naslovna > Područja rada i programi > Upute za razrednike na početku školske godine

Upute za razrednike na početku školske godine

Šk. g. 2021.-2022.


               Dnevni boravak za učenike/učionica br. 95                                               Školski restoran
10.9.2021. Upute razrednicima za organiziranje Roditeljskih sastanaka Svi roditeljski sastanci će se ove školske godine održati u tjednu od 20. do 24.9.2021. Prvi razredi će imati sastanke uživo, dok će ih ostali razredi održati online kako bi se u što većoj mjeri poštovale epidemiološke mjere. Iznimka su drugi razredi ukoliko razrednici do sada (prošle godine) nisu imali priliku upoznati roditelje. Oni se mogu održati samo u za to predviđenim prostorijama u slobodnom terminu. Prema prethodnom dogovor, razrednici prvih razreda roditeljske sastanke održati poštujući osnovne epidemiološke mjere prema sljedećem rasporedu:

1.gh - 20.9.2021. (ponedjeljak) u 17 sati - školski restoran
1.f - 21.9.2021. (utorak) u 17 sati - školski restoran
1.o - 22.9.2021. (srijeda) u 17 sati - školski restoran
2.d - 22.9.2021. (srijeda)  18.30 - školski restoran
1.as - 23.9.2021. (četvrtak) u 17 sati - školski restoran
Ulaz za roditelje je s vanjske strane (ulaz 2 u školski restoran sa ulice)

1.d - 20.9.2021. (ponedjeljak) u 17 sati - učenički dnevni boravak
1.e - 21.9.2021. (utorak) u 18 sati - učenički dnevni boravak
2.gh - 22.9.2021. (srijeda) u 18 sati - učenički dnevni boravak
3.d - 23.9.2021. (četvrtak) u 18 sati - učenički dnevni boravak
2.f - 24.9.2021. (petak) u 17 sati - učenički dnevni boravak
Ulaz za roditelje je s vanjske strane (ulaz 1 u učenički dnevni boravak je iz školskog dvorišta)

 
PRVI RODITELJSKI SASTANAK
Na prvome roditeljskom sastanku razrednik treba:
Predstavljanje prijedloga za Školski i strukovni kurikulum za šk.g. 2021.-2022. OVDJE!
•    upoznati roditelje s članovima razrednog vijeća
•    predstaviti kalendar školske godine, praznike, i blagdane
•    upoznati roditelje s mogućnostima uključivanja učenika u izvanastavne aktivnosti, izborne programe te dopunsku i dodatnu nastavu
•    provjeriti podatke o učenicima, upozoriti na čuvanje svjedodžbi, ažurirati brojeve telefona
•    upoznati s načinima naknade eventualne štete
•    obavijestiti kad se daju informacije
•    upoznati s Pravilnikom kućnom redu: dolazak u školu, odlazak iz škole, opravdavanje izostanaka, obavijesti o uspjehu
•    predstaviti Protokol o nasilju, prijave i sumnje
•    predstaviti COVID-19 protokole
•    informirati roditelje o mogućnostima prelaska na nastavu na daljinu te korištenja Google classroom platforme
•   predstaviti Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
•    predstaviti Pravilnik o vrednovanju, Pravilnik o pedagoškim mjerama
•    obrazložiti,  prema potrebi: specifične situacije  u razrednom odjelu
•    utvrditi interes za teme na roditeljskim sastancima i predstaviti plan razrednika
•    organizirati izbor roditelja za člana vijeća roditelja u skladu sa zakonom.

Prijedlog dnevnog reda:
1.    Upoznavanje s roditeljima
2.    Kalendar rada, raspored rada, raspored sati, Pravilnici i Protokoli
3.    Školski kurikulum (nastavni predmeti, dopunska i dodatna nastava, predavači…)
4.    Načini praćenja i vrednovanja učenika. Vladanje. Izostajanje učenika s nastave
5.    Izbor predstavnika roditelja za vijeće roditelja

Planirano trajanja najviše 60 min. Roditeljski se sastanci održavaju poštujući propisane epidemiološke mjere.


3.9.2021.  Mole se razrednici da sukladno „Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022." od 26. kolovoza 2021. OVDJE!, Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 31. kolovoza 2021. OVDJE! – skraćena verzija OVDJE! i Protokolima Srednje škole Mate Blažine od 1.9.2021., obavijeste učenike o načinima organiziranja nastave u šk.g. 2021.-2022. OVDJE!

