naslovna > Kurikulum > Školski preventivni program

Školski preventivni program


Školski preventivni prgogram iz Godišnjeg plana za šk. g. 2018.-2019. OVDJE!
Razvojni ŠPP plan "Program prevencije rizičnih ponašanja učenika, Koracima prijateljstva do smanjivanja vršnjačkog nasilja" - pdf
Školski preventivni programi - zzjziz.hr

Školski preventivni program se realizira u sklopu obrazovnog projekta «Naš put u kreiranju kvalitetne škole kao jedan od načina primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i mladeži».
Zadaci školskog preventivnog programa
1. Njegovati okruženje i klimu u školi koje poboljšava kvalitetu života učenika kroz učenje i druženje. Stvarati školu koja se:
-    prilagođava potrebama učenika
-    odgaja, a ne samo obrazuje
-    priprema ih za život
-    njeguje kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju
-    prihvaća i podržava različitost
-    stvara osjećaj pripadnosti, brige, vlastite vrijednosti
2. Poučavanje socijalnih vještina kroz
a)    odgovorno donošenje odluka
b)    rješavanje problema
c)    kritičko mišljenje
d)    kvalitetnu komunikaciju
e)    razvijanje samopoštovanja
f)    kako reći ne na pritisak grupe
3. Razvijati pozitivne stavove prema sebi, svom zdravlju i životu, promicati pozitivne vrijednosti, isticati zabrane i poželjne oblike ponašanja i osigurati mjesta i sadržaje za kvalitetno korištenje slobodnog vremena
4. Osposobljavanje mladih za samopomoć i uzajamnu pomoć
5. Rano prepoznavanje djece s problemima kako bi im se pomoglo u rješavanju krizne situacije
6. Rano prepoznavanje početnih konzumenata kako bi se što prije poduzele odgovarajuće terapijske intervencije uz suradnju s roditeljima, zdravstvenim ustanovama, Centrom za ovisnost Grada Labina
7. Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva
Nositelji
    Nositelji aktivnosti usmjerenih na cijelu populacije učenika su svi ili barem većina nastavnika škole, budući da je glavni cilj Školskog preventivnog programa primarna prevencija rizičnih ponašanja učenika. Nositelji aktivnosti učenika koje se realiziraju kroz različite projekte u koje je uključena škola su voditelji tih projekata.
     Nositelji edukacije nastavnika bi uz stručne suradnike škole (kroz permanentan savjetodavni rad s nastavnicima) bili stručnjaci izvan škole.
Sadržaj školskog preventivnog programa
Sadržaj školskog preventivnog programa za učenike provodit će se kroz:
-    nastavne predmete
-    satove razredne zajednice
-    izvannastavne aktivnosti i projekte u koje je uključena škola
-    školski športski klub
-    individualan savjetodavni rad
-    kroz interesne grupe učenika koji se žele uključiti u vršnjačku pomoć
-    kroz zdravstveni odgoj i zdravstvenu zaštitu učenika (razrađeno u točki 2.5.)
Program aktivnosti:
1. kroz nastavne teme – kroz brojne teme vezane za kvalitetan život uz primjenu metode timskog suradničkog učenja
2. aktivnosti Školskog preventivnog programa kroz satove razrednika
- organizacija izleta, ekskurzija, sportska natjecanja
- edukacijski rad s učenicima kroz obradu određenih tema, te tema vezanih za propisane module iz zdravstvenog odgoja
3. aktivnosti Školskog preventivnog programa kroz izvannastavne projekte u sklopu obrazovnog projekta Naš put u kreiranju kvalitetne škole u okviru projekta Labin-zdravi grad (u suradnji sa Gradom Labinom) prema planu izvannastavnih aktivnosti
4. kroz grupe podrške (vršnjačka pomoć) – 3P grupe (podrška, prijateljstvo, prihvaćanje)
5. kroz pripremu učestvovanja učenika na natjecanjima iz svih predmeta koje organizira Pokret “Znanost mladima”, LIDRANO, smotre itd.
6. kroz program profesionalne orijentacije
7. kroz individualni savjetodavni rad s učenicima koji ima za cilj ublažavanje ili sprečavanje rizičnih oblika ponašanja.
Sadržaji Školskog preventivnog programa za roditelje provodit će se kroz:
-    roditeljske sastanke
-    radionice, edukacijski rad s roditeljima za interesne grupe
-    individualne savjetodavne razgovore
Kroz roditeljske sastanke i edukacijski rad s roditeljima u interesnim grupama roditelja, poučavati će se roditelje o novim pedagoškim i psihološkim pristupima u odgoju djece s ciljem osnaživanja roditelja za pronalaženje djelotvornijih puteva odgoja njihove djece (prema programu rada s roditeljima iz projekta “Naš put u kreiranju kvalitetne škole).
    Sadržaji Školskog preventivnog programa za nastavnike i stručne suradnike provodit će se kroz:
-    stručna predavanja
-    tribine
-    seminare
-    stručne aktive
-    vijeća razrednika.
8. Stručno predavanje u „Mjesecu borbe protiv ovisnosti“ za učenike I. razreda, nastavnike i roditelje na temu ovisnosti.
Povjerenstvo za školski preventivni program koordinira pojedine aktivnosti i prati realizaciju programa kroz projekt Korištenje rezultata istraživanja rizičnih ponašanja učenika za samoanalizu i razvoj školskih preventivnih programa koji se provodi u svim srednjim školama Istarske županije
Srednja škola Mate Blažine sudjelovala je u istraživanju „Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod srednjoškolaca u Istarskoj županiji“ koje se  provelo krajem studenog 2012. na inicijativu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba, Upravnim odjelom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.
Cjelokupna analiza usredotočena je na poticanje školske rasprave o unapređivanju učinkovitosti školskih preventivnih programa i općenito rada sa učenicima, te utvrđivanju prioritetnih područja na temelju kojih se izrađuje školski razvojni plan za šk.g.2014./2015.
Preuzimanje aplikacije Zaustavimo nasilje u školama

