a u slučaju prelaska iz osnovne škole u srednju ili iz srednje škole na fakultet, prestaje i njihov mandat u Vijeću. Obzirom da je svim članovima dosadašnjeg saziva istekao mandat, početkom 2018. na razini županija provedeni su izbori za predstavnika županija u NVURH. U svrhu održavanja izbora za predstavnika Istarske županije u NVURH, škole sa područja Istarske županije dobile su Poziv za isticanje kandidature.
Iz naše škole kandidaturu je istaknuo Noa Bertović, učenik II. razreda programa elektrotehnika i računalstvo, zanimanje elektrotehničar. Temeljem kandidatura podnesenih od strane učenika škola s područja Istarske županije, sastavljen je glasački listić s imenima kandidata/kandidatkinja za izbor predstavnika Istarske županije u NVURH. Također od roditelja/staratelja kandidata je zatražena pisana suglasnost da njihovo dijete sudjeluje u svim aktivnostima koje su potrebne za provođenje izbora (snimanje, fotografiranje, sudjelovanje na jednodnevnim ili višednevnim organiziranim putovanjima). Svaka škola je osim glasačkog listića dobila i životopise kandidata/kandidatkinja kako bi se lakše odlučili za jednog kandidata prilikom glasovanja. Pravo glasa su imali predsjednici vijeća učenika svake škole.
Temeljem 39 istaknutih kandidatura za mjesto predstavnika Istarske županije u NVURH, a nakon prebrojavanja 49 važećih listića utvrđen je sljedeći broj glasova: NOA BERTOVIĆ red.br.1. – 7 glasova, KLARA PAULETIĆ red.br.27. – 7 glasova. Temeljem abecednog poretka na glasačkom listiću i činjenice da je Noa Bertović prije na listiću, konstatirano je da je za predstavnika Istarske županije u Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske izabran NOA BERTOVIĆ, učenik 2. razreda Srednje škole Mate Blažine Labin.
Noa Bertović je sudjelovao na konstituirajućoj sjednici NVURH-a koja je održana 26. travnja 2018. s početkom u 13:00 u Zagrebu u prostorijama Ministarstva
znanosti i obrazovanja RH te nam u nastavku donosi Zapisnik.
Preuzimanje:
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nacionalnog vijeća učenika RH - pdf
Biografski podaci, Noa Bertović - pdf
 


U malom holu kod zbornice u ožujku 2018. postavljeni su automati za tople napitke, grickalice i osvježavajuća pića.


22.3.2018. Održana zajednička sjednica Vijeća roditelja i Vijeća učenika Srednje škole Mate Blažine Labin 21.3.2018. u 18.00 sati u Velikoj sali za sastanke. Poziv i dnevni red OVDJE!


29.11.2017. Prof.dr.sc. Slavko Sakoman održao edukativne tribine i predavanja o prevenciji ovisnosti za učenike, nastavnike i roditelje
U sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti u srijedu, 29.11.2017. za učenike I. razreda srednje škole, Vijeće učenika, Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, te za roditelje učenika prvih razreda srednje škole prema posebnom rasporedu održao je  edukativno predavanje i tribinu poznati stručnjak za problematiku i prevenciju ovisnosti, vrsni liječnik prof.dr.sc. Slavko Sakoman. Cilj predavanja/ tribine je osnažiti učenike u procesu odgovornog donošenja odluka , promovirati pozitivne životne vrijednosti i njihov utjecaj na kvalitetu zdravog odrastanja. Nastavnici  i roditelji su se  kroz predavanje dr. Sakomana imali priliku upoznati s razvojnim potrebama mladih, kao i njihovom  razumijevanju procesa odrastanja . Dr. Sakoman je posebno istaknuo kako su odgojne metode koje omogućavaju kvalitetan odnos  zaštitni čimbenik prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja mladih.
Više: OVDJE!

28.11.2017. Poziv učenicima na edukativno predavanje/tribinu "Reci DA zdravom odrastanju!" prof.dr.sc. Slavka Sakomana Poštovani, u sklopu obilježavanja  "Mjeseca borbe protiv ovisnosti" posebna nam je čast i zadovoljstvo što će gost naše škole biti poznati stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u radu s problemima ovisnosti i prevencije ovisnosti posebno u radu s mladima, vrstan liječnik, prof.dr.sc. Slavko Sakoman koji će u srijedu 29.11.2017 održati edukativne tribine i predavanja za učenike, nastavnike i roditelje.
Predavanja/tribine će se održati za učenike i nastavnike SŠMB-a te roditelje prema sljedećem rasporedu:
10.45 - Tribina/predavanje za učenike I. razreda SŠMB-a s predmetnim nastavnicima i Vijećem učenika.
13.15 - Tribina/predavanje za nastavnike i stručne suradnike SŠMB-a (tematsko Nastavničko vijeće uz obavezno prisustvovanje).
17.00 - Tribina/predavanje za roditelje učenika I. razreda SŠMB-a i Vijeće roditelja SŠMB-a.
Organizator: Grad Labin, Labin-zdravi grad uz podršku stručnih suradnika Srednje škole Mate Blažine, Osnovne škole Ive Lole Ribara i Osnovne škole Matije Vlačića Labin
Poziv - pdf                                                  

28.9.2017. Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2017.-2018. - pdf

Šk.g. 2016.-2017.


