naslovna > O školi > Akti > Financijski planovi i izvješća

Financijski planovi i izvješća

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015) objavljujemo godišnja financijska izvješća za prethodnu kalendarsku godinu.

Financijski planovi i izvješća u 2022.

25.7.2022. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. - excel
25.7.2022. ODLUKA o usvajanju izvieštaja o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2022. i usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja - pdf

31.3.2022. Obrazloženje realizacije plana proračuna 2021. - pdf
31.3.2022. Tablice izvršenja proračuna 2021. - excell

Financijski planovi i izvješća u 2021.

BILJEŠKE uz bilancu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. - pdf
POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - pdf
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021. - excel
Referentna stranica - pdf
Odluka i obrazloženje fin. plan. 2021. 28.12.2020. - pdf
Financijski plan za  2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, izmjene i dopune 28.12.2020. - pdf
II. izmjene financijskog plana 16.12.2021. - pdf
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana 16.12.2021. - pdf

Financijski planovi i izvješća u 2020.
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020. 8.2.2021. - excel
Bilješke 2020. 29.1.2021. - pdf
Odluka i obrazloženje fin. plan. 2020. 22.6.2020. - pdf
Financijski plan za  2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, izmjene i dopune 19.6.2020. - pdf
Financijski plan za  2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 18.12.2019. - pdf
Obrazloženje plana za 2020. godinu 18.12.2019. - pdf

Financijski planovi i izvješća u 2019.
POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju - pdf
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika  - excel
Bilješke 2019. - doc
Financijski plan za 2019., II. Izmjene i dopune - pdf

Financijski planovi i izvješća u 2018.
I. izmjene i dopune FP za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. - pdf
Obrazloženje I. izmjena i dopuna FP za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. - pdf
Financijski plan 2018., projekcije 2019.-,2020. - pdf
Obrazloženje Finanscijskog plana 2018., projekcije 2019.-, 2020. - pdf
Financijski plan 2019. - pdf
Financijski plan izjene i dopune 2018. - pdf
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018. - excel
Bilješke 2018. - pdf

Financijsko izvješće u 2017.
FinancijskI plan za 2017, godinu i procjena za 2018. i 2019. godinu - pdf
OBRAZLOŽENJE Financijskog plana za 2017, godinu i procjena za 2018. i 2019. godinu - pdf
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016, godinu i procjena za 2017. i 2018. godinu - pdf
OBRAZLOŽENJE II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016, godinu i procjena za 2017. i 2018. godinu - pdf   
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017. - excel
BILANCA - pdf
Bilješke 2017. - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA  - pdf
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI  - pdf
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  - pdf

Financijsko izvješće u 2016.
Bilješke - pdf
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - pdf
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - pdf
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - pdf
BILANCA - pdf

Financijsko izvješće u 2015.
Bilješke (1.1.-31.12.) 2015. - pdf
REF. STR. - pdf
PR-RAS - pdf
BILANCA - pdf

Financijsko izvješće u 2014.
BILJEŠKE za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2014. - pdf
BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2014. godine - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf