naslovna > Međunarodni projekti > HEUREKA-spoznajom do uspjeha

Heureka - spoznajom do uspjeha


Sve informacije o projektu HEUREKA-spoznajom do uspjeha OVDJE!

Šk.g. 2016.-2017.

Novosti


22.10.2016. Uspješno završen europski projekt Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin - Suvremeni trendovi u Srednjoj školi Ivanec i Srednjoj školi Mate Blažine Labin – nastava za 21. stoljeće 22. listopada 2016. završava projekt HEUREKA-spoznajom do uspjeha financiran u 100%-tnom iznosu od 1.338.388,39 kn iz Europskog socijalnog fonda. Kroz godinu dana koliko je projekt trajao, timskim radom svih članova projektnog tima odrađene su sve planirane aktivnosti, koje su dovele do ostvarenja cilja projekta - uvođenje suvremenih i inovativnih fakultativnih premeta iz prirodoslovlja, matematike i informatike u gimnazijsko obrazovanje te osiguranje materijalnih i kadrovskih uvjeta za njihovo izvođenje, radi povećanja kompetencija učenika potrebnih za nastavak obrazovanja.
Potvrda ostvarenju navedenog cilja ogleda se u dobivenim Odobrenjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje nastave četiri nova fakultativna predmeta u obje partnerske škole i u prvim grupama polaznika koji već slušaju novo kreirane fakultativne predmete. Radi se o fakultativnim premetima STATISTIKA, EKSPERIMENTALNA FIZIKA, DIGITALNA KARTOGRAFIJA I RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA.
Za navedene predmete, uz kurikulume izrađene sukladno HKO metodologiji, izrađeni su i priručnici nastavnih materijala. Nastavnicima je omogućen rad uz primjenu suvremenih metoda učenja i poučavanja koje su usmjerene na učenike i razvijanje njihovih vještina rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te kompetencija potrebnih za nastavak obrazovanja.
Nastava novih fakultativnih predmeta koncipirana je kao istraživačka i/ili projektna te su kroz projekt nastavnici dodatno educirani za korištenje takvih metoda, kao i za korištenje programskih rješenja koja se koriste u izvođenju nastave. Na svim edukacijama, uz nastavnike koji su radili na izradi kurikuluma novih fakultativnih predmeta, sudjelovali su i drugi nastavnici komplementarnih predmeta. Na taj način će se efekt ojačanih ljudskih resursa preliti i u redovnu nastavu obiju partnerskih škola. Kroz projekt su dodatno ojačani i materijalni resursi kroz nabavku suvremene opreme za izvođenje novih fakultativnih predmeta.
Zainteresiranost učenika obje škole za pohađanje novih fakultativnih predmeta potvrđena je anketiranjem učenika od 1. do 3. razreda gimnazije krajem prošle školske godine. „Sukladno iskazanom interesu, od ove školske godine (2016.-2017.) u Srednjoj školi Ivanec i Srednjoj školi Mate Blažine Labin provodi se nastava novih fakultativnih predmeta. Mogućnost izvođenja nastave tj. korištenje rezultata projekta bit će dostupno i drugim školama koje u svoj obrazovni program žele uvrstiti ove inovativne fakultativne predmete čime ćemo dodatno osigurati održivost projekta“ – kazala je ravnateljica Srednje škole Ivanec, mr.sc. Lidija Kozina, dipl.oec.
SADRŽAJ FAKULTATIVNIH PREDMETA
U sklopu fakultativnog predmeta Statistika uz nastavnika matematike Đanija Žufića iz SŠMB-a učenici će naučiti kako prikupiti podatke koji su relevantni za opis neke pojave, obraditi prikupljene podatke statističkim metodama te ih grafički prikazati, pravilno interpretirati dobivene rezultate te predvidjeti ponašanje pojava u budućnosti na temelju dobivenih modela.
 
Na fakultativnoj nastavi Eksperimentalne fizike uz nastavnika fizike Nedeljka Mandića iz SŠMB-a učenici će naučiti složiti eksperimentalni postav koristeći popis pribora, fotografiju pribora ili shemu, koristiti mjerne instrumente, izmjeriti nezavisne fizikalne veličine prema uputama, izračunati zavisne fizikalne veličine iz mjerenjem dobivenih podataka, provjeriti fizikalne zakone uspoređujući ih s rezultatima mjerenja, grafički prikazati dobivene rezultate, statistički obraditi rezultate mjerenja, koristiti programske pakete za grafičku i statističku obradu rezultata mjerenja, sastaviti pisano izvješće o provedenom mjerenju prema uputama te analizirati i interpretirati dobivene rezultate.
 