16.5.2017. ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MLADIH GRADA LABINA
U petak 12. svibnja  2017.  održana je Svečana sjednica Gradskog vijeća mladih Grada Labina  povodom obilježavanja 15 godina rada. Gradsko vijeće mladih Grada Labina osnovano je sa ciljem da se djeca i mladi našega Grada uključe u društveni život zajednice, da uče demokraciji, argumentiranoj raspravi na osnovi činjenica uvažavajući različita mišljenja, te jednom zdravom komunikacijom dođu do zajedničkih najkvalitetnijih rješenja kako bi se ostvarili ciljevi za ukupan boljitak zajednice, da se u Gradu čuje “GLAS ONIH KOJI JOŠ PRAVO GLASA NEMAJU”. Ideja je bila da mladi, kroz rad Gradskog vijeća dobiju mogućnost  izravne komunikacije s gradskom upravom i učestvuju u razvoju i izradi programa usmjerenih mladima i na taj način postaju aktivni partneri. Nakon  15 godina  mladi vijećnici su kroz power point  prezentacije prikazali kako su krenuli i dokle su stigli. Rad Gradskog vijeća mladih u Gradu Labinu kao jedan kvalitetan projekt prepoznat je van granica našega Grada Labina i 2014. godine od strane Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske Središnjeg državnog ureda za upravu i Vijeća Europe dodijeljeno je priznanje za doprinos razvoju lokalne samouprave u području komunikacije i izgradnje partnerstva s građanima. Sjednici su prisustvovali i gosti iz Norveškog Grada Sandnesa gospodin Bjarte Bjornsen i gospođa Nina Osland sa dvoje učenika na čijem smo primjeru učili , razmjenjivali iskustva, i iz godine u godinu širili zajedničke programe i projekte. U povodu jubileja Gradskog vijeća mladih dosadašnjim voditeljicama i onima koji su bili sve ove godine suport  uručene su zahvalnice.
Poveznice:
ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MLADIH GRADA LABINA - labin-zdravi-grad.hr

 
                                                              Predstavljanje u OŠ I.L. Ribara Labin
22.11.2016. Prezentacija mobilne aplikacije „Zaustavimo nasilje u školama“ sedmašima labinskih osnovnih škola U organizaciji projekta Labin-zdravi grad i Gradskog vijeća mladih sa Srednjom školom Mate Blažine obilježena su čak dva međunarodna dana - Svjetski dan sprječavanja zlostavljanja djece (19.11.) i Sveopći dječji dan (20.11.) i to u ponedjeljak 21.11.2016. u labinskim osnovnim školama I.L. Ribara i M. Vlačića predstavljanjem mobilne aplikacije „Zaustavimo nasilje u školama“, koja je još 2014. godine nastala u sklopu europskog projekta "Thin Line" (OVDJE!), realiziranog temeljem suradnje Grada Labina i Općine Sandnes (Norveška). Hrvatska verzija aplikacije koja se može 'skinuti'i na više vrsta pametnih telefona (iPhone OVDJE!  i androide OVDJE!) prilagođena je hrvatskim zakonima i protokolima, preuzeti od nadležnih hrvatskih institucija i udruga (Ministarstvo znanosti o obrazovanja, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Hrabri telefon, Savjetovalište Luka Ritz, Ministarstvo unutarnjih poslova, Pravobranitelj za djecu...) koje se bave prevencijom nasilja, a izradili su je labinski srednjoškolci pod vodstvom profesorice Laura Kokot i Ana Paliska  iz Srednje škole Mate Blažine. Aplikaciju su učenicima sedmih razreda dviju osnovnih škola prezentirali učenici SŠMB-a: Monika Radovac, Erna Kurbašić, Sanela Isanović, Aleksandar Parenta, Mateja Klapčić, Massima Milevoj, Elena Miletić, Mihaela Kožljan i Alison Farkaš.
 
  Učenice i učenici SŠMB-a osim Alison, Mateje i Mihaele              Predstavljanje u OŠ. M. Vlačića Labin
(Tekst: Ana Paliska; Foto: Čedomir Ružić i učenici SŠMB-a)

Preuzimanje:
Predstavljanje mobilne aplikacije „Zaustavimo nasilje u školama“ - pdf

Poveznice:
Stop nasilju u školi! - os-ilribar-labin.skole.hr
Zaustavimo nasilje u školama - os-mvlacica-labin.skole.hr
Youth Democracy Project THIN LINE 2013.-2014. - ssmb.hr

 

18.11.2016. Članovi Gradskog vijeća učenika iz SŠMB-a u posjeti Centar „Liče Faraguna“ na Međunarodni dan tolerancije
Na Međunarodni dan tolerancije, 18. studenoga, predstavnici proširenog Gradskog vijeća mladih Srednje škole Mate Blažine Antonio Bembić, Mihaela Kožljan, Elena Miletić, Massima Milevoj, Ivan Mohorović i Nina Savić s voditeljicom Laurom Kokot posjetili su Centar Liče Faraguna  i time obilježili taj Dan. Sudjelovali su u njihovoj nastavi, te se upoznali s radom ravnateljice i radom psihologinje Centra. Posjet su završili zajedničkim druženjem sa štićenicima i njihovim učiteljima na kojem su štićenici mladim vijećnicima i voditeljici poklonili i njihove radove.