UPUTE RAZREDNICIMA ZA VOĐENJE RAZREDNIH ODJELA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE
Razrednici su dužni izvršiti sljedeće poslove na početku nove školske godine:
•    Razrednici 2., 3. i 4. razreda mogu već raditi u e-Dnevniku za šk.g. 2021.-2022., a razrednici 1. razreda trebaju sačekati poruku administratora e-Dnevnika
•    Razrednici 1. razreda upisuju podatke iz SUGLASNOSTI O PRISTUPU INFOMACIJAMA u e-Dnevnik
•    Na mrežnim stranicama škole upoznati se sa Uputama za učenike i roditelje za prvi dan nastave  i Uputama razrednicima za vođenje razrednih odjela.
•    Učenicima I. razreda potrebno je naglasiti da će CARnet-ovo korisničko ime i lozinku, kojim su se koristili kod e-Upisa u osnovnoj školi, moći koristiti tijekom srednjoškolskog obrazovanja i kasnije za potrebe državne mature i upisa na visokoškolske ustanove.
•    Razrednicima I. razreda „post it“ papirićem označeni su dosjei učenika kod kojih nedostaju podaci za kompletiranje pedagoške dokumentacije.
•    Provjeriti ispravnost podataka i OBAVEZNO već istoga dana ispunjene vratiti u referadu za učenike, POPIS UČENIKA RAZREDNOG ODJELA (kraći i duži popis I., II., III., IV. razred).
•    Izabrati u razrednom odjelu:
1.    Predsjednika razrednog odjela
2.    Zamjenika predsjednika razrednog odjela
3.    Blagajnika
4.    Zamjenika blagajnika
5.    Predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole
6.    Zamjenika predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole i predati u referadu za učenike istoga dana - OBAVEZNO
•    Oslobađanje od nastave TZK (djelomično ili potpuno) – informirati učenike da se jave školskom liječniku (dr. Loreta Načinović – Školski liječnik Doma zdravlja u Labinu). Roditelji učenika se najavljuju  u Školski dispanzer telefonski na tel. 052/858 013 radi dogovora s liječnikom.
Liječničku potvrdu o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od TZK zajedno s obrascem Zamolbe za Nastavničko vijeće  koja je dostupna na mrežnim stranicama Škole dostavljaju razredniku.
•    Pročitati i upoznati učenike s rasporedom sati, kalendarom rada, rasporedom školskog zvona, dežurstvom u razredu i mjestima informiranja: web Škole
•    Najstrože je zabranjeno pušenje u školi i u neposrednoj blizini škole i  (u slučaju kršenja zabrane nepušenja slijedi izricanje pedagoških mjera!)
•    Za ulaz/izlaz u školu za učenike se isključivo koriste stražnji ulazi/izlazi (u prizemlju i suterenu) do kojeg se dolazi bočnim prilazima uz sportske dvorane preko školskog dvorišta - atrija).
•    Prijevoz učenika - učenicima I., II., III. i IV. razreda podijeliti potvrde za sufinancirani prijevoz kao i ostale potvrde
•    Participacija učenika (blagajnik novac predaje razredniku, a razrednik voditeljici računovodstva).
•    Pravila ponašanja u Školi - upoznati učenike na prvom satu razrednika s Kućnim redom
•    Upoznati učenike na prvom satu razrednika s pravilnicima i OBAVEZNO isto unijeti u Zapisnik: Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ, Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Etički kodeks.
•    Nastavni plan, izborna, fakultativna i praktična nastava – upoznati učenike s popisom nastavnih predmeta, tjednom i godišnjem fondom sati te predmetnim.
PRIJEVOZ UČENIKA
Prijevoz učenika za šk.g. 2021.-2022. Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. 2021./22. OVDJE!  i Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021.2022. OVDJE! Župan Istarske županije dana 2. rujna 2021. godine donio je Odluku o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. u Istarskoj županiji OVDJE!
Preuzimanje:
Obrazac potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% 2021.-2022. - excel
Obrazac potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% 2021.-2022. - excel
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2020. - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - pdf
Pravilnik o kućnom redu - pdf
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima - pdf
Pravilnik o naknadi štete - pdf
Raspored školskog zvona - pdf
Vozni red školskog autobusa - pdf
NOVO Tlocrti škole s ulazima - pdf
Poveznice:
Raspored sati - ssmb
COVID-19 protokoli i novosti (travanj 2021. - rujan 2021.) - ssmb
COVID-19 protokoli i novosti (rujan 2020. - travanj 2021.) - ssmb

Šk. g. 2020.-2021.


