naslovna > Djelatnici > Nastava na daljinu

Nastava na daljinu - virtualne učionice

Početak nastave na daljinu u Srednjoj školi Mate Blažine OVDJE! - ssmb.hr
Važne informacije MZO-a Odgoj i obrazovanje OVDJE! - mzo.gov.hr
Nastava na daljinu - tjedni raspored OVDJE!

Šk.g. 2019.-2020.

Ususret novoj školskoj godini:

30.8.2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo detaljne preporuke za škole, učenike, nastavnike i roditelje "Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021." OVDJE!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove je nedjelje objavilo dokument pod nazivom ‘Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021’. I dok su  upute HZJZ-a objavljene prošlog tjedna naglasak stavile na zdravstveni aspekt organizacije nastave, u novom dokumentu naglasak je na pedagoškom aspektu (prenosimo srednja.hr)  Kako je i najavio ministar obrazovanja Radovan Fuchs, MZO je ove nedjelje objavio dodatan dokument s Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. U dokumentu se kojemu predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama.
– Iza nas je pedagoška i školska godina koju ćemo dugo pamtiti, a pred nama godina puna izazova. Prvi od njih početak je nove pedagoške i školske godine, organizacija rada te stvaranje uvjeta za kvalitetan rad ustanova. U dokumentu kojeg vam predajemo predlažu se tri modela i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama u uvjetima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19. Cilj izrade preporuka je osiguravanje što sigurnih uvjeta izvođenja odgojno-obrazovnoga rada uz uvažavanje specifičnosti s obzirom na dob djece i učenika, kao i uvažavanje različitih uvjeta za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama, stoji u predgovoru dokumenta kojeg potpisuje ministar Fuchs.
Dokument se, poručuju iz MZO-a, nadovezuje na mjere koje je predložila Radna skupina imenovana 7. kolovoza 2020. a koje su razrađene u epidemiološkim uputama HZJZ-a. I dok je u tim uputama je naglasak stavljen na zdravstveno-epidemiološku komponentu, u ovom je dokumentu on na odgojno-obrazovnoj komponenti (pedagoškoj).
Fuchs: ‘Nužno je dosljedno provođenje svih mjera i preporuka za rad’ Iz Ministarstva poručuju kako je riječ o komplementarnim dokumentima koji se međusobno nadopunjuju te je za cjelovitost informacija nužno upoznati se sa sadržajem obaju dokumenata. Ako i nakon toga određena pitanja i dalje ostanu otvorena, Ministarstvo će ih s dionicima rješavati kroz dijalog, međusobno uvažavanje i otvorenu komunikaciju, poručuju iz MZO-a.
– Bez obzira koji će od modela i u kojem trenutku biti aktiviran, nužno je dosljedno provođenje svih mjera i preporuka za rad. Time štitimo vlastito zdravlje, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske. Budimo svjesni promjena koje ćemo vidjeti u vrtiću i školi te na njih ne gledati kao prepreke već kao izazov. Poštujmo upute i mjere vezane za poštivanje fizičkog kontakta, dezinfekciju ruku, nošenje maski, jer svako od nas ima važnu ulogu u očuvanju sebe i zajednice zdravima. Važno je da sebi i drugima osvijestimo kako je uloga svakog od nas nezamjenjiva. Neka nas u našim zadaćama nadahnjuju pozitivne strane povratka u vrtić i školu (kao što su susreti s prijateljima, igra, učenje i stjecanje novog znanja), kao i saznanje da su vrtićko i školsko okružje prirodno okružje ključno za razvoj i osobni integritet djece i učenika u kojem se oni osjećaju najbolje. Uz sinergiju i zajedništvo učinimo naš odgojno-obrazovni sustav zdravim, sigurnim i snažnim. Budimo i ostanimo odgovorni. U tom ozračju svima nama želim poticajno okružje te uspješnu novu pedagošku i školsku godinu, poruka je ministra Fuchsa.
U prvom dijelu preporuka koje možete u cijelosti pročitati u nastavku, pojašnjena je razlika između tri modela nastave, A, B, i C, odnosno nastave u školi, mješovite i online nastave. Drugi dio donosi preporuke oko planiranja početka nastave, prijevoza učenika, ulaska u školu, prostornih uvjeta, organizacije prvog dana te oko dnevne i tjedne organizacije rada.
Treći dio propisuje kako će izgledati ocjenjivanje i vrednovanje u novoj školskoj godini, kakva su zaduženja nastavnika, ali i preporuke za roditelje. Posljednji, četvrti dio dokumenta, donosi informaciju o tome gdje sve škole i vrtići mogu dobiti podršku u radu...