(Tekst: Laura Kokot; foto: Centar Liče Faraguna)


25.10.2016. Predstavnici Gradskog vijeća mladih Srednje škole Mate Blažine sudjelovali su na kvalifikacijskom natjecanju Euroscola
Predstavnici Gradskog vijeća mladih Srednje škole Mate Blažine (koji djeluju u sklopu projekta Labin-zdravi grad) sudjelovali su na kvalifikacijskom natjecanju Euroscola koje se održalo u Rijeci 21. listopada 2016. u organizaciji Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj. U pripremi izlaganja i u istraživanju tema sudjelovalo je 22 učenika Srednje škole Mate Blažine Labin, a peteročlani tim (Zorica Barth, Antonio Bembić, Arjeta Hodža, Erin Kos, Ivan Mohorović) predstavljao ih je na natjecanju u Rijeci. Mentorice su im bile profesorice Laura Kokot i Ana Paliska.
 
Euroscola je redovni godišnji program Europskog parlamenta kojim učenici viših razreda srednjih škola iz država članica Europske unije na praktičan način uče o europskim pitanjima.  Učenici iz država članica Unije predstavljaju svoje škole na natjecanjima u vlastitoj zemlji, a najuspješniji među njima odlaze u Strasbourg i na jedan dan postaju zastupnici u Europskom parlamentu. Pritom u dvorani za plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu sudjeluju u simulaciji parlamentarnih debata i glasaju o odlukama koje se odnose na aktualna pitanja europske politike.
Na  natjecanju je sudjelovalo 16 škola iz Istarske i Primorsko-goranske županije, a stotinjak srednjoškolaca pokazalo je svoje znanje o Europskoj uniji te o radu i ovlastima Europskog parlamenta. Također, na hrvatskom i engleskom jeziku debatiralo se o aktualnim europskim temama kao što su: migracijska kriza i terorizam, Brexit, stvaranje jedinstvenog europskog digitalnog tržišta, nezaposlenost mladih u EU, mladi kao aktivni građani EU, ravnopravnost spolova i kako komunicirati Europu građanima.

Najuspješniji bili su učenici Prve sušačke gimanazije, a uz njih u Strasbourg putuju i učenici Salezijanske klasične gimnazije iz Rijeke te učenici Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, Pazinskog kolegija i  Prve riječke hrvatske gimazije.  
Čestitke pobjednicima!
(Tekst i foto: Ana Paliska i Laura Kokot)

23.9.2016. Poziv na sjednicu Vijeća učenika Srednje škole Mate Blažine Labin koja će se održati u utorak 27. rujna 2016. u 13.00 sati u Multimedijalnoj zbornici. 
D n e v n i    r e d :
1.    Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2.    Konstituiranje Vijeća učenika sa novim članovima
3.    Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika
4.    Školski i strukovni kurikulum za šk. god. 2016./2017.
5.    Razno
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
23.9.2016. Zapisnik s prošle zajedničke sjednice VR i VU - pdf
19.9.2016. Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2016.-2017. (PRIJEDLOG) - pdf

Šk.g. 2015.-2016.

Preuzimanje:
Školski i strukovni kurikulum NOVO - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera NOVO - pdf
Prezentacija Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - pdf

Video-reportaža o važnosti obitelji među tinejdžerima Teaghlach,gezin, perhe 
- youtube

Novosti


23.6.2016. Uzvratni posjet Norvežana u sklopu EU projekta "LaSa" s Gradom Labinom (20.-27.6.2016.)
20. lipnja je 18 učenika i 4 voditelja iz Norveške stiglo u Labin u uzvratni sedmodnevni posjet učenicima SŠMB-a i njihovim obiteljima u sklopu EU projekta Erazmus+K1 „LaSa“ – Mobilnost mladih na temu „Sigurna djeca u sigurnom gradu“, čiji je nositelj Općina Sandnes i njihovo Gradsko vijeće mladih a partner Grad Labin uz Srednju školu Mate Blažine i Udrugu za mlade Alfa Albona. Više informacija OVDJE!
Uzvratni posjet Norvežana u sklopu EU projekta "LaSa" s Gradom Labinom - labin-zdravi-grad.hr


7.6.2016. Održana je 24. sjednica Gradskog vijeća mladih Grada Labina
U ponedjeljak 6. lipnja 2016. u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina s početkom u 17,00 sati održana je 24. sjednica Gradskog vijeća mladih Grada Labina. Vijećnici iz Srednje škole Mate Blažine predstavili su  prvi dio EU Projekta Erasmus + K1 – Mobilnost mladih na temu „Sigurna djeca u sigurnom gradu“ koji se odvijao u Norveškoj od 27. travnja do 03. svibnja 2016. godine. Projektom su predviđena dva susreta u trajanju od sedam dana. To je volonterski projekt koji ima za cilj obilazak grada na mjestima gdje se sakupljaju mladi pokazujući za njih brigu i odgovornost te na taj način sprečava se nasilje, kriminal i vandalizam. Projekt je u Norveškoj uveden 1997. godine  i od tada se nasilje, kriminal i vandalizam smanjio za 50 %. . Cilj Projekta je uvođenje slične  patrole i u Gradu Labinu.
ODRŽANA 24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MLADIH GRADA LABINA - labin-zdravi-grad.hr

7.4.2016. Poziv na zajedničku sjednicu Vijeća roditelja i Vijeća učenika Srednje škole Mate Blažine Labin koja će se održati u utorak 12. travnja 2016. u 17.00 sati u Velikoj dvorani za sastanke. 
D n e v n i    r e d :
1.    Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2.    Priprema za osnivanje Učeničke zadruge SŠ Mate Blažine Labin („Mladi u društvenom poduzetništvu“ – projektna voditeljica Renata Kiršić, tajnica Udruge za mlade Alfa Albona) 
3.    Analiza stanja sigurnosti u školi šk.g. 2015.-2016. (oblici i načini postupanja u slučajevima nasilja među učenicima – stručna suradnica-psihologinja Mirjana Dobrić)
4.    Preuzimanje mobilne aplikacije „Zaustavimo nasilje u školama“ (učenici SŠMB-a) 
5.    Razno        
                
              Predsjednik Vijeća učenika:                             Predsjednik Vijeća roditelja: 
                     Ermin Ismić, v.r.                                                Flaviano  Tenčić, v.r. 