Preuzimanje:
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - pdf
Tablica za izračun pedagoških mjera - pdf
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 2013.
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst - pdf
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole - pdf

5.9.2019. U novu nastavnu godinu s izmijenjenim pravilnikom o vrednovanju Danas (5.9.2019) je u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Tim izmjenama došlo je do nekoliko bitnih promjena od kojih svakako treba izdvojiti ukidanje "Okvirnog vremenika pisanih provjera znanja"! Interno pročišćenu verziju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (poznatiju pod nazivom Pravilnik o ocjenjivanju) možete pronaći na našim stranicama (izmjene i dopune) OVDJE!
Prezentacija Pravilnika za roditeljske sastanke - pdf
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst 2019.

UPUTE RAZREDNICIMA ZA VOĐENJE RAZREDNIH ODJELA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE
Razrednici su dužni izvršiti sljedeće poslove na početku nove školske godine:
•    Razrednici podatke o učenicima preuzimaju iz e-Matice u e-Dnevnik
•    Razrednici 1. razreda upisuju podatke iz SUGLASNOSTI O PRISTUPU INFOMACIJAMA u e-Dnevnik
•    Na mrežnim stranicama škole upoznati se sa Uputama za učenike i roditelje za prvi dan nastave  i Uputama razrednicima za vođenje razrednih odjela.
•    Učenicima I. razreda potrebno je naglasiti da će CARnet-ovo korisničko ime i lozinku, kojim su se koristili kod e-Upisa u osnovnoj školi, moći koristiti tijekom srednjoškolskog obrazovanja i kasnije za potrebe državne mature i upisa na visokoškolske ustanove.
•    Razrednicima I. razreda „post it“ papiričem označeni su dosjei učenika kod kojih nedostaju podaci za kompletiranje pedagoške dokumentacije.
•    Provjeriti ispravnost podataka i OBAVEZNO već istoga dana ispunjene vratiti u referadu za učenike, POPIS UČENIKA RAZREDNOG ODJELA (kraći i duži popis I., II., III., IV. razred).
•    Izabrati u razrednom odjelu:
1.    Predsjednika razrednog odjela
2.    Zamjenika predsjednika razrednog odjela
3.    Blagajnika
4.    Zamjenika blagajnika
5.    Predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole
6.    Zamjenika predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole i predati u referadu za učenike istoga dana - OBAVEZNO
•    Oslobađanje od nastave TZK (djelomično ili potpuno) – informirati učenike da se jave školskom liječniku (dr. Loreta Načinović Magaš – Školski dispanzer Doma zdravlja u Labinu) od 13.00 do 18.00 sa novijom specijalističkom dokumentacijom ukoliko imaju zdravstvenih teškoća. Učenici se najavljuju  u Školski dispanzer telefonski na tel. 052/858 013 radi dogovora s liječnikom. Liječničku potvrdu o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od TZK zajedno s obrascem Zamolbe za Nastavničko vijeće  koja je dostupna na mrežnim stranicama Škole (OVDJE!)  dostavljaju razredniku.
•    Pročitati i upoznati učenike s rasporedom sati, kalendarom rada, rasporedom školskog zvona, dežurstvom u razredu i mjestima informiranja: web Škole, oglasne ploče, info punkt, referada za učenike.
•    Najstrože je zabranjeno pušenje u školi i u neposrednoj blizini škole i  (u slučaju kršenja zabrane nepušenja slijedi izricanje pedagoških mjera!)
•    Za ulaz/izlaz u školu za učenike se isključivo koristi stražnji ulaz/izlaz do kojeg se dolazi bočnim prilazima (sjeverni i južni) uz sportske dvorane preko školskog dvorišta.
•    Prijevoz učenika – učenicima I., II., III. i IV. razreda podijeliti potvrde za sufinancirani prijevoz
•    Participacija učenika (blagajnik novac predaje razredniku, a razrednik voditeljici računovodstva).
•    Pravila ponašanja u Školi – upoznati učenike na prvom satu razrednika s Kućnim redom
•    Upoznati učenike na prvom satu razrednika s pravilnicima i OBAVEZNO isto unijeti u Zapisnik: Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ, Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
•    Nastavni plan, izborna, fakultativna i praktična nastava – upoznati učenike s popisom nastavnih predmeta, tjednom i godišnjem fondom sati te predmetnim nastavnicima.