Uz nastavnicu geografije Karmen Diminić - Milevoj iz SŠMB-a na Digitalnoj kartografiji učenici će naučiti kako prikupljati i obrađivati geografske podatke, koristiti softver za izradu digitalnih karata, koristiti GPS uređaj, samostalno izraditi tematsku kartu te pravilno analizirati prostorne pojave i procese.
Kroz predmet Razvoj mobilnih aplikacija nastavnik informatike iz SŠMB-a Eler Diminić učenike će poučiti kako se stvara jedna mobilna aplikacija od same početne ideje do konačne implementacije, demonstrirati korištenje Android Studija kao besplatnog razvojnog okruženja za stvaranje mobilnih Android aplikacija. Isto tako učenike će poučiti osnove objektno orijentiranog programiranja te pretvaranje podataka iz stvarnog života u računalni model podataka uz dizajniranje sučelja mobilne aplikacije i korištenja podataka s udaljenog poslužitelja pomoću raznih biblioteka treće strane. Krajnji rezultat bit će mobilna aplikacija koju će učenici moći koristiti na svojim mobitelima.
DISEMINACIJA REZULTATA
U sklopu diseminacijskih aktivnosti projekta održana su dva okrugla stola, jedan u Ivancu te jedan u Labinu, na kojima su učenicima, roditeljima, predstavnicima drugih škola i široj javnosti predstavljeni kurikulumi novih fakultativnih predmeta.
Kako bi pristup rezultatima projekta bio što vidljiviji u sklopu projekta napravljen je redizajn web stranica obiju partnerskih škola. Pod kategorijom Projekt HEUREKA-spoznajom do uspjeha javno su objavljeni svi dokumenti proizašli iz projekta kako bi se rezultati projekta mogli što lakše multiplicirati i u dugim škola gimnazijskog usmjerenja.
Eksperimentalna fizika – daleko od ploče i krede
„Napokon se mičemo od školske ploče i krede i učimo što uopće znače svi zakon fizike koje učimo na redovnoj nastavi fizike.“ - riječi su jednog od učenika koji pohađa predmet Eksperimentalna fizika što ukazuje zadovoljstvo učenika primjenom novih nastavnih metoda i spremnost na veću samostalnost u radu.
Statistika – podaci postaju brojke sa značenjem
Na satima Statistike ove godine krenulo se sa prikupljanjem podataka (anketiranjem) učenika škole o prosječnom dnevnom vremenu provedenom na Facebooku. Dobivene podatke učenici trenutno sređuju i analiziraju te će se dobiveni rezultati koristiti za izvođenje zaključka koliko vrijeme provedeno na Facebooku utječe na izvršavanje školskih obaveza.
Digitalna kartografija – upotreba računalne tehnologije u kartografiji
Upotreba geografskih informacijskih sustava u prikupljanju, analizi i vizualizaciji prostornih podataka s ciljem dobivanja spoznaja o prostoru te procesima i odnosima osnova je predmetnog kurikuluma Digitalna kartografija, koju će učenici partnerskih škola savladavati kroz terensko prikupljanje podataka i praktičnu obradu, vizualizaciju i prezentaciju u učionici. 
Razvoj mobilnih aplikacija – korak po korak do mobilne aplikacije
Razvoj i najjednostavnije mobilne aplikacije predstavlja velik izazov u rješavanju izazova u nepredviđenim okolnostima uz mogućnost samostalnog djelovanja te zahtjeva široki spektar predznanja kao što su programiranje, algoritmi i strukture podataka. Stoga  će učenici kroz projektnu nastavu korak po korak savladavati osnovne koncepte razvoja mobilnih aplikacija po principu učenja kroz izradu stvarne mobilne aplikacije.
Poveznice:
Obrazovanje - USPJEŠNO ZAVRŠEN EUROPSKI PROJEKT SREDNJE ŠKOLE IVANEC I SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN - SUVREENI TRENDOVI - NASTAVA ZA 21. STOLJEĆE - Labin.com

Nastava za 21. stoljeće u labinskoj srednjoj školi-odmak od školske ploče i krede - 5portal.hr


Suvremeni trendovi u Srednjoj školi Ivanec i Srednjoj školi Mate Blažine Labin
- Glas Istre


Europskim novcem do inovativnih znanja - labinština.info
15.9.2016. Održana tiskovna konferencija i okrugli stol projekta HEUREKA – SPOZNAJOM DO USPJEHA  koji se organizirao u Srednjoj školi Mate Blažine u srijedu 14. rujna s početkom u 13.00 i u 16.00 sati.   
Prepuna velika dvorana u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu tijekom jučerašnjeg predstavljanja europskog projekta Heureka – spoznajom do uspjeha, te četiri nova fakultativna predmeta koje je ova škola uvela u ovoj školskoj godini, svjedoči o iznimnom zanimanju učenika labinske gimnazije za ove inovativne predmete i novi, kreativni pristup nastavi. 
Zahvaljujući projektu Heureka – spoznajom do uspjeha, koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Srednja škola Ivanec, kao nositelj projekta, te Srednja škola Mate Blažine, kao partner u projektu, osmislile su četiri nova, inovativna, fakultativna predmeta – Statistiku, eksperimentalnu fiziku, digitalnu kartografiju i razvoj mobilnih aplikacija, kako bi svojim učenicima ponudili suvremene i inovativne predmete, koji će poticati znatiželju učenika i njihovu kreativnost.
„Iako kurikularna reforma očito stoji, primjer naših dviju škola pokazuje kako se kroz suradnju u ovom europskom projektu može mijenjati sadašnji pristup nastavi i učenicima ponuditi suvremeni predmeti koji će im biti atraktivni i od velike koristi u njihovom budućem školovanju“, istaknuo je na predstavljanju projekta prof. Čedomir Ružić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine.
Zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima na okruglom stolu o projektu je govorila mr. sc. Lidija Kozina, ravnateljica Srednje škole Ivanec. Ona je tom prigodom posebno istaknula kako se škola uključila u provedbu projekta Heureka – spoznajom do uspjeha, kako bi svojim učenicima osigurali još kvalitetnije obrazovanje i stjecanje novih znanja i vještina koje prate suvremene trendove.
„Kod naših učenika želimo poticati kreativnost, kako bi oni bili aktivni sudionici procesa učenja kroz praktični i eksperimentalni rad. Za izvođenje nastave kroz projekt smo posebno educirali nastavnike u naše dvije škole, razvili smo praktične priručnike za nove nastavne sadržaje, a nabavili smo i opremu za kabinete, softversku podršku te druga nastavna pomagala koja će omogućiti zanimljive demonstracije i pokuse“, naglasila je ravnateljica Srednje škole Ivanec na prezentaciji u Labinu.
Ukupna vrijednost projekta Heureka – spoznajom do uspjeha je 1.338.388 kuna.
„Naši su učenici pokazali izuzetno zanimanje za nove fakultativne predmete, jer su ovi nastavni sadržaji suvremeni i očito atraktivni učenicima. Ovaj projekt tako može biti i primjer dobre prakse i ostalim srednjim školama u Hrvatskoj“, rekao je ravnatelj Ružić te posebno zahvalio Srednjoj školi Ivanec što je kao partnera u projektu izabrala upravo Srednju školu Labin, s kojom je već ranije realizirano nekoliko zajedničkih projekata.
Nove fakultativne predmete učenicima Srednje škole Mate Blažine predstavili su nastavnici ove škole, koji su zajedno s nastavnicima iz ivanečke srednje škole, te u suradnji s profesorima sa zagrebačkog Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina, osmislili nove nastavne sadržaje. Tako je predmet – statistika, predstavio prof. Đani Žufić, o predmetu – eksperimentalna fizika, govorio je prof. Nedeljko Mandić, predmet – digitalna kartografija, predstavila je prof. Karmen Diminić Milevoj, a predmet – razvoj mobilnih aplikacija, prof. Eler Diminić.
Predstavljanje projekta Heureka – spoznajom do uspjeha bit će slijedećeg tjedna predstavljen i u Srednjoj školi Ivanec. 
  