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.phnet.stopbullying
iPad, iPhone: https://appsto.re/no/4I7nab.i

Prezentacija mobile aplikacije ZAUSTAVIMO NASILJE U ŠKOLAMA - pdf

NOVOSTI

2.12.2020. ŠKOLSKI PREVENETIVNI PROGRAM „Koracima prijateljstva do prevencije rizičnih ponašanja učenika“. Rad na prevenciji rizičnih ponašanja učenika povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti (hodogram aktivnosti)
Prijedlozi tema za satove razrednog odjela vezano za teme o prevenciji ovisnosti  prema izboru razrednika (izbor jedne teme za 1 školski sat ili neke druge teme koja pokriva područje prevencije ovisnosti):
Prevencija ovisnosti  - 1. razred
Alkohol, cigarete i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu
Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru
Prevencija ovisnosti  - 2. razred
Kockanje i klađenje adolescenata i mladih – rizici i šanse
Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti, I.
Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti, II.
Prevencija ovisnosti  - 3. razred
Alkohol i promet
Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život te karijeru
Prevencija rizičnih ponašanja – maturalno putovanje
Prevencija ovisnosti  - 4. razred
Živjeti zdravo
Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija (oglašavanje i marketing) .
Višedimenzionalni model zdravlja
Prijedlog za korištenje radnog materijala za provedbu aktivnosti na satovima razrednog odjela od prvog do četvrtog razreda srednje škole: Zdravstveni odgoj – priručnik za nastavnike i stručne suradnike u srednjoj školi OVDJE!
Molimo vas da održane satove razredne zajednice na tu temu evidentirate u e-Dnevniku.
(Mirjana Dobrić i Jelena Kukić Blackham)


