naslovna > Stručni aktivi > Digitalni obrazovni materijali

Digitalni obrazovni materijali


Poveznice:
Đani Žufić, matematika - ssmb.hr
Roberta Germin Mileta, matematika - ssmb.hr


12.10.2022. MOOC STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects završila je  profesorica Olivera Tadić  Masovni on line obrazovni tečaj „STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects“  („STEM izvan okvira: STEM pristup subjektima koji nisu u STEM području“ organizirala je Europska školska akademija (European SchoolNet Academy)  tijekom rujna i listopada 2022. godine. Profesorica Olivera Tadić izradila je scenarij poučavanja“ OZONE DETECTOR, DO IT YOURSELF“.  Ozon je jedina zaštita zemlje, a time i svih živih bića od štetnih UV-B zraka koje dolaze sa Sunca, te je stoga jedan od najvažnijih sastojaka atmosfere. Pojava ozonskih rupa i prizemnog ozona problem je zaštite okoliša. Nakon izrade indikator trakica „detektora ozona“ učenici će mjeriti ozon na svom području, te će na taj način pokriti cijelo područje Labina i provjeriti rad „detektora ozona“, a istovremeno prikupljati podatke o prisutnosti prizemnog ozona na pojedinim lokacijama koji se mogu usporediti s podacima na web stranicama koje objavljuje Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.
Preuzimanje:
OZONE DETECTOR,, DO IIT YOURSELF, Olivera Tadić - pdf

Digitalni obrazovni materijali  European Schoolnet Academy - „Active Learning and Innovative Teaching in FlexibleLearning Spaces“  i „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“
Od siječnja do svibnja 2022. godine prof. tjelesne izdravstvene kulture Ljiljana Štingl završila  je  dva masovna online obrazovna tečaja (MOOC) koje organizira European Schoolnet Academy. U okviru tečaja MOOC „Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces“  (17. siječnja do 23. veljače 2022.) nastavnica je izradila scenarij poučavanja na temu „Outside gym“. Glavni cilj ovog  scenarija poučavanja je osvijestiti kod učenika važnost utjecaja prirodnog okoliša i kvalitetnog (čistog) zraka na njihovo zdravlje, a što je ujedno i usko povezano s tjelesnom aktivnošću.
MOOC „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“ (28. ožujka do 11. svibnja  2022.)  je prvi  tečaj koji je European Schoolnet Akademija organizirala i na hrvatskom jeziku. Polaznici su se upoznali s različitim vrstama kulturne baštine i inicijativom Europeanom.  U okviru Europeane jača se sektor kulturne baštine u svojoj digitalnoj transformaciji. U okviru tečaja trebalo je izraditi scenarij poučavanja koji će se primijeniti u nastavi, a koristiti će i digitalne resurse s platforme Europeana. Nastavnica Ljiljana Štingl izradila je scenarij poučavanja „Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost“. Učenici će ovladati određenim digitalnim alatima, moći će samostalno izrađivati tablice te pratiti svoj napredak upisujući postignute vrijednosti. Cilj je da učenici steknu i osnove znanja o zdravoj prehrani, važnosti vježbanja kao i zanimljivosti o ključnim povijesnim događanjima iz bogate povijesne sportske baštine.

Digitalni obrazovni materijali  European Schoolnet Academy - „Active Learning and Innovative Teaching in FlexibleLearning Spaces“  i „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“
Od siječnja do svibnja 2022. godine nastavnica ekonomske skupine predmeta Gabriela Dundara završila je dva masovna online obrazovna tečaja (MOOC) koje organizira European Schoolnet Academy.
U okviru tečaja MOOC „Active Learning and Innovative Teaching in FlexibleLearning Spaces“  (17. siječnja do 23. veljače 2022.) nastavnica je izradila scenarij poučavanja na temu „Sustainable development“. Svrha ovog scenarija poučavanja je istražiti podrijetlo triju proizvoda analizirajući utjecaj proizvodnje i potrošnje proizvoda na okoliš.
MOOC „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“  (28. ožujka do 11. svibnja 2022.) je prvi  tečaj koji je European Schoolnet Akademija organizirala i na hrvatskom jeziku. Polaznici su se upoznali s različitim vrstama kulturne baštine i inicijativom Europeanom. U okviru Europeane jača se sektor kulturne baštine u svojoj digitalnoj transformaciji..
U okviru tečaja trebalo je izraditi scenarij poučavanja koji će se primijeniti u nastavi, a koristiti će i digitalne resurse s platforme Europeana. Nastavnica Gabriela Dundara izradila je scenarij poučavanja „Percepcija oglašavanja u tradicionalnim i novim medijima“ prema kojem će učenici istražiti kako različiti mediji, poput televizije, radija, tiska i novih medija, posebice internet, služe za oglašavanje te kako se uloga različitih medija u oglašavanju mijenjala i prelazila s tradicionalnih medija na nove medije.