24.8.2020. Objavljene upute za novu školsku godinu: U jednom slučaju maske će biti obavezne (prenosimo: srednja.hr) U Ministarstvu znanosti i obrazovanja ovog su ponedjeljka predstavljene Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Kako je i predviđeno, nastava započinje 7. rujna, a nošenje maski bit će obavezno samo ako škola ne uspije osigurati propisanu distancu među učenicima.
Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., predstavljene su danas u Ministarstvu obrazovanja, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio ih je i na svojim web stranicama.  Svaka ustanova, ako ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ako ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi, poručuju iz HZJZ-a.
Neophodno je osigurati razmak
Prema istim uputama, u školu ne dolaze učenici koji imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), učenici koji imaju izrečenu mjeru samoizolacije te oni koji imaju saznanja da su zaraženi COVID-19. Sljedeći iskustva drugih zemalja, učenicima se temperatura mjeri kod kuće, a ne u školama.
Rad škole, stoji tako u uputama, neophodno je organizirati tako da se osigura fizički razmak koliko je to moguće.  Jedan od naglasaka u dokumentu HZJZ-a je i da je, koliko god je to moguće, neophodno smanjiti fizički kontakt između učenika iz različitih skupina ili odjela, između učenika i nastavnika te kod putovanja iz škole i u školu,  prilikom ulaska i izlaska iz ustanove te tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi. Nakon što se odrede skupine, svaka takva skupina učenika boravi u jednoj prostoriji, a učenici ne bi trebali mijenjati učionicu niti u predmetnoj nastavi, piše u uputama HZJZ-a.
Preporučuje se i tijekom radnoga dana smanjiti koliko je moguće broj nastavnika koji predaju, odnosno da se nastava, organizira u dvosatu ili trosatu. Za škole koje izvode jednosmjensku nastavu preporučuje se rad u više smjena.
Početak nastave i odmori u različito vrijeme
HZJZ preporučuje i da se nastava organizira tako da počinje i ne završava u isto vrijeme za sve učenike te da se odmori organiziraju u različito vrijeme te da se odmori organiziraju u različito vrijeme, odnosno ukine se školsko zvono, tako da učenici ne dolaze u kontakt s učenicima iz drugih razrednih odjela te se kreću izvan učionice samo koliko je nužno.
Osim fizičkog razmaka, u školama je važno omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Na ulazu u vrtić i školu, trebaju biti postavljeni dozatori s dezinficijensom za dezinfekciju ruku učenika i odraslih s uputom za korištenje.
Prema uputama HZJZ-a, boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:
• u odgojno-obrazovni rad neophodno je uključiti svu djecu/učenike
• kod osnivanja novih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela (primjerice 1. razred OŠ i 1. razred SŠ te uvijek kada je to moguće) predlaže se osnovati odgojno-obrazovnu skupinu/razredni odjel približno jednake veličine (sukladno važećim propisima) te sa što manjim brojem djece/učenika
• kod većih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine
• u slučaju potrebe povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina u vrtiću, ravnatelj je dužan obratiti se osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima
• u slučaju nedovoljnog broja učionica (prostorija), ravnatelj škole dužan je obratiti se osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima
• za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja vezanih uz razvoj epidemiološke situacije, ustanova se treba javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite.
Maske obavezne samo ako se ne može osigurati distanca
Prema naputku HZJZ-a, maske nisu obavezne za učenike od 1. do 4. razreda OŠ, a za one od 5. do 8. i za srednjoškolce nisu obavezne samo ako je osigurana propisana distanca među učenicima od 1,5 odnosno dva metra.
– Učenici od 5. razreda OŠ nadalje, učitelji predmetne nastave/nastavnici te stručni suradnici, ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od 1,5 m, moraju nositi maske; učenici i nastavnici srednjih škola ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od približno 2 m, moraju nositi maske, piše u epidemiološkim uputama.
Ministar Fuchs rekao je kako su neke županije osigurale maske za učenike te je o tome bilo riječi i na sastanku s županijskim stožerima. Kazao je kako učenici mogu nositi perive platnene maske – dovoljne su četiri po učeniku, dvije za jedan školski dan.
Ako nema distance – nastava u turnusima!
Iznimno od ove točke, nadalje se navodi, za razredne odjele od 5. do 8. razreda osnovne škole u kojima nije moguće osigurati fizički razmak od 1,5 m u učionicama, te za srednje škole u kojima nije moguće osigurati fizički razmak od oko dva m u učionicama između svih osoba (učenika i nastavnika), ako je moguće s obzirom na nastavni proces, preporučuje se organizirati turnuse.
HZJZ preporučuje da se turnusi organiziraju na način da se određeni razredni odjel podjeli na dvije grupe učenika te u školu naizmjenično dolazi jedna pa druga grupa učenika (turnusi u trajanju od jedan tjedan ili režimu 3+2/2+3 dana). U tom slučaju, grupe učenika po turnusima trebaju biti stalne.
– Ovaj prijedlog nije kompatibilan s osnovnom pedagoškom smjernicom da se nastava održava za sve učenike istovremeno i u smislu dobrobiti djece je najnepovoljniji. Organizacija nastave iz ove točke primjenjuje se iznimno u slučaju kada drugim predloženim mjerama (primjerice različiti termini početka nastave i sl.) nije moguće osigurati razmak između učenika u razredu veći od 1,5 m. U slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i suglasnost osnivača, može odlučiti da se za pojedinu školu navedeni oblici nastave ne moraju provoditi, stoji u uputama HZJZ-a koje možete vidjeti u nastavku.
Srednja škola
Uz sve epidemiološke mjere, maske su obavezne ovisno o distanci među učenicima. Ovdje dolazi do mogućnosti blok nastave i sve mjere idu ka tome da bi se što manje drugih osoba miješalo s jednim razredom. Sva djeca u školskim hodnicima i na putu do škole moraju nositi maske.
Kada je riječ o predmetu kojeg sluša više učenika iz različitih razreda ili skupina, to bi izgledalo ovako: ako strani jezik slušaju A, B i C razred zajedno, onda učenici A razreda blok sat imaju jedan tjedan, učenici B razreda drugi tjedan, a učenici C treći tjedan. Ova dva tjedna kada nisu uživo na nastavi, rade online – bilo da slušaju predavanja putem videolekcija, bilo da rješavaju neke zadatke.
– Što se tiče dodatnog angažmana nastavnika, nitko neće ostani neplaćen. Mi ćemo u dogovorima i razgovorima vidjeti na koji način. Oni učenici koji su kod kuće pratit će nastavu online, a dozvolite da to prije ipak iskomuniciramo s ravnateljima i sa školama jer to uvelike ovisi o tome kakav će scenarij škola imati, rekao je Fuchs.
Iz Ministarstva će školama poslati upute o tome što se smije, a što ne, na temelju kojih će škole raditi raspored jer, zbog različitih programa i uvjeta, kako kažu iz MZO-a, škole to najbolje mogu znati.
U slučaju da se kod učenika primijete znakovi bolesni, odlaze kući, ako je više učenika istovremeno bolesno, onda će ih se vjerojatno testirati, ali odluku o testiranju donose liječnici opće prakse ili pedijatri (ovisno o dobi učenika). Ministar Fuchs najavio je i kako će sutra održati videosastanak s ravnateljima gdje će im detaljnije predstaviti upute.
Poveznice:
Predstavljanje uputa pogledajte u videu na YouTube kanalu srednja.hr OVDJE!
Preuzimanje:
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. - pdf

13.8.2020. Upute za čišćenje i dezinfekciju: Bez oboljelih od COVID-19     Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19
13.8.2020. Obavijest maturantima koji su prijavili ispite DM u jesenskom roku Dana 12.8.2020. HZJZ objavio je Preporuke za održavanje ispita DM u jesenskom roku.Možete ih preuzeti na poveznici OVDJE!
Raspored ispita državne mature u ljetnom roku Kalendaru događanja OVDJE!
(Čeda Perko, ispitna koordinatorica)

24.6.2020. Česta pitanja i odgovori – pripremna nastava i zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine OVDJE!

14.6.2020. Obavještavamo vas da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad škola radi ispravljanja negativnih ocjena i "produžne" nastave. Upute se nalaze OVDJE! 

8.6.2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Izmjene i dopune uputa te dodatne preporuke za dječje vrtiće i škole,  a Ministarstvo znanosti i obrazovanja Dodatak Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi. Molimo vas da uzimajući u obzir povoljnu epidemiološku situaciju primijenite navedene prilagodbe u radu vaših ustanova.
Ljubazno vas podsjećamo da pratite i novosti koje se objavljuju na mrežnim stranicama Škole za život te odgovore na često postavljana pitanja.

1.6.2020. ONLINE izdanje Školskih novina OVDJE!

28.5.2020. NAJNOVIJE UPUTE UČENICIMA ČETVEROGODIŠNJIH PROGRAMA SŠMB-a ZA PROVEDBU ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2019./2020. GODINE OVDJE!

28.5.2020. NAJNOVIJE UPUTE UČENICIMA STRUKOVNIH PROGRAMA SŠMB-a ZA PROVEDBU OBRANE ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2019./2020. GODINE OVDJE!

27.5.2020. NOVE Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) ljetni rok – lipanj 2020. godine OVDJE!
Mjere opreza prije ispita. Svim pristupnicima, djelatnicima uključenim u provedbu ispita državne mature i pomoćnicima na ispitu državne mature, u razdoblju prije prvog ispita te do posljednjeg ispita preporučuje se, koliko je moguće s obzirom na druge životne obaveze i okolnosti, da se pridržavaju pravila koja smanjuju mogućnost zaraze (dosljedno pridržavanje fizičke udaljenosti i pojačana osobna higijena). 

26.5.2020. UPUTE UČENICIMA ČETVROGODIŠNJIH PROGRAMA SŠMB-a  ZA  PROVEDBU ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2019./2020. GODINE OVDJE!
MJERE OPREZA PRIJE ISPITA -  Svi učenici, djelatnici uključeni u provedbu ispita državne mature, 14 dana prije svakog ispita pridržavaju se što je više moguće pravila kojima se smanjuje mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, mjesta većeg okupljanja ljudi, javnog prijevoza, kućnih druženja, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.)... 
Preuzimanje:
Izjava učenika OVDJE!
USUSRET KRAJU NASTAVNE GODINE ZA ZAVRŠNE RAZREDE OVDJE!

25.5.2020. UPUTE UČENICIMA STRUKOVNIH PROGRAMA SŠMB-a ZA  PROVEDBU OBRANE ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2019./2020. GODINE OVDJE!
Preuzimanje:

Izjava maloljetnih učenika OVDJE!
Izjava punoljetnih učenika OVDJE!
Izjava zaposlenika OVDJE!

19.5.2020. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. OVDJE!

19.5.2020. ONLINE izdanje Školskih novina OVDJE!


16.5.2020. Karla Golja Milevoj sudjelovala na međunarodnom webinaru na temu "Covid19 – globalni stavovi" Karla Golja Milevoj, profesorica engleskog jezika iz Srednje škole Mate Blažine Labin, sudjelovala je kao predavač na međunarodnom webinaru u organizaciji Europskog centra pri Sveučilištu Urbana-Champaign, Illinois, na temu "Covid19 – globalni stavovi", kao jedina predstavnica iz Hrvatske, u društvu predstavnika obrazovnih stručnjaka iz Njemačke, Italije, Nizozemske, Poljske, Slovačke, Ujedinjenog Kraljevstva, te SAD-a.  
Ova se prilika pružila polaznicima ovogodišnjeg TED programa (The Transatlantic Educators Dialogue), čiji je prof. Golja Milevoj vjerni polaznik već 7 godina.
Predavači su razgovarali o nastavi na daljinu za vrijeme pandemije u njihovim zemljama, a koja je donijela ogromne promjene kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu svakog nastavnika diljem svijeta.
„Bilo je to jedno iznimno iskustvo, prilika za dijeljenje primjera dobre prakse, trenutak za promišljanje o tome gdje smo trenutno i kud želimo ići, o tome što radimo dobro i što bi mogli popraviti”, govori nam prof. Golja Milevoj i nastavlja: „Shvatili smo da svi dijelimo slična iskustva, bez obzira odakle smo, neovisno o predmetima i razredima koje podučavamo”. Nakon predavanja, predavači i sudionici webinara podijeljeni u grupe, nastavili su razgovarati u manjim skupinama.

15.5.2020. Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. OVDJE!

14.5.2020. Česta pitanja i odgovori od 13. 5. 2020. OVDJE!

14.5.2020. Objavljene Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. OVDJE! i OVDJE!

14.5.2020. Česta pitanja i odgovori od 13 5. 2020. OVDJE!
12.5.2020. Maturanti danas pišu probni online esej OVDJE!
Sretno!
11.5.2020. Obavijest o pisanju probnog online eseja iz Hrvatskog jezika OVDJE!


8.05.2020. NISU POSTIGNUTI UVJETI ZA POČETAK NASTAVE. MATURANTI ĆE BITI NA MUKAMA, Čedomir Ružić - Glas Istre (Branko Biočić) OVDJE!
Ravnateljevo motrište - pdf

7.5.2020. Česta pitanja i odgovori od 4. 5. 2020. OVDJE!


5.5.2020. ONLINE izdanje Školskih novina OVDJE! "Zakinuti strukovnjaci. Da je rad na daljinu stresan i nadasve naporan svjedoči i Dijana Muškardin, profesorica povijesti u labinskoj Srednjoj školi Mate Blažine, koja kaže da kao razrednica mora biti dostupna ne samo svojim učenicima nego i svima kojima predaje povijest. – Učenici su aktivni i marljivi, radimo po klasičnom rasporedu sati i za nastavu pripremam i snimam svoje videolekcije. Loše je što za strukovne programe nema digitalnih materijala".  (Dijana Muškardin, profesorica povijesti, SŠMB Labin).
Što kažu učenici Neusporedivo s nastavom u učionici Rafael Santaleza, 4. razred, Srednja škola Mate Blažine, Labin: "Nemam problema s izvršavanjem zadataka jer sam savjesno odrađivao sve što je trebalo i kad smo imali klasičnu nastavu, a za računalom ili na mobitelu dnevno provedem oko sedam sati i nije mi to neko opterećenje. S nastavnicima neprestano komuniciramo i uvijek su nam na raspolaganju, daju nam savjete, povratne informacije i upute."

2.5.2020. Obraćanje ministrice ravnateljima i osnivačima - 30.4.2020. OVDJE!

28.4.2020. Ministrica Divjak gostovala u emisiji na JooBoos kanalu, najutjecajnijem mediju generacije Z i odgovarala na pitanja koja se tiču njihove svakodnevnice OVDJE!

28.4.2020. Pogledajte raspored i sažetak svega što se u utorak dogodilo u obrazovanju OVDJE!

24.4.2020. Obraćanje ministrice ravnateljima osnovnih i srednjih škola od 23.4.2020. OVDJE!
22.4.2020. Rezultati Upitnika o iskustvima nastavnika sa online nastavom Drage kolegice i kolege, objavljujemo konačne rezultate Upitnika o iskustvima nastavnika sa online nastavom (i ranijeg upitnika o iskustivma naših učenika u virtualnom okruženju) sa dodatnim rezultatima vezano za iskustva nastavnika sa vrednovanjem i ocjenjivanjem učenika. Još jednom vam se zahvaljujemo na vašem sudjelovanju. Ugodan i uspješan ostatak tjedna!
Preuzimanje:
Iskustva nastavnika sa online nastavom OVDJE!
Iskustva nastavnika sa vrednovanjem i ocjenjivanjem učenika OVDJE!
Iskustva učenika sa online nastavom OVDJE!

22.4.2020. Nastava na daljinu, raspored. Matura na RTL2  OVDJE!

 22.4.2020. Česta pitanja i odgovori od 22. 4. 2020. OVDJE!

21.4.2020. ONLINE izdanje Školskih novina OVDJE!

20.4.2020. Elementi vrednovanja i upisivanje ocjene Česta pitanja i odgovori od 19. 4. 2020. OVDJE!

14.4.2020. Školske novine online, dvobroj 12-13 objavljen u PDF-u OVDJE!

14.4.2020. Nastava na daljinu, raspored Na poveznicama niže možete pronaći raspored nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa OVDJE!

7.4.2020. ONLINE izdanje Školskih novina OVDJE!

6.4.2020. Rezultati upitnika o izvođenju nastave na daljinu od 16. 3. 2020. do 2. 4. 2020. OVDJE!

6.4.2020. Česta pitanja i odgovori od 5. 4. 2020. OVDJE!

5.4.2020. U svakom predmetu i razredu (od razredne do maturanata) barem ocjena iz aktivnosti i kreativno/istraživačkog rada OVDJE!


3.4.2020. Minstrica Blaženka Divjak predstavila „Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu“ OVDJE!
Cilj dokumenta od 70-ak stranica „Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu“ je smanjiti pritisak ocjenjivanja s naglaskom na poticanje aktivnosti i kreativnosti učenika. Dokument detaljno možete pročitati OVDJE!
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove je Upute poslalo svim školama, uz dodatke koji sadrže primjere provjera i njihovog vrednovanja iz različitih predmeta (Dodatak A) te informacije o digitalnim alatima za vrednovanje (Dodatak B):

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu OVDJE!
Dodatak A - Primjeri provjera i njihovog vrednovanja iz različitih predmeta na daljinu OVDJE!
Dodatak B - Digitalni alati za vrednovanje naučenog OVDJE!

2.4.2020. Tjedan ponavljanja i planiranja – uputa ministrice ravnateljima i ravnateljicama - ŠKOLA ZA ŽIVOT OVDJE!

30.3.2020. Istarski učenici izrađuju vizire za medicinsko osoblje OVDJE!

30.3.2020. Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu OVDJE!

28.3.2020. Česta pitanja i odgovori od 28. 3. 2020. OVDJE!

27.3.2020. Školske novine odsad izlaze online, broj 11 objavljen u PDF-u OVDJE!

27.3.2020. Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu - ŠKOLA ZA ŽIVOT OVDJE!

26.3.2020. Savjeti za online obrazovanje - FOI ONLINE OVDJE!

26.3.2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i RTL Hrvatska pokreću 'Maturu na RTL2' OVDJE!

26.3.2020. Ministrica Blaženka Divjak "Važno je da se opterećenje balansira, ima onih koji su možda pretjerali" OVDJE!

25.3.2020. Razrađuju se modeli državne mature Zna se i kako će se ocjenjivati učenici na daljinu (tportal) OVDJE!

24.4.2020. Česta pitanja i odgovori od  24. 3. 2020. OVDJE!

22.3.2020. Obraćanje ravnatelja Dragi učenici, dragi roditelji, poštovani kolege, priveli smo kraju prvi tjedan u kojem se nastava nije održavala u školskim učionicama, već se odvijao mrežni rad od kuće u tzv. virtualnim učionicama. Uzrokovano je to izvanrednom situacijom – pandemijom visokozaraznog  koronavirusa. Ni u snu nismo mogli zamisliti takav scenarij i takve katastrofalne razmjere i posljedice po naše zdravlje i sigurnost... OVDJE!  

20.3.2020 Odluka ravnatelja o obavljanju rada kod kuće OVDJE!

20.3.2020. Podrška ASOO-a nastavnicima  strukovnih škola u nastavi na daljinu Poštovane ravnateljice, poštovani ravnatelji, nadam se da ste uspješno organizirali nastavu na daljinu za učenike vaše škole. Također se nadam da vam je u tome pomogao portal koji je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pokrenula kao pomoć svim nastavnicima (https://nastava.asoo.hr/). Nastavljamo i dalje s navedenom podrškom. Do sada je portalu pristupilo 7100  korisnika (čak i iz susjednih zemalja i, nećete vjerovati,  Njemačke), objavljen je 841 digitalni obrazovni sadržaj (svakog dana poboljšavamo kvalitetu sadržaja). Kako nam je uvijek bilo važno što vi mislite o našim aktivnostima i kako vidite da bismo ih mogli poboljšati, otvoreni smo za vaše prijedloge, komentare, a čak prihvaćamo i pohvale. Nadam se još snažnijem nastavku suradnje svih nas. Neumorno primamo, selektiramo, obrađujemo sve što stegne na nastava@asoo.hr . Neka naši učenici osjećaju da imaju one koji misle na njih, neka im ne fali strukovnih sadržaja u ovom novom obliku obrazovanja. Neka iz svega ovoga izađu zreliji, jači i odlučniji.
Jer, kada sve ovo prođe, a hoće, vratimo se u naše škole kao pobjednici, podignute glave, ponosni na sebe i svoja djela.
Do tada čuvajte jedni druge, čuvajte sebe i sve oko sebe. Srdačno i s poštovanjem,
(Mile Živčić, ravnatelj ASOO-a)

20.3.2020. Često postavljana pitanja - Nastava na daljinu  Molimo vas da kontinuirano pratite mrežne stranice Škole za život, posebice dio s odgovorima na često postavljana pitanja OVDJE!

20.3.2020. Ministarstvo poslalo upute školama: Evo koje uvjete nastavnici moraju zadovoljiti da bi radili od kuće OVDJE! srednja.hr

20.3.2020. Česta pitanja i odgovori od 20. 3. 2020. OVDJE!

19.3.2020. Odluka o obustavi izvođenja nastave i uspostavi nastave na daljinu OVDJE!

19.3.2020. Koronavirus - važne informacije MZO-a OVDJE! se nalaze se važne informacije vezane uz koronavirus.

19.3.2020. Vijesti iz CARNET-a Posljednja dva dana webmail.skole.hr otežano radi. Većina korisnika ne može slati i primati mailove. CARNET intenzivno radi na otklanjaju problema te zahvaljujemo korisnicima na strpljenju. CARNET-ov helpdesk je pod velikim opterećenjem, molimo sve korisnike da ne šalju isti upit nekoliko puta, jer tako neće ubrzati odgovor, već nepotrebno usporavaju rad helpdeska.

19.3.2020. Obavijest predmetnim nastavnicima Ukoliko još uvijek niste prijavljeni u našu virtualnu zbornicu SŠMB Labin Zbornica, molim vas da to učinite čim prije na način da upišete kod: yvoiga7. Sudjelovanje u zbornici je obavezno jer vam omogućavapratiti sve obavijesti i poruke vaših kolega, koje su u ovom trenutku jako važne i dragocjene za daljnji rad u  nastavi na daljinu i da ujednačite kriterije, prije svega. Poslušajte dobronamjerne savjete vaših kolega, njihovih viših savjetnika, naše ministrice, kao i razrednika koji prikupljaju informacije učenika i njihovih roditelje. Od velike su vam važnosti i koristi u ovom trenutku na koji smo imali jako malo vremena se pripremiti, a trebamo puno toga još učiniti u hodu. Pridružite se stoga virtualnoj zbornici SŠMB Labin Zbornica i uspostavite komunikaciju i nastavite suradnju i podršku koja je svima nama potrebna. Zahvalan,
(Ravnatelj)

18.3.2020. Česta pitanja i odgovori od 18. 3. 2020. OVDJE!

18.3.2020. Menadžment kriznog komuniciranja Autor doc.dr.sc. Damir Jugo, dekan te izdavači Školska knjiga i Bernays odlučili su sadržaj knjige 'Menadžment kriznog komuniciranja' učiniti besplatnim i dostupnim svima, jer #solidarnost i #znanje su glavno oružje provit Koronavirusa, najveće zdravstvene prijetnje. Knjizi pristupi OVDJE!

18.3.2020. Škola na daljinu sigurno će potrajati duže od dva tjedna Mnogo učenika i nastavnika ni u srijedu se nije moglo logirati u virtualnu učionicu. Iz CARNET-a kažu da će u četvrtak biti puno bolje, te da je važno držati se rasporeda i provjeriti lozinku prije logiranja. "Sad ne treba razmišljati o ocjenama, a nakon ta dva tjedna dat ćemo još detaljnije upute kako vrednovati učenike" - kazala je ministrica Blaženka Divjak OVDJE!

17.3.2020. Raspored nastave za cijeli tjedan na HRT-u i Sportskoj televiziji OVDJE!

17.3.2020. VAŽNO IZ CARNET.HR! Molimo korisnike da se pridržavaju rasporeda nastave na daljinu i da sadržajima ne pristupaju koristeći svoj AAI@EduHr identitet u terminu kada se ne održava nastava za njihov razred. Ovu mjeru poduzimamo kako bismo ravnomjerno rasporedili opterećenje sustava te spriječili zagušenja. Ujedno molimo sve korisnike da ovu informaciju podijele s razrednicima, nastavnicima učenicima i roditeljima. Više: OVDJE!

17.3.2020. Današnji raspored za predmetnu nastavu u osnovnoj i srednjoj školi Ne zaboravite na vrijeme početka nastave u virtualnim razredima OVDJE!

17.3.2020. Pravila lijepog ponašanja i komuniciranja na internetu OVDJE!

16.3.2020. Česta pitanja i odgovori od 16. 3. 2020. OVDJE!

16.3.2020. Nastavu na daljinu možete pratiti na mrežnim stranicama Škole za život https://skolazazivot.hr/video-lekcije/  i na pripadnom YouTube kanalu Škole za život https://www.youtube.com/channel/UCUq1OACvA1XKyXxvstWAJ9w , i YouTube kanalu Škole na Trećem https://www.youtube.com/channel/UC2FkzJufULIFv7f2RO-tgjw te televizijskim programima HRT3 i SPTV. Za sve obrazovne sadržaje osigurani su alternativni kanali pa vjerujemo da će vam barem jedan od njih biti dostupan.
15.3.2020. Često postavljena pitanja od 15. 3. 2020. OVDJE!
Nastava na daljinu – Često postavljena pitanja - skolazazivot.hr

15.3.2020. Zbog nemogućnosti i poteškoća sa servisom Officom 365 prelazimo na platformu Google Classroom. Niže slijede upute za učenike i nastavnike. Jedina izmjena je u uputama što predlažemo da razrednici ne rade popis kodova po predmetima, već da svaki nastavnik kad napravi svoje učionice, napravi popis kodova za sebe i da se to objavljuje na webu. Onda svaki učenik traži kôd kod svojeg nastavnika. Bitno je da ga čim prije dobije. Svaki nastavnik popunjenu tablicu kodova i šalje ravnatelju na mail kako bi se objavile na webu škole. Učenici će se prijavljivati u učionice preko korisničkog računa @skole.hr. Vidijeti u nastavku:

Tablice s popisom nastavnika, njihovih predmeta i kodova za pristup

Paliska Ana, Komljenović Branka, Poldrugovac Gordana, Miškulin Ivan, Muškardin Dijana, Gruičić Jasmina, Bošković Danijela, Dobrić Mirjana, Diminić Milevoj Karmen, Bužleta Čehić Tina, Višković Ivana, Blašković Koroljević Alida, Ševrlica Bolfan Nerina, Žufić Đani, Germin Mileta Roberta, Šumberac Ticijana, Diminić Eler, Kokot Laura, Mandić Nedeljko, Crvak Milivoj, Šumberac Sanjin, Ernečić Željko, Šestak Alen, Franković Davor, Juvan Davide, Veselica Valter, Miletić Elvis, Tenčić Orijana, Tenčić Lazarić Kristina, Dundara Gabriela, Mohorović Daniel, Blašković Dean, Benković Gušić Gordana, Tadić Olivera, Juran Sandra, Štingl Ljiljana, Štemberga Julia, Frančula Tenčić Elvijana, Liljana Tadić Komadina, Golja Milevoj Karla, Mesaroš Doris, Buršić Tatjana, Romi Belanić, Lukež Martina, Brajdić Divšić Katarina, Bolfan Hrvoje, Mohorović Dorijano, Gašparini Nevio, Zuliani Igor. Majda Milevoj Klapčić, Hazim Bećirović, Mirjana Dobrić, Jelena Blackham - Pedagoško-psihološko savjetovanje učenika, Čeda Perko - Ispitna koordinatorica za državnu maturu
                                             (kliknite na prezime i ime vašeg predmetnog nastavnika ili stručnog suradnika)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) upućuje škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije kako bi u slučaju eventualne promjene sigurnosne situacije učenicima i nastavnicima osigurali učenje i poučavanje na daljinu. Više OVDJE!

Obavijestite učenike da provjere svoje AAI korisničke identitete na poveznici: https://provjera.skole.hr/

Globalni servisi za nastavu na daljinu:
Sustavi lokalno, ali niti globalno nisu dimenzionirani za ovakvo opterećenje pa rade usporeno i ponekad sa zastojima. Molimo za strpljenje i razumijevanje. Preporučamo da se različite škole za održavanje nastave odlučuju za različiti sustave - prije svega globalne servise poput Microsoftovog Office365, MS Teams, MS Yammer ili Google za obrazovanje (gSuite for Education), Google Classroom, Google Hangouts i sl.

Microsoftovog Office365, MS Teams:
Kako bismo započeli s nastavom u virtualnim učionicama, molimo vas da se, za početak, samo ulogirate na ovom linku: https://office365.skole.hr/default/login s istim korisničkim imenom i lozinkom kao i za pristup e-Dnevniku. Za sljedeći korak poslati ćemo vam daljnje upute.MS Teams, nažalost, ne radi te iz Helpdeska preporučaju Google classroom.

15.3.2020. Zbog nemogućnosti i poteškoća sa servisom Officom 365 prelazimo na platformu Google Classroom. Niže slijede upute za učenike i nastavnike. Jedina izmjena je u uputama što predlažemo da razrednici ne rade popis kodova po predmetima, već da svaki nastavnik kad napravi svoje učionice, napravi popis kodova za sebe i da se to objavljuje na webu kako tko bude napravio ili da se da neki rok svima do kad da naprave (npr. najkasnije do 10 h u ponedjeljak). Šaljemo vam primjer predloška u privitku, tako da bude jedinstveni izgled na webu. Onda svaki učenik traži kôd kod svojeg nastavnika. Bitno je da ga čim prije dobije. Svaki nastavnik popunjenu tablicu kodova (prema predlošku) šalje ravnatelju na mail. Te će tablice biti objavljene na webu škole, te će se učenici prijavljivati u učionice.

Google Classroom:
Pristup cijelom paketu G Suite pa tako i Google Classroomu omogućen je svim nastavnicima i učenicima koji posjeduju korisnički račun unutar domene skole.hr, uz prethodnu aktivaciju usluge na adresi https://aktivacija.skole.hr
Prijava i upute za nastavnike i učenike OVDJE!

