naslovna > Županijska stručna vijeća > ŽSV izvannastavne aktivnosti

Županijsko stručno vijeće za izvannastavne aktivnosti


31.3.2023. Održan 2. stručni skup Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije 30. ožujka 2023. godine u 14 sati na mreži (Zoom) za sve škole koje su iskazale interes za suradnju u radu InnoLab istarskog centra izvrsnosti za darovite.
Voditeljica Županijskog stručnog vijeća, Amneris Ružić Fornažar, iznijela je zaključke sa 1. stručnog skupa ŽSV-a koji je održan 16. prosinca 2022. godine te je upoznala sve sudionike s trenutnom situacijom u procesu organizacije rada Centra. Voditeljica je pozvala sve zainteresirane da se pridruže te je navela uvjete i benefite pridruživanja, kao i sljedeće korake koji su u planu do kraja nastavne godine.
Uslijedila je priprema plana i programa rada Centra tako što su partnerske škole ispunile obrasce s prvim prijedlogom plana i programa rada IISCID-a u skupinama za STEM te za umjetnost i kulturu. Prijedlog će sve zainteresirane škole dobiti e-poštom i individualno će također predložiti edukacije koje bi sami provodili. Na 3. stručnom skupu ŽSV-a koji je najavljen krajem lipnja edukatori će predstaviti primjere dobrih praksi.
Preuzimanje:
Prezentacija InnoLab istarskog centra izvrsnosti za darovite 2. stručni skup - pdf
Zaključci sa 1. stručnog skupa Izrada idejnog koncepta INNOLAB istarskog centra izvrsnosti za darovite - pdf
Poveznica:
Osnovan InnoLab istarski centar izvrsnosti za darovite u okviru Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti - ssmb.hr
(Amneris Ružić Fornažar, voditeljica Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole Srednja škola Mate Blažine Labin)


16.12.2022. Osnovan InnoLab istarski centar izvrsnosti za darovite u okviru Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti InnoLab istarski centar izvrsnosti za darovite osnovan je 16. prosinca 2022. u okviru 1. stručnoga skupa Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola (nadalje: ŽSV Istarske županije) u 2022./2023. školskoj godini.
Centar predstavlja polivalentnu platformu za okupljanje učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Istarske županije u području darovitosti, a u okviru izvannastavnih aktivnosti u STEM području, kulturi i umjetnosti, poduzetništvu te području društvenih znanosti i jezika. Cilj InnoLab centra izvrsnosti za darovite jačanje je kapaciteta za osnivanje lokalnih centara izvrsnosti u osnovnim i srednjim školama dionicima u Istarskoj županiji.
U uvodnom dijelu prisutne je pozdravila voditeljica Županijskog stručnog vijeća, Amneris Ružić Fornažar, prof., i predstavnik škole nositelja ŽSV-a, Srednje škole Mate Blažine Labin, ravnatelj Đani Žufić, prof., kao i ambasador izvrsnosti na projektu, Čedomir Ružić, prof., koji je bio više od dvadeset godina voditelj međužupanijskog vijeća ravnatelja za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju.


                   Predstavnik škole nositelja ŽSV-a, Srednje škole Mate Blažine Labin – ravnatelj Đani Žufić, prof.


Voditeljica Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola – Amneris Ružić Fornažar, prof.


                                         Ambasador izvrsnosti na projektu – Čedomir Ružić, prof.
U edukativnom dijelu radionice, predavanje pod nazivom  „Zakonodavni okvir u radu s darovitima/izvrsnima” održala je Amneris Ružić Fornažar istaknuvši Strategiju znanosti i obrazovanja RH (2014) i Smjernice za rad s darovitim učenicima (10/2023) kao ključne dokumente za rad s darovitima/izvrsnima. Također je najavila donošenje Pravilnika o radu s darovitima/izvrsnima koji bi bio zakonski krovni dokument za rad s tom ciljnom populacijom u školama i u okviru predškolskog odgoja. Mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, dipl. psih., prof., savjetnica za darovite u InnoLab istarskom centru izvrsnosti za darovite, održala je predavanje „Modeli i pristupi darovitosti”. Istaknula je bitne elemente sustava podrške darovitosti u drugim zemljama, izdvajanje područja odgoja i obrazovanja darovitih iz odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama te postojanje mreže specijaliziranih organizacija, vladinih i nevladinih institucija koje se bave problematikom darovitosti.


Savjetnica za darovite u InnoLab istarskom centru izvrsnosti za darovite – mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, dipl.psih., prof.
Na trosatnoj radionici dionici su uz podršku voditelja fokus-skupina, Danijele Bošković, prof., Igora Macuke, prof., Nade Ćakić, prof., Mirjane Dobrić, prof., Čedomira Ružića, prof. i Amneris Ružić Fornažar, prof., razmatrali izazove u radu s izvrsnima/darovitima te razmatrali moguća rješenja.

