naslovna > O školi > Akti > Plan nabave

Plan nabave


Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) naručitelji za proračunsku ili poslovnu godinu donose plan nabave, pri čemu su javni naručitelj obvezni plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Poveznicu na internetske stranice na kojima su objavili plan nabave, javni naručitelji moraju dostaviti Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva koja objedinjuje popis svih dostavljenih poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave javnih naručitelja. Ako javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, Upravi za sustav javne nabave dostavlja u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune radi objave na Portalu javne nabave, pri čemu je za točnost podataka odgovoran javni naručitelj. Podatke o internetskim stranicama na kojima su objavljeni planovi nabave dostavljaju se na adresu info_javnanabava@mingo.hr. Pri dostavi je u tekstu poruke uz poveznicu potrebno navesti i potpuni naziv naručitelja na kojeg se plan odnosi.
(Ministarstvo gospodarstva, iz Planovi nabave i registri, Javna nabava)

Preuzimanje:

25.7.2022. Plan nabave 2022. - Izmjene i dopune - pdf

11.1.2022.  Plan nabave 2022. - pdf

11.1.2021. Plan nabave 2021., I. izmjene i dopune - pdf

11.1.2021. Plan nabave 2021. - pdf

16.12.2020. Plan nabave 2020_II izmjene i dopune - pdf

19.6.2020. Plan nabave 2020. _I izmjene i dopune - pdf

10.2.2020. Plan nabave 2020. - pdf

5.2.2019. Plan nabave 2019. - pdf

28.2.2018. Plan nabave 2018. - pdf

30.11.2017. I. izmjene i dopune Plana nabave 2017. - pdf

28.2.2017. Plan nabave 2017. - pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave 2016. - pdf

26.2.2016. Plan nabave za 2016. - pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave 2015. - pdf

27.2.2015. Plan nabave za 2015. - pdf

28.2.2014. Plan nabave za 2014. - pdf

6.5.2013. Plan nabave za 2013. - pdf