Poveznice:
Virtualni sastanak Ministrice s ravnateljima 14.3.2020. - youtube.com
Priručnici za nastavu na daljinu - skolazazivot.hr
Microsoft Teams – Učenici
Microsoft Teams – Učitelji
Microsoft Teams i obrnuta učionica
Udaljeno učenje - carnet.hr

Preuzimanje:
14.3.2020. Obraćanje ravnateljima preko webinara - pdf
13.3.2020. Bilješke sa koordinacijskog sastanka s ministricom Divjak u Pazinu 13.3.2020. - pdf
12.3.2020. Uputa školama Istarske županije vezano za nastavak organizacije nastave na daljinu  - pdf
12.3.2020. Odluku o omogućavanju korištenja prava učenika na pomoćnika u nastavi - pdf
11.3.2020. Smjernice osnovnim i srednjim školama vezano uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije - pdf

Novosti:

13.3.2020. U subotu u 13 sati održat ću virtualni sastanak sa svim ravnateljicama i ravnateljima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj zbog dvotjedne obustave nastave u svim školama od ponedjeljka. O provođenju online nastave već sam danas razgovarala s ravnateljicama i ravnateljima iz Istarske županije, koji su imali puno pitanja i prijedloga. Činjenica je da se u ovakvoj situaciji nalazimo po prvi put, zato moramo usko surađivati i zajedno provoditi sve novitete, ali i otkloniti poteškoće kojih će sigurno biti jer čitavom svijetu je ovo nova situacija.

13.3.2020. Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu OVDJE! Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) uputilo je 11. ožujka 2020. sve škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije.

13.3.2020. Ministrica Divjak u Pazinu komentirala Otvoreno pismo sindikata Preporod Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u petak je nakon sastanka sa 70-ak ravnatelja istarskih osnovnih i srednjih škola u Pazinu istaknula kako su svi ravnatelji dobro proučili upute koje su im dane te da su u školi proveli kvalitetnu pripremu.
“Svi moramo biti svjesni nesvakidašnje situacije koja je dovela do prekida i utjecaja na obrazovni sustav. Digitalna transformacija ne može se preko noći napraviti čak i kad ste dobro pripremljeni. Mi smo se dobro pripremili, premda se ne može to napraviti u tri tjedna pripreme, i sigurni smo da možemo isporučiti ono što je nužno i da možemo raditi na način da i naši učenici imaju od toga koristi i da budu zadovoljni”, kazala je ministrica Divjak dodavši kako je dobro da su ravnatelji i učitelji motivirani te kako je upravo sada, kako je rekla, “vrijeme za preuzimanje odgovornosti i za disciplinu”.
Ustvrdivši da se odluka epidemiologa i stožera za civilnu zaštitu moraju pridržavati svi, pa i učitelji, Divjak je naglasila kako je Ministarstvo materijale distribuiralo na različite kanale komunikacije i na različite sustave koji se mogu upotrebljavati.
“Došlo je očito danas do navale kada se zna da od ponedjeljka nema nastave ni u ostalim dijelovim zemlje, a ne samo u Istri. To je zagušilo sustav, s obzirom da u sustavu ukupno imamo 870 tisuća ljudi u osnovnim i srednjim školama, što studenata, učenika i zaposlenika. Kada bi u isto vrijeme svi došli na sustav, on bi bio opterećen. Zato ćemo stavljati raspored, a postoje i alternativni načini pristupa odnosno televizijski pristupi”, poručila je ministrica Divjak.
Komentirajući na upit novinara otvoreno pismo sindikata Preporod koji traži da im se omogući rad od kuće, ministrica Blaženka Divjak rekla je kako je takva uputa dana te da je dobro da učitelji budu u školama, dok se ne uspostavi puna funkcionalnost.
“Djeca u razrednoj nastavi čija oba roditelja rade, moraju doći u školu i pratiti nastavu u školi. Treba omogućiti djeci da budu zbrinuta, očekujemo dobru zdravstvenu zaštitu. Svi moramo podnijeti jednaki teret, nema iskakanja iz sustava iako je svima jasno da je ovo izvanredna situacija. Moramo pokazati određenu disciplinu, važno nam je da su nastavnici u školama i da jedni drugima mogu pomoći”, rekla je ministrica dodavši da kod maturanata neće biti problema jer je Ministarstvo kod proizvodnje samih sadržaja i video materijala stavilo naglasak na to da se najviše sadržaja radi za maturante, prenosi Glas Istre.

13.3.2020. NAJDETALJNIJI VODIČ KROZ ONLINE I TV NASTAVU OVDJE! Otkrivamo kako će od ponedjeljka izgledati svakodnevica naših učenika i odgovaramo na najvažnija pitanja

13.3.2020. Plan rada za učenike: Nastava preko tableta i putem HRT3  OVDJE! Virtualna zbornica, virtualni razredi, rad na tabletima, rad pomoću SIM kartica i putem HTV3 - sve su to kanali kojima će se sljedeća dva tjedna odvijati nastava u Hrvatskoj.