                                                                 STEM fokus grupa
Zaključci 1. stručnog skupa Županijskog stručnog vijeća na kojem je sudjelovalo 34 učitelja i nastavnika iz cijele Istarske županije jesu da je Istri potreban sustavan pristup problematici darovitosti na razini jednog središnjeg koordinacijskog centra za izvrsnost za darovite i mreže specijaliziranih centara po područjima darovitosti te je potrebno osnovati zasebno Županijsko stručno vijeće za darovite u osnovnim i srednjim školama u koordinaciji sa Županijskim stručnim vijećem za izvannastavne aktivnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba osigurati zakonsku regulativu, financijska sredstva za centre izvrsnosti za darovite i poduprijeti u suradnji s AZOO izradu kurikuluma za rad s darovitima. Županija treba osigurati infrastrukturu, budžet za putne troškove i stipendiranje darovitih učenika. Na osnovu odgovora prikupljenih e-upitnikom po pitanju izazova na temu darovitosti i razmatranja rješenja te zaključaka rada unutar fokus-grupa na 1. stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća, za iduće Županijsko stručno vijeće u veljači pripremit će se prijedlog predstavljanja plana i programa rada InnoLab istarskog centra izvrsnosti za darovite.
Koristimo priliku da zahvalimo svim dionicima koji su osobno sudjelovanjem i/ili popunjavanjem anketnog upitnika pridonijeli svojim mišljenjima, idejama i prijedlozima stvaranju InnoLab istarskog centra izvrsnosti za darovite.

(Amneris Ružić Fornažar, voditeljica Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole Srednja škola Mate Blažine Labin)


8.12.2022.  Potpisan Partnerski sporazum za osnivanje InnoLab Istarskog STEM centra izvrsnosti  Nastavno na potrebu za stvaranjem jedinstvenog centra za darovite u Istarskoj županiji, 8. prosinca 2022. godine pristupili smo osnivanju InnoLab Istarskog STEM centra izvrsnosti za koji je potpisan Partnerski sporazum. Srednja škola Mate Blažine glavni je koordinator projekta u suradnji s Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile Pazin i Gimnazijom Pula te OCD-om Zakladom InnoLab. Kao novi oblik socijalnog partnerstva ovaj inovativni model omogućava objedinjavanje zajedničkih resursa uz dugoročno održiv sustav za identifikaciju i razvoj darovitih učenika.
Bila je to ujedno i priprema za prvi stručni skup Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola koji će se održati u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu u petak 16. prosinca 2022. Glavna je tema skupa „Izrada idejnog koncepta projekta InnoLab Istarskog centra izvrsnosti za darovitost.“ Viša savjetnica za natjecanja i smotre Agencije za odgoj i obrazovanje, gđa Ivana Ivančić Medved, održat će predavanje „Izazovi pred kojima se nalaze nastavnici – voditelji izvannastavnih aktivnosti“. Uslijedit će radionice s temama:  „Izazovi u radu s darovitima” i  „Razmatranje rješenja” na kojima će se izraditi idejni koncept projekta po područjima: kultura i umjetnost, znanost i tehnologija, društveno-humanističko i jezično područje te stručni suradnici OVDJE!
Prijaviti se možete do 13. prosinca 2022. godine u sustavu Ettaedu OVDJE!
(Amneris Ružić Fornažar, prof., voditeljica Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole)
Poveznice:
Osnovan prvi istarski STEM centar izvrsnosti za rad s darovitima Labin-Pazin-Pula - ssmb.hr

31.8.2022. Izvješće voditeljice županijskog stručnog vijeća
izvannastavnih aktivnosti za osnove i srednje škole za šk.g. 2021.-2022.
OVDJE!


11.7.2022. Redatelj Mario Kovač predavač na četvrtom Županijskom stručnom vijeću za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole Posljednje Županijsko stručno vijeće za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole u školskoj godini 2021./2022. održano je u knjižnici Srednje škole Mate Blažine Labin 11. srpnja u trajanju od četiri sata.

Dr. sc. Mario Kovač, redatelj, održao je nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola Istarske županije kazališni seminar u kojem je obuhvatio temu režije predstave i formiranja scenskog prostora te glumačke vježbe. Tijekom radionice voditelj je, uz teorijski dio, pokazao sudionicima niz vježbi koje su pobudile studiranje scenskih karaktera. Osim toga, izvodili su vježbe za određene scenske situacije, a dio radionice posvetili analizi gega i komičnog te tehnikama rada pri uprizorenju komedije.

Voditeljica Amneris Ružić Fornažar zahvaljuje sudionicima Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti te im čestita na uloženom trudu i svesrdnom radu s učenicima.