                                                                            Izjava za medije
  
                     Otvaranje konferencije za tisak za lokalne medije i Vijeće učeniika SŠMB.a
 
            Snimanje na Radio Labinu emisije Mikrofon u sredini koja će se emitirati u petak u 12.30
 
  
Prezentacija projekta HEUREKA i NOVIH KURIKULUMA na okruglom stolu s roditeljima i učenicima I. razreda gimnazije

Poveznice:
Projekt HEUREKA-novi predmeti od sredine listopada u labinskoj srednjoj školi - 5portal.hr
Predstavljen početak realizacije projekta HEUREKA - radiolabin.hr

Mikrofon u sredini HEUREKA-spoznajom do uspjeha - radiolabin.hr
 
Labinski srednjoškolci mogu upisati 4 inovativna predmeta - labinština.info
Veliko zanimanje srednjoškolaca za nove fakultativne predmete - labinština
Bili smo u srednjoj školi u Ivancu, gdje klince uče kako raditi aplikacije i žele ih pripremiti za stvaran svijet - telegram.hr

11.9.2016. Poziv na okrugli stol projekta HEUREKA – SPOZNAJOM DO USPJEHA  koji će biti organiziran u Srednjoj školi Mate Blažine, Rudarska 4, u Labinu u srijedu 14. rujna s početkom u 16 sati.   
Projektom HEUREKA – spoznajom do uspjeha, nastoji se potaknuti uvođenje suvremenih i inovativnih fakultativnih predmeta iz prirodoslovlja, matematike i informatike u gimnazijsko obrazovanje te osigurati materijalne i kadrovske uvjete za njihovo provođenje, kako bi se kroz suvremene i inovativne metode usmjerene na ishode učenja povećala kompetencija učenika za nastavak njihovog obrazovanja.
U okviru projekta HEUREKA - spoznajom do uspjeha Srednja škola Ivanec, kao nositelj projekta, te Srednja škola Mate Blažine iz Labina, kao partner u projektu, razvili su 4 nova kurikuluma fakultativnih predmeta::
•    STATISTIKA 
•    EKSPERIMENTALNA FIZIKA
•    DIGITALNA KARTOGRAFIJA
•    RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA
Kao rezultat gore navedenih provedenih aktivnosti projekta HEUREKA – spoznajom do uspjeha Srednja škola Ivanec i Srednja škola Mate Blažine već od ove školske godine (2016./2017.) kreću u realizaciju suvremenih i inovativnih fakultativnih predmeta kojim će poticati kreativno i istraživačko razmišljanje te stjecanje konkretnih, praktičnih i stručnih znanja koja će učenicima gimnazijskog usmjerenja biti potrebna u daljnjem školovanju, ali i u budućoj profesionalnoj karijeri!
Okrugli stol namijenjen je roditeljima, učenicima, predstavnicima drugih zainteresiranih škola te široj javnosti kako bi se upoznali sa novo razvijenim kurikuluma te načinima izvođenja nastave sukladno njima.
Raspored događanja:
16.00-16.10  Pozdravna riječ ravnatelja Srednje škole Mate Blažine, ČEDOMIR RUŽIĆ, prof.,
16.10-16.20 Predstavljanje projekta Heureka – spoznajom do uspjeha. Ravnateljica Srednje škole Ivanec, mr.sc. LIDIJA KOZINA, dipl.oec.
16.20-16.30 Predstavljanje kurikuluma fakultativnog predmeta STATISTIKA. Nastavnik Srednje škole Mate Blažine Labin ĐANI ŽUFIĆ, prof.
16.30-16.40 Predstavljanje kurikuluma fakultativnog predmeta EKSPERIMENTALNA FIZIKA. Nastavnik Srednje škole Mate Blažine Labin NEDELJKO MANDIĆ, prof.
16.40 – 16.50 Predstavljanje kurikuluma fakultativnog predmeta DIGITALNA KARTOGRAFIJA. Nastavnica Srednje škole Mate Blažine Labin KARMEN DIMINIĆ MILEVOJ, prof.
16.50 – 17.00 Predstavljanje kurikuluma fakultativnog predmeta RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA. Nastavnik Srednje škole Mate Blažine Labin ELER DIMINIĆ, prof.
17.00 -17.15 – Rasprava
Preuzmanje:
Poziv na okrugli stol - pdf
Prezentacija ravnateljice Srednje škole Ivanec PROJEKT HEUREKA - pdf
Prezentacija nastavnika SŠMB-a NOVI KURIKULUMI - pdf
Poveznice:
Suvremeni i inovativni fakultativni predmeti od sredine listopada u labinskoj srednjoj školi - 5portal.hr

U Labinu predstavljeni rezultati provedbe projekta “HEUREKA – spoznajom do uspjeha” from TV Istra on Vimeo
 

8.7.2016. Nove kompetencije za gimnazijalce iz Labina i Ivanca već od sljedeće školske godine (7.7.2016.) 
U Srednjoj školi Ivanec održan je 3. sastanak radne skupine za izradu novih kurikuluma fakultativne nastave u sklopu europskog projekta "Heureka-spoznajom do uspjeha" u kojem sudjeluju Srednja škola Ivanec i Srednja škola Mate Blažine iz Labina. Cilj ovog projekta, koji se provodi u sklopu operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.", je uvođenje suvremenih i inovativnih fakultativnih predmeta iz prirodoslovlja, matematike i informatike u gimnazijsko obrazovanje.
Novi kurikulumi i suvremeni pristup nastavi pobudili su veliko zanimanje učenika Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažina u Labinu  koji će već od slijedeće školske godine imati priliku naučiti primjerice, kako koristiti GPS uređaj, kako izraditi rješenje za funkcionalnu mobilnu aplikaciju, ili kako prikupiti i pravilno tumačiti statističke podatke, rekla je Lidija Kozina. Zahvaljujući ovom projektu, čija je ukupna vrijednost 1.338.388,39 kuna, nabavljena je i nova, suvremena oprema koju će koristiti učenici obiju škola u Ivanecu i Labinu.
Na radnom sastanku nove su kurikulume predstavili Mihaela Maček, prof. (Digitalna kartografija), Marta Bregović Flegar, prof. (Eksperimentalna fizika), Davor Fodrek, prof. (Razvoj mobilnih aplikacija) i Marica Dolenec – Jurinić, prof. (Statistika), dok su nove nastavne materijale prezentirali –. dr. sc. Ivan Šulc sa zagrebačkog Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, doc. dr. sc. Mihael Makek, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Zlatko Stapić s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu te prof. dr. sc. Josip Matejaš sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.
(Objava za tisak; Lidija Vitez i Jelena Borovec, voditeljice projekta)
Poveznice:
Nove kompetencije za gimnazijalce iz Labina i Ivanca - radiolabin.hr


              Članak o EU projektu HEUREKA - spoznajom do uspjeha u Labinštini od 30.5.2016.
Prezentacija Project HEUREKA SŠ Ivanec & SŠMB Labin - ppt   Prezentacija Project HEUREKA SŠ Ivanec & SŠMB Labin - pdf

 
30.5.2016.
Za gimnazijalce održana PREZENTACIJA NOVIH FAKULTATIVNIH PREDMETA u sklopu EU projekta HEUREKA-SPOZNAJOM DO USPJEHA Od početka nastavne godine profesori matematike, fizike, geografije i informatike dviju srednjih škola iz Labina i Ivanca u suradnji sa sveučilišnim profesorima i drugim ekspertima iz STEM područja i iz  izrade kurikuluma rade na uvođenju novih fakultativnih predmeta,  

 
U ponedjeljak 30. svibnja u školskom restoranu održane su za gimnazijalce I.o, I.f, II.o, II.f, III.o, III.f razreda (preko stotinjak učenika) prezentacije fakultativnih predmeta: Statistike (Đani Žufić, prof.), Eksperimentalne fizike (Nedeljko Mandić, prof.), Digitalne kartografije (Karmen Diminić Milevoj, prof.) i Razvoja mobilnih aplikacija (Eler Diminić, prof.) nakon čega će se idućih dana izvršiti on line anketiranje učenika u suradnji sa stručnim suradnicima dviju škola (kod nas Mirjana Dobrić, psihologinja) kako bi saznali zainteresiranost gimnazijalaca za pohađanje novih fakultativnih predmeta i njihova očekivanja vezana uz nove predmete iz STEM i ICT područja, a koja će se ubuduće nuditi u gimnazijama širom RH i u EU, jer se radi o EU projektu, dok će profesori dviju srednjih škola: Srednje škole iz Ivanca kao nositelja i Srednje škole Mate Blažine Labin, kao partnera, biti među prvima osposobljenima za provedbu. Učenici su spontanim pljeskom nagradili naše profesore uključene u projekt: Đanija Žufića, Nedeljka Mandića, Karmen Diminić Milevoj i Elera Diminića i time iskazali svoju zainteresiranost.
 
(Tekst i foto: Čedomir Ružić)
Preuzimanje:
Prezentacija novih fakultativnih programa HEUREKA - pdf
Poveznice:
Za gimnazijalce održana prezentacija novih fakultativnih predmeta - 5portal
Labinskim gimnazijalcima predstavljeni novi fakultativni predmeti - radiolabin.hr

 
28.4.2016. Održan 2. sastanak radne skupine projekta HEUREKA (22.04.2016.) Dana 22.04.2016. u Srednjoj školi Mate Blažine Labin održan je drugi sastanak radne skupine projekta „Heureka-spoznajom do uspjeha“. Nakon pozdravnog govora ravnatelja SŠMB-a Čedomira Ružića moderator drugog sastanka radne skupine gospođa Božica Bukovski Supanc iznijela planirani dnevni red te je podijelila radne materijale timovima koji izrađuju kurikulume fakultativnih predmeta: timu Statistika, timu Eksperimentalna fizika, timu Digitalna kartografija, timu Razvoj mobilnih aplikacija.
Za cilj prvog dijela navela je usuglašavanje prijedloga skupova ishoda učenja u finalnu verziju za svaki fakultativni predmet. Nakon podjele materijala, svaki tim je, uz pomoć gospođe Zrinke Pongrac Štimac, radio na konačnom usuglašavanju oko skupova ishoda učenja, te su do pauze dogovorene konačne verzije  sa pripadajućim ishodima učenja, te elementima provjere i vrednovanja istih za svaki od kurikuluma.
U drugom dijelu sastanka radne skupine gospođa Zrinka izložila je ukratko kroz prezentaciju „Kurikulum“ svrhu i bitne sastavne dijelove dokumenta kurikuluma te važnosti dogovora radnih skupina za svaki od kurikuluma oko unifikacije načina prezentiranja sadržaja. 
U trećem dijelu sastanka radne skupine dogovarani su i definirani okvirni termini tj. rokovi isporuke finalnih verzija kurikuluma, s time da je naglašeno da ovisno o potrebi navedeni termini se mogu pomicati kako bi se osigurala kvaliteta samih kurikuluma.

 
(Isječak iz zapisnika kojeg je sastavila Jelena Borovec)

Studijsko putovanje u Belgiju

 
28.3.2016.  Studijsko putovanje u Belgiju profesora SŠMB-a i SŠ Ivanca (14.3.-18.3.2016.) U sklopu EU projekta „Heureka – spoznajom do uspjeha“ profesori SŠMB-a (Karmen Diminić Milevoj, Ticijana Šumberac, Đani Žufić i Eler Diminić predvođeni ravnateljem Čedomirom Ružićem) i kolegicama i kolegama iz Srednje škole Ivanec iz Ivanca, kao nositelja projekta, s ravnateljicom Lidijom Kozinom na čelu, od 14.3. do 18.3. boravili su u stručnom posjetu Belgiji sa ciljem upoznavanja njihovog sustava školstva i suvremenih metoda poučavanja te internacionalnih škola u sklopu NATO baze SHAPE u Monsu nedaleko Bruxellesa.
 
