naslovna > Međunarodni projekti > Škola za okoliš-School Environment 2018.

Škola za okoliš - School Environment - Scuola per l'ambiente


Osobna karta projekta Škole za okoliš - pdf
Škola za okoliš - School Environment - Scuola per l'ambiente do 2018. - ssmb.hr
Područje rada: Zaštita okoliša i održiv razvoj
Cilj projekta: Omogućiti učenicima suvremene načine za stjecanje znanja  i samoobrazovanje kao pretpostavku njihovog uspješnog studija ili rada. Omogućiti učenicima da sami vrednuju postignute rezultate (samoocjenjivanje). Omogućiti učenicima da rezultate svoga rada prezentiraju široj društvenoj zajednici. Uključiti što više zainteresiranih učenika kako bi senzibilizirali ekološku svijest kod mladih ljudi. Približiti učenike prirodi kako bi shvatili važnost zaštite i očuvanja prirodne baštine. Približiti učenicima razne tehnologije kako bi shvatili da je moguće ostvariti suživot tehnologije i prirode. Omogućiti učenicima rad na terenu kako bi istraživanjima stjecali znanja. Omogućiti učenicima vezu sa svijetom (internet) kako bi razmjenom podataka shvatili važnost očuvanja okoliša globalno. Omogućiti učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru društveno korisnog rada.
Projektni tim: Čeda Perko, dipl. ing. agronomije; Olivera Tadić, dipl. ing. kemijske tehnologije, mentor; Čedomir Ružić, prof., ravnatelj; Sandra Juran, prof. kemije i biologije, savjetnik; Karmen Diminić Milevoj, prof. geografije, mentor.


Šk. g. 2021.-2022.


25.3.2022. U Srednjoj školi Mate Blažine obilježen Dan voda 2022. Učenici Sara Paliska Desančić, Patrik Rudan, Ivor Klapčić, Cristianna Licul i Filip Muškardin na drugom susretu u talijanskoj Mantovi su se predstavili video uratkom pod nazivom „Does River Raša Live?“ Na istom eventu prikazana je i fotografija učenika Mihaela Petrovića pod nazivom „It's our fault !!!“ Učenici 4.f razreda gimnazije obilježili su na satu kemije poster prezentacijama i postavljanjem uradaka u auli škole  pod zajedničkim nazivom „Kako voda dolazi do vaše slavine?“ Aktivnosti su odrađene pod vodstvom profesorice Olivere Tadić.

Drugi put zaredom Svjetski dan voda 2022. obilježen je  u Mantovi. Mnoge talijanske i strane škole odazvale su se na  poziv . Od 17 stranih škola: jedna je iz Tajvana, ostale su bile iz Belgije, Hrvatske, Češke, Sjeverne Makedonije, Nizozemske i Ukrajine. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda i  skupa bila je „PODZEMNE VODE: UČINITI NEVIDLJIVO VIDLJIVIM“. Službenu temu WWD2022, “Podzemne vode: učiniti nevidljivo vidljivim”, sudionici su shvatili na mnogo načina. Prezentacije koje su raspravljale o ovoj temi činile su prvu od 5 virtualnih sesija. Sesije 2 i 3 ugostile su sveučilišta i škole koje prate mikroplastiku, a škole su usvojile PROTOKOL ZA PRAĆENJE MIKROPLASTIKE koji su osmislili istraživači Sveučilišta Deakin (Geelong, Victoria, Australija), koji su također sudjelovali u raspravi s  međunarodnim partnerima. Sesija 4 bila je usredotočena  na klimatske promjene i održivost okoliša (Agenda 2030). Sesija 5 bila je posvećena  #gdje je znanost? projektu – Podzemne vode u Friuli Venezia Giulia, pod pokroviteljstvom Regionalnog vijeća Friuli Venezia Giulia.

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov utjecaj vidljiv posvuda. Izvan vidokruga, pod našim nogama, podzemna voda je skriveno blago koje obogaćuje naše živote. U najsušim dijelovima svijeta, to je možda jedina voda koji ljudi imaju. Kako samo ime kaže, podzemne vode su vode koje se nalaze pod zemljom, a nalazimo ih u vodonosnicima, geološkim formacijama stijena, pijeska i šljunka koji sadrže znatne količine vode. Napajaju izvore, rijeke, jezera te prodiru u mora i oceane. Podzemne vode se uglavnom obnavljaju padalinama i otapanjem snijega koje se infiltriraju u tlo. Skoro sva tekuća slatka voda na svijetu je podzemna voda. Život bez nje nije moguć. Koristi se za opskrbu pitkom vodom, sanitarne sustave, poljoprivredu, industriju i ekosustave. Mnoga sušna područja ovise samo o podzemnim vodama. Na mnogim mjestima ljudske aktivnosti prekomjerno koriste i zagađuju podzemne vode. Prekomjerno iskorištavanje može dovesti do nestabilnosti i slijeganja tla, dok u priobalnim područjima može doći do prodora morske vode ispod kopna. 

Podzemne vode su onečišćene u mnogim područjima, a sanacija je često dug i težak proces. To povećava troškove prerade podzemnih voda, a ponekad čak i onemogućuje njihovu upotrebu. Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda bit će ključno za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije. Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i svijeta. Vitalna uloga podzemnih voda u sustavima vode i kanalizacije, poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi na klimatske promjene mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja. Ono što radimo na površini utječe na vodu pod zemljom. Potencijalne prijetnje kakvoći podzemnih voda su prirodna (geogena) onečišćenja i izvori onečišćenja iz korištenja zemljišta i drugih ljudskih aktivnosti (antropogena kontaminacija). Dva najraširenija geogena zagađivača su arsen i fluor. Prirodno onečišćenje arsenom u podzemnim vodama utječe na milijune ljudi na svim kontinentima. Stoga je kvalitetu podzemnih voda potrebno redovito procjenjivati i pratiti. Antropogena kontaminacija uključuje učinke povećanja poljoprivrede, urbanizacije, porasta stanovništva i klimatskih promjena. U Sjevernoj Americi i Europi nitrati i pesticidi predstavljaju veliku prijetnju kvaliteti podzemnih voda. Naime, 20% tijela podzemnih voda Europske unije (EU) premašuje EU standarde o dobroj kvaliteti vode zbog zagađenja iz poljoprivrede.

