naslovna > O školi > Javni pozivi za ponude

Javni pozivi za ponude

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014.) Srednja škola Mate Blažine Labin na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave (školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava). Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Preuzimanje:
Prezentacija Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole, Zdenka Čukelj, prof., načelnica MZO-a - pdf
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2014.

Šk. g. 2022.-2023.

2.11.2022. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2/2022. OVDJE!
- Objavljen 2.11.2022.
- Dostava ponuda do 16.11.2022.

25.10.20202. OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE
NASTAVE
(broj poziva 1/2022):
Na roditeljskom sastanku održanom dana 24. listopada 2022. za organizaciju višednevne
izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija Via Travel agency, Rijeka. Zahvaljujemo svim
ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.

21.10.2022.  Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2022. OVDJE!
koje će se održati u ponedjeljak 24.10.2022. u 17.00 sati u školskom restoranu.
Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje:
1.    Daniel travel d.o.o,  Pazin
2.    Target Ex Novo Travel Agency, Rovinj
3.    Via Travel agency, Rijeka

7.10.2022. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2022. OVDJE!
- Objavljen 7.10.2022.
- Dostava ponuda do 16.10.2022.

Šk. g. 2019.-2020.

17.01.2020. OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (broj poziva 1/2019) OVDJE!
Na roditeljskom sastanku održanom dana 14. siječnja 2020. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija IMAGINARIUM d.o.o. Putnička agencija VIA, Rijeka. Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.  

13.12.2019.  Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2019. OVDJE!
koje će se održati u utorak 14.01.2020. u 17.00 sati u školskom restoranu.
Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje:
1. IMAGINARIUM d.o.o., putnička agencija VIA, Rijeka
2. ZEATOURS, putnička agencija, Pula
3. Putnička agencija ABC Travel, obrt za turističke usluge, Rijeka

20.11.2019. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2019. OVDJE!
- Objavljen 20.11.2019.
- Dostava ponuda do 4.12.2019.

Šk. g. 2018.-2019.

18.12.2018. OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (broj poziva 2/2018) OVDJE!
Na roditeljskom sastanku održanom dana 17. prosinca 2018. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija IMAGINARIUM d.o.o. Putnička agencija VIA, Rijeka. Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.

13.12.2018. Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2/2018. OVDJE!
koje će se odžati u ponedjeljak 17.12.2018. u 17.00 sati u školskom restoranu. Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje:
1. IMAGINARIUM d.o.o., putnička agencija VIA, Rijeka
2. ZEATOURS, putnička agencija, Pula
3. ALGA, travel agency, Zagreb

27.11.2018. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2/2018. OVDJE!
- Objavljen 27.11.2018.
- Dostava ponuda do 6.12.2018.

Šk. g. 2017.-2018.

7.3.2018. OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (broj poziva 1/2018) OVDJE! Na roditeljskom sastanku održanom dana 6. ožujka 2018. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija IMAGINARIUM d.o.o. Putnička agencija VIA, Rijeka. Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.

28.2.2018. Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2018. OVDJE!
koje će se odžati u utorak 6.3.2018. u 17.00 sati u školskom restoranu.
Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje:
1. IMAGINARIUM d.o.o., putnička agencija VIA, Rijeka
2. ZEATOURS, putnička agencija, Pula
3. ALGA, travel agency. Zagreb

7.2.2018. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2018. OVDJE!
- Objavljen 7.2.2018.
- Dostava ponuda do 20.2.2018.

Šk. g. 2016.-2017.

10.5.2017. PREDMET: Obavijest o poništenju provedbenog postupka nabave
KLASA: 404-04/17-01/01
URBROJ: 2144-14-01-17-8
Labin, 30. svibnja 2017.
Predmet:
             Zbog utvrđenih nepravilnosti i nedorečenosti u "Pravilniku o bagatelnoj nabavi roba, usluga i radova" te zbog nedovoljno definiranih uvjeta u pozivu za dostavu ponuda poništava se provedeni postupak nabave za izvođenje:
              1. elektroinstalacijskih radova u Srednjoj školi Mate Blažine Labin odnosno za rekonstrukciju elektroinstalacija snage i rasvjete (procijenjena vrijednost radova 356.250,00 kn sa obračunatim PDV-om) i
             2. građevinsko - obrtničkih radova za rekonstrukciju oborinske kanalizacije i okoliša Srednje škole Mate Blažine Labin (procijenjena vrijednost radova 500.000,00 kn sa obračunatim PDV-om).
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
Preuzimanje:
Obavijest o poništenju provedbenog postupka nabave - pdf

10.5.2017. PREDMET: Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova
KLASA: 404-01/17-01/01
URBROJ: 2144-14-01-17-3
Labin, 10. svibnja 2017.
Na temelju članka 11. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, usluga i radova pozivamo vas da nam dostavite svoju ponudu (troškovnik radova):
1. za izvođenje elektroinstalacijskih radova u Srednjoj školi Mate Blažine Labin odnosno ponudu za rekonstrukciju elektroinstalacija snage i rasvjete (procijenjena vrijednost radova 356.250,00 kn sa obračunatim PDV-om)
Rok izvršenja radova: 40 dana od potpisivanja ugovora.
2. za izvođenje građevinsko - obrtničkih radova za rekonstrukciju oborinske kanalizacije i okoliša Srednje škole Mate Blažine Labin
(procijenjena vrijednost radova  500.000,00 kn sa obračunatim PDV-om)
Rok izvršenja radova: 40 dana od potpisivanja ugovora.
U privitku se nalazi troškovnik kojega je potrebno ispuniti u roku od 8 (osam) dana od dana dostave poziva odnosno objave poziva (objava 10.05.2017.) na web stranici škole (www.ssmb.hr). Ponude se zaprimaju na adresu škole Rudarska 4, 52220 Labin ili na mail adresu škole ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Ukoliko je kriterij odabira ekonomki najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. (članak 17. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, usluga i radova pozivamo vas da nam dostavite svoju ponudu).
Za sve eventualne upite stojimo na raspolaganju.
Preuzimanje:
Troškovnik elektroinstalacijski radovi - excel
Troškovnik oborinska i okoliš - excel

23.2.2017. OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (broj poziva 1/2017) OVDJE! Na roditeljskom sastanku održanom dana 22. veljače 2017. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija VIA TRAVEL AGENCY d.o.o., Rijeka. Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.

16.2.2017. Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2017. OVDJE!
koje će se odžati u srijedu 22.2.2017. u 17.00 sati u prostorijama Škole

Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje:
1. VIA TRAVEL AGENCY d.o.o., Rijeka
2. BTRAVEL d.o.o. Zagreb
3. ZEATOURS, Pula

25.1.2017. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2017. OVDJE!
- Objavljen 25.1.2017.
- Dostava ponuda do 8.2.2017.

Šk. g. 2015.-2016.

9.2.2016. OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (broj poziva 1/2016) Na roditeljskom sastanku održanom dana 8. veljače 2016. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija SPERANZA d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb. Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.

3.2.2016. Poziv za predstavljanje ponude 1/2016. - popis odabranih potencijalnih davatelja usluga:
1. CZ Dante Tours d.o.o., Rijeka
2. ALGA TRAVEL AGENCY, Zagreb
3. VIA TRAVEL AGENCY d.o.o., Rijeka
4. SPERANZA d.o.o., Zagreb

19.1.2016. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2016. OVDJE!
• Objavljen 19.1.2016.
• Dostava ponuda do 27.1.2016.
 

Šk. g. 2014.-2015.

05.5.2015. Odluka o odabiru ponude za realizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave: Motovun – Momjan – Grožnjan – Parenzana OVDJE! Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama.

17.4.2015. Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave: Motovun – Momjan – Grožnjan – Parenzana 20.05.2015. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave dana 15.04.2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave: Motovun – Momjan – Grožnjan – Parenzana za 20.05.2015. Otvaranje ponuda je u Školi, dana 04.05.2015. u 17,00 sati.
Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog javnog poziva dostave svoju ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv br. 3/2015. - ne otvaraj“. Obrazac javnog poziva možete preuzeti OVDJE!

16.3.2015. Odluka o odabiru ponude za realizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave Trst i  Aquileia - OVDJE! Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama.

27.2.2015. Javnog poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave - Trst i  Aquileia za 27.03.2015. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave u šk.g. 2014./2015. dana 25. veljače 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave - Trst i  Aquileia za 27.03.2015. Otvaranje ponuda je u Školi, dana 16.3.2015. u 14,00 sati. Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog javnog poziva dostave svoju ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv br. 2/2015. - ne otvaraj“. Obrazac javnog poziva možete preuzeti OVDJE!

09.2.2015. Odluka o odabiru ponude za realizaciju višednevne izvanučionične nastave Nakon provedenog postupka izbora putničke agencije za provedbu višednevne izvanučioničke nastave, a temeljem javnog poziva (broj ponude 1/2015.) objavljenog na web stranici škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude je na sastanku održanom 9. veljače 2015. u 17,00 sati tajnim glasovanjem donijelo odluku o odabiru putničke agencije za realizaciju navedenog putovanja. Odluku možete preuzeti OVDJE! Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama.

19.1.2015. Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije/maturalni izlet)
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju školske ekskurzije/maturalnog izleta u šk.g. 2014./2015. dana 16. siječnja 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku – Lloret de Mar od 29.8.2015. do 5.9.2015. Otvaranje ponuda je u Školi, dana 9.2.2015. u 17,00 sati. Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog javnog poziva dostave svoju ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv br. 1/2015. - ne otvaraj“. Obrazac javnog poziva možete preuzeti OVDJE!