Prisustvovali su stručnim predavanjima na Univerzitetu u Monsu, nastavi US Middle school u SHAPE-u, gdje se nastava izvodi najsuvremenijim nastavnim pomagalima i preko interaktivne ploče. Prednosti ovakve nastave leže u činjenici da se sve što rade nastavnici i učenici može se pohraniti pa učenici nastavnim sadržajima mogu naknadno pristupiti dok rješavaju domaće zadaće ili se pripremaju za ispite. Gradivo se na taj način obrađuje u puno manjem obimu nego je to kod nas.
 
Imali su priliku upoznati i dvije državne škole Athénée Royal Jules Borde - jednu strukovnu školu gdje se učenici osposobljavaju za rad, dok druga škola priprema učenike za nastavak školovanja (gimnazijski program). U popodnevnom terminu bili smo na upoznavanju kulturnih znamenitosti Bruxellesa. Stručna posjeta je bila sadržajna, sveobuhvatna i vrlo korisna jer nam daje motivaciju za uključivanje u čim više projekata pomoću kojih bismo mogli nabaviti najsuvremeniju opremu.
 
(Tekst: izvadak iz izvješća Đanija Žufića, Foto: Čedomir Ružić, vidi Fotogaleriju na dnu stranice)
 
 
7.3.2016. Održana interaktivna radionica "Suvremene metode učenja i poučavanja" Radionica se održavala od 29.02. do 3.3. od 14:00 do 19:00 sati. Nastavnici su se upoznali s raznim suvremenim nastavnim sustavima, metodama, oblicima i tehnikama rada. Kroz radionicu su utvrdili već poznate elemente te su isti nadograđeni i produbljeni kroz usvajanje novih znanja te razvoj vještina vezanih uz iskustveno učenje, projekt u nastavi, suradniško učenje, istraživačko učenje, projektnu nastavu, obrnutu učionicu i druge relevantne elemente. Interaktivan oblik radionice pružio je nastavnicima mogućnost da kroz aktivnosti isprobaju i osmisle koncepte primjene suvremenih nastavnih metoda za ciljane nastavne predmete. U svom pristupu radu u sklopu radionice nastavnici su pokazali energiju i volju za učenjem te kontinuiranim razvojem nastavničkih vještina. Kroz interaktivne oblike rada i suradnju uspješno su ostvareni ciljevi radionice. Predavač je bio dr. sc.Goran Hajdin s FOI-a Varaždin.
(Tekst: Goran Hajdin; Foto: Čedomir Ružić)

 

15.-16.2.2016. Edukacija "Razvoj mobilnih aplikacija" U sklopu aktivnosti projekta Heureka - spoznajom do uspjeha, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, u tjednu od 15. veljače 2016. godine u Srednjoj školi Mate Blažine Labin održava se edukacija na temu Razvoj mobilnih aplikacija. Edukaciju provode Ivan Švogor, mag.inf. i doc.dr.sc. Zlatko Stapić sa Katedre za razvoj informacijskih sustava varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike, a polaznici su nastavnici informatike Eler Diminić i Alisa Kos, te nastavnik fizike Nedeljko Mandić i elektrotehnike Ivica Komadina.
Razvoj mobilnih aplikacija jedan od četiri fakultativna predmeta osmišljavaju i pripremaju kroz spomenuti projekt, a cilj edukacije je omogućiti nastavnicima aktivno sudjelovanje u aktivnostima pripreme nastavnog kurikula koji će biti razvijen u suradnji s nositeljima projekta, Srednjom školom Ivanec, te konzultantima sa Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina.
Tijekom edukacije, nastavnici će steći uvid u osnovne teorijske koncepte razvoja mobilnih aplikacija te kroz praktičan primjer razvoja mobilnog programskog proizvoda pokriti područja kao što su Uvod u razvoj mobilnih aplikacija, Objektno orijentirani razvoj, Android razvojno okruženje, Elementi korisničkog sučelja, Mobilne baze i rad s podacima i drugo. 
Vjerujemo da će fakultativni predmet Razvoj mobilnih aplikacija učenicima Srednje škole Mate Blažine Labin i Srednje škole Ivanec omogućiti uvid u ovo dinamično područje ICT-a i stjecanje znanja za kojima je u Hrvatskoj i svijetu sve veća potražnja.

                                                        Mobilne aplikacije
(Tekst: Zlatko Stapić; Foto: Čedomir Ružić)

 
                                       Ishodi                                                                                           Excel

 
                                                                                            GeoGebra
18.1.2016. Započela edukacija u projektu HEUREKA-spoznajom do uspjeha sa edukaciju nastavnika matematike i fizike SŠMB-a U sklopu projekta Heureka u kojem sudjeluje naša škola, kao škola partner sa Srednjom školom iz Ivanca, nastavnici matematike i fizike usavršavaju se za korištenje GeoGebre u nastavi matematike i fizike. Usavršavanje obuhvaća 15 nastavnih sati, a odvija se u popodnevnim satima i subotom. Predavač je 15. i 16. siječnja bio Šime Šuljić iz Gimnazije i strukovne škole Pazin, a polaznici usavršavanja su uz Nedjeljka Mandića i Đanija Žufića (koji sudjeluju u projektu), Ticijana Šumberac, Roberta Germin Mileta i Vesna Tupac Prosen. Usavršavanje iz GeoGebre je izabrano zbog korištenje iste u novim nastavnim predmetima za koje naši djelatnici, zajedno sa školom iz Ivanca i vanjskim suradnicima, izrađuju kurikulum. Radi se o Eksperimentalnoj fizici i Statistici za gimnazijska usmjerenje, a biti će ponuđeni učenicima kao fakultativni predmeti.
(Piše: Đani Žufić Foto: Čedomir Ružić)