Preuzimanje:
Prezentacija Škola za život za razrednike - pdf
Upute za razrednike - pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - pdf
Tablica za izračun pedagoških mjera  - pdf
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole - pdf
Sajam rabljenih udžbenika - pdf
NOVO Pravilnik o načinima, posupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst 2019. - pdf

Poveznice:
E-dnevnik - ssmb.hr
Upute za učenike i roditelje - ssmb.hr


OSOBINE RAZREDNIKA
Stručnost - pretpostavlja dobro poznavanje svih poslova i zadataka vezanih uz razredničke  obveze ,ali i svih zakonitosti  odgojno-obrazovnog procesa škole.
Profesionalnost - podrazumijeva stručno rješavanje problema u razredu(odgojni problemi), posebno do izražaja tijekom   suradnje s roditeljima.
Autoritet - razrednički autoritet možemo prepoznati kao dostojanstvo osobe u koju učenici  i roditelji imaju povjerenje
Pristupačnost - važna osobina za ostvarivanje dobrih odnosa između učenika i razrednika te razrednika i roditelja
Ljubaznost - osobina ličnosti koja se odmah uočava, vezana za komunikativnost
Komunikativnost - je vještina koja zahtjeva mnogo vježbe
Dosljednost - osobina ličnosti koju posebno cijene i prepoznaju učenici
Iskrenost - temeljna sastavnica koju svojim primjerom nastavnik podupire i kod učenika osvješćuje i posljedice neiskrenog odnosa među ljudima.
Tolerantnost - dopušteno odstupanje od propisa.
Taktičnost - plansko i promišljeno postupanje (diplomatičnost)
Duhovitost - duhoviti razrednik lakše uspostavlja suradnju s učenicima...
Poduzetnost - U i R od razrednika očekuju poduzetnost u rješavanju problema
Samopouzdanost - razrednik ima razvijeno samopouzdanje,vjeruje u vlastite odluke i ispravnost postupanja
Emocionalnos t- U i R prepoznaju i traže emocionalnost kao poželjnu osobinu (optimalna mjera u svemu)
Organiziranost - je osobina ličnosti koja se prepoznaje kao sposobnost kojom učenike od  skupine pretvara u zajednicu, povezuje ih u cjelinu - ima i odgojnu ulogu (dobra org. kroz konkretne akcije primjenjuje se i kod učenika)
Realističnost - u planiranju i realizaciji ciljeva, optimalno postavljanje ciljeva u skladu sa stvarnom odgojno-obrazovnom situacijom u razredu.


PRVI RODITELJSKI SASTANAK
Na prvome roditeljskom sastanku razrednik treba:
- predstaviti kalendar školske godine, praznike, i blagdane
- upoznati roditelje s članovima razrednog vijeća
- upoznati roditelje s mogućnostima uključivanja učenika u izvanastavne aktivnosti, izborne programe te dopunsku i dodatnu nastavu
- provjeriti podatke o učenicima, upozoriti na čuvanje svjedodžbi, ažurirati brojeve telefona
- upoznati s načinima naknade eventualne štete
- obavijestiti kad se daju informacije
- upoznati s Pravilnikom kućnom redu: dolazak u školu, odlazak iz škole, opravdavanje izostanaka, obavijesti o uspjehu
- najaviti izvanučioničku nastavu – odlasci u kazalište, školski izleti i sl.
- predstaviti Protokol o nasilju, prijave i sumnje
- predstaviti Pravilnik o ocjenjivanju
- obrazložiti,  prema potrebi: specifične situacije  u odjelu
- utvrditi interes za teme na roditeljskim sastancima i predstaviti plan razrednika
- organizirati izbor roditelja za člana vijeća roditelja u skladu sa zakonom.
Prijedlog dnevnog reda:
- Upoznavanje s roditeljima
- Kalendar rada, raspored rada, raspored sati
- Školski kurikulum (nastavni predmeti, dopunska i dodatna nastava, predavači…)
- Načini praćenja i ocjenjivanja učenika. Vladanje. Izostajanje učenika s nastave
- Izbor predstavnika roditelja za vijeće roditelja
UPOZNAVAJE S RODITELJIMA (Što za vas roditelje i vašu djecu znači prijelaz iz osnovne u srednju školu?
Prvi utisci vaše djece iz nove školske sredine. O čemu želite raspravljati na roditeljskim sastancima? Što očekujete od škole?
Pitanja koja nam želite postaviti na početku školske godine).
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika. Vremenski slijed: Tijekom cijele nastavne godine:
Usmenim putem bez najave. Pismenim putem s najavom, najviše – jednom dnevno i tri puta tjedno - Vremenik pismenih provjera nalazi se na mrežnim stranicama škole.
Praćenje učenika podrazumijeva bilježenje zapažanja razvoju interesa, motivacije, sposobnosti, postignuća u usvajanju odgojnih i obrazovnih sadržaja, njegov odnos prema radu i odgojnim zadacima. Provjeravanje učenika podrazumijeva sustavno praćenje, ispitivanje  i vrednovanje učenikovih postignuća i uspjeha tijekom cijele školske godine, a izražava se ocjenom:
- odličan (5)  - potpuno i sigurno usvojeno  znanje, sposobnost razumijevanja, kompariranja i samostalne primjene u rješavanju praktičnih zadataka,
- vrlo dobar (4) - usvojeno  znanje, sposobnost razumijevanja i samostalne primjene u rješavanju praktičnih zadataka, ali uz manju pomoć nastavnika,
- dobar (3)  - usvojeno znanje, ali ga ne umije dobro obrazložiti, pokazuje nesigurnost u rješavanju praktičnih zadaća,
- dovoljan (2)  - zna reproducirati osnovno gradivo, jednostavni i minimalni postupci pri rješavanju praktičnih zadataka.
U rubriku bilješke učenika nastavnik upisuje, za uspjeh, važna zapažanja o učenikovom napredovanju:
- zalaganje, aktivnost, poseban doprinos nastavi određenog nastavnog predmeta, školska i druga natjecanja, sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
Osnovni elementi ocjenjivanja:
- poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izražavanje, praktična i kreativna primjena naučenog  gradiva, razvijenost vještina, načini sudjelovanja u usvajanju nastavnih sadržaja te napredak u razvoju njegovih ostalih psihofizičkih sposobnosti i mogućnosti.
VLADANJE UČENIKA
Ocjenjuje se temeljem odnosa: prema sebi, prema školskom radu, prema drugim učenicima, prema nastavnicima i ostalim radnicima u školi, prema školskoj imovini i širem društvenom i prirodnom okružju, prema dignitetu ustanove.
IZOSTANCI S NASTAVE
Opravdavanje izostanaka:
a) izostanci zbog bolesti učenika
- opravdavaju se isključivo liječničkom ispričnicom neovisno o duljini trajanja
Postupak: učenik donosi liječničku ispričnicu razredniku najkasnije 7 dana od povratka u školu uz prethodnu obvezu roditelja da obavijesti razrednika prvoga dana izostanka.
b) izostanci zbog drugih  aktivnosti izvan škole (sport, glazba, auto-škola…)
- roditelj podnosi pisanu zamolbu razredniku prije planiranog odsutstva, a nakon aktivnosti učenik u roku od 7 dana donosi u školu službenu potvrdu od nositelja aktivnosti.
c) izostanci zbog drugih privatnih razloga
- roditelj podnosi pisanu zamolbu razredniku za izostanke do 3 dana, ravnatelju za izostanke do 7 dana, a Nastavničkom vijeću za izostanke do 15 dana. Raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge o: školskom kurikulumu i godišnjeg planu i programu rada Škole; radnom vremenu Škole, početku i završetku nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada; organiziranju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija; vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje; pritužbama na obrazovni rad; unapređenju obrazovnog rada, uspjehu učenika u obrazovnom radu; izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te drugim poslovima prema odredbama Statuta i drugih općih akata Škole.

