naslovna > Arhiva novosti > Informacije učenicima za upis u I. razred SŠMB-a šk.g. 2020.-2021.

Informacije učenicima za upis u I. razred SŠMB-a šk.g. 2020.-2021.

Ministar Radovan Fuchs
30.8.2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo detaljne preporuke za škole, učenike, nastavnike i roditelje "Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021." OVDJE!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove je nedjelje objavilo dokument pod nazivom ‘Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021’. I dok su  upute HZJZ-a objavljene prošlog tjedna naglasak stavile na zdravstveni aspekt organizacije nastave, u novom dokumentu naglasak je na pedagoškom aspektu (prenosimo srednja.hr)  Kako je i najavio ministar obrazovanja Radovan Fuchs, MZO je ove nedjelje objavio dodatan dokument s Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. U dokumentu se kojemu predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama.
– Iza nas je pedagoška i školska godina koju ćemo dugo pamtiti, a pred nama godina puna izazova. Prvi od njih početak je nove pedagoške i školske godine, organizacija rada te stvaranje uvjeta za kvalitetan rad ustanova. U dokumentu kojeg vam predajemo predlažu se tri modela i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama u uvjetima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19. Cilj izrade preporuka je osiguravanje što sigurnih uvjeta izvođenja odgojno-obrazovnoga rada uz uvažavanje specifičnosti s obzirom na dob djece i učenika, kao i uvažavanje različitih uvjeta za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama, stoji u predgovoru dokumenta kojeg potpisuje ministar Fuchs.
Dokument se, poručuju iz MZO-a, nadovezuje na mjere koje je predložila Radna skupina imenovana 7. kolovoza 2020. a koje su razrađene u epidemiološkim uputama HZJZ-a. I dok je u tim uputama je naglasak stavljen na zdravstveno-epidemiološku komponentu, u ovom je dokumentu on na odgojno-obrazovnoj komponenti (pedagoškoj).
Fuchs: ‘Nužno je dosljedno provođenje svih mjera i preporuka za rad’ Iz Ministarstva poručuju kako je riječ o komplementarnim dokumentima koji se međusobno nadopunjuju te je za cjelovitost informacija nužno upoznati se sa sadržajem obaju dokumenata. Ako i nakon toga određena pitanja i dalje ostanu otvorena, Ministarstvo će ih s dionicima rješavati kroz dijalog, međusobno uvažavanje i otvorenu komunikaciju, poručuju iz MZO-a.
– Bez obzira koji će od modela i u kojem trenutku biti aktiviran, nužno je dosljedno provođenje svih mjera i preporuka za rad. Time štitimo vlastito zdravlje, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske. Budimo svjesni promjena koje ćemo vidjeti u vrtiću i školi te na njih ne gledati kao prepreke već kao izazov. Poštujmo upute i mjere vezane za poštivanje fizičkog kontakta, dezinfekciju ruku, nošenje maski, jer svako od nas ima važnu ulogu u očuvanju sebe i zajednice zdravima. Važno je da sebi i drugima osvijestimo kako je uloga svakog od nas nezamjenjiva. Neka nas u našim zadaćama nadahnjuju pozitivne strane povratka u vrtić i školu (kao što su susreti s prijateljima, igra, učenje i stjecanje novog znanja), kao i saznanje da su vrtićko i školsko okružje prirodno okružje ključno za razvoj i osobni integritet djece i učenika u kojem se oni osjećaju najbolje. Uz sinergiju i zajedništvo učinimo naš odgojno-obrazovni sustav zdravim, sigurnim i snažnim. Budimo i ostanimo odgovorni. U tom ozračju svima nama želim poticajno okružje te uspješnu novu pedagošku i školsku godinu, poruka je ministra Fuchsa.
U prvom dijelu preporuka koje možete u cijelosti pročitati u nastavku, pojašnjena je razlika između tri modela nastave, A, B, i C, odnosno nastave u školi, mješovite i online nastave. Drugi dio donosi preporuke oko planiranja početka nastave, prijevoza učenika, ulaska u školu, prostornih uvjeta, organizacije prvog dana te oko dnevne i tjedne organizacije rada.
Treći dio propisuje kako će izgledati ocjenjivanje i vrednovanje u novoj školskoj godini, kakva su zaduženja nastavnika, ali i preporuke za roditelje. Posljednji, četvrti dio dokumenta, donosi informaciju o tome gdje sve škole i vrtići mogu dobiti podršku u radu...

24.8.2020. Objavljene upute za novu školsku godinu: U jednom slučaju maske će biti obavezne (prenosimo: srednja.hr) U Ministarstvu znanosti i obrazovanja ovog su ponedjeljka predstavljene Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Kako je i predviđeno, nastava započinje 7. rujna, a nošenje maski bit će obavezno samo ako škola ne uspije osigurati propisanu distancu među učenicima.
Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., predstavljene su danas u Ministarstvu obrazovanja, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio ih je i na svojim web stranicama.  Svaka ustanova, ako ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ako ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi, poručuju iz HZJZ-a.
Neophodno je osigurati razmak
Prema istim uputama, u školu ne dolaze učenici koji imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), učenici koji imaju izrečenu mjeru samoizolacije te oni koji imaju saznanja da su zaraženi COVID-19. Sljedeći iskustva drugih zemalja, učenicima se temperatura mjeri kod kuće, a ne u školama.
Rad škole, stoji tako u uputama, neophodno je organizirati tako da se osigura fizički razmak koliko je to moguće.  Jedan od naglasaka u dokumentu HZJZ-a je i da je, koliko god je to moguće, neophodno smanjiti fizički kontakt između učenika iz različitih skupina ili odjela, između učenika i nastavnika te kod putovanja iz škole i u školu,  prilikom ulaska i izlaska iz ustanove te tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi. Nakon što se odrede skupine, svaka takva skupina učenika boravi u jednoj prostoriji, a učenici ne bi trebali mijenjati učionicu niti u predmetnoj nastavi, piše u uputama HZJZ-a.
Preporučuje se i tijekom radnoga dana smanjiti koliko je moguće broj nastavnika koji predaju, odnosno da se nastava, organizira u dvosatu ili trosatu. Za škole koje izvode jednosmjensku nastavu preporučuje se rad u više smjena.
Početak nastave i odmori u različito vrijeme
HZJZ preporučuje i da se nastava organizira tako da počinje i ne završava u isto vrijeme za sve učenike te da se odmori organiziraju u različito vrijeme te da se odmori organiziraju u različito vrijeme, odnosno ukine se školsko zvono, tako da učenici ne dolaze u kontakt s učenicima iz drugih razrednih odjela te se kreću izvan učionice samo koliko je nužno.
Osim fizičkog razmaka, u školama je važno omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Na ulazu u vrtić i školu, trebaju biti postavljeni dozatori s dezinficijensom za dezinfekciju ruku učenika i odraslih s uputom za korištenje.
Prema uputama HZJZ-a, boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:
• u odgojno-obrazovni rad neophodno je uključiti svu djecu/učenike
• kod osnivanja novih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela (primjerice 1. razred OŠ i 1. razred SŠ te uvijek kada je to moguće) predlaže se osnovati odgojno-obrazovnu skupinu/razredni odjel približno jednake veličine (sukladno važećim propisima) te sa što manjim brojem djece/učenika
• kod većih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine
• u slučaju potrebe povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina u vrtiću, ravnatelj je dužan obratiti se osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima
• u slučaju nedovoljnog broja učionica (prostorija), ravnatelj škole dužan je obratiti se osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima
• za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja vezanih uz razvoj epidemiološke situacije, ustanova se treba javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite.
Maske obavezne samo ako se ne može osigurati distanca
Prema naputku HZJZ-a, maske nisu obavezne za učenike od 1. do 4. razreda OŠ, a za one od 5. do 8. i za srednjoškolce nisu obavezne samo ako je osigurana propisana distanca među učenicima od 1,5 odnosno dva metra.
– Učenici od 5. razreda OŠ nadalje, učitelji predmetne nastave/nastavnici te stručni suradnici, ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od 1,5 m, moraju nositi maske; učenici i nastavnici srednjih škola ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od približno 2 m, moraju nositi maske, piše u epidemiološkim uputama.
Ministar Fuchs rekao je kako su neke županije osigurale maske za učenike te je o tome bilo riječi i na sastanku s županijskim stožerima. Kazao je kako učenici mogu nositi perive platnene maske – dovoljne su četiri po učeniku, dvije za jedan školski dan.
Ako nema distance – nastava u turnusima!
Iznimno od ove točke, nadalje se navodi, za razredne odjele od 5. do 8. razreda osnovne škole u kojima nije moguće osigurati fizički razmak od 1,5 m u učionicama, te za srednje škole u kojima nije moguće osigurati fizički razmak od oko dva m u učionicama između svih osoba (učenika i nastavnika), ako je moguće s obzirom na nastavni proces, preporučuje se organizirati turnuse.
HZJZ preporučuje da se turnusi organiziraju na način da se određeni razredni odjel podjeli na dvije grupe učenika te u školu naizmjenično dolazi jedna pa druga grupa učenika (turnusi u trajanju od jedan tjedan ili režimu 3+2/2+3 dana). U tom slučaju, grupe učenika po turnusima trebaju biti stalne.
– Ovaj prijedlog nije kompatibilan s osnovnom pedagoškom smjernicom da se nastava održava za sve učenike istovremeno i u smislu dobrobiti djece je najnepovoljniji. Organizacija nastave iz ove točke primjenjuje se iznimno u slučaju kada drugim predloženim mjerama (primjerice različiti termini početka nastave i sl.) nije moguće osigurati razmak između učenika u razredu veći od 1,5 m. U slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i suglasnost osnivača, može odlučiti da se za pojedinu školu navedeni oblici nastave ne moraju provoditi, stoji u uputama HZJZ-a koje možete vidjeti u nastavku.
Srednja škola

