naslovna > O školi > Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se način i postupak prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Zahtjev se podnosi:
- pisanim putem na adresu: Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 LABIN
- putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
- telefonom na sljedeći broj: 052/856-277
- telefaksom na sljedeći broj: 052/855-329
- usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi. Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

3.2.2021. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu OVDJE!
Godišnje izvješće - excel

30.1.2020. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu OVDJE!
Godišnje izvješće - excel

30.1.2019. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OVDJE!

8.2.2018. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu OVDJE!
Godišnje izvješće - excel

25.1.2017. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - pdf
Preuzimanje:
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - excel

3.2.2016. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu - pdf
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - word   Zahtjev za informacijama - word   Odluka o odredivanju službenika za informiranje - pdf

Poveznice:
LAKŠI PRISTUP INFORMACIJAMA prilika za razvoj demokratske političke kulture - Imamopravoznati.org