(Tekst i foto: Olivera Tadić; foto: Zoja Bošković Gobo, Čedomir Ružić)
Poveznice:
DOES RIVER RAŠA LIVE? - youtube
KAKO VODA DOLAZI DO VAŠIH SLAVINA?  - youtube


16.12.2021. Digitalni poster učenice Sare Paliska Desančić iz I.o gimnazije na naslovnici ovogodišnjeg  „TREE MAGAZINE“  U okviru ovogodišnjeg izazova „Tree Reporters Challenge“ GLOBE European Phenology Campaign učenici su preuzeli ulogu Tree Reportera te su posjetili obližnja stabla i  napravila „intervju“. Osim digitalnog postera  poslana su i dva video uratka učenika 4.f razreda gimnazije (Bruno Falco, Paolo Gobo, Gloria Kiršić, Leonarda Bubić, Danijela Daić, Barbara Vozila i Nikol Vozila).  Nije postojalo ograničenje na temu intervjua, jedino pravilo bilo je da intervju bude privlačan (GLOBE) publici. Aktivnosti su odrađene pod mentorstvom GLOBE nastavnice Olivere Tadić. Sve uratke možete pogledati na YOU TUBE pod nazivom „Our Autmn with Trees“ European Phenology Campaign Webinar.
(Tekst: Olivera Tadić)
Poveznica:


5.12.2021.  Učenici SŠMB-a su se po treći put priključili kolektivnoj sadnji drveća Učenici 4.f i  3.o razreda gimnazije Srednje škole Mate Blažine su se po treći put pridružili kampanji „Tjedan kolektivne sadnja stabala u Hrvatskoj 2021.“ koja je održana  u razdoblju od 1. do 30.11.2021. Učenici su zasadili dvije donirane sadnice lovora u parku ispred škole. Aktivnost su organizirale profesorice Olivera Tadić i Sandra Juran.
Ovim putem se zahvaljujemo na suradnji Udruzi za organiziranje kampanji sadnje stabala u Republici Hrvatskoj „Zasadi stablo, ne budi panj!“ , našim kućnim majstorima (Dino Belušić i Edi Miletti) i dosadašnjim sponzorima sadnica komunalnom poduzeću „1. maj Labin“ i „Rasadniku DIVES“.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)


6.10.2021. Aktivnosti  učenika Srednje škole Mate Blažine na Europskom tjednu mobilnosti od 16. do 22.9.2021. Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti bio je  „Sigurno i zdravo uz održivu mobilnost! U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti učenici 4. i 1. razreda gimnazije  nastavu  kemije umjesto u učionici imali su na trim stazi. Slogan je odabran s ciljem odavanja počasti svim teškoćama koje smo globalno osjetili tijekom trajanja pandemije COVID-19. Osjetili smo potrebu i mogućnost promjene u vremenu oporavka nakon ove velike zdravstvene krize te organizirali pješačenje trim stazom i kao krunu našeg boravka nastavu kemije u prirodi. Učenici 1.o razreda su imali zadatak analizirati uzorke vode, svaka grupa je imala svoj uzorak a učenici koji slušaju izbornu nastavu kemije 4. f razreda su im bili vođe grupa i demonstratori . Na zadovoljstvo svih, sve grupe su uspješno odradile svoje zadatke. Ovogodišnji slogan smo u potpunosti ostvarili, sigurno, zdravo  i  mobilno!
(Tekst: Olivera Tadić)

Poveznice:
IZB KEM Europski tjedan mobilnosti 2021 Trim staza, analiza vode 1 o i 4 f - youtube.com

Šk. g. 2020.-2021.


6.7.2021. Leonarda Ivašić osvojila je fantastično 3. mjesto na međunarodnom natjecanju
Leonarda Ivašić osvojila je 3. mjesto na međunarodnom natjecanju International Internship Universitya pod mentorstvom profesorice Olivere Tadić. Međunarodno sveučilište IIU u suradnji s ECO Training Centrom organiziralo je veliko međunarodno natjecanje pod nazivom INTERNATIONAL SDG ART COMPETITION 2021. Na natjecanju je sudjelovalo preko 500 sudionika iz 50  država, a uključivalo je tri dobne skupine: djecu, tinejdžere i mlade od 5 do 25 godina. Tema natjecanja je bila „Izgradnja inkluzivne budućnosti“.  Svoje vizije budućnosti koje se odnose na SDG (ciljevi održivog razvoja) mogli su prikazati crtanjem, slikanjem ili digitalnim uratkom. Svi sudionici su nam pokazali važnost i usporedne prednosti globalnih ciljeva održivog razvoja u svom životu i za buduće generacije.
(Tekst: Olivera Tadić; Foto: Leonarda Ivašić)


6.6.2021.  Učenici SŠMB-a obilježili SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA 5.6.2021. brojnim aktivnostima:

1. Obnova ekosustava Učenici 3.f razreda opće gimnazije  imali su zadatak u svom okolišu pronaći dio devastirane prirode (požarište, klizište, plaža, lokva, potok, spilja…) i objasniti razlog devastacije, nacrtati kartu , slikati, odrediti koordinate, predložiti aktivnosti za oporavak, nacrtati svoju viziju izgleda nakon oporavka, potaknuti lokalno stanovništvo i upravu na provedbu plana oporavka te pripremiti prezentaciju. Učenica Paola Vlačić je iz tih prezentacija uzela najzanimljivije dijelove i napravila virtualnu izložbu u digitalnom alatu GENIALLY. OVDJE!

2. Voda iz naših kalanica Na međunarodnom GLOBE Water Bodies Challenge, video uradak „Water from Our Cisterns“  učenika Leonarde Bubić i Bruna Falca uvršten je među dvanaest najboljih OVDJE!

3. Plakati na temu zaštite okoliša Svi učenici gimnazijskog i strukovnog smjera su imali zadatak napraviti plakate na temu zaštite okoliša. Pet najuspješnijih plakata su izloženi u auli škole. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša je "Obnova ekosustava", a prijedlog UN-a je "Desetljeća za obnovu ekosustava". Obnova ekosustava može imati različite oblike: uzgoj drveća, ozelenjavanje gradova, preoblikovanje vrtova, promjena načina prehrane ili čišćenje rijeka i obala. Obnova ekosustava znači pomaganje u oporavku ekosustava koji su degradirani ili uništeni, kao i očuvanje ekosustava koji su još uvijek netaknuti. Zdraviji ekosustavi, s bogatijom biološkom raznolikošću, donose veće koristi poput plodnijeg tla, većih prinosa drva i ribe te većih zaliha stakleničkih plinova. Obnova se može dogoditi na mnogo načina - na primjer aktivnom sadnjom ili uklanjanjem pritisaka kako bi se priroda mogla sama oporaviti. Nije uvijek moguće - ili poželjno - vratiti ekosustav u prvobitno stanje. Još uvijek trebamo poljoprivredno zemljište i infrastrukturu na zemljištu koje je nekada bilo šuma, a ekosustavi se, poput društava, trebaju prilagoditi promjenjivoj klimi. Mogu se obnoviti sve vrste ekosustava, uključujući šume, obradiva zemljišta, gradove, močvare i oceane. Inicijative za obnovu može pokrenuti gotovo svatko, od vlada i razvojnih agencija do poduzeća, zajednica i pojedinaca. To je zato što su uzroci degradacije brojni i različiti, a mogu imati utjecaja na različitim razmjerima.
Desetljeće UN-a traje od 2021. do 2030., što je ujedno i krajnji rok za ciljeve održivog razvoja, a vremenski raspored znanstvenici su utvrdili kao posljednju šansu za sprečavanje katastrofalnih klimatskih promjena. Pod vodstvom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Desetljeće UN-a gradi snažni, široko utemeljeni globalni pokret za ubrzanje obnove i stavljanje svijeta na trag održivom budućnost. To će uključivati izgradnju političkog zamaha za obnovu, kao i tisuće inicijativa na terenu. Kako će Desetljeće oblikovati okoliš za sadašnje i buduće generacije, od vitalne je važnosti da se uzmu u obzir perspektive i osjećaji mladih o ekosustavima i biološkoj raznolikosti. U tom smislu, UNEP-ov ured za Europu razvio je istraživanje za mlade (dostupno na 22 jezika), posebno namijenjeno europskim i srednjoazijskim ljudima u dobi od 13 do 18 godina. Cilj mu je otkriti kakvo je njihovo znanje i očekivanja u vezi s obnavljanjem ekosustava u njihovoj zemlji i regiji.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)


6.5.2021.  Učenici SŠMB-a obilježili Dan planeta Zemlje 22.4.2021. brojnim aktivnostima:
1.o,f; 2.o,f; 3.f  - SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE, u razdoblju 3.-12.2., 5.-14.3. i 3.-12.4.2021. učenici su imali zadatak uz pomoć aplikacije GLOBE at Night evidentirati i poslati izvješće svjetlosnog onečišćenja. Karlo Strel, David Vorano i Petar Vorano su među deset najboljih GLOBE ekipa i osvojili su četiri bedža  s radnjom OUR 15 YEARS GLOBE AT NIGHT na GLOBE  International Virtual Science Symposium 2021.
1.e; 1.o; 2.o,f; 3.f – na poziv prijavi “ŠPORKULJU“, učenici su evidentirali i prijavili 99 lokacija divljih odlagališta otpada na području Labinštine.
1.e; 2.o,f; 3.f – na poziv ustanove „NATURA HISTRICA“ koja je pokrenula projekt popisivanja i utvrđivanja stanja lokava na području Istarske županije učenici su  evidentirali i prijavili 32 lokve na području Labinštine.

4.f - u sklopu kampanje #ZazeleniGrad pripremljen je izazov “Kad bi drveće govorilo” pod pokroviteljstvom GREENPEACE HRVATSKA  učenici su izradili natpis i postavili ga na drvo u školskom parku.

3.f izborna nastava kemije; 4.o - u sklopu tjedna kolektivne sadnje stabala - „Zasadi stablo, ne budi panj!" početkom ožujka učenici su u školskom parku zasadili tri sadnice ružmarina pod vodstvom profesorice kemije Olivere Tadić i tri sadnice lavande pod vodstvom profesorice biologije Sandre Juran.

2.o; 4.o,f – izrada plakata na temu "Restore Our Earth".  Učenice Marija Lalović, Leonarda Giannini, Marta Vlačić, Petra Santro i Tara Verbanac su sa svojim plakatima učestvovale na međunarodnom natječaju ART FOR EARTHS SAKE i  dobile međunarodne certifikate za izvrsne uratke. Sve su navedene aktivnosti odrađene pod mentorstvom profesorice Olivere Tadić.
Tema Dana planete Zemlje 2021. službeno je proglašena "Restore Our Earth". Tema se temelji na konceptu koji odbacuje ideju da su naše jedine mogućnosti za spas planete ublažavanje ili prilagodba utjecajima klimatskih promjena i druge štete u okolišu. Zdrava populacija započinje zdravim okolišem, a znanstvenici diljem svijeta upozorili su da ako ne vodimo bolju brigu o planetu, imamo rizik od pojave još smrtnijih virusa. Svakog 22. travnja obilježavamo Dan Zemlje! Danas ne samo da je Dan planete Zemlje dan namijenjen povećanju svijesti o ekološkim problemima, već postaje popularno vrijeme za okupljanje mnogih zajednica kako bi očistili smeće, posadili drveće ili jednostavno promišljali o ljepoti prirode. Neke od ponuđenih  aktivnosti i projekata smo  poduzeli za poboljšanje našeg lokalnog okruženja!
(Tekst i foto: Olivera Tadić)
Preuzimanje:
Lokve u Istri - pdf
Prijave deponija otpada - pdf


22.3.2021. U Srednjoj školi Mate Blažine obilježen Dan voda 2021. Učenici 1.e razreda elektrotehnike,1.d razreda ekonomije, 1.o,f razreda gimnazije i 2.f razreda gimnazije  obilježili su na satu kemije pod vodstvom profesorice Olivere Tadić Svjetski dan voda.  Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je „Vrednovanje vode“ i upućuje na razmatranje vrijednosti vode i što ona znači svakom od nas. Koliko nam je važna u kućanstvu i obiteljskom životu, za hranu, zdravlje, obrazovanje, životne navike te gospodarstvo, ali i općenito za dobrobit ljudi i naše lokalno okruženje? Voda u različitim dijelovima svijeta ima različitu vrijednost i značenje - u kućanstvima, školama i na radnim mjestima voda je važna za zdravlje, higijenu, dostojanstvo i produktivnost ljudi .Značenje vode je mnogoznačno: ona predstavlja našu ključnu potrebu i važan je lokalni i globalni prirodni resurs koji sve više ugrožavaju prenapučenost Zemlje, sve veći zahtjevi poljoprivrede i industrije te pogoršanje utjecaja klimatskih promjena. Zanemarivanjem bilo koje od navedenih vrijednosti, dovest ćemo se u opasnost lošeg upravljanja ovim ključnim i nezamjenjivim prirodnim resursom, a bez sveobuhvatnog razumijevanja prave i mnogostruke vrijednosti vode, nećemo je uspjeti zaštititi. Rastuća prijetnja vodnim resursima ima dalekosežne posljedice a to utječe na gospodarski razvoj, sigurnost hrane, zdravlje, ekosustave, proizvodnju energije, iskorjenjivanje siromaštva i ravnopravnost spolova.
(Tekst i video: Olivera Tadić)
Poveznica:
Video uradak Prezentacija učeničkih razmišljanja o važnosti vode - youtube.com


                  Sjede: Petra Santro, Nina Negovanović, Mateo Dobrić i Paola Franković; stoji: Olivera Tadić
28.2.2021. Ekipa SŠMB-a na međunarodnom natjecanju Global Trainer Academy osvojili zlatnu medalju u kategoriji znanost Učenici Petra Santro, Mateo Dobrić, Nina Negovanović i Paola Franković pod mentorstvom profesorice Olivere Tadić u konkurenciji preko stotinu istraživačkih radova iz cijelog svijeta s radom „BLUE FLAGS ON  OUR BEACHES“ osvojili su zlatnu medalju. Ispitivanje učenika o projektu se odvijalo putem Zoom aplikacije. Ocjenjivalo se znanje o projektu, komunikacija i samouvjerenost.  Uz znanje o projektu bilo je neophodno i dobro vladati engleskim jezikom. Ocjenjivalo ih je  šest međunarodnih sudaca i svi su ih ocijenili maksimalnim brojem bodova.
GTA je udruženje nastavnika, trenera, predavača, predstavnika institucija, kao što su izvršni direktori, predsjednici, rektori, prorektori i predstavnici iz cijelog svijeta, čija je osnovna svrha jačanje misije kvalitetnog obrazovanja. Na čelu organizacije je dr. Imran Malik.
(Tekst: Olivera Tadić, foto: Edi Miletti)


27.1.2021. Olivera Tadić ocjenjivačica na međunarodnom natjecanju Global Trainer Academy Olivera Tadić, profesorica kemije u Srednjoj školi Mate Blažine Labin, jedna je od šest ocjenjivača iz Hrvatske na međunarodnom  natjecanju  Global Trainer Academy (GTA SCIENCE & TECHNOLOGY SYMPOSIUM 2021.). GTA je udruženje nastavnika, trenera, predavača, predstavnika institucija, kao što su izvršni direktori, predsjednici, rektori, prorektori i predstavnici iz cijelog svijeta, čija je osnovna svrha jačanje misije kvalitetnog obrazovanja. Na čelu organizacije je dr. Imran Malik.
Na GTA natjecanje se  može prijaviti više učenika i/ili timova od 2 ili 4 učenika svih dobnih skupina. Natjecati se mogu u 4 kategorije (1. inovacije ,2. tehnologija, 3. znanost fizika, kemija, biologija i 4. umjetnost, obrt i dizajn). Ocjenjuje se komunikacija, samouvjerenost, znanje o projektu kod zoom „ispitivanja učenika o projektu“.
Posebna zahvala za organizaciju i formiranje tima iz Hrvatske GTA ide „tim leaderu“ Vedrani Šarec, profesorici iz Obrtničko-industrijska škola Županja.
(Tekst: Olivera Tadić, Foto: Čedomir Ružić)


3.11.2020. SŠMB na virtualnoj regionalnoj GLOBE konferenciji Na ovogodišnjoj virtualnoj regionalnoj konferenciji koja se održala od 26. do 29. listopada Srednju školu Mate Blažine Labin predstavili su se učenici GLOBE grupe Natali Belušić, Leonarda Bubić, Bruno Falco, Paolo Gobo, Gloria Kiršić i Nikol Vozila video zapisom pod nazivom „GLOBE project“ nastao pod mentorstvom profesorice Olivere Tadić, GLOBE voditeljice MŽSV-a za  Istru, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju. Rad GLOBE grupe u uvjetima pandemije COVID-19 je prikazan prigodnom prezentacijom pod nazivom „ACTIVITIES OF THE GLOBE GROUP IN CONDITIONS OF COVID 19“. 

Konferenciju je pratila i profesorica Karla Golja Milevoj GLOBE teacher.  Kao i svake godine konferenciju je otvorio Tony Murphy, GLOBE direktor za implementaciju. O vezi znanosti i života održana su brojna predavanja (Renata Matoničkin Kepčija, Hrvatska; Daria Lehmann, Švicarska; Peter Falcon, SAD; Constantinos Cortalis, Grčka; Guanta Kalvane, Latvia)  te je prikazan rad i suradnja škola iz Europe i Euroazije te novi razvoj  aplikacija, unosa podataka, vizualizacija i web mjesta u sustavu Windows Vista.
(Olivera Tadić, voditeljica MŽSV Programa GLOBE)
Poveznice:
GLOBE project SŠMB Labin, učenički video - youtube
Prezentacija SŠMB Labin, Croatia - pdf


20.10.2020. Srednja škole Mate Blažine obilježila Svjetski tjedan svemira (4. - 10. 10. 2020.) Međunarodni tjedan svemira obilježen je na satu kemije u 1.f i 1.o te  2.f i 2.o razredu opće gimnazije. Satovi su  održani u školskoj knjižnici. Na satu povijesti u 1.d razredu učenici su odslušali predavanje na temu "Od Vučedolskog Oriona do Egipatskog Ozirisa" te poslušali i učeničko izlaganje Alana Koroljevića o zanimljivostima svemira.

Za ovogodišnje obilježavanje Svjetskog tjedna svemira učenici su imali zadatak osmislit i  izraditi svemirske letjelice te se pripremiti za raspravu predviđenu na kraju sata. Postav sa svemirskim letjelicama može se razgledati u školskoj knjižnici. Uvodno predavanje o znanstvenim časopisima je održala školska knjižničarka Majda Milevoj Klapčić, nakon toga slijedilo je predavanje o povijesnom razvoju  i korištenim materijalima u izradi svemirskih letjelica pod nazivom „Svemir, letjelice i mi“ profesorica Olivere Tadić i Dijane Muškardin, održan je kviz „Svemirska misija“ OVDJE! koji je izradila profesorica Olivera Tadić i za kraj je slijedila vrlo konstruktivna i dinamična rasprava.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)


30.9.2020. Aktivnosti  učenika Srednje škole Mate Blažine na Europskom tjednu mobilnosti (16.-22.9.2020.)
Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti je „Mobilnost s nultim emisijama za sve“ („Zero-emission mobility for all“). U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti učenici 3. razreda gimnazije i ove godine  nastavu izborne kemije umjesto u učionici imali su na trim stazi, isti su osmislili,  proveli (170 učenika) i analizirali anketu pod nazivom „Mobilnost u uvjetima pandemije COVID-19“.  Učenici strukovnih zanimanja 3.AE, 2.AE, 1.GH odradili su na nastavi tjelesne i zdravstvene  kulture atletske discipline preskoka, trčanja i skokova, što je bilo  planirano za vanjski dio, no zbog vremenskih uvjeta odradilo se u  dvorani. Sve aktivnosti odrađene su pod vodstvom mentorica Olivere Tadić i Ljiljane Štingl.

Europski tjedan mobilnosti je inicijativa koja potiče i poziva ljudi da iskušaju alternative vožnji automobilom. Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti „Mobilnost s nultim emisijama za sve“ („Zero-emission mobility for all“) odražava ambiciozan cilj ugljično-neutralnog kontinenta do 2050. godine, predstavljen u Europskom zelenom planu. Temom se također želi istaknuti važnost prijevoza s nultim emisijama i promicanje uključivog pristupa koji obuhvaća sve građane. Sudjelovanje u aktivnostima pruža priliku približiti učenicima prednosti izbora ekološki prihvatljivijeg prijevoza kojim bi se ostvario napredak u smjeru što kvalitetnije mobilnosti u Europi.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)
Preuzimanje:
ANALIZA DOBIVENIH PODATAKA - ANKETA - pdf
MOBILNOST U UVJETIMA PANDEMIJE COVID-19 - pdf

 


                       Izlaganje Olivere Tadić                                                      Poster Zelena priča naše škole
23.09.2020. SŠMB se predstavila posterom  na “Zelenom festivalu - Karlovačkoj zelenoj priči" U Gradskoj knjižnici “Ivan Goran Kovačić” Karlovac po prvi se puta održao “Zeleni festival – Karlovačka zelena priča” 18. rujna 2020. Srednja škola Mate Blažine se predstavila posterom „Zelena priča naše škole“, autorica Olivere Tadić i Majde Milevoj Klapčić.
ZELENA PRIČA NAŠE ŠKOLE je priča o vezi čovjeka i okoliša. Najbolji način proučavanja je kroz vlastita istraživanja i mjerenja stoga su u svakom projektu ugrađeni praktični radovi i radovi na terenu. Svrha je takvog pristupa razvijati sposobnosti uočavanja i raščlanjivanja promjena u prirodnim procesima te donošenje zaključaka na osnovu rezultata objektivnog mjerenja i pokusnog provjeravanja. Na taj će način mnoge informacije koje su učenicima u okviru redovne nastave predočene kao gotove činjenice biti zamijenjene metodom promatranja, uspoređivanja promjena u prirodi, a interdisciplinaran pristup omogućit će bolje razumijevanje i lakše rješavanje problema. Na ovaj način učenici će biti u mogućnosti spoznati što je čovjek učinio prirodi, pa i samom sebi kako bi shvatili važnost svoje uloge u budućnosti. Uvođenje interdisciplinarnog pristupa, razvijanjem projektne nastave, poticanjem suradnje škole sa znanstvenim institucijama, gospodarstvom i lokalnom upravom te osmišljavanje projekata, aktivnosti i akcija sa područja zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s lokalnom upravom, posebno s projektom Labin-zdravi grad te suradnjom na edukaciji sudionika u relevantnim institucijama (MEF Rijeka, VODOVOD Labin, ZZJZ Istarske županije, Šumarski institut Zagreb, Institut Ruđer Bošković Zagreb...)
Godišnje je izravno uključeno 200-tinjak učenika svih struka i uzrasta. Neizravno u program su uključeni i svi ostali učenici škole. Lokalna uprava je izravno uključena kroz potporu programu te korištenjem rezultata programa. Gospodarski subjekti su uključeni kroz suradnju i pomoć u realizaciji programa.
Ovakav način rada omogućava učenicima: suvremene načine za stjecanje znanja i samoobrazovanje kao pretpostavku njihovog uspješnog studija ili rada, sami vrednuju postignute rezultate, rezultate svoga rada prezentiraju široj društvenoj zajednici, uključivanje što više zainteresiranih učenika kako bi senzibilizirali ekološku svijest kod mladih ljudi, približavanje prirodi kako bi shvatili važnost zaštite i očuvanja prirodne baštine i upoznavanje raznih tehnologija kako bi shvatili da je moguće ostvariti suživot tehnologije i prirode, omogućava učenicima rad na terenu kako bi istraživanjima stjecali znanja, vezu sa svijetom (internet) kako bi razmjenom podataka shvatili važnost očuvanja okoliša globalno te kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru društveno korisnog rada.
(Tekst: Olivera Tadić, Foto - Kristina Zaborski Čunović , Gradska knjižnica Karlovac)
Poveznica:
1. ZELENI FESTIVAL – KARLOVAČKA ZELENA PRIČA - gkka.hr
Letak - gkka.hr

Šk. g. 2019.-2020.


15.06.2020.  Učenici SŠMB-a obilježili SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA 5.6.2020. brojnim aktivnostima:
1 .o,f -  I TI MOŽEŠ PRIJAVITI ODBAČENI OTPAD, učenici su evidentirali i prijavili 40 lokacija na području Labinštine  OVDJE!                                   
2. f -  ODREĐIVANJE KISELOSTI TLA – istraživački rad na terenu,   učenici su imali zadatak odabrati lokaciju na neobrađenom tlu, odrediti GPS koordinate, prebrojati biljne jedinke, odrediti dominantnu vrstu, uzeti uzorak tla i odrediti njenu pH vrijednost te usporediti dobivene rezultate s literaturnim.                            
1. o,f ; 2.f; 3. o,f; 4. o,f  - SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE OVDJE!, u razdoblju 14.-23.3., 14.-23.4. i 14.-23.5.2020. učenici su imali zadatak uz pomoć aplikacije GLOBE at Night evidentirati i poslati izvješće svjetlosnog onečišćenja. Po količini izvršenih mjerenja dospjeli smo u top deset zemalja na svjetskoj razini prema količini poslanih podataka (nalazimo se na trećem mjestu iza USA i Španjolske).
3. o,f - izborna kemija  - RIJETKE I UGROŽENE BILJNE VRSTE U ISTRI OVDJE!, zadatak je bio da u nekom digitalnom alatu izrade sliku za odabranu rijetku ili ugroženu biljnu vrstu u Istri koja će sadržavati: „Koji stupanj zakonske zaštite u Hrvatskoj mogu imati biljke?  Koji je najčešći uzrok ugroženosti biljnih vrsta?  Što treba učiniti za njihovu zaštitu?“  
3. o,f -  EARTH SCHOOL OVDJE! 5.6. na Svjetski dan zaštite okoliša, učenici su imali zadatak  da na EARTH SCHOOL pogledaju video zapis po vlastitom odabiru i da na osnovu njega napišu njihovu poruku vezanu uz zaštitu okoliša.
Sve navedene aktivnosti su odrađene pod mentorstvom nastavnice Olivere Tadić.
Obilježavajući Dan zaštite okoliša potiče se svijest o okolišu te se nastoji istaknuti glavne probleme okoliša i omogućavanje da shvatimo našu vlastitu ulogu i odgovornost. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša je bila „VRIJEME JE ZA PRIRODU.“                                                                                
Proizvodnja hrane uništava veliki dio šumskog pokrova u svijetu te uzrokuje stvaranje i emisiju 30% stakleničkih plinova, najvećeg krivca za gubitak bioraznolikosti i promjene kvalitete zemlje za uzgoj hrane. Dok se četvrtina svjetske proizvodnje hrane odvija na nastanjenom dijelu naše planete, za što se koristi 70% izvora pitke vode.
Ogromne količine neiskorištene i bačene hrane nam govori da smo uzalud iskoristili sve resurse koje smo uložili u njenu proizvodnju. Bespotrebno su iskorištena gnojiva i pesticidi u njenoj proizvodnji, no njihov negativan utjecaj na prirodna staništa životinja je trajan.
Aktualna situacija s pandemijom bolesti COVID-19 također nas treba ponukati da preispitamo svoj odnos prema prirodi i okolišu. Oko 2/3 novih bolesti u ljudskoj populaciji čine zoonoze. Zadiranje u prirodna staništa divljih životinja i nekritički odnos prema vlastitim ambicijama, pravdanim razvojem suvremenog ljudskog društva, vode čovječanstvo u rizičnu poziciju. Gubitak i degradacija prirodnih staništa, osobito šumskih ekosustava, gubitak prirodnih domaćina, pojačani kontakt ljudi s divljim životinjama i njihovo nekontrolirano korištenje, razlog su povećanja rizika za prelazak patogena s divljih životinja na ljude.
Cilj obilježavanja Dana zaštite okoliša jest da se ukaže na snagu i moć pojedinca i lokalne zajednice u rješavanju problema zaštite okoliša. Nužno je postati aktivni dionik održivog i ravnomjernog razvitka te preuzeti odgovornost za očuvanje Planeta znajući da je uloga lokalnih zajednica ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.
Naš zajednička poruka: „Vozite bicikl, hodajte, smanjite potrošnju mesa i mliječnih proizvoda, koristite platnene vrećice i reciklirajte otpad. Na taj način ćete čuvati okoliš, ali i vlastito zdravlje.“
(Tekst: Olivera Tadić)
Preuzimanje:
Prezentacija aktivnosti OVDJE!


20.4.2019. Dan planeta Zemlje 2020. i 25. obljetnica GLOBE-a u SŠMB-u Dan planeta Zemlje 2020. i 25. obljetnicu GLOBE-a učenici SŠMB-a obilježili su pod neobičnim okolnostima škole s nastavom na daljinu. Učenici trećih razreda gimnazije u sklopu izborne nastave kemije i GLOBE učenici su izrađivali slike u različitim digitalnim alatima na temu „Klimatske promjene“ i 25. obljetnice GLOBE-a. Po prvi put širom svijeta obje obljetnice će se obilježiti u zatvorenom prostoru, stoga i izrađene slike predstavljaju mala umjetnička djela naših učenika od kojih je njihova mentorica Olivera Tadić napravila kratki video zapis.
Dan planeta Zemlje u gotovo svim zemljama svijeta obilježava se 22. travnja, a ova godina je ipak posebna jer se obilježava 50. obljetnica i 25. obljetnica GLOBE-a. Posljedice klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta. One se događaju vrlo brzo te se brojne biljke i životinje teško prilagođavaju. Ako prosječne temperature na svjetskoj razini budu i dalje nekontrolirano rasle, neke biljne i životinjske vrste bit će izložene povećanom riziku od izumiranja.
Biti ekološki osviješten i nije tako teško. Postoji mnogo malih stvari koje svakodnevno možemo raditi, a pomažu očuvanju naše planete a GLOBE učenici to čine svakodnevno i u uvjetima zatvorenog prostora.
(Tekst: Olivera Tadić)
Poveznica:
Videozapis Earth Day fifty years GLOBE'S 25th Anniversary - youtube


19.4.2020. Skromno obilježavanje SVJETKOG DANA VODA u SŠMB-u Učenici naše škole obilježili su DAN VODA 22.3. sljedećom aktivnosti:
- Učenici trećih razreda gimnazije izborne nastave kemije u sklopu nastave na daljinu po vodstvom mentorice Olivere Tadić vodili su raspravu o ovogodišnjoj temi Svjetskog dana voda, „Voda i klimatske promjene“ koja upućuje na razmatranje rješavanja globalnih problema svjetske vodne krize a koja je neraskidivo vezana uz klimatske promjene. Kao kruna te rasprave izrodila se slika učenice Marije Lalović.
22.ožujka obilježava se Svjetski dan voda, već dvadeset i sedmu godinu zaredom a s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode.
Svako odgađanje prilagodbe klimatskim promjenama opasno je kao i negiranje postojanja klimatske krize. Svjedoci smo ekstremnih vremenskih uvjeta koji vodu čine još oskudnijom i zagađenijom. Integracija i koordinacija različitih sektora ne smije ovisiti o državnim granicama. Najvažnije je omogućiti sigurno i održivo upravljanje vodama.
Za bitno ograničenje širenja korona virusa neophodno je učestalo prati ruke VODOM i sapunom.
(Tekst: Olivera Tadić, slika: Marija Lalović)


17.12.2019. Učenici SŠMB-a sudjelovali u GLOBE Fall Cloud Observation kampanji Učenici 1.f razreda gimnazije Srednje škole Mate Blažine, Matija Pajcur, Karlo Strel, David Vorano i Petar Vorano, s mentoricom Oliverom Tadić uključili su se svjetskoj GLOBE Fall Cloud Observatio kampanji za što su dobili priznanja. Naime. od 15.10. do 15.11.2019. redovito su slali fotografije oblaka, njih gotovo 2000, zajedno s izvješćima o stanju oblaka na našem području. U kampanji je sudjelovalo preko 45.000 učenika i nastavnika na više od 17.000 lokacija iz 93 zemlje sa svih kontinenata, uključujući Antartiku. Ovakav način priliva opažanja oblaka velika je pomoć znanstvenicima NASA-e koji rade s geostacionarnim satelitima i paketom satelitskih instrumenata poznatih kao Oblaci i Zemljin energetski zračni sustav (CERES). Usporedbom geostacionarnih i CERES-ovih opažanja iz određenog područja s podacima koje su dostavljali učenici i nastavnici, znanstvenici mogu razlikovati vlažne cirkularne oblake od hladnih i svijetlih obilježja na zemlji kao što je snijeg. Nisu to bila  samo obična opažanja oblaka koje smo podijelili sa znanstvenicima nego su se slali i izvještaji o ljubičastom nebu, haubama i drugim vrstama olujnih prašina i dimnim pljuskovima iz požara. Sva ta mjerenja znanstvenicima su važna i radi razumijevanja prašinskih oluja.
(Tekst i foto: Olivera Tadić; foto: Čedomir Ružić)


30.10.2019.  Učenici SŠMB-a se priključili kolektivnoj sadnji drveća Učenici 3.o razreda gimnazije Srednje škole Mate Blažine su se pridružili inicijativi „Zasadi drvo, ne budi panj“ te su se samim tim uključili u borbu protiv globalnog zatopljenja. Učenici su zasadili dvije donirane sadnice jorgovana u parku ispred škole. Aktivnost su organizirale profesorice Olivera Tadić i Karmen Diminić Milevoj.


Tako je provedena još jedna aktivnost kojom potičemo naše učenike da razmišljaju i djeluju u skladu s ciljevima održivog razvoja. Zahvaljujemo poduzeću 1. Maj d.o.o. Labin koje je doniralo sadnice i Dinu Belušiću, našem kućnom majstoru, koji je osigurao potreban alat.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)


16.10.2019.  Predavanje o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom Gospodin Marijan Galović iz tvrtke Galović savjetovanje j.d.o.o. je u  sklopu projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“ održao edukacijsku radionicu učenicima 3.o,f ( izborna nastava kemije) i 4.f uz nazočnost profesorica Olivere Tadić i Gordane Benković Gušić.
Činjenica da čovjek svojim aktivnostima utječe na  čistoću zraka, vode, zemlje i još niz drugih čimbenika nije novost . Niti jedan novi proizvod ne bi mogao nastati bez energije i materijala, a kad ga potrošimo ili prestanemo koristiti, postaje otpad koji bi se morao odvojiti.
Ovim se predavanjem još jednom željelo potaknuti učenike  na razmišljanje koje količine otpada stvaraju i koliko se trude odvajati otpad. Poznaju li postupke sprječavanja nastanka otpada kako bi smanjili njegov štetan utjecaj. I za kraj, na što moraju obratiti pažnju kod odvajanja otpada da bi cijeli proces bio učinkovit.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)


12.10.2019. Aktivnosti  učenika Srednje škole Mate Blažine na Europskom tjednu mobilnosti (16.-22.9.2019.)
I ove su godine naši učenici obilježili  Europski tjedan mobilnosti, ovaj put pod motom „Krećite se s nama!“  Pod vodstvom mentorica Olivere Tadić i Gordane Benković Gušić, 3. razredi gimnazije nastavu izborne kemije umjesto u učionici imali su na trim stazi. Ova aktivnost je bila spoj ugodnog s korisnim, jer su učenici uživali u šetnji prekrasnim krajolikom i udisali svjež zrak a usput su uzorkovali vodu s izvorišta koje će analizirati u školskom laboratoriju za potrebe slijedećeg projekta.  Svoje aktivnosti su prezentirali ostalim učenicima škole prigodnom prezentacijom i video zapisom u nadi da će se više kretati (pješačiti, biciklirati, rolati, baviti se sportom) a manje sjediti i voziti se automobilom do škole ako to nije nužno.
Preuzimanje:
Prezentacija Europski tjedan mobilnosti u SŠ Mate Blažine - pdf

Poveznica:

Video uradak Krećite se s nama! - youtube.com

Šk. g. 2018.-2019.


13.6.2019. Dan planeta Zemlje 2019.  i Svjetski dan zaštite okoliša u SŠMB-u
Dan planeta Zemlje 2019.  i Svjetski dan zaštite okoliša učenici SŠMB-a okrunili nizom aktivnosti. Učenici II.o i II.f su o okviru nastave kemije slikali motive iz prirode u GLOBE kampanji "Zaštitimo biljke i životinje" te ih objavili na Earth Day GLOBE 2019. na stranici Nasa social media event. U okviru međunarodnog projekta „CLEAN UP MED“ učenice III.o i III.f u okviru izborne nastave kemije prema protokolu European Directive about Marine Strategy verificirali su onečišćenje plaže MASLINICA u Rapcu i svoje su rezultate poslali udruzi LAGAMBIENE, Italija koja vodi ovaj projekt. U međuvremenu smo dobili i zastavu čime smo kao škola službelno uvršteni u međunarodnu zajednicu koja se bavi očuvanjem Mediterana.  
Učenice III.o i III.f na satu izborne kemije su radile simulaciju erozije različitih vrsta tla te ispitivale fizikalno kemijska svojstva  vode dobivene nakon prolaska kroz uzorke tla.
Učenici III.o i III.f su o okviru nastave kemije motrili sazviježđe Orion i sazviježđe Lav u kampanji GLOBE AT NIGHT u svrhu mjerenja svjetlosnog onečišćenja Labinštine. Objavljeno na stranici GLOBE AT NIGHT.
Učenice III.o i III.f na satu izborne kemije su sijale začinsko bilje u ekološki prihvatljivim posudama (kartonske kutije za jaja).  Kruna svih aktivnosti je bilo glasovanje u kampanji – Recimo NE plastičnim vrećicama! i pisanje poruka na platnenim torbama što je bila aktivnost učenika 1.f razreda. Voditeljica svih aktivnost bila je nastavnica kemije Olivera Tadić.
(Tekst, foto i video: Olivera Tadić)
Povezivanje:
Dan planeta Zemlje 2019.  i Svjetski dan zaštite okoliša u SŠMB-u - pdf
Poveznica:
Naš glas protiv plastičnih vrećica - youtube.com
Učenici 1. razreda gimnazije Srednje škole Mate Blažine Labin dali su svoj glas protiv uporabe plastičnih vrećica. Na platnenim torbama su ispisivali  motivacijske poruke za smanjenje, odnosno potpunu zabranu uporabe plastičnih vrećica i očuvanje okoliša.


22.3.2019. Kako je u SŠMB-u obilježen Dan voda 2019.
Učenici 1.f razreda gimnazije, 3.f razreda gimnazije i 3.o,f izborne nastave obilježili su na satu kemije pod vodstvom profesorice Olivere Tadić Svjetski dan voda. UN su 2010. priznale "pravo na sigurnu i čistu pitku vodu i sanitaciju kao ljudsko pravo koje je ključno za puno uživanje u životu i svim ljudskim pravima." Ljudsko pravo na vodu daje pravo svakome, bez diskriminacije, na dovoljnu, sigurnu, prihvatljivu i fizički pristupačnu vodu. Ljudi su ostavljeni bez sigurne vode iz više razloga. Ovo su neke od „osnova za diskriminaciju“ koje uzrokuju određene osobe u posebno nepovoljnom položaju kada je u pitanju pristup vodi: spol, rasa, etnička pripadnost, religija, rođenje, kasta, jezik i nacionalnost, invalidnost, dob i zdravstveno stanje, imovina, vlasništvo, prebivalište, gospodarski i društveni status.

Drugi čimbenici, kao što su degradacija okoliša, klimatske promjene, rast stanovništva, sukobi, prisilno raseljavanje i migracijski tokovi također mogu nerazmjerno utjecati na marginalizirane skupine putem utjecaja na vodu.
Voda je daleko najbogatija komponenta svih živih organizama i ima fundamentalan značaj u održavanju kako strukture, tako i funkcije svih tkiva, odnosno stanica kao osnovnih jedinica živih bića. Neunošenje vode dovodi mnogo brže do smrti nego neunošenje hrane. U slučaju neunošenja vode dolazi do smrti već poslije nekoliko dana, pošto organizam izgubi 10-20% od cjelokupnog volumena svoje tekućine.
Možemo se smatrati sretnima što imamo neometan pristup čistoj, pitkoj vodi koja je sigurna za upotrebu.
U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čistu pitku vodu. Približno 5 milijuna ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom. Približno 80% svih bolesti nastaju zbog nečiste vode za piće.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)
Poveznica:
Učenička prezentacija, Bruno Falco - prezi.com


28.09.2018. Aktivnosti naših učenika na Europskom tjednu mobilnosti (16.-22.09.2018.)
U okviru aktivnosti ETM-a 2018. dio učenika Srednje škole Mate Blažine Labin uključio se provođenjem radionica pod nazivom „ MULTIMODALITY“.  Uključivanjem koncepta multimodalnosti i uvođenjem nekih održivih metoda prijevoza u naše putovanje, ne samo da možemo imati pozitivan utjecaj na okoliš, već i dodatno uštedjeti novac. Europski tjedan mobilnosti 2018. usredotočuje se na multimodalnost – korištenje različitih načina prijevoza za različita putovanja. Mnogi od nas se instinktivno odlučuju za istu metodu prijevoza bez razmišljanja je li to idealan način prijevoza za naše putovanje. Putem multimodalnog pristupa može se ostvariti značajna ušteda a i zdravstvene prednosti, osobito kada kratka putovanja završavaju šetnjom ili bicikliranjem. Spremnost na isprobavanje novih oblika mobilnosti ujedno znači i preispitivanje dosadašnjeg načina kretanja po našim gradovima. Zaključak na učeničkim radionicama je da Alternativnim načinima prijevoza mora se pridružiti i politička volja grada. Pod vodstvom mentorice Olivere Tadić  učenici III. razreda gimnazije su na satovima izborne nastave kemije i nastave kemije proveli istraživanje „Koliko smo spremni za isprobavanje novih oblika mobilnosti?“  Za potrebe istraživanja osmišljena je anketa te su anketirani građani Labina.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)
Preuzimanje:
Prezentacija Europski tjedan mobilnosti - pdf
Prezentacija Analiza dobivenih rezultata - pdf
 

 

Šk. g. 2017.-2018.

23.4.2018. Dan planeta Zemlje 2018. učenici SŠMB-a obilježili nizom aktivnosti Učenici III.o i III.f su o okviru izborne nastave kemije izradili makete zabavnog parka tematski povezanog s okruženjem u kojem žive i obrazložili svoju viziju razvoja Labina u skladu s održivim razvojem a učenici I.o,f razreda gimnazije su bili „Šumski detektivi“ sa zadatkom da fotografiraju njima najljepše detalje (tajnim glasovanjem izabrani najuspješniji uradci). 2. U okviru međunarodnog projekta „CLEAN UP MED“ učenici III.o i III.f u okviru izborne nastave kemije prema protokolu European Directive about Marine Strategy verificirali su onečišćenje plaže MASLINICA u Rapcu i svoje su rezultate poslali udruzi LAGAMBIENE, Italija koja vodi ovaj projekt. 3. U okviru svjetskog projekta „LET'S DO IT“ pod vodstvom „ZELENE ČISTKE“ i udruge „ŽMERGO“ učenici II.o i II.f su kartirali i mapirali na svjetsku kartu 50-tak divljih deponija na području Labinštine. 4. Učenici svih razreda 14.travnja su se pridružili u akciji „Marš za znanost“  dajući svoj doprinos protiv zaostajanja u promišljanju ublažavanja posljedica klimatskih promjena i održivog razvoja.  IZLOŽBOM u učionici kemije prikazali su sve svoje aktivnosti s ciljem podizanja ekološke svijesti i shvaćanja važnosti očuvanja okoliša. Kruna svih aktivnosti je bilo glasovanje na svjetskoj razini PROTIV uporabe plastičnih vrećica. Voditeljica svih aktivnost bila je nastavnica kemije Olivera Tadić.
Preuzimanje:
Dan planeta Zemlje 2018. - pdf

 

Detaljnije Škola za okoliš - School Environment - Scuola per l'ambiente do 2018. OVDJE!