naslovna > O školi > Natječaji za popunu radnog mjesta > Poziv za iskaz interesa

Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

12.9.2022. Obavijest o rezultatima Poziva za iskaz interesa OVDJE!

17.8.2022. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (17.8.-25.8.2022.) U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V' temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Srednja škola Mate Blažine Labin, kao partner u projektu raspisuje:
JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 3
R.br.        Naziv škole i sjedište          Razred 2022./2023.              PUN/SKP    Sati tjedno
1.      Srednja škola Mate Blažine Labin,         2.                                   PUN          29 sati
2.      Srednja škola Mate Blažine Labin,         3.                                   PUN          29 sati
3.      Srednja škola Mate Blažine Labin,         4.                                   PUN          33 sati
•    VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.
•    UVJETI:
o    završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
o    završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
o    PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
o    PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
•    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
•    dokaz o državljanstvu (preslika odgovarajuće isprave),
•    životopis,
•    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
•    potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
•    dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana.
•    dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava
Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva počinje teći od 17.08.2022. te prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 25.08.2022. do 10,00 sati na adresi Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.
Ravnatelj: Žufić Đani, prof.
Detaljnije u preuzimanju.
Preuzimanje:

Cjelokupni Poziv - pdf

11.5.2022. Obavijest o rezultatima Poziva za iskaz interesa OVDJE!

31.3.2022. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (31.3.-8.4.2022.)  OVDJE! U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Srednja škola Mate Blažine Labin, kao partner u projektu raspisuje
JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
•    Mjesto rada:
R.br.                 Naziv škole i sjedište                                            Razred 2021./2022.    PUN/SKP    Sati tjedno
  1.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin              1                   PUN             29 sati
VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.
UVJETI:
završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
- životopis,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
- potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana.
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 4“.
Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje Poziva broj UP.03.2.1.06.0022.
Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornik isprava.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva počinje teći od 31. 03. 2022. te moraju biti zaprimljene najkasnije do 08.04.2022. do  10,00 sati na adresi Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

25.8.2021. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (26.8.-3.9.2021.) U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Srednja škola Mate Blažine Labin, kao partner u projektu raspisuje:

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 3

R.br.    Naziv škole i sjedište                    Razred           Sati tjedno
1.    Srednja škola Mate Blažine Labin          2.                  30 sati
2.    Srednja škola Mate Blažine Labin          3.                  33 sati
3.    Srednja škola Mate Blažine Labin          3.                  30 sati

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.

UVJETI:
o    završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
o    završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
o    PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
o    PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

Preuzimanje:
NOVI cjelokupni Poziv - pdf

25.8.2021. Odluka o poništenju javnog poziva od 18.3.2021. Na temelju odredbe članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin donosi sljedeću ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

18.8.2021. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (19.-27.8.2021.) U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Srednja škola Mate Blažine Labin, kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 3

R.br.    Naziv škole i sjedište                    Razred           Sati tjedno
1.    Srednja škola Mate Blažine Labin          2.                  30 sati
2.    Srednja škola Mate Blažine Labin          3.                  33 sati
3.    Srednja škola Mate Blažine Labin          3.                  30 sati

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.

UVJETI:
o    završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
o    završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
o    PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
o    PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

Preuzimanje:
Cjelokupni Poziv - pdf

11.8.2020. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (10.-18.8.2020.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03.0035 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN kao partner u projektu raspisuje
POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 3
Radno mjesto:
1.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika III. razreda s tjednim zaduženjem od 24 sati
2.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika II. razreda s tjednim zaduženjem od 28 sati
3.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika II. razreda s tjednim zaduženjem od 32 sati
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
Uvjeti: Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

OPIS POSLOVA:
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu za nastavnu godinu 2020./2021. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) i radno mjesto na koje se javlja.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
•    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu,
•    životopis,
•    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
•    potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti dostavljene najkasnije zaključno sa 18. kolovoza 2020. i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Preuzimanje:
Poziv - pdf

15.11.2019. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (15.-22.11.2019.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN kao partner u projektu raspisuje:

POZIV za obavljanje poslova stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK
Mjesto rada: Srednja škola Mate Blažine Labin
Broj traženih osoba: 1
Razred: IV.   
Sati tjedno: 33   
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
UVJETI:
- Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
- Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
Više: OVDJE!

12.9.2019. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  (12.9.-20.9.2019.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03.0035 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, kao partner u projektu raspisuje:

POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 3
Radno mjesto:
1.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika II. razreda s tjednim zaduženjem od 27 sati
2.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika I. razreda s tjednim zaduženjem od 28 sati
3.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika I. razreda s tjednim zaduženjem od 32 sata

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
Uvjeti: Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

OPIS POSLOVA:
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu za nastavnu godinu 2019./2020. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) i radno mjesto na koje se javlja.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
•    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu,
•    životopis,
•    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
•    potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti dostavljene najkasnije do 20. rujna 2019. i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

12.8.2019. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (12.8.-20.8.2019.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03.0035 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, kao partner u projektu raspisuje:
POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 3 (tri)
Radno mjesto:
1.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika III. razreda s tjednim zaduženjem od 27 sati
2.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika III. razreda s tjednim zaduženjem od 29 sati
3.    Pomoćnik/ca u nastavi za učenika I. razreda s tjednim zaduženjem od 28 sati
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
Uvjeti: Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti dostavljene najkasnije do 20. kolovoza 2019. i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti dostavljene najkasnije do 20. kolovoza 2019. i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.
Više: OVDJE!

18.4.2019. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (18.-26.4.2019.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN kao partner u projektu raspisuje
POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1 (jedan)
•    Mjesto rada:  
R.br.    Naziv škole i sjedište                                                       Razred 2018/19     Sati tjedno
1.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin       III.                      20
•    Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.
•    UVJETI:
•    Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
•    Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
Više: OVDJE!

20.3.2019. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (20.-28.3.2019.)   U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN kao partner u projektu raspisuje
POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 2 (dva)
•    Mjesto rada:  
R.br.    Naziv škole i sjedište                                                        Razred 2018/19      Sati tjedno
1.        Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin       II.                      20
2.        Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin      III.                      20

•    Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.
•    UVJETI:
•    Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
•    Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija.

Više: OVDJE!

15.10.2018. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (15.-23.10.2018.)  U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Srednja škola Mate Blažine Labin kao partner u projektu raspisuje:
POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada:
R.br.                       Naziv škole i sjedište                                   Razred 2018./2019.         Sati tjedno
1.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin           III.                              20

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.
UVJETI:
najmanje završena srednja škola
Više: OVDJE!

13.8.2018. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (13.-22.8.2018.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“, koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“, temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Srednja škola Mate Blažine Labin, kao partner u projektu, raspisuje POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI.
Broj traženih osoba: 2
R.br.    Naziv škole i sjedište                                              Razred 2018./2019.    Sati tjedno
1.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin    2.                       20
2.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin    3.                       20
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.
Uvjeti:  najmanje završena srednja škola.
Više: OVDJE!

5.4.2018. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (5.4.-13.4.2018.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, kao partner u projektu raspisuje 5.4.2018. POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Naziv škole i sjedište: Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin    
Razred 1., šk.g. 2017./18. sati tjedno: 20
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.
UVJETI: najmanje završena srednja škola
Više OVDJE!
Poveznica:
Burza rada - burzarada.hzz.hr

30.1.2018. Poziv zainteresiranima za iskazivanje interesa za nastavu bosanskog jezika i kulture početkom šk.g. 2018.-2019. Nastavno na dopis Ureda za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, a vezano uz provođenje obrazovanja učenika bošnjačke nacionalne manjine prema Nastavnom programu bosanskog jezika i kulture (Model C) i  provođenja ankete o iskazanom interesu pozivamo zainteresirane roditelje na ispunjavanje i dostavu iste u petak 2. veljače 2018. u vremenu od 17 do 18 sati u prostoriji škole (soba br. 18).
Prijedlog i zamolba za provođenjem spomenutog Nastavnog plana i programa u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije od šk. g. 2018./19. upućen  je od strane  Predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Istarskoj županiji gosp. Muhameda Muratagića, prof.
Nastavni program je sastavljen od sljedećih predmeta:
- Bosanski jezik s književnošću
- Povijest
- Geografija
- Likovna umjetnost
- Glazbena umjetnost
Prema prijedlogu nastavni će se program realizirati kroz tjedni fond od pet (5) školskih sati izvan rasporeda redovne nastave. Evaluacija će biti unutarnja i vanjska. Unutarnja je evaluacija zapravo zajedničko vrednovanje koje provode svi sudionici nastave, a sadrži praćenje, ocjenjivanje i vođenje nastavnog procesa.
Preuzimanje:
Nastavni program bosanskog jezika i kulture (Model C) - pdf
Stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje - pdf
Dopis Predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Istarskoj županiji gosp. Muhameda Muratagića, prof. - pdf
Upitnik - doc.
 

2.1.2018. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (2.1.-10.1.2018.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, kao partner u projektu raspisuje 2.1.2018. POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju:
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Naziv škole i sjedište: Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin    
Razred 1., šk.g. 2017./18. sati tjedno: 20
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.
UVJETI: najmanje završena srednja škola
Više OVDJE!
 

18.8.2017. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (18.8.-28.8.2017.) U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN kao partner u projektu raspisuje POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Broj traženih osoba: 2
Mjesto rada: 
R.br.                    Naziv škole i sjedište                                 Razred 2017/18    Sati tjedno
1.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin       2.                    20
2.    Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220 Labin       2.                    20
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.
UVJETI:
- najmanje završena srednja škola
OPIS POSLOVA: Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
- životopis,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
- potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.
Poziv - pdf

25.8.2016. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (25.8.-1.9.2016.) Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Srednja škola Mate Blažine Labin kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje
POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
•    Mjesto rada:  Srednja škola Mate Blažine Labin
•    Razred 2016./17.: 2.
•    Sati/tjedno: 20
•    Prijevoz na rad: novčana naknada do 400 kn mjesečno
•    Plaća: 25 kuna neto po satu
•    Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme
UVJETI:
•    najmanje završena srednja škola.
Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.
OPIS POSLOVA:
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
•    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), 
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
•    životopis,
•    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.
Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj. 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 1.9.2016. do 09:00 sati i dostavljaju se na adresu:
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4
52220 Labin
s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.
Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

27.08.2015. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (27.08.-01.09.2015.)