naslovna > O školi > Akti > Obrasci

OBRASCI

Obrasci za učenike i roditelje
Obrazac UPUTNICA ZA STRUČNU PRAKSU-PRAKTIČNU NASTAVU (prilikom odrađivanja stručne prakse izvan škole za trogodišnja i četverogodišnja strukovna zanimanja) -  pdf
Obrazac PRIVOLA RODITELJA-ZAKONSKOG ZASTUPNIKA - pdf
Obrazac UPISNICA (prilikom upisa u drugi, treći ili četvrti razred) - pdf
Obrazac SŠMB (prilikom upisa u prvi razred) - pdf 
Obrazac SUGLASNOST ZA E-DNEVNIK - pdf
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% - pdf   
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% - pdf  
Obrazac OSIGURANJE UČENIKA - IZJAVA RODITELJA (prilikom upisa u prvi razred) - pdf
Obrazac MOLBA ZA OSLOBAĐANJE OD TZK-a - pdf
Obrazac MOLBA ZA IZRADU/OBRANU ZAVRŠNOG RADA - pdf
Obrazac PRIVOLA RODITELJA - pdf

Obrasci za nastavnike
INDIVIDUALNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA - doc
PROCEDURA STVARANJA OBVEZA - pdf
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA - pdf
PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA - pdf
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA - pdf
PROCEDURA STJECANJA, RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA - pdf
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA - pdf
Izvješće RV na kraju I. pol. - doc
Izvješće RV na kraju I. pol. - pdf
Pregled rada izvannastavnih aktivnosti - doc
Pregled rada dopunske i dodatne nastave - doc
Zamjena odsutnog nastavnika - doc
Organizacija izvanučioničke nastave - doc
Izvješće sa stručnog skupa - doc
Procedura izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun - pdf
Molba za izradu putnog naloga - pdf
Telefaks - pdf
Telefaks - doc

Protokoli i obrasci u slučaju nasilja i vršnjačkog sukoba u školi
EVIDENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA UČENIKA - doc
KRATKI HODOGRAM AKTIVNOSTI U SLUČAJU NASILJA I VRŠNJAČKOG SUKOBA - doc
OPIS DOGAĐAJA - doc
PRIJAVA O SUKOBU I NASILJU U ŠKOLI - doc
SMJERNICE ZA PROCJENU RADI LI SE O NASILJU - doc
ZAPISNIK O VRŠNJAČKOM SUKOBU U ŠKOLI - doc

Obrasci za portirsku službu
EVIDENCIJA ULAZAKA U ŠKOLU - doc