28.11.2017. Poziv na edukativno predavanje/tribinu "Reci DA zdravom odrastanju!" prof.dr.sc. Slavka Sakomana Poštovani, u sklopu obilježavanja  "Mjeseca borbe protiv ovisnosti" posebna nam je čast i zadovoljstvo što će gost naše škole biti poznati stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u radu s problemima ovisnosti i prevencije ovisnosti posebno u radu s mladima, vrstan liječnik, prof.dr.sc. Slavko Sakoman koji će u srijedu 29.11.2017 održati edukativne tribine i predavanja za učenike, nastavnike i roditelje.
Pozivamo vas kao članove Vijeća roditelja da u srijedu 29.11.2017. u 17.00  u Srednjoj školi Mate Blažine (u školskom restoranu)  sudjelujete na stručnom predavanju/tribini prof.dr.sc. Slavka Sakomana koji će svojim ogromnim znanjem i iskustvom dati važan doprinos našem zajedničkom ulaganju u zdravo odrastanje mladih. Ova tribina/predavanje je ujedno namijenjena svim roditeljima učenika I. razreda srednje škole.  
Predavanja/tribine će se održati i za učenike i nastavnike SŠMB-a prema sljedećem rasporedu:
10.45 - Tribina/predavanje za učenike I. razreda SŠMB-a s predmetnim nastavnicima i Vijećem učenika.
13.15 - Tribina/predavanje za nastavnike i stručne suradnike SŠMB-a (tematsko Nastavničko vijeće uz obavezno prisustvovanje).
17.00 - Tribina/predavanje za roditelje učenika I. razreda SŠMB-a i Vijeće roditelja SŠMB-a.
Organizator: Grad Labin, Labin-zdravi grad uz podršku stručnih suradnika Srednje škole Mate Blažine, Osnovne škole Ive Lole Ribara i Osnovne škole Matije Vlačića Labin
Poziv - pdf  

18.4.2017. Školska preventivna strategija “Koracima prijateljstva do smanjivanja vršnjačkog nasilja i ostalih oblika rizičnih ponašanja učenika“ proizlazi iz višegodišnjih napora koji u školi ulažemo da škola bude ugodno i sigurno mjesto u kojemu su kvalitetni odnosi snaga cijele zajednice. Produkt je timskog rada i suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, učenika, roditelja i nastavnika te partnerstva s lokalnom zajednicom, udrugama i institucijama.  Uz rad na akademskim postignućima učenika, težimo stvaranju kvalitetnih odnosa među svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, jer su skladni, podržavajući prijateljski odnosi ključni za optimalan razvoj  mlade osobe, a time i stvaranju ugodnijeg  školskog ozračja koji je ujedno i protektivni faktor svim oblicima rizičnog ponašanja pa tako i nasilju među mladima.  Uključuje i strukturira već postojeće školske aktivnosti koje se realiziraju na razini razreda, škole, individualnoj razini i u suradnji sa Gradom Labinom, kao partneri u međunarodnim projektima, osnovnim školama, udrugom za mlade Alfa Albona i ostalim institucijama. Školska preventivna strategija predstavlja dinamični model koji se kontinuirano evaluira kroz proces samovrednovanja škole, procjenjuje se uspješnost planiranih aktivnosti u odnosu na postavljene opće i specifične ciljeve te se u skladu s dobivenim rezultatima dorađuju  i modificiraju aktivnosti. Predstavlja temelj stvaranja poticajne okoline koja mladoj osobi može  omogućiti realizaciju  svojih obrazovnih, ali i osobnih potencijala.

Školska preventivna strategija - pdf

20.11.2014. Mobilnom aplikacijom u prevenciju i sprečavanje nasilja među djecom Povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece u velikoj dvorani SŠMB-a u četvrtak 20.11.2014. u 13.15 sati sudionici međunarodnog projekta THIN LINE između Grada Labina i Sandnesa (Norveška) održali su predstavljanje mobilne aplikacije ZAUSTAVIMO NASILJE U ŠKOLAMA! članovima gradskog vijeća mladih Grada Labina osnovnih škola te učenicima (I.ght, II.d i III.o razreda) i mladim vijećnicima Grada Labina iz SŠMB-a, dok je koordinatorica školskog preventivnog programa, psihologinja Mirjana Dobrić, ukratko predstavila Školski preventivni program za šk.g. 2014.-2015. pod nazivom „Koracima prijateljstva do prevencije vršnjačkog nasilja“ obilježavajući time i Svjetski dan djece.

Prezentacija „Koracima prijateljstva do prevencije vršnjačkog nasilja“, Mirjana Dobrić - pdf
Svjetski dan prevencije nasilja - labin-zdravi-grad.hr