naslovna > Međunarodni projekti > USEGP-Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta

Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP
Letak projekta - pdf

Šk. g. 2015.-2016.

Prezentacija Projekta USEGP članova tima SŠMB-a, Davor Franković - pdf

24.4.2016. Održana završna konferencija projekta USEGP u Pazinu (18.4.2016.) U Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile 18.4.2016. je održana završna konferencija EU projekta Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP, čija je provedba trajala 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.042.419,00 kuna, a projekt je u ukupnom iznosu financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.  Provedba projekta trajala je 12 mjeseci, zaključno do 23. travnja 2016. godine. U provedbi projekta sudjelovali su Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, kao nositelj projekta, i projektni partneri labinska, Srednja škola Mate Blažine, Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin. 
U uvodnom dijelu konferencije, u ime domaćina, obratio se ravnatelj škole, profesor Josip Šiklić. Konferenciji su prisustvovali gđa. Patricia Smoljan, pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, gđa. Marija Ivić Kačan, voditeljica Odjela za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Ureda državne uprave Istarske županije, predstavnici partnera u projektu, profesori elektrotehničke struke labinske srednje škole Mate Blažine, gđa. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun  Grada Pazina i g. Ivan Zrinšćak, predsjednik Udruženja obrtnika Pazin. 
U sklopu programa konferencije prisutnim gostima, nastavnicima dviju partnerskih škola, učenicima škole i predstavnicima gospodarskog sektora predstavljeni su svrha  projekta, provedene aktivnosti te glavni rezultati projekta postignuti tijekom provedbenog razdoblja. U prezentaciji rezultata po projektnim elementima prisutnima su se obratili voditeljica projekta i profesori elektrotehničke grupe predmeta te vanjska konzultantica u području obrazovanja koja je nastavno osoblje dviju partnerskih škola vodila kroz razradu školskog kurikuluma iz elektrotehničke grupe predmeta. 
Glavni rezultati projekta, koji su predstavljeni na konferenciji, jesu izrađen djelomični standard zanimanja, djelomični standard kvalifikacija, unaprijeđen kurikulum iz predmeta Radioničke vježbe za 2. razred smjera Tehničar za elektroniku, priprema i tisak priručnika za primjenu SMD tehnologije za potrebe nastavnika i učenika dviju partnerskih škola, uređenje i opremanje učionice za provođenje praktične nastave, edukacije iz razvoja poduzetničkih vještina i upravljanja projektima za nastavno osoblje i projektne partnere i studijska putovanja profesora elektrotehničke struke pazinske škole u svrhu upoznavanja inozemnih primjera dobre prakse. 
U završnom dijelu konferencije prof. Gorana Družeta, ispred radne skupine, predstavila je provedene izvannastavne aktivnosti učenika elektrotehničke struke koji su sudjelovali na predavanjima o osnovama poduzetništva i upravljanja projektima te, po završetku edukacije, sudjelovali na natjecanju u izradi poslovnog plana odnosno projekta. Na natjecanju je sudjelovalo 20 učenika elektrotehničkog smjera dviju partnerskih škola. Na konferenciji su predstavljeni rezultati natjecanja, a pobjednička grupa učenika iz 4.E4 iz pazinske škole prisutnima je predstavila svoj originalni poslovni plan pod nazivom 'Lider - Parking'. U okviru završne konferencije održan je 1. Sajam poslodavaca elektrotehničke struke, na kojem su predstavnici obrta i trgovačkih društava s područja Pazinštine, Labinštine i Poreštine imali priliku predstaviti svoje djelatnosti učenicima škole. Sajam je organiziran s ciljem pokušaja približavanja gospodarskog sektora učenicima i nastavnom osoblju škole u cilju razvoja sinergije i bolje pripremljenosti učenika za realne potrebe tržišta rada. 

Više informacija o provedbi i sudionicima projekta USEGP dostupno je na http://www.gssjd.hr/eu-projekt/usegp/ i http://www.ssmb.hr/516/unaprjedenje-sadrzaja-elektrotehnicke-grupe-predmeta-usegp


13.4.2016. Stručni izlet učenika elektrotehničke struke u Velenje (13.4.2016.) U okviru provedbe elementa projekta Uvođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija i učenika dana, 13. travnja 2016. godine 54 učenika elektrotehničke struke dviju partnerskih škola u pratnji troje profesora posjetili su Medpodjetniški izobraževalni center MIC - Velenje. MIC predstavlja inozemni primjer dobre prakse i čvrsti most između gospodarstva, školstva i razvoja gdje se susreću zahtjevi lokalne sredine (tvornica Gorenje, termoelektrana, razni obrti i cjelokupno gospodarstvo) s potrebama cjeloživotnog učenja.
Učenici su, nakon što su predstavili svoje škole i lokalne zajednice, dobili informacije o strukturi i djelovanju MIC-a Velenje. Slijedilo je razgledavanje suvremeno opremljenih učionica, laboratorija i praktikuma.
U vanjskom krugu MIC-a učenici su imali priliku vidjeti i upoznati se sa alternativnim izvorima i oblicima energije kao što su Sunce, vjetar, toplinske pumpe i dr. Među brojnim aktivnostima učenicima je predstavljena i tzv. "Pasivna hiža".
U pratnji učenika bili su prof. Josip Banko iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te profesori Davor Franković i Ivica Komadina iz Srednje škole Mate Blažine iz Labina. Više informacija o projektu USEGP dostupno je na http://www.gssjd.hr/eu-projekt/usegp/.

10.3.2016.Službeno otvorenje novoopremljene školske učionice za obavljanje radioničkih vježbi  U okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u ukupnom iznosu od 1.042.419,00 kuna, danas je u zgradi pazinske Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, nositelja projekta, upriličeno službeno otvorenje i predstavljanje novoopremljene školske učionice. Uz ravnatelja škole, prof. Josipa Šiklića, profesore elektrotehničke grupe predmeta i ostale predstavnike škole, na promociji učionice prisustvovali su i predstavnici partnera u projektu, profesori elektrotehničke struke labinske Srednje škole Mate Blažine, gđa. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun  Grada Pazina i gđa. Alison Merlić, predstavnica Udruženja obrtnika Pazin.  U okviru provedbe elementa projekta „Unaprijeđeni tehnički kapaciteti Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile za izvođenje nastave iz elektrotehničke grupe predmeta“, realizirani su adaptacijski radovi prostora za potrebe izvođenja nastave te je nabavljena suvremena oprema kojom će se omogućiti osposobljavanje učenika za potrebe rada primjenom SMD tehnologije, u što je uloženo 10% ukupne vrijednosti projekta. Sredstvima iz projekta nabavljeno je 7 prijenosnih računala, 2 automatizacijska sustava, 7 lemnih stanica na vrući zrak i 2 licencirana računalna programa za izvođenje vježbi i provjeru znanja. Radovi prilagodbe prostora realizirani su tijekom ljetnog škloskog odmora u 2015. godini, dok je tijekom jesenskih i zimskih mjeseci uslijedilo istraživanje na tržištu, nabava i stavljanje u funkciju kompletne opreme. Otvorenje učionice simbolički je obilježeno nakon provedbe probne nastave u novoj učionici prema izmijenjenom školskom kurikulumu sukladno metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojeg su profesori članovi radne skupine, u suradnji s vanjskim stručnjakom, pripremili i predložili u okviru provedbe projekta USEGP. Projekt USEGP provodi se u sklopu operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.” poziv na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.14 Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II. U nastavku dostavljamo nekoliko fotografija sa službenog otvorenja novoopremljene učionice.  
Više informacija o projektu USEGP dostupno je na http://www.gssjd.hr/eu-projekt/usegp/.
Objava za medije - pdf
Učenici dobili moderan elektrotehnički praktikum, Glas Istre - pdf

26. veljače 2016. Drugi ciklus predavanja budućim elektrotehničarima o osnovama poduzetništva Pazin,Proteklog tjedna, u četvrtak 25. veljače 2016. godine u Pazinu su nastavljena predavanja iz Poduzetništva i Upravljanja projektima s grupom učenika 4. E4 razreda, budućih tehničara za elektroniku. 
Tema drugog ciklusa predavanja bila je razrada poslovne ideje upoznavanjem učenika s terminologijom i elementima poslovnog plana. 
Na radionici s praktičnim vježbama i korištenjem suvremene tehnologije poput posebno primjenjene mobilne aplikacije, učenici su vježbali izradu poslovnog plana na konkretnim primjerima vlastitih, inovativnih poslovnih ideja. Učenike je kroz vježbe vodila prof. Gorana Družeta uz podršku profesora elektrotehničkog aktiva škole. 
Objava za medije - pdf

24. veljače 2016. Započela predavanja učenicima elektrotehničkog smjera o poduzetništvu i upravljanju projektima, U okviru provedbe elementa projekta “Uvođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija i učenika” u partnerskim školama, Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu i Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu, započela su predavanja učenicima elektrotehničke struke iz osnova poduzetništva i upravljanja projektima. 
Cilj predavanja je upoznavanje učenika s osnovnim pojmovima poduzetništva, razvoj poduzetničkih vještina i projektnog pristupa koji bi učenicima trebali omogućiti bolju pripremljenost za potrebe tržišta i veću konkurentnost pri budućem zapošljavanju. 
Predavanja se provode u tri ciklusa u ukupnom trajanju od 6 školskih sati. 
U pazinskoj je školi prvo predavanje, na temu osnova poduzetništva i razvoja poslovne ideje, održano u četvrtak 18. veljače 2016. godine. 
Na predavanjima sudjeluje 10 učenika iz 4. E4 razreda, smjer Tehničar za elektroniku, a kroz predavanja i praktične radionice vodi ih prof. Gorana Družeta u suradnji s članovima Stručnog vijeća elektrotehničkog aktiva. U SŠMB u Labinu prvi ciklus predavanja održan je u srijedu 24. veljače 2016. godine. Voditelj predavanja i radionica je prof. Davor Franković uz suradnju i podršku profesora Komadine i Crvaka iz elektrotehničkog aktiva škola. Na predavanjima sudjeluje 10 učenika iz 3. em razreda, budući elektrotehničari / tehničari za mehatroniku. 
Učenici su pratili predavanja sa zanimanjem i vrlo aktivnim i kreativnim sudjelovanjem uz brojna pitanja, prijedloge i nove ideje. 
Objava za medije - pdf

15. veljače 2016. U četvrtak 11. veljače u Pazinu su se po 6. put sastali članovi Radne skupine za provedbu projekta “Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP”. 
Jedan od glavnih zadataka profesora bila je izrada priprema za provedbu probne nastave koja je planirana u okviru elementa projekta “Razrada kurikuluma u elektrotehničkoj skupini predmeta”, čija je provedba ušla u završnu fazu.  Probna nastava održat će se s učenicima 2. razreda smjera Tehničar za elektroniku, pri čemu će se provesti evaluacija nastavnog sadržaja prema predloženom izmijenjenom kurikulumu. 
Također, profesori su na sastanku razmotrili sadržaj predavanja učenicima o poduzetništvu i upravljanju projektima koja će se provesti u okviru provedbe elementa projekta „Uvođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija i učenika“. Predavanja u trajanju 6 školskih sati, započinju već ovog tjedna, a na njima će sudjelovati ukupno 20 učenika iz dviju partnerskih škola, odnosno po 10 učenika elektrotehničkog smjera iz svake škole. 
Po završetku predavanja, učenici će sudjelovati na međuškolskom natjecanju, čije su pripreme u tijeku, a na kojem će učenici imati priliku dokazati stečena znanja i kompetencije kroz izradu poslovnih planova odnosno projektnih ideja, a koja će moći prezentirati na sajmu poslodavaca u travnju na samoj završnici provedbe projekta USEGP. 
​Objava za medije - pdf

28.1.2016. Održan 5. sastanak Radne skupine za provedbu projekta USEGP Proteklog tjedna održan je 5. sastanak Radne skupine, u proširenom obliku. Pored članova Radne skupine i uz stručnu službu škole, na sastanku su tako sudjelovali i predstavnici partnera iz Grada Pazina i Udruženja obrtnika Pazin. 
Na prvom dijelu sastanka voditeljica projekta prisutnima je predstavila  dosadašnje realizirane projektne aktivnosti te aktivnosti koje su planirane do kraja provedbe projekta, zasebno po elementima projekta. Također, prisutni su ukratko upoznati financijskim pregledom realizacije projekta za provedbeno razdoblje do kraja 2015. godine. Nadalje, prisutnima je predstavljen prijedlog koncepta načina provedbe izvannastavnih aktivnosti s učenicima, po definiranim aktivnostima, nositeljima te rokovima provedbe. Buduće izvannastavne aktivnosti obuhvaćat će trening grupe učenika elektrotehničke struke o razvoju poduzetničkih kompetencija i upravljanju projektima, pripreme za međuškolsko natjecanje te održavanje natjecanja u okviru završne konferencije i sajma poslodavaca na rasporedu u mjesecu travnju. 
Na drugom dijelu sastanka sudjelovali su članovi Radne skupine koji su nastavili s radom na unaprjeđenju kurikuluma. Sukladno uputama vanjskog stručnjaka, profesori su dopunili i pregledali potrebnu dokumentaciju i obrasce, a radni sastanak rezultirao je prvom radnom verzijom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku, Modul za SMD tehnologiju.
(Tekst i foto: Antonela Frank Medica, voditeljica projekta)​
Preuzimanje:
Objava za medije - pdf

21.01.2016. Profesori elektrotehničke grupe predmeta na edukaciji o upravljanju projektima U okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u ukupnom iznosu od 1.042.419,00 kuna, čiji je nositelj Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina, za profesore elektrotehničke grupe predmeta organizirana je edukacija iz upravljanja projektima. Na edukaciji su sudjelovali, također, predstavnici partnera u projektu i to profesori elektrotehničkog aktiva labinske Srednje škole Mate Blažine te predstavnici Grada Pazina i Udruženja obrtnika Pazin.
Podsjećamo da je glavni cilj projekta moderniziranje kurikuluma iz elektrotehničke skupine predmeta uz unaprjeđenje kapaciteta nastavnog osoblja dviju partnerskih škola, uz osiguranje tehničkih preduvjeta za provedbu nastave nabavkom suvremene opreme te uvođenje dodatnih sadržaja, primarno poticanjem poduzetništva i projektnog pristupa kod profesora i učenika.
U okviru elementa projekta „Unaprijeđeni kapaciteti nastavnog osoblja za provedbu kurikuluma i dodatne sadržaje“ održana su tako dva petodnevna ciklusa edukacije za profesore i predstavnike partnera, od kojih je prvi održan početkom rujna prošle godine na temu razvoja poduzetničkih vještina i kompetencija, dok je drugi trening na temu upravljanja projektima s osnovnim načelima upravljanja projektnim ciklusom, održan u siječnju ove godine, u razdoblju od 13. do 21. siječnja.  
Edukacija je organizirana u suradnji s tvrtkom Curricula j.d.o.o. iz Rijeke, a predavanja je održala gđa Mirta Klaričić iz Riječke razvojne agencije Porin.
(Tekst i foto: Antonela Frank Medica, voditeljica projekta)
Preuzimanje:
Objava za medije - pdf
Poveznice:
Više informacija o projektu USEGP dostupno je na http://www.gssjd.hr/eu-projekt/usegp/

21.12.2015. Održan 4. sastanak Radne skupine za provedbu projekta USEGP U okviru nastavka provedbe projekta, u ponedjeljak 21. prosinca 2015. godine  po četvrti put sastala se Radna skupina za provedbu projekta USEGP. Iako radna skupina ovaj put nije bila u punom sastavu, u uspješnoj realizaciji planiranih aktivnosti za sastanak sudjelovali su svi njezini članovi.
Naime, temeljem rezultata istraživanja tržišta rada, koje je provedeno tijekom studenog i prve polovice mjeseca prosinca,  te stručnog mišljenja i cijenjenog iskustva profesora elektrotehničke grupe predmeta iz partnerske Srednje škole Mate Blažine iz Labina, članovi Stručnog vijeća elektrotehničke grupe predmeta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin pristupili su izradi djelomičnog standarda zanimanja opisom i informacijama o ključnim grupama poslova,  aktivnostima i pripadajućim pojedinačnim kompetencijama koje su potrebne za rad na jednom ili više radnih mjesta.  Riječ je o jednoj od planiranih projektnih aktivnosti u okviru projektnog elementa “Razrada kurikuluma elektrotehničke skupine predmeta” čija se provedba nastavlja do kraja veljače 2016. godine.  
(Tekst i foto: Antonela Frank Medica, voditeljica projekta)

18.12.2016. Održan 3. sastanak Radne skupine za provedbu projekta USEGP U srijedu 18. studenog 2015. u zgradi Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu održan je 3. sastanak Radne skupine za provedbu projekta “Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta”.
Glavna svrha sastanka bila je predstavljanje planiranih projektnih aktivnosti za razdoblje studeni 2015. – siječanj 2016. te koordinacija tekućih aktivnosti. Na sastanku su tako profesori upoznati strateškim dokumentima i radnim materijalima koji će poslužiti za kvalitetnu pripremu za dvodnevnu edukaciju unaprjeđenja kurikuluma prema HKO metodologiji, koja je na rasporedu 27. i 28. studenog.
Također, članovi su upoznati fazama istraživanja tržišta rada koje se trenutno provodi među gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima i obrtima) na području Pazinštine, Labinštine i Poreštine s ciljem poticanja i izgradnje povezanosti nastavnog programa s realnim potrebama tržišta rada te razvoja i jačanja kompetencija i vještina kod učenika.
(Tekst i foto: Antonela Frank Medica, voditeljica projekta)

27.-28.11.2015. Održana edukacija za unaprjeđenje kurikuluma Za sudionike u projekta USGP „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta" u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu od 27. do 28. studenog organizirana je posebna edukacija za unaprjeđenje kurikuluma prema HKO metodologiji pod stručnim vodstvom konzultantice za obrazovanje Maje Jukić,  više stručnjakinje za kvalitetu. Svrha edukacije bila je stjecanje kompetencija koje će profesorima svakako biti nužne u provođenju razrade kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta u okviru ovog projekta, ali koje će svakako doprinijeti osnaživanju nastavnog osoblja dviju partnerskih škola za buduće poslove i projekte vezane za moderniziranje kurikuluma. Sudionici su upoznati sa Europskim i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, formalnim, neformalnim i informalnim učenjem, metodologijom razvoja i izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, profilima sektora te potražnji na tržištu rada.
Poveznice:
Projekt „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta-USEGP" - radiolabin.hr
Labinski profesori na edukaciji za unaprjeđenje kurikuluma - 5portal
Preuzimanje:
Unaprjeđenje kapaciteta nastavnog osoblja elektrotehničke grupe predmeta studijskim putovanjem i edukacijom - pdf

14.10.2015. U Pazinu održan 2. sastanak Radne skupine Članovi Radne skupine za provedbu projekta „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“. sastali su se po drugi put u srijedu 14. listopada 2015. godine u prostorijama Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu.   Na sastanku su sudjelovali, također, ravnatelj i stručni suradnici škole te vanjski konzultant za obrazovanje koji će tijekom narednih mjeseci pružiti stručnu podršku u razvoju kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta.
Na radnom sastanku definirana je potreba za moderniziranjem školskog kurikuluma za zanimanje Tehničar za elektroniku iz predmeta Radioničke vježbe, pri čemu bi unaprjeđenje obuhvatilo edukaciju učenika za SMD tehnologiju, uz prijedlog da se određenim fondom sati uključi i edukacija za razvoj poduzetničkih kompetencija učenika. Glavni cilj unaprjeđenja kurikuluma je kvalitetnija priprema i veći stupanj konkurentnosti učenika za tržište rada.  
Kako je uloga budućih poslodavaca ključna i neizostavna u definiranju izmjena postojećeg kurikuluma, projektom USEGP predviđeno je provođenje istraživanja tržišta rada anketiranjem odabranog uzorka gospodarskih subjekata na području Istarske županije, s posebnim naglaskom na Pazinštini, Labinštini i Poreštini, odnosno područjima iz kojih je većina učenika dviju partnerskih srednjih škola i u kojima u konačnici većina učenika pronađe zaposlenje.
Među projektnim aktivnostima na rasporedu do kraja 2015. godine važno je istaknuti istraživanje relevantnih strateških dokumenata i proučavanje primjera dobre prakse u dijelu kurikuluma koji se unaprijeđuje, zatim provođenje drugog ciklusa edukacije nastavnog osoblja i predstavnika partnera na temu upravljanja projektima te realizaciju studijskog putovanja profesora elektrotehničke grupe predmeta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Medpodjetniški izobraževalni center u Velenju (Slovenija) kao istaknuti primjer dobre prakse.  

16.09.2015. Održan 1. sastanak Radne skupine U srijedu 16. rujna 2015. godine, u prostorijama Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu, održan je prvi sastanak radne skupine koja će aktivno sudjelovati na provedbi projekta „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“.
Radna skupina, koju čini ukupno 10 članova, formalno je imenovana u sljedećem sastavu:
Srđan Prica, prof. politehnike (GSŠJD Pazin), Toni Brožić, dipl. inž. elektrotehnike(GSŠJD Pazin), Ferdo Milanović, prof. strojarstva (GSŠJD Pazin), Josip Banko, dipl. inž. elektrotehnike (GSŠJD Pazin), Ksenija Đorđević, prof. elektrotehnike (GSŠJD Pazin), Aleksandar Ančić, dipl. inž. elektrotehnike (GSŠJD Pazin), Gorana Družeta, prof. engleskog jezika i informatike – koordinatorica projekta (GSŠJD Pazin), Davor Franković, mag. inž. elektrotehnike (SŠMB Labin), Ivica Komadina, dipl. voj. inž. elektrotehnike (SŠMB Labin) i Milivoj Crvak, prof. elektrotehnike (SŠMB Labin).
Na prvom sastanku Radne skupine, koji je održan u proširenom broju uz sudjelovanje ravnatelja i stručne službe GSŠJD, te predstavnika Grada Pazina i Udruženja obrtnika Pazin, razmotrena su i raspravljena određena pitanja vezana uz razradu kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta, kao jednom od projektnih elemenata, uz međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja profesora dviju partnerskih škola. Prisutnima  su predstavljena, također, dva idejna rješenja vizualnog identiteta projekta kojim će projekt biti predstavljen i promoviran u javnosti na jedinstven i kvalitetniji način.  
Po završetku sastanka predstavnici partnera razgledali su učionicu u kojoj su tijekom ljetnih mjeseci provedeni odgovarajući radovi prilagodbe na instalacijama, a koja će tijekom narednih tjedana biti opremljena u okviru provedbe projekta USEGP.

04.09.2015. Održan početni sastanak s predstavnicima partnera U petak 04. rujna 2015. godine u zgradi Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu održan je početni sastanak s partnerima u projektu „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“.  Na sastanku su sudjelovali:   profesori elektrotehničke grupe predmeta u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile: Aleksandar Ančić, prof., Ferdo Milanović, prof., Ksenija Đorđević, prof., Josip Banko, prof., Srđan Prica, prof., Toni Brožić, prof.;   profesori elektrotehničke grupe predmeta iz partnerske Srednje škole Mate Blažine iz Labina: Milivoj Crvak, prof., Alen Šestak, prof., Sanjin Šumberac, prof.;  predstavnica partnera Grada Pazina, gđa. Marta Daus Brubnjak; predstavnici partnera Udruženja obrtnika Pazin,  gđa. Alison Merlić i g. Alan Tončinić; Jasna Sloković, prof. – psihologinja i Antonela Frank Medica – voditeljica projekta, ispred nositelja projekta;
Na susretu je predstavljen Akcijski plan provedbe projekta „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“, uz pregled aktivnosti planiranih projektom i njihovih nositelja te terminski plan realizacije pojedinačnih aktivnosti. Prisutni su detaljnije upoznati glavnim projektnim aktivnostima, među kojima su sljedeće:
- aktivnosti vezane uz razradu kurikuluma u elektrotehničkoj skupini predmeta
- osiguranje i unaprjeđenje tehničkih kapaciteta škole nositeljice projekta za izvođenje nastave iz elektrotehničke grupe predmeta, kroz odgovarajuće manje infrastrukturne radove i opremanje učionice
- unaprjeđenje kapaciteta nastavnog osoblja za provedbu strukovnih kurikuluma, kroz edukacije i sudjelovanje na studijskim putovanjima u Sloveniju i Njemačku
- uvođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija učenika, kvalitetnije nastave i stvaranja preduvjeta za bolju pripremljenost učenika za tržište rada, kroz ciljana predavanja i organizaciju natjecanja učenika
-  poticanje povezanosti nastavnog programa s potrebama tržišta rada i približavanjem učenika potencijalnim budućim poslodavcima
Nakon prezentacije dogovorene su prve sljedeće aktivnosti na rasporedu tijekom rujna (sastanak radne skupine, izbor vizualnog identiteta projekta i dr.).

31.08.2015. Edukacija o poduzetničkim vještinama U okviru projekta "Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta-USEGP", Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina, u ulozi nositelja projekta, organizirala je prvu edukaciju za unaprjeđenje kapaciteta nastavnog osoblja iz elektrotehničke grupe predmeta.
Prva od ukupno dvije planirane edukacije, u okviru provedbe projekta, održana je od 31. kolovoza do 04. rujna 2015. u trajanju od 5 dana, a tema petodnevnih predavanja bila je „Razvoj poduzetničkih vještina“. Glavni cilj održavanja edukacije je unaprijediti poduzetničke kompetencije kod profesora kako bi u daljnjoj nastavi i sami mogli prenijeti svojim učenicima stečene vještine. Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 12 osoba u sastavu profesora iz elektrotehničke grupe predmeta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile i partnerske Srednje škole Mate Blažine iz Labina te predstavnika partnera u projektu Grada Pazina i Udruženja obrtnika Pazin. U okviru petodnevnih predavanja u cilju razvoja poduzetničkih kompetencija obuhvaćene su i dotaknute teme  poput osnova poduzetništva, poslovnog plana, oblika malog i srednjeg poduzetništva, važnosti marketinga i inovacija u poduzetništvu te malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji.  Održana predavanja rezultirat će izradom radnih materijala koji će profesorima poslužiti u daljnjoj nastavi. Edukacija je organizirana u suradnji s tvrtkom Curricula j.d.o.o. iz Rijeke, a predavanja je održao g. Ernest Cukrov, ravnatelj Riječke razvojne agencije Porin.

21.03.2015. Održana incijalna konferencija projekta  „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP“ Krajem ožujka 2015. godine, u zgradi Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu, održana je inicijalna konferencija projekta "Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta-USEGP" koji je, posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa  Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u ukupnom iznosu od 1.042.419,00 kn. Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin nositelj je projekta, a njezini partneri u provedbi projekta jesu Srednja škola Mate Blažina iz Labina, Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin.
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, predstavnici partnera u projektu i predstavnici medija. Tom prilikom javnosti su predstavljeni ciljevi projekta i glavne aktivnosti koje će se provesti tijekom razdoblja trajanja projekta.
Kao što su predstavnici nositelja i partnera u projektu posebno istaknuli na konferenciji, svrha projekta je unaprjeđenje i modernizacija postojećeg školskog kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) i potrebama tržišta rada, kako bi se učenicima nakon školovanja omogućilo lakše zapošljavanje.

Poveznice:
EUROPSKA UNIJA http://europa.eu/index_hr.htm
STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI http://www.strukturnifondovi.hr/
EUROPSKI SOCIJALNI FOND http://www.esf.hr/
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN http://www.gssjd.hr/eu-projekt/usegp/
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN http://www.ssmb.hr/
TRAJANJE PROJEKTA Početak projekta: 23.  travnja 2015. Završetak projekta: 23. travnja 2016.
POSREDNIČKA TIJELA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za  strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)  - Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)
KONTAKT INFORMACIJE
Nositelj projekta: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
Ravnatelj: Josip Šiklić, prof.
Web: http://www.gssjd.hr/

Partneri u projektu: Srednja škola Mate Blažine Labin, Grad Pazin, Udruženje obrtnika Pazin, Voditelj projekta: Antonela Frank Medica
(Tekst i foto: Antonela Frank Medica, voditeljica projekta)

Iz Školskog i strukovnog kurikuluma SŠMB-a 2015.-2016.
Projekt "Unapređenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta - USEGP"
Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II.
PROJEKTNI PARTNERI: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Srednja škola Mate Blažine Labin, Grad Pazin, Udruženje obrtnika Pazin
SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA: Svrha projekta je unaprijediti postojeći kurikulum u elektrotehničkoj skupini predmeta Gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrila u Pazinu (vezano uz zanimanja tehničar za elektroniku i elektromehaničar) i poboljšati kvalifikacije profesora i učenika s ciljem kvalitetnije nastave i bolje pripremljenosti učenika za tržište rada. Osnovni problem kojim se bavi projekt su nedostatne kompetencije učenika Gimnazije i srednje strukovne škole Jurja Dobrila u elektrotehničkoj grupi predmeta, koje ih ne čine konkurentnima na tržištu rada ili im otežavaju samozapošljavanje. Prilikom analize problema identificirani su sljedeći uzroci – nastavno osoblje zbog nedostatka vremena, ali i ograničenih sredstava nije u mogućnosti pružiti učenicima sve potrebe vezane uz kompetencije koje se traže na tržištu. Ne postoji organizirani sustav ili mreža putem koje bi se nastavno osoblje moglo konkretno i redovito informirati o tržišnim trendovima i prilagođavati module kurikuluma. Postojeća oprema ne zadovoljava potrebe izvođenja modernog nastavnog plana i programa. Preporuke Hrvatskog zavoda za obrazovnu i upisnu politiku kažu kako su u području provedbe projekta (Pazin, Labin), spomenuta zanimanja suficitarna. S druge strane postoji deficit struke u visokom obrazovanju i najave u ulaganja koja mogu promijeniti odnos ponudu i potražnje na tržištu rada (npr. Plomin C).
U provedbu će biti uključene dvije ciljne skupine. Primarnu ciljnu skupinu u projektu čini nastavno osoblje Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile. Radi se konkretno o 6 profesora elektrotehničke skupine predmeta koji će biti izravno uključeni u aktivnosti vezane uz nadopunu kurikuluma, te koji će tijekom projekta proći kroz određena stručna usavršavanja s ciljem što kvalitetnijih nadopuna kurikuluma. Osim njih, u projekt će biti uključeno i troje profesora iz Srednje škole Mate Blažine iz Labina koji će sudjelovati u dijelu aktivnosti nadopune kurikuluma s popratnim aktivnostima usavršavanja i prijenosa dobrih praksi.
CILJ PROJEKTA: Cilj projekta će se ostvariti putem sljedećih aktivnosti - korigirat će se postojeći kurikulum putem provedene analize, definiranja standarda zanimanja i kompetencija, unaprijedit će se kapaciteti nastavnog osoblja škole nositeljice i partnerske škole, osigurat će se tehnički preduvjeti za provedbu nastave putem nabavke opreme, uvest će se dodatni sadržaji (poticanje poduzetništva i projektni pristup) za profesore i učenike, uz promociju samih strukovnih škola i zanimanja.
SAŽETAK: Projekt "Unapređenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta - USEGP" ima svrhu ažurirati kurikulum u elektrotehničkoj grupi predmeta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu. Projekt će kroz uključivanje profesora iz partnerske škole, poslovnog sektora te uz stručnu podršku vanjskih eksperata ažurirati programske module u skladu s potrebama tržišta rada. Osim ažuriranog kurikuluma, cilj projekta je ojačati kapacitete nastavnog osoblja za razvoj poduzetničkih vještina i projektnog pristupa kod učenika.
Na projekt prijavljeni: Davor Franković, Ivica Komadina i Milivoj Crvak (zamjene: Alen Šestak i Sanjin Šumberac).