Uz sve epidemiološke mjere, maske su obavezne ovisno o distanci među učenicima. Ovdje dolazi do mogućnosti blok nastave i sve mjere idu ka tome da bi se što manje drugih osoba miješalo s jednim razredom. Sva djeca u školskim hodnicima i na putu do škole moraju nositi maske.
Kada je riječ o predmetu kojeg sluša više učenika iz različitih razreda ili skupina, to bi izgledalo ovako: ako strani jezik slušaju A, B i C razred zajedno, onda učenici A razreda blok sat imaju jedan tjedan, učenici B razreda drugi tjedan, a učenici C treći tjedan. Ova dva tjedna kada nisu uživo na nastavi, rade online – bilo da slušaju predavanja putem videolekcija, bilo da rješavaju neke zadatke.
– Što se tiče dodatnog angažmana nastavnika, nitko neće ostani neplaćen. Mi ćemo u dogovorima i razgovorima vidjeti na koji način. Oni učenici koji su kod kuće pratit će nastavu online, a dozvolite da to prije ipak iskomuniciramo s ravnateljima i sa školama jer to uvelike ovisi o tome kakav će scenarij škola imati, rekao je Fuchs.
Iz Ministarstva će školama poslati upute o tome što se smije, a što ne, na temelju kojih će škole raditi raspored jer, zbog različitih programa i uvjeta, kako kažu iz MZO-a, škole to najbolje mogu znati.
U slučaju da se kod učenika primijete znakovi bolesni, odlaze kući, ako je više učenika istovremeno bolesno, onda će ih se vjerojatno testirati, ali odluku o testiranju donose liječnici opće prakse ili pedijatri (ovisno o dobi učenika). Ministar Fuchs najavio je i kako će sutra održati videosastanak s ravnateljima gdje će im detaljnije predstaviti upute.
Poveznice:
Predstavljanje uputa pogledajte u videu na YouTube kanalu srednja.hr OVDJE!
Preuzimanje:
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. - pdf


"Zahvaljujemo učenicima i roditeljima koji su nam ukazali povjerenje i odabrali Srednju školu Mate Blažine za svoje daljnje uspješno školovanje!"

4.8.2020. DODATNE OBAVIJESTI UČENICIMA I RODITELJIMA Poštovani roditelji i učenici! Zahvaljujemo vam se na dostavljenoj upisnoj dokumentaciji elektronskom poštom na temelju koje smo uspješno priveli kraju ljetni upisni rok. Uz obaveznu upisnu dokumentaciju (upisnica i liječničko uvjerenje za strukovna zanimanja) većina vas je dostavila i ostale školske obrasce koji su - neki zakonom propisani, a ostali važni za ostvarivanje određenih prava učenika od samog početka nove školske godine. Ukoliko ste među onima koji nisu dostavili ove popunjene obrasce možete ih ovdje preuzeti:
Obrazac SŠMB - NOVI - pdf
Obrazac PRIVOLA RODITELJA-ZAKONSKOG ZASTUPNIKA – izjava roditelja prilikom upisa u prvi razred - pdf
Obrazac OSIGURANJE UČENIKA - izjava roditelja prilikom upisa u prvi razred - pdf
Obrazac SUGLASNOST ZA E-DNEVNIK - jpg                                                      
molimo vas da ih dostavite osobno (s imenom i prezimenom učenika/ce i usmjerenjem) službenoj osobi na porti škole u razdoblju od 10. do 20.8.2020. u vremenu od  8.00 do 12.00 sati, a ne elektronskom poštom (to će vam biti jednostavnije, a nama neće popuniti inbox, kako se znalo desiti kod slanja upisnica).
Kao što ste vidjeli objavili smo slobodna mjesta za jesenski upisni rok, a vezano za vaše učestale upite o udžbenicima objavljen je popis udžbenika i ostalih obrazovnih materijala po razredima za školsku godinu 2020. /2021. na poveznici Udžbenici (vidjeti niže!).
Zahvaljujemo vam se na vašem razumijevanju i veselimo se našoj budućoj suradnji! Dotad odmorite.

1.8.2020. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok (službena objava slobodnih mjesta slijedi 12.8.2020.) Poštovani učenici i roditelji obavještavamo vas da su nakon ljetnog upisnog rokaobjavljena slobodna mjesta za Srednju školu Mate Blažine Labin (niže) i u ostalim srednjim školama RH OVDJE!


                                                                      
Slobodna mjesta 1.8.2020. (Upisi.hr)


                                                                              Prijave i rezultati 24.7.2020. (Upisi.hr)


Ulaz u Srednju školu Mate Blažine i pult za primanje dokumentacije 30.7.2020. poštujući epidemiološke mjere

29.7.2020. OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA Poštovani roditelji i učenici, vezano za vaše učestale telefonske upite u kojima provjeravate jesu li  dobivena upisna dokumentacija koju ste slali mailom, a u nemogućnosti da se svakom pojedinačno osobno obratimo, obavještavamo vas da školsko upisno povjerenstvo zaprima vaše Upisnice i provjerava svu dobivenu dokumentaciju za svakog kandidata posebno te označava zaprimljene dokumente  u sustavu Upisi.hr. S obzirom da je zadatak Povjerenstva da sve detaljno provjeri (svaki dobiveni mail, svaki dokument te označi dobiveni dokument u sustavu) za svakog učenika koji je ostvario pravo upisa, potrebno nam je određeno vrijeme, pa nismo u mogućnosti odgovoriti momentalno na vaše upite. Zadatak Povjerenstva je voditi računa o svakom učeniku da ostvari svoje pravo upisa. Ukoliko neki dokument nedostaje ili neki mail nije dobiven, članovi Povjerenstva će Vas nazvati kako bi vam osigurali pravovremenu informaciju te omogućili  Vašem djetetu upis u željeni program.  
Zahvaljujemo  vam se na vašem strpljenju i razumijevanju!

28.7.2020. Dragi roditelji i učenici, pratite na Upisi.hr vaš status pošto ste dostavili upisnicu i ostalu dokumentaciju - školsko povjerenstvo za upis označilo je to. U slučaju da nešto nedostaje, nazvat ćemo vas. Više na Upisi.hr OVDJE!

27.7.2020. INFORMACIJE UČENICIMA ZA UPISE U I. RAZRED SŠMB-a ŠK.G. 2020.-2021. 25. srpnja 2020. u 12:00 sati ljestvice poretka postale su konačne. Kandidati su ostvarili pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. Upisnice će im biti dostupne na kartici "Moj odabir" 25. srpnja nakon 12:00 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici "Moj odabir") koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis dostaviti u srednju školu.
Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).
DATUMI DOSTAVA UPISNICA I DRUGIH DOKUMENTATA U SREDNJU ŠKOLU Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred srednje škole (upisnice) i ostalih dokumenata koji su uvjet za upis (potvrda školskog liječnika ili liječnika medicine rada) i ostale potvrde kojima se ostvaruju određena prava - dostavljaju se elektroničkom poštom od 27. srpnja do 29. srpnja 2020. na adresu: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr ili osobno (u iznimnim slučajevima) 30. srpnja 2020. od 9.00 do 12.00 sati, ali samo uz prethodnu najavu do 29. srpnja 2020. na adresu elektroničke pošte:  ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr i poštujući epidemiološke mjere.
Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati. Originalnu dokumentaciju (upisnice i druge dokumente) učenici su dužni dostaviti u školu do kraja rujna 2020.

VAŽNO: ispostavilo se da nam je jutros već od 10.00 sati mail inbox ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr bio popunjen, pa nismo mogli dobivati vaše mailove s upisnicama i ostalom dokumentacijom. Hvala što ste nam javili. Naš mail inbox je ispražnjen i odsad (17.00 sati) možete slobodno nastaviti sa slanjem elektroničke pošte. Oprostite na tehničkoj smetnji.

Zahvaljujemo učenicima i roditeljima koji su nam ukazali povjerenje odabrali Srednju školu Mate Blažine za svoje daljnje uspješno školovanje!

(Upisno povjerenstvo SŠMB-a: Čedomir Ružić, Eler Diminić, Mirjana Dobrić i Jelena Blackham)

Sve o upisima u I. razred šk.g. 2020.-2021.:

Upisi 2020. OVDJE!
Popisi udžbenika za šk.g. 2020.-2021.  OVDJE!