8.6.2022. Digitalni obrazovni materijali  European Schoolnet Academy – „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“  i „Kompjuterska znanost – vodič za edukatore“  Od kraja ožujka do početka lipnja  2022. profesor Srednje škole Mate Blažine Labin Nedeljko Mandić završio  je  dva masovna online obrazovna tečaja (MOOC) koje organizira European SchoolNet Academy. 
MOOC „Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom“  (28. ožujka  do 3. svibnja  2022.)  je prvi  tečaj koji je European Schoolnet Akademija organizirala  i na hrvatskom jeziku. Kao i na ranije održanim engleskim verzijama tečaja, polaznici su se upoznali s različitim vrstama kulturne baštine i inicijativom Europeanom.  Europeana je inicijativa Europske unije, koju financijski i politički podržava Europska komisija od njezinog uspostavljanja 2008. U okviru Europeane jača se sektor kulturne baštine u svojoj digitalnoj transformaciji. Ovu inicijativu provodi Zaklada Europeana, kroz  dvije glavne platforme: Europeana.eu i Europeana Pro.
Misija Europeane je razviti stručno znanje, alate i politike za prihvaćanje digitalnih promjena te poticati partnerstva kojima se jačaju inovacije. Konačni je cilj olakšati ljudima korištenje kulturne baštine za obrazovanje, istraživanje, stvaranje i rekreaciju, pridonoseći otvorenom, obrazovanom i kreativnom društvu.
U okviru tečaja trebalo je izraditi scenarij poučavanja koji će se primijeniti u nastavi, a koristiti će i digitalne resurse s platforme Europeana.
Profesor fizike Nedeljko Mandić izradio je plan poučavanja „Velikani uz koje učim(o) fiziku“. Tijekom učenja fizike u osnovnoj i srednjoj školi učenici upoznaju i brojne znanstvenike (fizičare)  po kojima se nerijetko nazivaju i fizikalni zakoni i pojave. U Srednjoj školi Mate Blažine Labin u kabinetu fizike  se na zidovima nalaze portreti 4 poznata znanstvenika: Isaac Newton, Ruđer Bošković, Nikola Tesla i Albert Einstein.  Te portrete učenici vide na prvom satu fizike u srednjoj školi u Labinu.  Cilj scenarija učenja je da  učenici  detaljnije istraže i upoznaju  rad i život navedenih znanstvenika. Scenarij se može prilagoditi tako da učenici istražuju život i rad i drugih znanstvenika (ovisno o predmete).
Učenici će izraditi konačni proizvod: digitalni poster (prezentaciju, web stranicu) o svakom od četiri istaknuta znanstvenika. Pristup do tih sadržaja biti će omogućen preko QR koda koji će se postaviti uz portret svakog znanstvenika (a  nalazi se u kabinetu fizike).
MOOC „Computer Science – Educator's guide “  (25. travnja  do 1. lipnja  2022.)  je polaznicima pružio uvid u niz digitalnih alata i scenarija poučavanja kojima se u nastavu bilo kojeg predmeta može uvesti  računalno razmišljanje. Polaznici su se upoznali s tzv. unplugged kodiranjem (programiranjem bez korištenja programskog jezika), vizualnim programiranjem, vrstama programskih jezika, umjetnom inteligencijom i strojnim učenjem. Poseban dio tečaja je posvećen problemski orijentiranom učenju (Problem based learning).  
U okviru tečaja trebalo je izraditi scenarij poučavanja vezan uz temu tečaja. Profesor fizike Nedeljko Mandić izradio je scenarij poučavanja „AI for beginners“ („Umjetna inteligencija za početnike“).  Scenarij  poučavanja je napisan koristeći alat Future Classroom Lab.  Scenarij uvodi učenike kroz niz interaktivnih aktivnosti (koristeći materijale sa tečaja) u  svijet umjetne inteligencije. U scenarij je uključeno i korištenje alata za učenje „Google Teachable Machine“. Učenici će također istraživati svijet umjetne inteligencije kroz tri istraživačka zadatka.  U prvom zadatku učenici istražuju primjere primjene umjetne inteligencije u današnjem svijetu. U drugom zadatku istražuju prednosti i moguće rizike korištenja umjetne inteligencije, a u trećem budućnost umjetne inteligencije – poslovi budućnosti).


3.5.2022. MOOC „Teaching Sustainability for Action“   završili  profesori Olivera Tadić i  Nedeljko Mandić Masovni on line obrazovni tečaj „Teaching Sustainability for Action“ („Poučavanje o održivom razvoju“ organizirala je Europska školska akademija (European SchoolNet Academy)  tijekom siječnja i veljače 2022. godine.
Profesorica Olivera Tadić izradila je scenarij poučavanja „Pješačka staza  Labin - Rabac“  (Walking path Labin – Rabac). U scenariju učenici na pješačkoj stazi Labin – Rabac prikupljaju i analiziraju podatke o geografskim i fizičkim osobinama, te podatke o kvaliteti vode, zraka, tla i biljnoj raznolikosti.
Profesor Nedeljko Mandić izradio  je scenarij poučavanja „Svijet bez fosilnih goriva: Je li moguć? Kad će biti moguć“. („ A world without fossile fuels: Is it possible? When will it be possible?). Učenici istražuju uporabu fosilnih goriva te mogućnosti njihove zamjene s obnovljivim izvorima energije. Učenici istražuju i mogućnost komercijalne uporabe nuklearne fuzije  (projekt ITER).

 

29.4.2022. Digitalni obrazovni materijali  European Schoolnet Academy – Digital Education with Cultural Heritage Rerun Od 7.veljače do 23.3. ožujka 2022. profesorice Srednje škole Mate Blažine Labin uspješno su završile Masovni online obrazovni tečaj (MOOC) koje organizira European SchoolNet Academy.  
MOOC „Digital Education with Cultural Heritage Rerun“ su završile profesorice Dijana Muškardin  i Olivera Tadić. U ovom modulu smo upoznati s različitim vrstama kulturne baštine i inicijativom Europeana. Europeana obrazovna ponuda je predstavljena u kontekstu EU strategije digitalnog obrazovanja. Cilj je podići svijest o digitalnim kulturnim podacima kao neiskorištenom izvoru za inovativno učenje i poučavanje. Istraživali su se predlošci scenarija učenja kako bismo razvili vlastite na kraju MOOC-a.
Profesorica povijesti Dijana Muškardin izradila je plan poučavanja „Svemir- posljednja stanica“ Napredak tehnologije povezan je s razvojem znanosti, a nova otkrića, izumi i njihova primjena omogućili su čovjeku putovanje i komunikaciju ne samo preko Zemlje nego i Sunčevog sustava. Čovjekova želja za istraživanjem preselila se sa Zemlje u svemir. Svemirski letovi omogućeni su brzim razvojem rakete i astronautike. Cilj ove radionice je ocijeniti načine na koje su izumi Hermana Potočnika inspirirali znanstvenike na razvoj astronautike i tako promijenili svakodnevni život ljudi u 20. i 21. stoljeću. Istraživanje svemira do sada je najviše pridonijelo razvoju informacijske tehnologije, prvenstveno omogućavanjem telekomunikacija putem svemirskih satelita. Analizom postojećih izvora učenici će procijeniti njihov utjecaj na razvoj svemirskih istraživanja u tehnološkim rješenjima 21. stoljeća i utvrditi kako svemirska tehnologija oblikuje našu budućnost.
Profesorica kemije Olivera Tadić je izradila scenarij poučavanja „Je li naša kiša kisela ili ne?“ („IS OUR RAIN ACID OR NOT? “).  Dugi niz godina njegujemo učeničke istraživačke projekte na nastavi prirodoslovlja s ciljem približavanja prirode učenicima  te da razumiju važnost zaštite i očuvanja prirodne baštine, omogućavanja učenicima da rade na terenu radi stjecanja znanja kroz istraživanje, osposobljavanja učenika da rezultate svog rada predstave široj zajednici, omogućavanje učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru društveno korisnog rada. Cilj ovog scenarija učenja je dokazati je li naša kiša kisela ili nije, a ako jest, je li mogući uzrok rad termoelektrane na ugljen koja radi u našem okruženju - u Plominu.  
Preuzimanje:
„Svemir- posljednja stanica“ - pdf
„Je li naša kiša kisela ili ne?“ - pdf

1.2.2022. Tonka ekonomka, program financijskog opismenjavanja mladih, od proljeća u labinskim osnovnim školama (prenosimo GRAD LABIN) Prošle je godine labinska Srednja škola osvojila 2. mjesto za najbolje obrazovne programe u području financijske pismenosti na natječaju kojeg je, povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca, provela Hrvatska udruga banaka. Drugo mjesto su zaslužili profesori Gabriela Dundara, Daniel Mohorović i Majda Milevoj Klapčić za obrazovni program pod nazivom „Tonka ekonomka – priručnik za financijsko preživljavanje tinejdžera“. U želji da se čim više naših mladih sugrađana upozna s financijskom pismenošću,  usvojena je inicijativa za uvođenjem ovog programa u građanski odgoj u dvije labinske osnovne škole, a što je i bio povod današnjeg susreta Gradonačelnika Labina Valtera Glavičića, Borjana Batagelja, pročelnika UO za društvene djelatnosti s ovim vrijednim učiteljima te ravnateljima Alilovićem i Juričićem.
Učitelji su prezentirali priručnik, koji na veoma kreativan način mladima približava razna znanja o financijama, a zamišljen je kao svojevrsno putovanje životom obitelji Šoldić, koju čine tinejdžerica Tonka, njezini roditelji, sestra Mani i brat Darko te nona Žuži. Istaknuli su pritom učitelji da je njihova uloga upravo odgoj i obrazovanje učenika pa tako u priručniku nailazimo na razne dogodovštine glavne akterice Tonke: osim što se uči upravljati financijama, ona je i ekologinja i volonterka, a u priručniku se koriste i elementi cakavice pa su koristi jednog ovakvog priručnika daleko veće od same „šture“ financijske pismenosti.
„Prelistao sam priručnik i mogu reći da je na veoma inovativan i zanimljiv način posložen. Posebno mi je drago što je ovo jedna primjenjiva priča, dugotrajno primjenjiva i ostaje kao trajni podsjetnik. Ovdje se ne uči djecu samo financijama, već ih se uči i priprema za život. Mogu slobodno ustvrditi da ovaj priručnik nije samo za naše mlade, za tinejdžere, već i za nas odrasle, za obitelji“, konstatirao je Valter Glavičić, gradonačelnik Labina.
Naravno, priručnik nije isključivo za financijsko preživljavanje tinejdžera, nego općenito za preživljavanje pa će ga moći prelistati bilo koja osoba, jer su učitelji odlučili da će ovo djelo biti zajedničko dobro, a upravo će danas biti i javno dostupan na mrežnim stranicama Srednje škole Mate Blažine.
Obzirom da su svi prisutni podržali ovu hvalevrijednu inicijativu, dogovoreno je da će učitelji-autori početi provoditi program u labinskim osnovnim školama od kraja ožujka pa do lipnja, a koji je namijenjen osmašima, koje će, između ostalog, naučiti i kako donositi životne odluke što će im, vjerujemo, biti od velike koristi budući da će se susresti s jednom od najvećih životnih odluka – odabirom srednje škole.
Osim autora, profesora Gabriele Dundara, Daniela Mohorovića i Majde Milevoj Klapčić, u realizaciji priručnika sudjelovale su i lektorica Katarina Brajdić Divšić i učenica 4. razreda gimnazije Leonarda Ivašić koja potpisuje ilustracije, a nakladnik je DKC Lamparna.
Naposljetku, priručnik Tonka ekonomka imat će i svoj nastavak; učitelji su osmislili i društvenu igru „Punti i škalini“ koja bi uskoro trebala biti predstavljena, a za koju vjerujemo da će na jednako zanimljiv način biti pristupačna kako za mlade, tako i za starije.

Priručnik je u cijelosti, kao zajedničko dobro, besplatno dostupan na poveznici OVDJE!

3.12.2021. MOOC „Digitalno obrazovanje i kulturna baština“ završile su profesorice Katarina Brajdić Divšić, Majda Milevoj Klapčić i Gabriela Dundara Osim završenog tečaja u sklopu kojega se najviše govorilo o Europeani. Europeana je Europeana je platofrma za slobodno pretraživanje 2 milijuna digitalnih objekata različitih digitalnih knjižnica. U digitalne objekte ubrajamo filmove, fotografije, slike, karte, rukopise, knjige, novine i arhivske zapise.
Profesorica Katarina Brajdić Divšić izradila je scenario poučavanja koji govori o rimskoj baštini a profesorice Gabriela Dundara i Majda Milevoj Klapčić o ženama pionirima u umjetnosti znanosti i društvu.
Preuzimanje:
Europeana - LS-Majda Milevoj Klapčić, Gabriela Dundara - pdf
Europeana - Katarina Brajdić Divšić - pdf


15.11.2021. Video lekcija iz Komunikacijsko-prezentacijskih vještina, Daniel Mohorović OVDJE!

26.2.2021. MOOC „Nature Based Solutions“ su završili profesori Gabriela Dundara, Majda Milevoj Klapčić, Olivera Tadić i Ljiljana Štingl koje organizira European SchoolNet Academy Riječ je o neprofitnoj mreži u koju su učlanjena 34 Ministarstva obrazovanja iz Europe, a sjedište je u Bruxellesu. On line obrazovni tečajevi profesorima  omogućuju uvid  u inovativne pedagoške koncepte, strategije, alate i resurse koje mogu  koristiti u svakodnevnoj nastavnoj praksi. U svakom tečaju polaznici izrade jedan scenarij poučavanja (lesson plan) kojeg ocjenjuju ostali polaznici tečaja. Time se kroz suradnju s velikom zajednicom prosvjetnih radnika iz cijele Europe unaprjeđuje vlastita nastavna praksa.
Teme tečaja bile su povezane sa ciljevima održivog razvoja.
Profesorice Gabriela Dundara i Majda Milevoj Klapčić izradile su scenarij poučavanja „Where is this coming from?“ o podrijetlu 3 proizvoda i njihovom utjecaju na okoliš s posebnim osvrtom na ekološki otisak svakog učenika OVDJE!
Profesorica Ljiljana Štingl izradila je scenarij poučavanja „Nature Puzzle Game with Physical Education“ o mjerenju čistoće zraka u zatvorenim i otvorenim prostorima predviđenim za vježbanje te koliko kvaliteta zraka utječe na opće psihofizičko stanje čovjeka OVDJE!
„What is ozone and why is it so important? Ozone „detector“, do it yourself“ naziv je scenarija poučavanja kojeg je napravila profesorica Olivera Tadić a govori o važnosti ozona i o izradi detektora ozona OVDJE!
(Tekst: Majda Milevoj Klapčić)

21.12.2020. Digitalni obrazovni materijali (Scenariji poučavanja) izrađeni kroz Masovne on line obrazovne tečajeve pri Europskoj školskoj Akademiji

Od rujna do početka prosinca 2020. nekoliko profesora Srednje škole Mate Blažine Labin uspješno je završilo Masovne on line obrazovne tečajeve (MOOC) koje organizira European SchoolNet Academy. Riječ je o neprofitnoj mreži u koju su učlanjena 34 Ministarstva obrazovanja iz Europe, a sjedište je u Bruxelles. On line obrazovni tečajevi profesorima  omogućuju uvid  u inovativne pedagoške koncepte, strategije, alate i resurse koje mogu  koristiti u svakodnevnoj nastavnoj praksi. U svakom tečaju polaznici izrade jedan scenarij poučavanja (lesson plan) kojeg ocjenjuju ostali polaznici tečaja. Time se kroz suradnju s velikom zajednicom prosvjetnih radnika iz cijele Europe unaprjeđuje vlastita nastavna praksa.
MOOC „STEM is Everywhere“ su završili profesori Sandra Juran, Olivera Tadić, Ljiljana Štingl i Nedeljko Mandić.  Tečaj se fokusirao na trendove i promjene u STEM edukaciji i primjenu na stvarne životne probleme (real-life problems).

Profesorica biologije i kemije Sandra Juran izradila je plan poučavanja „DNA extraction“ kroz koje učenici savladavaju tehniku izolacije DNA.   Učenici će naučiti koji su koraci neophodni pri tom postupku, kako se DNA može izdvojiti iz stanice, što su amfipatske molekule te kako, koristeći jednostavne kemikalije iz naše kuhinje možemo provesti taj pokus.
Preuzimanje:
Lesson plan:  "DNA Extraction", Sandra Juran - pdf

Profesorica kemije Olivera Tadić je izradila scenarij poučavanja „Izbjeljivač“ („What can chlorine bleach do?“).  Kroz 3 školska sata učenici trećih razreda na nastavi Izborne kemije proučavaju kako je tijekom pandemije covid 19 važno voditi brigu o higijeni i  dezinfekciji.  Razumjeti razliku između čišćenja i dezinfekcije, znati razgovarati o svrsi i vrstama dezinfekcije,  naučiti mehanizam djelovanja klora za izbjeljivanje, naučiti koristiti izbjeljivač i u druge svrhe osim dezinfekcije, pravilno rukovanje i skladištenje i upoznati se sa mogućim opasnostima za ljudsko zdravlje zbog lošeg rukovanja. Pri tome koriste različite obrazovne materijale.
Preuzimanje:
Lesson plan:   "What can chlorine bleach do?", Olivera Tadić - pdf
 

Profesor fizike Nedeljko Mandić je izradio scenarij poučavanja „Uragani kao toplinski strojevi“ („Hurricanes as Heat Engines“).  Kroz pet školskih sati učenici četvrtih razreda na nastavi  Eksperimentalne fizike proučavaju fenomen uragana kao najmoćnijih toplinskih strojeva na planetu. Pri tom koriste obrazovne materijale  za učenje koje je, na konkretnim podacima, razvila američka agencija NASA.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Hurricannes as heat engines", Nedeljko Mandić - pdf


Nastavak  tečaja „STEM is Everywhere“  je bio tečaj  „Integrated STEM Teaching for Secondary Schools“. Taj su tečaj završili profesori Sandra Juran, Olivera Tadić i Nedeljko Mandić. Kroz brojne primjere iz nastavne prakse škola širom Europe, polaznici tečaja su se upoznali s načinima integracije STEM i „Ne-STEM“ predmeta.  Obrađene su teme Istraživačke nastave (Inquiry-based science education), Projektne nastave (Project-based Learning), te Sadržajno i jezično integrirano učenje (Content and Language Integrated Learning)
Tijekom tečaja trebalo je  zajednički odabrati jednu temu  i napisati scenarij poučavanja s aspekta nekoliko predmeta.
Napisan je scenarij poučavanja na temu „Tlak“:  „(Under)  Pressure, pressure, pressure all around us". Kroz razne aktivnosti učenici će temu tlak istraživati i proučavati na satovima biologije, kemije, fizike, a rezultate svojeg rada će uz pomoć informatičkih znanja prezentirati na engleskom jeziku.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Pressure", Sandra Juran, Nedeljko Mandić, Olivera Tadić - pdf

MOOC „Digitally Competent Teachers for Creative Digital Students“ završili su profesori Sandra Juran, Olivera Tadić, Nedeljko Mandić, Gabriela Dundara, Ljiljana Štingl, Karla Golja Milevoj  i Dijana Muškardin.  Tečaj „Digitalno kompetentni učitelji za kreativne digitalne studente MOOC“  je omogućio polaznicima da procijene i unaprijede svoje  digitalne  kompetenciji za cjeloživotno učenje i da se upoznaju s digitalnom tehnologijom za podučavanje i učenje, istražujući različite alate i strategije. Tijekom tečaja svaki je polaznik izradio scenarij poučavanja u kojem je koristio različite digitalne alate.

Profesorica biologije i kemije Sandra Juran izradila je plan poučavanja  „Blood Pressure“. Učenici će na interaktivan način naučiti mjeriti krvni tlak i uvježbati tu metodu, razviti vještine postavljanja istraživačkih pitanja- hipoteze te zavisne i nezavisne varijable. Učenici će pritom jačati svoje vještine u radu i razvijati kritičko mišljenje.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Blood Pressure", Sandra Juran - pdf
 

Profesosrica kemije Olivera Tadić je izradila scenarij poučavanja „Kemijski spojevi“ („CHEMICAL COMPOUNDS“).  Kroz 2 školska sata učenici prvih razreda na nastavi kemije objašnjavaju strukturu elementarnih tvari i kemijskih spojeva pri čemu se koriste kemijskim simbolima i formulama za predstavljanje elementarnih tvari i kemijskih spojeva, računaju maseni udio elemenata u kemijskom spoju, povezuju čestice tvari s njezinim fizikalnim i kemijskim svojstvima i pišu kemijske formule nekih tvari iz svakodnevnog života. Pri tom koriste obrazovne materijale nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“.
Preuzimanje:
Lesson plan: "What can chlorine bleach do?", Olivera Tadić - pdf
 

Profesor fizike Nedeljko Mandić napisao je scenarij poučavanja „Inside the atom“. Učenici će koristeći digitalne alate i simulacije istraživati skriveni  svijet atoma i otkrivati tajne kvantne fizike.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Inside the atom", Nedeljko Mandić - pdf
 

Gabriela Dundara, nastavnica ekonomske skupine predmeta napisala je scenarij „Payment accounts“. U scenariju je opisala primjenu digitalnih alata Kahoot i Mentimeter u poučavanju nastavnih sadržaja iz predmeta Bankarstvo i osiguranje. Koristeći elemente učenja kroz igru, učenici u timovima rješavaju kviz Kahoot, što povećava njihovu motivaciju i potiče natjecateljski duh. Digitalni alat Mentimeter učenici koriste za evaluaciju nastavnog sata. Scenarij poučavanja moguće je provesti u klasičnoj učionici ili u virtualnoj učionici Google Classroom.
Preuzimanje:
Lesson plan:  "Payment accounts", Gabriela Dundara - pdf


Profesorica povijesti Dijana Muškardin je za predmet povijest osmislila nastavnu jedinicu pod nazivom  „The development of literacy in the Ancient Near East“. Cilj nastavne jedinice bio je razvijanje digitalnih kompetencija kroz povijesne sadržaje prema zadanim aktivnostima. Nakon nastavne jedinice učenici će moći usporediti i objasniti karakteristike i razvoj pisama naroda Starog istoka.
Preuzimanje:
Lesson plan:  "The development of literacy in the Ancient Near East", Dijana Muškardin - pdf
 

Profesorica engleskog i njemačkog jezika i književnosti Karla Golja Milevoj osmislila je scenarij poučavanja „It's  time for literature“, sukladno kojem učenici izrađuju knjižicu u digitalnom obliku u kojoj pišu kratki sadržaj pročitanog književnog djela popraćen slikama te snimaju reklamu u obliku video uratka za pročitano djelo. Učenici će se za izradu istih koristiti razne digitalne alate, između ostalih: bookcreator i flipgrid.
Preuzimanje:
Lesson plan: „It's  time for literature", Karla Golja Milevoj - pdf