Vijeće roditelja (izvadak iz Statuta) - pdf

SADRŽAJ RADA RAZREDNIKA
Izrada godišnjeg plana i programa rada razrednika. Upis podataka u razrednu knjigu na početku nastavne godine. Označavanje radnih dana i rasporeda sati u dnevniku rada. Ustroj redarske službe u odjelu i skrb o redoslijedu učeničkog dežurstva u školi. Skrb o radnoj disciplini, pravima i dužnostima svakog učenika u odjelu. Praćenje učeničkih izostanaka s nastave i njihovo opravdavanje. Sređivanje i upisivanje potrebnih podataka u Imeniku učenika i Dnevniku rada. Čuvanje namještaja i opreme u matičnoj učionici i ostalim školskim prostorijama. Pripremanje i izvedba sata razrednika. Pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka u dnevnik. Pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka u dnevnik. Izrada razredničkog lista s pregledom uspjeha učenika i ostvarenja plana i programa u odjelu te popunjavanje statističkih tablica (polugodišnje i godišnje). Sređivanje ocjena i pisanje izvještaja o uspjehu i vladanju učenika na kraju polugodišta i svjedodžaba na kraju nastavne i školske godine. Organizacija i praćenje predmetnih, razrednih, razlikovnih i popravnih ispita za učenike iz svog odjela. Upis podataka u matičnu knjigu na kraju nastavne i školske godine (za prvi razred i na početku školske godine). Vođenje učeničkih dosjea s odgovarajućim dokumentima i listama praćenja. Sređivanje razredne dokumentacije i učeničkih dosjea na kraju školske godine. Vođenje i nadzor svih akcija prikupljanja novca, knjiga, igračaka i sličnog prema godišnjem programu rada. Suradnja s upravom škole, stručnim suradnicima u razvojnoj pedagoškoj službi, liječnicima i drugim stručnjacima izvan škole. Primanje roditelja jedan sat tjedno u određenom vremenu. Pozivanje roditelja u školu i suradnja s njima po potrebi. Priprema i vođenje roditeljskih sastanaka. Sudjelovanje u pripremi i vođenje izleta i ekskurzija.

SADRŽAJ RADA RAZREDNIKA I. RAZREDA
Upoznavanje strukture razreda (uspjeh u VIII. razredu, porodične prilike, sposobnosti, motivacija, zdravstveno stanje. Upoznavanje učenika s Pravilnikom o kućnom redu i Pravilnikom o odgojnim mjerama, organizacijom škole. Izbor razrednog rukovodstva, dogovor o planu i programu. Sistematsko upoznavanje učenikovih karakteristika i problema razreda. Problemi prilagođavanja i adaptacije na novu školsku sredinu, diskusija i razgovor. Ispitivanje interesa učenika za slobodne aktivnosti - primjena ankete i analiza. Tematsko predavanje iz područja psihologije učenja: "Racionalne metode učenja"
Timski rad učenika na temu "Kako učiti"? Demonstracija racionalne metode učenja konkretnim radom na tekstu. Razgovori s učenicima sa ciljem upoznavanja njihovih teškoća pri učenju, zdravstvenim teškoćama, upoznavanjem obiteljske situacije (individualni i grupni rad). Roditeljski sastanak - timski rad roditelja o očekivanjima i problemima adaptacije na novu školsku sredinu. Upoznavanje učenika s intelektualnim sposobnostima - individualno. Razgovor s učenicima o problemima ponašanja mladih. Analiza (rezultata učenja) uspjeha učenika na kraju I. polugodišta. Rješavanje odgojnih problema u razredu (prva instanca). Praćenje izostanaka učenika. Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjeljenju - što učiniti da se uspjeh poboljša.
Upoznavanje s radom i ulogom knjižnice. Briga o  čistoći i estetskom uređenju učionica. Stav razredne zajednice o ukupnim odgojno-obrazovnim rezultatima prije održavanja sjednice razrednog vijeća na kraju I. polugodišta. Analiza rezultata u učenju i stručnoj praksi na kraju I. polugodišta. Pružanje konkretne pomoći slabijim učenicima. Analiza izostajanja i zakašnjavanja kao posebnih problema u organizaciji redovne nastave. Odnos nastavnik - učenik - timski rad o tome kako učenici vide kvalitetan odnos. Problemi ispitivanja i ocjenjivanja - diskusija. Organiziranje jednodnevnih izleta. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju II. polugodišta. Analiza ponašanja učenika i zajedničko ocjenjivanje  rezultata na kraju ovog razdoblja. Intenzivniji rad s učenicima koji postižu slabiji školski uspjeh i koji imaju poteškoće sa savladavanjem gradiva. Organizacija zajedničkog roditeljskog sastanka: prezentacija rezultata u učenju i odgojne situacije odjeljenja.

Preuzimanje:
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 2017 - pdf
Program rada razrednika - pdf
Prezentacija Razrednik - pdf
Prezenzacija Upravljanje razredom - pdf
Načiin opravdavanja izostanaka - pdf
Pravilnik o kućnom redu 2015. - pdf
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Protokol o postupanju u slučajevima kada se učenik nedolično ponaša i/ili ometa nastavu
Pravilnik o naknadi štete
Kućni red Sportske dvorane - pdf

OBRASCI

Poveznice:
Obrasci - ssmb.hr