Šk.g. 2014.-2015.

Novosti
18.05.2015. Dan žalosti u SŠMB-u
Labin i Raša zavijeni u crno - 5portal.hr
Poštovani učenici i djelatnici, za obitelji našeg učenika Denisa Đogića i našeg bivšeg učenika Harryja Miljkovića prikupljeno je ukupno 4.000 kuna. Novac će predati učenici Emir Durmić i Sanela Isanović. (Vijeće učenika SŠMB-a)

30.04.2015. LABINSKI SREDNJOŠKOLCI NA NACIONALNOM ZASJEDANJU EUROPSKOG PARLAMENTA MLADIH (23.-26.04.2015.) Pod pokroviteljstvom projekta Labin-zdravi grad, članovi Gradskog vijeća mladih Srednje škole Mate Blažine (Mateja Klapčić, Soraja Kos, Luka Stemberga, Helena Stepić, Nicole Zahtila - voditeljica profesorica Ana Paliska) sudjelovali su na 26. nacionalnom zasjedanju Europskog parlament mladih koji se održavao u Rijeci 23.-26. travnja 2015., a  okupio je stotinjak sudionika iz Hrvatske i ostalih europskih zemalja. Zasjedanje je organizirao Europski parlament mladih Hrvatske (EPMH), nevladina i neprofitna samostalna udruga koja djeluje kao jedna od 40 nacionalnih ogranaka u okviru europske organizacije European Youth Parliament, a čiji je cilj, opsežnim simulacijma rada u parlamentu, poticati mlade na sudjelovanje u politici, na spoznavanje vlastitih potencijala i na preuzimanje odgovornosti za vlastitu budućnost i budućnost Europe. Također, EPMH djeluje s ciljem povezivanja mladih Hrvatske s mladima drugih europskih zemalja te poučava o radu ključnih europskih institucija, a bavi se organiziranjem i pripremom članova za sudjelovanje na međunarodnim skupovima i organizacijom skupova u Hrvatskoj.

Nacionalno zasjedanje u Rijeci bilo je strukturirano u tri dijela: teambuilding, rad u odborima i Generalna skupština. Tijekom četiri dana zasjedanja mladi delegati na engleskom jeziku raspravljali su o aktualnim temama koje su vezane za europsku politiku. Radom u tematskim odborima sastavljali su rezolucije koje su predstavljene i usvojene na Generalnoj skupštini, a bit će dostavljene i Hrvatskom saboru i Europskom paralemtu kao savjetodavni dokumenti. Sudionici skupštine odabrat će najbolje delegate koji će sudjelovati na idućem međunarodnom zasjedanju.

Važnost sudjelovanja mladih u kreiranju politike istaknuo je i zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, Marko Filipović, koji se delegatima, u ime domaćina, obratio pozdravnim govorom na Generalnoj skupštini koja se održavala u vijećnici Grada Rijeke. To su također učinili i Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih poslova te Marko Mataja Mafrici, član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.
Srednja škola Mate Blažine zahvaljuje svima koji su doprinijeli ostvarivanju ovoga hvalevrijednog projekta i koji su prepoznali važnost podupiranja mladih, svestranih učenika te omogućili proširenje njihovih iskustava, ideja i vizija koje će sa zadovoljstvom implementirati u svoju zajednicu.

Hvala udruzi EPMH na pozivu te na potpori: projektu Labin-zdravi grad, Valamar Rivieri Rabac i Turističkoj zajednici Grada Labina.
Dojmovi sudionika iz Srednje škole Mate Blažine:
Za mene je ovo bilo jedno novo predivno iskustvo. Naučila sam mnogo o načinu na koji funkcionira Europski parlament i kolika je kompleksnost donošenja odluka u parlamentu. Sada shvaćam da je to jedan jako dug proces u kojemu se moraju sagledati sve činjenice i problemi da bi se došlo do konkretnog rješenja. Jako mi je drago što sam sudjelovala u projektu jer sam mnogo naučila, sklopila nova prijateljstva te se nadam da ću ponovno sudjelovati u radu na sličnim projektima.  (Helena Stepić, IV.o)
Drago mi je što sam zajedno sa Sorajom, Helenom, Matejom i Lukom imala priliku sudjelovati u ovogodišnjoj, 26-oj selekciji Europskog parlamenta mladih. Ovo iskustvo mi je pružilo neopisivo zadovoljstvo upoznavanja novih, vjerujem cjeloživotnih prijatelja s kojima prvenstveno dijelim želju za sudjelovanjem u rješavanju aktualnih problema na europskoj razini. Tijekom nekoliko dana provedenih u Rijeci imali smo priliku upoznati se s načinom rada parlamenta te poboljšati svoje sposobnosti pregovaranja i pronalaženja kompromisa. Veselim se budućim izazovima te projektima koji nas čekaju! (Nicole Zahtila, III. d)
Poveznice:
Europski parlament mladih - labin-zdravi-grad.hr
http://www.hrt.hr/281933/magazin/parlament-mladih-salje-zakljucke-saboru-i-parlamentu-eu-a
https://www.facebook.com/Rijeka2015

15.4.2015. ODRŽANA ANIMACIJA MATURANATA ZA DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI Darivanje krvi humani je čin koji spašava život, i nebrojeno puta svjedočili smo izjavama naših darivatelja da se, darujući krv, jednostavno osjećaju dobro što mogu nekome pomoći. Kako bismo informirali mlade o ovoj plemenitoj praksi te animirali ih za davalaštvo, danas je u SŠ Mate Blažine Labin održano predavanje za 50-ak maturanata, koji s punoljetnošću mogu postati darivatelji krvi. Predavanje je održala dr. Saša Benazić, voditeljica Odjela za transfuzijsku medicinu OB Pula. (Prenosimo: Labin.com i Radio Labin)

18.03.2015. Održano VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE RODITELJA U školskom restoranu održano je zajedničko Vijeće učenika i roditelja u 18.00 sati na temu: Stanje sigurnosti i zaštita prava učenika u I. pol. šk. 2014.-2015. te hodogram aktivnosti iz Školskog preventivnog programa i učenička prezentacija mobilne aplikacije STOP NASILJU U ŠKOLAMA! koju svi učenici i roditelji mogu besplatno preuzeti na svoje pametne telefone i tablete (androide). 

Učenici SŠMB-a, članovi Gradskog vijeća mladih, prezentiraju mobilnu aplikaciju, a psihologinja Mirjana Dobrić Školski preventivni program

"Lijepo je vidjeti mlade ovako zainteresirane za tematiku, vođene dobrim mentorima. Čestitke, lijepi pozdrav!" (Patricia Smoljan, pročelnica Ureda za obrazovanje, tehničku kulturu i sport Istarske županije)

Preuzimanje:
Školski razvojni plan KORACIMA PRIJATELJSTVA DO PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA - pdf
Prezentacija Mobilne aplikacije STOP NASILJU U ŠKOLI - pdf


Preuzimanje aplikacije STOP NASILJU U ŠKOLAMA!

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.phnet.stopbullying


Aplikacija je nastala u sklopu međunarodnog projekta THIN LINE koji su zajednički realizirali Grad Sandnes (Norveška) i njegovo Gradsko vijeće mladih te Grad Labin (Labin-zdravi grad) i Srednja škola Mate Blažine. Projekt se odvijao u dvije faze koje su uključivale dvije razmjene učenika, a trajao je od travnja do lipnja 2014. godine, a financiran je sredstvima EU fondova (program Mladi na djelu, podakcija Demokratski projekti mladih na temu Digitalno nasilje) u iznosu od 67 000 eura. Više o projektu na: http://www.ssmb.hr/459/youth-democracy-project-thin-line
Hrvatska verzija aplikacije (Zaustavimo nasilje u školama) prilagodba je norveške mobilne aplikacije Stopp mobbing i skolen koja je nastajala 2012.-2013. godine. Kreirala ju je norveška novinska agencija Stavanger Aftenblad (uz pomoć mnogobrojnih stručnjaka koji proučavaju nasilje među mladima ili se bave mladima) koja je dala suglasnost za njezin prijevod, korištenje i besplatnu distribuciju u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta Thin Line.
U izradi hrvatske verzije norveška aplikacija služila je kao nit vodilja čiji su sadržaji tada prilagođavani hrvatskim zakonima i protokolima, a kao najznačajniji izvor, uz njihovu suglasnost, korišteni su materijali hrvatskih institucija i udruga koje se bave prevencijom nasilja među mladima, a to su: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Hrabri telefon, Savjetovalište Luka Ritz, Ministarstvo unutarnjih poslova i Pravobranitelj za djecu. Informatičku potporu hrvatskoj aplikaciji pruža Phoenix Network iz Norveške.
Tijekom školske godine 2014./2015. sudionici projekta i Gradsko vijeće mladih Srednje škole Mate Blažine, koje djeluje u sklopu projekta Labin-zdravi grad, predstavljat će aplikaciju široj javnosti. Cilj svih aktivnosti je prevencija nasilja među mladima te njegovanje pozitivnih društvenih vrijednosti.
Poveznice:
Youth Democracy Project THIN LINE 2013.-2014. - ssmb.hr

18.03.2015. VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE RODITELJA U školskom restoranu održalo se zajedničko Vijeće učenika i roditelja s početkom u 18.00 sati na temu: Stanje sigurnosti, preventivni program i zaštita prava učenika u I. pol. šk. 2014.-2015. (hodogram aktivnosti iz Školskog preventivnog programa, učenička prezentacija mobilne aplikacije STOP NASILJU U ŠKOLAMA!).   

  (Foto: Radio Labin)
10.02.2015. Izložba Anne Frank otvorena performansom Svi smo mi Anne Dana 10. veljače 2015. u Gradskoj knjižnici Labin otvorena je Putujuća izložba Anne Frank – povijest za sadašnjost. Otvorenje je započelo performansom Svi smo mi Anne koji su izveli učenici Srednje škole Mate Blažine. Ispričali su priču o djevojčici koja je u cijelom svijetu prepoznata kao simbol dječje žrtve holokausta, ali i priču o svima nama i svijetu u kojem živimo.
Glumili su: Ana Brenčić, Zorica Barth, Nino Belušić, David Fable, Sanela Isanović, Alison Ivašić, Mateja Klapčić, Erna Kurbašić, Antony Miletić, Monika Radovac, Silvia Rajković, Emili Šegon, Ivan Vlatko Vidaković, Antonio Zulijani
Tehničari i rasvjeta: Luka Stemberga, Nino Faraguna, Konstantin Porodin
Šminka: Elena Brnjac, prof.
Režija: Ana Paliska, prof.
  (Foto: Radio Labin)
Izložba je ostvarena u sklopu projekta Povijest za svijest, a organizatori su Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i Kuća Anne Frank iz Amsterdama. Izložba je već obišla četrdesetak zemalja, a u Hrvatskoj je već bila u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Čakovcu, Daruvaru, Bjelovaru, Vrgorcu, Zadru i Puli. U Hrvatsku je dovedena u sklopu 750.000 kuna vrijednog projekta Povijest za svijest koji je financirala Europska unija.
Izložba putuje Hrvatskom uz pomoć lokalnih donacija koje je u slučaju Labina osigurao Labin - zdravi grad u suradnji s Gradskom knjižnicom Labin, Srednjom školom Mate Blažine i Gradskim vijećem mladih Labin. Inicijatorica ove izložbe u Labinu bila je profesorica Vesna Ivezić te učenici Srednje škole Mate Blažine koji su u sklopu projekta završili posebnu edukaciju i time postali vodiči ove izložbe, a to su: Merima Ćulah,  Lorna Franković, Dajana Milevoj, Helena Stepić i Ana Verbanac. Izložba Anne Frank – povijest za sadašnjost besplatna je i otvorena za javnost: od 10. veljače do 28. veljače 2015. u Gradskoj knjižnici Labin gdje će se održavati i organizirani grupni posjeti za osnovne škole. Izložbu individualno možete razgledati u radno vrijeme Gradske knjižnice Labin. Za grupne posjete potrebno je  prethodno se najaviti.
Srednja škola Mate Blažine zahvaljuje svima koji su omogućili da se ostvari ovaj hvalevrijedan projekt. Zahvaljujemo na tehničkoj opremi za performans:  Sedmici d.o.o. Labin,  Klubu mladih Club 21, Karmen Rabar, Sari Šverko te Soraji Kos na fotografijama.

"Čudno je što nisam zaboravila sve svoje ideale, jer čine se tako besmislenim i neostvarivim. Ipak, vjerujem u njih, jer još uvijek vjerujem u dobrotu ljudi. Jednostavno ne mogu graditi svoje nade na temeljima smrti, bijede i pometnje. Vidim kako se svijet sve više pretvara u pustinju, čujem stalno približavanje grmljavine koja će i nas uništiti, mogu osjetiti patnje milijuna, a ipak, ako pogledam u nebo, mislim da će se sve pravedno riješiti, da će ova okrutnost završiti, da će se opet vratiti mir i spokoj. U međuvremenu, moram zadržati svoje ideale, jer možda će doći vrijeme kada ću ih moći ostvariti". (Anne Frank)

 


Poveznice:
Fotogalerija performansa "Svi smo mi Anne". - ssmb.hr
Svi učenici predmetne nastave razgledat će izložbu Anne Frank u Gradskoj knjižnici - labin-zdravi-grad.hr
U Gradskoj knjižnici otvorena izložba Anne Frank – povijest za sadašnjost - radiolabin.hr
U Labinu po prvi put otvorena izložba `Anne Frank` - 5portal.hr

11.02.2015. Izložba Anne Frank otvorena performansom Svi smo mi Anne Dana 10. veljače 2015. u Gradskoj knjižnici Labin otvorena je Putujuća izložba Anne Frank – povijest za sadašnjost. Otvorenje je započelo performansom Svi smo mi Anne koji su izveli učenici Srednje škole Mate Blažine. Ispričali su priču o djevojčici koja je u cijelom svijetu prepoznata kao simbol dječje žrtve holokausta, ali i priču o svima nama i svijetu u kojem živimo.
Glumili su: Ana Brenčić, Zorica Barth, Nino Belušić, David Fable, Sanela Isanović, Alison Ivašić, Mateja Klapčić, Erna Kurbašić, Antony Miletić, Monika Radovac, Silvia Rajković, Emili Šegon, Ivan Vlatko Vidaković, Antonio Zulijani. Tehničari i rasvjeta: Luka Stemberga, Nino Faraguna, Konstantin Porodin
Šminka: Elena Brnjac, prof. Režija: Ana Paliska, prof. Izložba je ostvarena u sklopu projekta Povijest za svijest, a organizatori su Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i Kuća Anne Frank iz Amsterdama. Izložba je već obišla četrdesetak zemalja, a u Hrvatskoj je već bila u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Čakovcu, Daruvaru, Bjelovaru, Vrgorcu, Zadru i Puli. U Hrvatsku je dovedena u sklopu 750.000 kuna vrijednog projekta Povijest za svijest koji je financirala Europska unija. Izložba putuje Hrvatskom uz pomoć lokalnih donacija koje je u slučaju Labina osigurao Labin - zdravi grad u suradnji s Gradskom knjižnicom Labin, Srednjom školom Mate Blažine i Gradskim vijećem mladih Labin. Inicijatorica ove izložbe u Labinu bila je profesorica Vesna Ivezić te učenici Srednje škole Mate Blažine koji su u sklopu projekta završili posebnu edukaciju i time postali vodiči ove izložbe, a to su: Merima Ćulah,  Lorna Franković, Dajana Milevoj, Helena Stepić i Ana Verbanac. Izložba Anne Frank – povijest za sadašnjost besplatna je i otvorena za javnost od 10. veljače do 28. veljače 2015. u Gradskoj knjižnici Labin gdje će se održavati i organizirani grupni posjeti za osnovne škole. Izložbu individualno možete razgledati u radno vrijeme Gradske knjižnice Labin. Za grupne posjete potrebno je  prethodno se najaviti. Srednja škola Mate Blažine zahvaljuje svima koji su omogućili da se ostvari ovaj hvalevrijedan projekt. Zahvaljujemo na tehničkoj opremi za performans:  Sedmici d.o.o. Labin,  Klubu mladih Club 21, Karmen Rabar, Sari Šverko te Soraji Kos na fotografijama.
Preuzimanje:
Priručnik za vodiče: Izložba "Anne Frank"-Povijest za sadašnjost - pdf
Poveznice:
Gradska knjižnica Labin)
21.01.2015. Labinjani obilježili Međunarodni dan nošenja trenirki Predstavnice Girotonda i Zumbe, Tina Gaspari i Natali Benković, danas su na igralištu Srednje škole Mate Blažine, zajedno sa srednjoškolcima i profesorima, obilježile Međunarodni dan nošenja trenirki. Prigoda je to bila za pravi jutarnji trening na svježem zraku uz ritmove dobro poznate glazbe. Trenirke su dugo vremena bile etiketirane samo kao odjeća za slobodno vrijeme u kojoj nije bilo primjereno ići igdje drugdje. Odjednom su eksplodirale u 90-ima i žene počinju nositi visoko kvalitetne skupe trenirke čak i kao odjeću koja je sasvim prihvatljiva za javne nastupe. Prošećemo li gradom možemo vidjeti sve više djevojaka koje su se priklonile ovakvom načinu odijevanja. Ona je savršeno dotjerana. Kosa je čista, šminka na mjestu, lak za nokte besprijekoran, ali odlučila je odjenuti slatku trenirku i tenisice. To je sasvim u redu. Ženske trenirke nude mnogo više izbora no muške. Dok se kod muškaraca paleta boja uglavnom ograničava na sivu, crnu i tamnoplavu uz poneki tračak crvene i zelene za ženske trenirke apsolutni hit su pastelne boje. Koliko je taj odjevni predmet postao nošen svjedoči i činjenica da je dobio i svoj međunarodni dan. (Prenosimo: 5portal)


Poveznice:
Labinjani obilježili Međunarodni dan nošenja trenirki - 5portal

11.12.2014. Prijem za Gradsko vijeće mladih Grada Labina U sjedištu Istarske županije, u Puli, zamjenica istarskog župana Viviana Benussi danas je upriličila prijem za mlade vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća Grada Labina, iz Osnovne škole Matije Vlačića, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Srednje škole Mate Blažine.
Zamjenica Benussi zaželjela je mladima dobrodošlicu te ih je pohvalila za rad i angažman u Gradskom vijeću mladih Grada Labina. Osvrnula se, također, na jučerašnji Međunarodni dan ljudskih prava naglasivši kako je njihovo poštivanje od presudne važnosti. Slobode govora i mišljenja, te rodna ravnopravnost, naglasila je zamjenica župana, visoko se vrednuju u Istarskoj županiji.
Učenici su, pak, predstavili europski projekt „Thin line“, za kojeg su dobili 67 tisuća eura putem programa Mladi na dijelu. Projekt se bavi digitalnim nasiljem, a u uskoro će biti predstavljen široj javnosti kroz promotivni spot. U sklopu projekta, učenici su posjetili Norvešku gdje su upoznali praksu rada tamošnjeg Gradskog vijeća.


Zajednička fotografija s istarskim županom Valterom Flegom
Prijem za Gradsko vijeće mladih Grada Labina - istra-istria.hr

24.11.2014. Obilježen Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom i Međunarodni dan djeteta U povodu Svjetskog dana prevencije nasilja nad djecom i Međunarodnog dana djeteta 20. studenoga 2014. u Srednjoj školi Mate Blažine sudionici Thin Line projekta predstavili su aplikaciju Zaustavimo nasilje u školama učenicima svoje škole te vijećnicima Gradskog vijeća mladih osnovnih škola. Također, psihologinja Mirjana Dobrić ukratko je predstavila Školski preventivni program Srednje škole Mate Blažine za šk. godinu 2014./2015. pod nazivom Koracima prijateljstva do prevencije vršnjačkog nasilja.
Aplikacija je nastala u sklopu međunarodnog projekta Thin Line koji su zajednički realizirali Grad Sandnes (Norveška) i njegovo Gradsko vijeće mladih te Grad Labin (Labin –zdravi grad) i Srednja škola Mate Blažine. Projekt se odvijao u dvije faze koje su uključivale dvije razmjene učenika, a trajao je od travnja do lipnja 2014. godine, a financiran je sredstvima EU fondova (program Mladi na djelu, podakcija Demokratski projekti mladih na temu Digitalno nasilje) u iznosu od 67 000 eura. Više o projektu na: http://www.ssmb.hr/459/youth-democracy-project-thin-line

Hrvatska verzija aplikacije (Zaustavimo nasilje u školama) prilagodba je norveške mobilne aplikacije Stopp mobbing i skolen koja je nastajala 2012.-2013. godine. Kreirala ju je norveška novinska agencija Stavanger Aftenblad (uz pomoć mnogobrojnih stručnjaka koji proučavaju nasilje među mladima ili se bave mladima) koja je dala suglasnost za njezin prijevod, korištenje i besplatnu distribuciju u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta Thin Line.
U izradi hrvatske verzije norveška aplikacija služila je kao nit vodilja čiji su sadržaji tada prilagođavani hrvatskim zakonima i protokolima, a kao najznačajniji izvor, uz njihovu suglasnost, korišteni su materijali hrvatskih institucija i udruga koje se bave prevencijom nasilja među mladima, a to su: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Hrabri telefon, Savjetovalište Luka Ritz, Ministarstvo unutarnjih poslova i Pravobranitelj za djecu. Informatičku potporu hrvatskoj aplikaciji pruža Phoenix Network iz Norveške.
Tijekom školske godine 2014./2015. sudionici projekta i Gradsko vijeće mladih Srednje škole Mate Blažine, koje djeluje u sklopu projekta Labin – zdravi grad, predstavljat će aplikaciju široj javnosti, a u tome će naročito pomoći i promotivni spot koji su sudionici projekta Thin Line snimili u Norveškoj u sklopu prve razmjene učenika. Cilj svih aktivnosti je prevencija nasilja među mladima te njegovanje pozitivnih društvenih vrijednosti. (Grad Labin: gradskiportal.multilink.hr)

Svjetski dan prevencije nasilja - labin-zdravi-grad.hr


Priznanje Gradskom vijeću mladih za doprinos u razvoju lokalne samouprave 2004.

Prezentacija Gradsko vijeće mladih - pdf

15.09.2014. Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2013.-2014. - pdf


Dino Negovanović, predsjednik

Šk.g. 2013.-2014.


Nikolina Mohorović, predsjednica

03.10.2013. Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2013.-2014. konačni - pdf   13.05.2013. Školski i strukovni kurikulum 2013.-2014. dostupan na mrežnim stranicama škole - ssmb.hr   18.09.2013. Popis članova Vijeća šk.g. 2013.-2014. - pdf

Šk.g. 2012.-2013.

 

 

 

 

 

 

 

                     
Video konferencija Vijeća učenika 2012.

Popis članova Vijeća učenika šk.g. 2012.-2013. - pdf

 
 Romina Dundara, predsjednica                      

Preuzimanje:
Poziv za 22.03.2013. - pdf    Prezentacija Odgojne mjere I. pol. šk.g. 2012.-2013., Mirjana Dobrić - pdf    Prezentacija Priprema procesa samovrednovanja u SŠMB-u, Irena Crvak - pdf


          Vijeće roditelja i učenika šk.g. 2011.-2012.

Šk.g. 2011-2012.

Preuzimanje:

Prezentacija Vodič kroz adolescenciju i zdravo odrastanje, Mirjana Dobrić - pdf


          Vijeće roditelja i učenika šk.g. 2010.-2011.

Šk.g. 2010.-2011.

Preuzimanje:

Prezentacija Škola bez nasilja, Mirjana Dobrić - pdf

Prezentacija NASILJE U ŠKOLI slika SŠMB-a 2006., Mario Gigović - pdf

Šk. g. 2008.-2009.

Šk. g. 2007.-2008.


                              Vijeće učenika 2005.

VIJEĆE UČENIKA iz STATUTA SŠMB-a IZ 2015.

Vijeće učenika
Članak 150.

(1)    Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.
(2)    Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
(3)    Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika Škole.
(4)    Za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.
(5)    Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6)    Vijeće učenika radi na sjednicama koje saziva prema potrebi predsjednik Vijeća učenika i  koji rukovodi njima. Poziv za sjednicu Vijeća učenika objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.
(7)    O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća učenika Škole.
(8)    Predstavnik Vijeća učenika Škole može sudjelovati u radu tijela Škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(9)    Na oglasnoj ploči Škole objavljuju se pozivi za sjednicu Školskog odbora, Razrednog i Nastavničkog vijeća kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika u svrhu omogućavanja obavljanja poslova iz djelokruga Vijeća učenika.

Ovlasti vijeća učenika
Članak 151.
Vijeće učenika:

 • priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
 • priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima u svezi s djelovanjem Škole
 • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
 • surađuje kod donošenja Kućnog reda i Etičkog kodeksa
 • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
 • predlaže osnivanje učeničkih zadruga, učeničkih klubova i društava, udruga i druge oblike kulturno-umjetničkog, sportskog i tehničkog sadržaja te potiče učenike da prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjeluju u ostalim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
 • sudjeluje u radu fakultativnih programa i programa izvannastavnih aktivnosti
 • predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
 • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
 • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
 • osniva radne skupine za proučavanje pitanja i pripremanje prijedloga pojedinih zadaća iz svog djelokruga rada te
 • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Poveznice:
Akti, pravilnici, protokoli... - ssmb.hr   Stručni suradnik psiholog - ssmb.hr   Stručni suradnik pedagog - ssmb.hr


Ana Paliska, prof.
voditeljica Vijeća učenika i članova Gradskog vijeća učenika iz SŠMB-a