naslovna > Međunarodni projekti > COMENIUS Istanbul

COMENIUS primjeri dobre prakse i stručna usavršavanja

Effective Use of Modern Technology And Games In Classrooms

Ime usavršavanja: Djelotvorna primjena modernih tehnologija i igara u učionici (pedagoški seminar za sve nastavnike)
Mjesto održavanja aktivnosti: Istanbul, Turska
Države koje su sudjelovale u usavršavanju: Grčka, Poljska, Španjolska, Italija, Irska, Rumunjska, Litva, Francuska i Hrvatska
Prijavitelj: Srednja škola Mate Blažine Labin
Trajanje projekta: od 29. siječnja do  04. veljače 2012.
Kontakt osoba: Laura Kokot, email: laura.kokot@skole.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Kokot radi kao profesorica matematike i informatike u Srednjoj školi Mate Blažine Labin. Prijavila se na Comenius stručno usavršavanje pod nazivom Djelotvorna primjena modernih tehnologija i igara u učionici (pedagoški seminar za sve nastavnike), kako bi na inovativan način naučila koristiti IKT tehnologije s ciljem motivacije učenika za učenje. O razlozima njezina prijavljivanja te učincima koje je usavršavanje ostavilo na njezin osobni i profesionalni razvoj, možete pročitati u intervjuu niže.

1.      Zašto ste se prijavili na ovo usavršavanje?
Na ovo usavršavanje sam se prijavila radi stjecanja novog pedagoškog i didaktičkog znanja u svrhu poboljšanja kvaliteta nastave upoznavanjem novih pristupa  i metoda  poučavanja koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Također me interesirala razmjena iskustava s profesorima iz europskih država i prezentacije primjera dobre prakse koje svatko kasnije može koristiti u svojoj učionici. Posebice mi se svidjelo što je  naglasak bio na motivaciji učenika - kako korištenjem edukativnog programa i  igrica kreirati kreativniju nastavu, približiti gradivo učeniku na novi, njemu zanimljiviji način.

2.      Na koji način se odvijalo vaše usavršavanje (koje su bile aktivnosti)?
Seminar je bio organiziran u obliku predavanja i radionica. Profesorica Jarmila Novotna održala je predavanje na temu Komunikacija u razredu u kojem je posebna pozornost usmjerena na način komuniciranja profesora i učenika, načine ispitivanja i motivaciju učenika. Nakon iznesenih primjera načina dobrog ispitivanja i motivacijskih igara u nastavi, sudionici su  sami u obliku radionica sastavili nekoliko konkretnih primjera iz različitih nastavnih predmeta. Profesor Ersin Özseven demonstrirao je sudionicima korištenje edukativnog programa ActivInspire namijenjenog profesorima u kreiranju nastave. Sudionici su isprobali alate i mogućnosti programa te kreirali vlastite materijale koje su prezentirali ostalim sudionicima. Osim predavanja i radionica sudionici i profesori predavači posjetili su glavne povijesne znamenitosti Istanbula kako bi bolje upoznali povijest i kulturu zemlje domaćina.

3.      Na koji način je usavršavanje utjecalo na vaš osobni i profesionalni razvoj?
Znanje stečeno na ovom seminaru pridonijelo je poboljšanju mog načina poučavanja, posebno na području motivacije učenika i kreativnijeg provođenja nastave. Kroz motivacijske igre učenici lakše uče, a gradivo im postaje zanimljivije. Budući da je na istom seminaru sudjelovala kolegica iz škole, nova saznanja zajedno smo prenijele svojim kolegama unutar aktiva i cjelokupnom Nastavničkom vijeću s obzirom da se motivacijske igre i edukativni program ActiveInspire može koristiti u pripremi i izradi materijala u svim nastavnim predmetima. Kratki osvrt sa seminara  objavljen je i na mrežnim stranicama škole (www.ssmb.hr) kako bi se učenici, njihovi roditelji i svi zainteresirani mogli informirati o istom. Budući da je službeni jezik seminara bio engleski, poboljšala sam svoje jezično izražavanje u komunikaciji s ostalim sudionicima usavršavanja, s kojima sam i dalje u kontaktu što otvara mogućnost suradnje u zajedničkim projektima. Upoznala sam i naučila nešto novo o različitim europskim državama, njihovoj kulturi, običajima i obrazovnim sustavima.

4.      Koje biste iskustvo izdvojili kao najvažnije i zašto?
Kao što sam već spomenula, ovo je bila prilika za međusobno upoznavanje predstavnika iz različitih europskih škola te predstavljanja posebnosti zemalja iz kojih potječu, ali i za mogućnost razmjene iskustava o različitim načinima i pristupima podučavanja.

5.      Imate li neku poruku za svoje kolege/učenike? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?
Aktivnost Stručnog usavršavanja preporučujem svima zbog mogućnosti stjecanja velikog iskustva, učenja jezika, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti te usavršavanja vlastitih kompetencija i usvajanja novih znanja koje pridonose poboljšanju kvalitete rada. Na ovaj način je  škola u kojoj radim predstavljena ostalim europskim zemljama i školama te prepoznata kao škola koja je spremna za suradnju u projektima koji će omogućiti ne samo mobilnost profesora, već i učenika.

Poveznica:

Profesorice SŠMB-a na stručnom usavršavanju u Istanbulu - ssmb.hr