 
15.1.2016. Novi predmeti u školi: Pravimo aplikacije i digitalne GPS karte Srednje škole u Labinu i Ivancu u nastavu uvode četiri nova predmeta: statistiku, eksperimentalnu fiziku, digitalnu kartografiju i razvoj mobilnih aplikacija (Vidi tiskovinu: OVDJE!)
- Ovaj projekt predstavlja velike mogućnosti za nas učenike jer učimo nove stvari i koristimo nove tehnologije. Želim studirati arhitekturu ili geodeziju te će mi sigurno ovi predmeti pomoći da lakše ostvarim svoj cilj. Rekla nam je to Zorica Barth, učenica III. razreda Srednje škole “Mate Blažina” iz Labina. Njezina škola zajedno sa Srednjom školom Ivanec kroz projekt “Heureka - spoznajom do uspjeha”, za koji su dobili 1,338.338 kuna od EU, uvodi u nastavu četiri nova fakultativna predmeta: statistiku, eksperimentalnu fiziku, digitalnu kartografiju i razvoj mobilnih aplikacija. Novim predmetima se namjerava motivirati učenike za prirodoslovlje, matematiku i inofrmatiku,
- Trudimo se da naša škola teži prema novim izazovima. Sretan sam što smo nakon međunarodnih projekata u koje je naša škola uključena i isto toliko priznanja dobili priliku kreirati nastavni plan i program koji će učenicima omogućiti da pronađu karijeru te budu uspješni i kompetentni na tržištu rada. Ovo je prilika da oni koji rade s djecom mogu uspješno provesti svoje ciljeve. Kroz ovaj projekt naša škola će opravdati status škole 21. st. i primjera dobre obrazovne prakse - rekao je ravnatelj labinske škole Čedomir Ružić.
Sredinom prosinca prošle godine održan je prvi sastanak radne skupine novog projekta koji će trajati godinu dana i uvesti četiri nova fakultativna predmeta u gimnazijski program od iduće kalendarske godine.
U projektu sudjeluje oko 200 učenika i 18 nastavnika iz srednjih škola iz Labina i Ivanca te ravnatelji škola i dva stručna suradnika.
- Iz naše škole sudjeluju profesori Nedeljko Mandić (fizika), Karmen Diminić Milevoj (geografija), Đani Žufić (matematika) i Eler Diminić (informatika). Stručni suradnik imat će zadatak provesti anketu među učenicima kako bi se na vidjelo koliko su zadovoljni novim kurikulumom koji će se nuditi kao fakultativni predmet. Svakako će se projektom poboljšati kvaliteta nastave, a učenici će postati aktivniji sudionici nastave - rekao je ravnatelj.
Labinska srednja škola može se pohvaliti i time da čak 80 posto njezinih učenika upiše željeni fakultet, a ravnatelj ističe dobru suradnju s lokalnom zajednicom, gradom i županijom. Učenik Mario Voćanec želi upisati FER i smatra ovo velikim uspjehom za školu i grad Labin.
- Drago mi je da naša škola sudjeluje u međunarodnim programima koji uključuju upotrebu novih tehnologija i načina rada jer je to ulog u bodućnost - rekao je Voćanec.
Četiri profesora koji zajedno s kolegama iz druge škole trenutačno rade na osmišljavanju novog kurikuluma presretni su što je labinska škola partner u projektu. Profesor Eler Diminić iz informatike, koji će raditi na razvoju mobilnih aplikacija, kaže kako vjeruje da će učenici biti zadovoljni jer će raditi aplikacije koje koriste u životu. Profesorica geografije Karmen Diminić Milevoj će 35 nastavnih sati s učenicima raditi digitalnu kartografiju.
- To je uvođenje računalne tehnologije u kartografiji s računalima, GPS-om i softverom. Ta karta će sadržavati sve što sadrži i ‘papirnata’, s tim da digitalna kartografija ima, među ostalim, i mogućnost zumiranja karte te ubrzava dolaženje do ključnih informacija - rekla je. Đani Žufić, profesor matematike, dodao je kako je cilj učenicima prezentirati matematiku na suvremeniji način, kao i povezati predmete matematiku, informatiku i fiziku te omogućiti da učenici sami zaključuju i dolaze do rješenja.
Nastavnici će naučiti kako u školi koristiti moderne tehnologije
Osim što će đaci stjecati nova znanja, i nastavnici će se kroz projekt educirati kako primijeniti inovativne sadržaje i metode u nastavi.
- Zadužen sam za eksperimentalnu fiziku, a predviđena satnica za to je 70 sati godišnje. Učenici će kroz taj fakultativni predmet, među ostalim, vježbati kako koristiti metode eksperimente - rekao je labinski prof. fizike Nedeljko Mandić.
Sadašnje gradivo je vrlo zastarjelo
Gimnazijski predmeti su zastarjeli i usredotočeni na reprodukciju sadržaja. Novim predmetima želimo povećati mogućnosti učenika za nastavak obrazovanja i tržište rada, kaže ravnatelj labinske škole Čedomir Ružić.
(Prenosimo: 24sata: Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska; Piše: Dijana Marić  Foto: Duško Marušić/PIXSELL)
Poveznice:
Novi predmeti u školi: Pravimo aplikacije i digitalne GPS karte - 24sata.hr


18.12.2015. PREDSTAVLJEN JE PROJEKT „HEUREKA-spoznajom do uspjeha“ Dana 16.12.2015. u prostorijama amfiteatra Srednje škole Ivanec održana je konferencija za medije povodom predstavljanja projekta „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“. Konferenciju za medije uz par uvodnih riječi otvorila je ravnateljica Srednje škole Ivanec, Lidija Kozina, nakon čega je projekt predstavila voditeljica projekta, Lidija Vitez. Projekt „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ provodi se u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007 - 2013“. Vrijednost projekta je 1.338.338,39 kuna, a projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.
   
  Lidija Kozina, ravnateljica Škole Ivanec                                         Heurečani na okupu
Kroz kreiranje novih fakultativnih predmeta statistika, eksperimentalna fizika, digitalna kartografija i razvoj mobilnih aplikacija, projektom se želi motivirati učenike za prirodoslovlje, matematiku i informatiku, što će u konačnici imati dugoročan pozitivan učinak na učenike i nastavnike u vidu njihovog cjeloživotnog obrazovanja.  
Nakon predstavljanja projekta, prisutnima na press konferenciji obratili su se i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport, mr.sc. Miroslav Huđek, zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić te gradonačelnik Grada Ivanca i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milorad Batinić.
Nakon završene konferencije, u prostorijama Srednje škole Ivanec, održan je prvi sastanak radne skupine na kojem su prisustvovali nastavnici Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin, stručnjaci iz područja prirodoslovlja, matematike i informatike, te stručnjaci za izradu kurikuluma i skupova ishoda učenja.
Preuzimanje:
Članak sa konferencije za tisak - pdf
(Jelena Borovec, asistentica na projektu)

   
18.12.2015. Prvi sastanak radne skupine „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ 16.12.2015. u Srednjoj školi Ivanec održan je prvi sastanak radne skupine projekta" Heureka-spoznajom do uspjeha" koji je započeo pozdravnim govorom ravnateljice Srednje škole Ivanec, Lidije Kozina, nakon čega je  voditeljica projekta Lidija Vitez kratko svima predstavila ciljeve projekta. Kako bi se svi članovi radne skupine upoznali uslijedilo je njihovo predstavljanje u kojem je svaki član rekao ukratko nešto o sebi. Nakon predstavljanja i upoznavanja, gospođa Božica Bukovski Supanc počela je izlaganje na temu "Uvod u HKO" kako bi se članovima predstavila metodologija prema kojoj će se raditi na izradi kurikuluma. Izlaganje je nastavio gospodin Žarko Bošnjak koji se osvrnuo na razliku između kompetencija i skupova ishoda učenja sa zaključkom da su ishodi učenja kompetencije koju su osobe stekle i koje se mogu dokazati da su stečene.
 
O strukturi kurikuluma nastavila je izlaganje gospođa Bukovski Supanc i napomenula kako je prva aktivnost za timove radnih skupina odrediti teme tj. područja kurikuluma, a nakon toga će biti potrebno odrediti didaktičko metodičke odrednice ili aktivnosti učenja i poučavanja. Kako bi članovima radne skupine pokazali kako će otprilike izgledati njihov konačan proizvod tj. iskreirani kurikulum, gospodin Bošnjak je ukratko predstavio jedan od novo izrađenih kurikuluma prema HKO metodologiji (GEL kurikulum).
Nakon kratke pauze sudionici radne skupine podijelili su se u grupe sukladno svojim područjima ekpertize, tj unaprijed dogovorenim timovima za svaki od kurikuluma koji će se izraditi u sklopu projekta:
•    Statistika (Josip Matejaš, Mladen Matejaš, Marica Dolenec-Jurinić i Đani Žufić)
•    Eksperimentalna fizika (Gorjana Jerbić-Zorc, Mihael Makek, Marta Bregović Flegar i Nedeljko Mandić)
•    Digitalna kartografija (Ivan Šulc, Mihaela Maček i Karmen Diminić Milevoj)
•    Razvoj mobilnih aplikacija (Zlatko Stapić, Ivan Švogor, Davor Fodrek i Eler Diminić)
Radi lakše komunikacije za predstavnike svakog od tima dogovorno su odabrani nastavnici Srednje škole Ivanec i to:
•    Marica Dolenec-Jurinić za Statistiku
•    Marta Bregović Flegar za Eksperimentalnu fiziku
•    Mihaela Maček za Digitalnu kartografiju
•    Davor Fodrek za Razvoj mobilnih aplikacija
Zadatak svakog tima bio je u tridesetak minuta osmisliti radne naslove domena, tj. nastavnih cjelina za novi fakultativni predmet na čijem razvoju će raditi.  Kako su ovo samo radne verzije, odnosno polazne točke razrade tema, dogovoreno je da će se svaki tim kroz međusobnu komunikaciju usuglasiti oko prijedloga sadržaja te izdefinirani konačni prijedlog sadržaja svakog kurikuluma poslati do 15.01.2016. na e-mail adresu projekta heureka.ivanec@gmal.com, te e-mail adresu stručnjaka za izradu kurikuluma infoproces@infoproces.hr.
Nakon ručka gospodin Bošnjak govorio je o skupovima ishoda učenja i primjeni suvremenih metoda učenja te je napomenuo kako su skupovi ishoda učenja univerzalni jezik između svih nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Za vrijeme izlaganja, gospodin Bošnjak podijelio je članovima radnih skupina materijale, osnovne pojmove i opisnice razine složenosti ishoda učenja iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji će im pomoći u kreiranju novih kurikuluma nastavnih predmeta.

Pred kraj izlaganja, gospodin Bošnjak je članovima radnih skupina dao zadatak da za vježbu do 10.01.2016. naprave prijedlog skupa ishoda učenja iz područja svoga rada (neko njima poznato područje), te da isti pošalju na mail zarko.bosnjak@azoo.hr i infoproces@infoproces.hr.
Prvi sastanak radne skupine zaključila je gospođa Bukovski Supanc. Sumiravši dogovoreno napomenula je da članovi radnih skupina, osim što će do 10.01.2016. napraviti vježbu izrade skupa ishoda učenja iz područja svog rada, trebaju kroz komunikaciju putem e-mail-a  izdefinirati nastavne teme pripadajućeg kurikuluma do 15.01.2016 i iste poslati na dogovorene adrese.
 
Na samom kraju prvog sastanka radne skupine dogovoreno je da će se edukacija nastavnika za izradu kurikuluma i skupove ishode učenja u Ivancu održati 21.01.2016. dok će se datum održavanja iste edukacije za Labin definirati naknadno.
(Jelena Borovec, asistentica na projektu)

Preuzimanje:
Zapisnik sa prvog sastanka radne skupine projekta HEUREKA - pdf

25.11.2015. Projekt „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ započeo sa radom    Dana 23.10.2015. započeo je s provedbom projekt „Heureka - spoznajom do uspjeha“. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007 - 2013“. Vrijednost projekta je 1.338.338,39 kuna, a projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta čije je predviđeno vrijeme trajanja 12 mjeseci je uvođenje 4 nova fakultativna predmeta u gimnazijski program obrazovanja i to Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija. Ciljne skupine projekta su 18 nastavnika i 200 gimnazijskih učenika Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin, ravnatelji obiju škola, te po jedan stručni suradnik iz svake škole. Projektom se želi motivirati učenike za prirodoslovlje, matematiku i informatiku, dok će se nastavnike educirati kako primijeniti inovativne sadržaje i metode u nastavi. U konačnici, postignute kompetencije imat će dugoročan pozitivan učinak na učenike i nastavnike u vidu veće konkurentnosti na tržištu rada i cjeloživotnog obrazovanja.  

HEUREKA tim iz Srednje škole Mate Blažine Labin
Čedomir Ružić, ravnatelj
Nedeljko Mandić, profesor fizike
Karmen Diminić Milevoj, profesorica geografije, kontakt
Đani Žufić, profesor matematike
Eler Diminić, profesor informatike

 

Zahvaljujemo kolegama i ravnateljici Srednje škole Ivanec, aplikantima i nositeljima projekta, što su nas odabrali za partnere u projektu Heureka.
 

 

 

 


 

Poveznice:


Srednja škola Mate Blažine u EU projektu „Heureka – spoznajom do uspjeha“ - radiolabin.hr
Obrazovanje - PROJEKT „HEUREKA – SPOZNAJOM DO USPJEHA“ ZAPOČEO SA RADOM - 4 NOVA FAKULTATIVNA PREDMETA U LABINSKOG SREDNJOJ ŠKOLI - labin.com
Projekt „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“ započeo s radom - 5portal.hr
Labinska srednja škola uključena u EU projekt Heureka - nasifoji.com
SŠMB u novom EU projektu HEUREKA - SPOZNAJOM DO USPJEHA - labin-zdravi-grad.hr

Con EUREKA verso il successo - editfiume.com/lavoce/

 

 

 

 

29.10.2015. HEUREKA! Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 23. listopada 2015. godine, Srednja škola Ivanec potpisala je još jedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o projektu „Heureka – spoznajom do uspjeha“ u vrijednosti 1.338.388,39 kn.
Projekt će omogućiti uvođenje suvremenih i inovativnih fakultativnih predmeta Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija u gimnazijsko obrazovanje te osiguranje materijalnih i kadrovskih uvjeta za njihovo izvođenje, radi povećanja kompetencija učenika potrebnih za nastavak obrazovanja. Projektnom nastavom i istraživačkim učenjem učenici će steći stručna i praktična znanja koje će doprinijeti uspjehu i cjeloživotnom obrazovanju, a nastavnici kompetencije za kvalitetno i suvremeno poučavanje.

HEUREKA tim iz Srednje škole Ivanec na čelu s ravnateljicom Lidijom Kozina
Poveznica:
Srednja škola Ivanec - ss-ivanec.skole.hr
Srednja škola Ivanec - facebook


TRAJANJE PROJEKTA
početak projekta: 23. listopada 2015. završetak projekta: 22. listopada 2016.
POSREDNIČKA TIJELA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za odgoj i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima
KONTAKT INFORMACIJE
SREDNJA ŠKOLA IVANEC – nositelj projekta
Ravnateljica: mr.sc. Lidija Kozina dipl.oec.
Web: http://www.ss-ivanec.skole.hr/
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN – partner na projektu
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
Web:    http://www.ssmb.hr
Voditelj projekta: Lidija Vitez
Projektni asistent: Jelena Borovec
Za više informacija o EU fondovima u RH:
www.mrrfeu.hr                                         
www.strukturnifondovi.hr

Iz školskog i strukovnog kurikuluma SŠMB-a:
PROJEKT HEUREKA – spoznajom do uspjeha
Nositelj projekta: Srednja škola Ivanec
Projektni partner: Srednja škola Mate Blažine Labin
SAŽETAK PROJEKTA: Gimnazijski kurikulumi su zastarjeli i usredotočeni na reprodukciju sadržaja, a ne na ishode učenja. Projekt će omogućiti uvođenje suvremenih i inovativnih fakultativnih predmeta iz prirodoslovlja, matematike i informatike u gimnazijsko obrazovanje te osiguranje materijalnih i kadrovskih uvjeta za njihovo izvođenje, radi povećanja kompetencija učenika potrebnih za nastavak obrazovanja. Projektnom nastavom i istraživačkim učenjem učenici će steći stručna i praktična znanja koje će doprinijeti uspjehu i cjeloživotnom obrazovanju, a nastavnici kompetencije za kvalitetno i suvremeno poučavanje.
SVRHA PROJEKTA: Projektnim prijedlogom uvode se suvremeni inovativni procesi, aktivnosti, metode i sadržaji kojima će se poboljšati kvaliteta nastave, a učenici će postati aktivniji sudionici nastavnog procesa. Uvođenjem novih fakultativnih predmeta, a to su Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija, učenici će biti motiviraniji za prirodoslovlje, matematiku i informatiku što će doprinijeti povećanju njihovih kompetencija i utjecati na izbor i upis na srodne fakultete. Nastavnici će biti kompetentniji i kvalificiraniji za prenošenje znanja suvremenim metodama.
REZULTATI PROJEKTA:
-    4 kurikuluma novih fakultativnih predmeta
-    4 priručnika nast
avnih materijala
-    online sustav za anketiranje
-    10 nastavnika matematike educirano za Excel i Geogebru
-    4 nastavnika geografije educirano za Qgis
-    18 nastavnika, 2 stručna suradnika i 2 ravnatelja educirano za korištenje suvremenih metoda poučavanja
-    8 laptopa
-    2 projektora
-    2 bijele ploče
-    2 GPS uređaja
-    14 kompleta
za fiziku
-    2 kalkulatora
-    4 mobitela
-    2 licence za objavu mobilnih aplikacija
-    studijsko putovanje 10 osoba u Belgiju

13.10.2015. MZOS podijelio 25 milijuna kuna Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta donijelo je odluku o financiranju 18 projekata u ukupnom iznosu od čak 25 696 515 kuna, na temelju prijava za projekt Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini.Odlukom su osigurana bespovratna sredstva za početak sustavnog rada  na reformi gimnazijskog kurikuluma. Reforma je usmjerena na razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.Na poziv za prijave, objavljen 20. veljače ove godine zaprimljen je svega 41 projektni prijedlog. Nakon faze provjere prihvatljivosti, utvrđena je lista od 18 škola čiji projekti udovoljavaju svim uvjetima navedenim u pozivu. A sretni dobitnici između ostali jesu:
Srednja škola Ivanec za projekt Heureka - spoznajom do uspjeha - 1 338 388 kuna
 


Fotogalerija: