naslovna > Knjižnica > Publikacije

Publikacije

Novosti:


5.7.2022. Ljiljana Štingl iz SŠMB-a i Loris Benassi sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli autori izvornog znanstvenog rada „STANJE UHRANJENOSTI LABINSKIH SREDNJOŠKOLACA“  Rad dvoje autora nakon provedenog recenzentskog postupka postavljen je u najvišu kategoriju kao izvorni znanstveni rad te je predstavljen na 30. ljetnoj međunarodnoj školi kineziologa koja se održala u Zadru od 29. lipnja do 2. srpnja 2022. Cilj rada bio je ispitati stanje uhranjenosti srednjoškolaca te istražiti postoje li razlike u stanju uhranjenosti starijih adolescenata različitog spola i različitih školskih generacija u srednjoškolskoj ustanovi Istarske županije. Uzorak ispitanika činilo je 294 srednjoškolaca (190 učenika i 104 učenica) od prvog do trećeg razreda Srednje Škole Mate Blažine iz Labina u školskoj godini 2020.-2021. Mjerenja su provedena za vrijeme nastave tjelesne i zdravstvene kulture tijekom rujna i listopada. Izmjerene su dvije osnovne morfološke karakteristike: tjelesna težina i tjelesna masa, te je izračunat indeks tjelesne mase u centilima.
Najveći broj učenika (70,5%) i učenica (66,4%) ima normalnu tjelesnu masu. Rezultat t-testa za nezavisne uzorke je pokazao da ne postoji statistički značajna razlika stupnja uhranjenosti (varijabla ITM centila) između učenika i učenica (t=1,875; df=292; p=0,062).
Učenici su u prosjeku dvanaest centimetara viši i dvanaest kilograma teži od svojih kolegica. Prosječna tjelesna visina učenica iznosi 1,65 cm, dok tjelesna masa blago prelazi 60,5 kg. Rezultati su obzirom na spolne razlike i dobni uzrast prema očekivanju. Najviša vrijednost od 131 kg izmjerena je kod učenice. Iako su prosječne vrijednosti za sve varijable kod oba spola u zadovoljavajućim okvirima, određeni nam deskriptivni parametri otkrivaju značajnu raspršenost u ovim antropometrijskim karakteristikama
Prekomjerno teških i pretilih koji spadaju u rizične kategorije uhranjenosti u oba su spola zastupljeni s podjednakih 26,9%. Dobiveni rezultati otkrivaju da je prekomjerna težina za više od 10% kod učenica i 4% kod učenika veća u odnosu na recentnu domaću reprezentativnu studiju provedenu na urbanim srednjoškolcima grada Zagreba.
Za pretpostaviti je da je barem četvrtina ispitanika sedentarnim načinom života i smanjenom razinom svakodnevne tjelesne aktivnosti doprinijela razvoju svoje prekomjerne tjelesne mase i pretilosti. Stoga, vrlo je važno identificirati faktore rizika za prekomjernu tjelesnu masu i riješiti ju već tijekom djetinjstva i adolescencije (Rauner, Mess i Woll, 2013).
Najveći broj ispitanika spada u kategoriju normalne tjelesne mase, međutim, zabrinjava podatak da se čak 33% učenica i 30% učenika nalazi u kategorijama koje dugoročno ne jamče optimalan zdravstveni status.  Broj ispitanika predstavlja reprezentativni uzorak za područje Labinštine obzirom da jedinu srednju školu pohađa najveći broj srednjoškolaca grada Labina i okolnih šest jedinica lokalne samouprave).
Autori su mišljenja da je  uz redovitu tjelesnu aktivnost te kvalitetan kuhani obrok u srednjoj školi na nacionalnoj razini, jedan od vidova kojim bi se doprinijelo zdravijem načinu života i pokušalo smanjiti ovaj javnozdravstveni problem koji poprima pandemijske razmjere.
(Tekst i foto: Ljiljana Štiingl)

7.11.2016. Predstavljena Terra fameja autora Bože Glavičića i Daniela Mohorovića (6.11.2016.) U Gradskoj galeriji, punoj publike na obje etaže, predstavljena je 6. studenoga knjiga „Terra fameja“, koju su zajednički napisali pokojni sakupljač narodnih priča, legendi i i običaja Božo Glavičić i Daniel Mohorović, nastavnik u Srednjoj školi Mate Blažine, političar i pjesnik.
O knjizi i Boži Glavičiću govorili su Mohorović i Zlatko Ožanić, vlasnik Obrta za trgovinu i nakladništvo „Zigo“ iz Rijeke, koji je knjigu izdao. Budući da je pisana kao dijalog između Mohorovića i Glavičića u interpretaciji pojedinih ulomaka sudjelovao je profesor hrvatskog jezika, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin Čedomir Ružić. U glazbenom dijelu promocije nastupili su ženski pjevački zbor Rašelinke i Duo Aleksej i Silvija. Program je moderirala pjesnikinja Roberta Razzi.
U mnogobrojnoj publici nalazili su se Glavičićeva supruga Šima i kćeri Ivanka i Petra, biskup u miru Ivan Milovan i gradonačelnik Tulio Demetlika. „Terra fameja“ prati povijest obitelji Bože Glavičića 160 godina unatrag inkorporirajući u sebe sve etnološko blago koje je Glavičić prikupio. Kako je istaknuo Mohorović, ona je neka vrsta narodnog romana, kojega nije nužno čitati od početka.

(Tekst i foto: Robi Selan, Labinština.info)

Poveznice:
Promovirana knjiga „Terra fameja“ Bože Glavičića i Daniela Mohorovića - radiolabin.hr
Kulturne minute: Daniel Mohorović - radiolabin.hr

Preuzimanje:

Brošura Brochure Kako so živali naši stori - How did our ancestors live - pdf

Spomen knjiga 50. obljetnice djelovanja na hrvatskom jeziku - pdf

Program osposobljavanja ravnatelja - pdf

Program samovrednovanja škole - pdf

Zbornik radova iz školskog menadžmenta - pdf

Eco postcard of the Labin region - pdf

30 godina eko grupe - pdf