(Amneris Ružić Fornažar, voditeljica Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole Srednja škola Mate Blažine Labin)

13.5.2022. Poziv na 5. Festival zavičajnosti za srednje škole Poštovani, pozivamo vas na 5. Festival zavičajnosti za srednje škole koji će se održati u Poreču u utorak 24. svibnja 2022. godine u 8:00 sati, na prostoru škole domaćina - Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč.
Dnevni red:
1. Zavičajna nastava kao izvannastavna aktivnost - Amneris Ružić Fornažar
2. Festival zavičajnosti - razvijanje zavičajne pismenosti kod učenika - Dijana Muškardin
3. Smotra županijskih zavičajnih projekata za školsku godinu 2021./2022. - izlaganja učenika i voditelja
Svi se sudionici trebaju prijaviti u sustavu Ettaedu (http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviPrijave/PrijavaTip.aspx?id=48657).
Srdačan pozdrav
(Amneris Ružić Fornažar, voditeljica Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole Srednja škola Mate Blažine Labin)

8.4.2022. Najava drugog županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Poštovani članovi Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole, pozivam vas na drugo stručno vijeće koje će se održati u petak 22. travnja 2022. u 10 sati uživo u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu (Rudarska 4).
Predavanje i radionicu "Stres kao jedan od glavnih čimbenika sagorijevanja na poslu" održat ću vam zajedno s pedagoginjom, dr. sc. Slavicom Žužić, iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile.
Profesionalno sagorijevanje odgojno-obrazovnih radnika fenomen je koji raste zajedno s povećanjem zahtjeva koje na nas postavlja suvremeno društvo. Radeći u promjenljivom i nesigurnom okruženju svakodnevno smo izloženi stresu koji je jedan od glavnih čimbenika sagorijevanja na poslu. Na predavanju će biti prikazani rezultati istraživanja kojim smo nastojali utvrditi poznavanje pojma profesionalnog sagorijevanja, kako ispitanici procjenjuju zahtjevnost svoga posla, nose li radne zadatke i probleme kući, usklađenost radnih i kućanskih obveza, najčešće stresne situacije na poslu, zadovoljstvo poslom, čimbenike, simptome i mjere prevencije profesionalnog sagorijevanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 514 ispitanika – učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Rezultati istraživanja potvrđuju da je posao odgojno-obrazovnih radnika zahtjevniji od poslova u drugim profesijama. Gotovo svi ispitanici radne zadatke i probleme obavljaju kod kuće, ali uspijevaju uskladiti poslovne i kućanske obveze. Zadovoljni su poslom, ali se svakodnevno suočavaju sa stresnim situacijama i predlažu mjere za prevenciju profesionalnog sagorijevanja. Predavanje će biti prožeto radioničkim vježbama koje pomažu u prepoznavanju i prevenciji profesionalnog sagorijevanja.
S obzirom na specifičnost radioničkog dijela stručni će se skup održati uživo i ograničen je broj sudionika.
Prijaviti se možete na poveznici: http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=48282
S poštovanjem,
(Amneris Ružić Fornažar, voditeljica Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole, Srednja škola Mate Blažine Labin)
Preuzimanje:
Prezentacija Profesionalno sagorijevanje odgojno-obrazovnih radnika - pdf

Novosti

20.10.2021. Održano prvo Županijsko stručno vijeće za izvannastavne aktivnosti preko ZOOM-a  Na Županijskom stručnom vijeću za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole, koje je održano na daljinu putem Zooma 18. listopada 2021. u trajanju 3 sata, sudjelovalo je ukupno 87 predstavnika osnovnih i srednjih škola. Voditeljica je u uvodnom dijelu pozdravila prisutne i izvijestila o rezultatima ankete o izvannastavnim aktivnostima nastavno na provedenu anketu i dostavu iskaza interesa za projektni rad od strane nastavnika u školama koje su dostavili pedagozi. Kao idući korak predviđeni su sastanci na daljinu stručnih skupina s ciljem definiranja projekata koji bi ušli u Plan i program edukacija Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Istarske županije za osnovne i srednje škole.

S obzirom na povećani obim predviđenih aktivnosti voditeljica je predložila osnivanje projektnog tima za potporu koordinacijskim aktivnostima ŽSV-a koji se inicijalno sastoji od voditeljice Županijskog vijeća Amneris Ružić Fornažar, koordinatora za projekte ŽSV-a Ane Paliska iz SŠ Mate Blažine Labin te vanjske suradnice mr. sc. pshologije Barbre Kristofich Ambruš. Voditeljica je pozvala druge članove da se priključe i odazovu uključivanju u projektni tim.
Predloženo je da se organizira ljetna škola Županijskog stručnog vijeća, a u okviru održavanja jednog od ŽSV-a s ciljem razmjene iskustava i edukacije.
Mr. sc. psihologije Barbra Kristofich Ambruš održala je predavanje pod nazivom "Profesionalni interesi: klasifikacija, mjerenje, područja primjene i razvojne mogućnosti". Tema je predstavljanje Hollandovog modela profesionalnih interesa i njegove poveznice sa sposobnostima i ličnosti uz mogućnosti korištenja istog u izvannastavnim aktivnostima. Na predavanju su razmatrane mogućnosti za razvoj primjene interesa u širem kontekstu darovitosti, kompetencija i profesionalne orijentacije. Članovi ŽSV-a izrazili su potporu ideji da se pokrene inicijativa za Centar darovitosti Istarske županije u okviru koje bi učenici osnovnih i srednjih škola mogli provoditi izvannastavne aktivnosti uz potporu mentora.
Kao glavnu temu prvoga ŽSV-a voditeljica je odabrala temu koja je zajednička i osnovnim i srednjim škola, može se primijeniti u gotovo svim područjima rada, veoma je kreativna i dobro prihvaćena kod djece.

Iva Nemec profesorica je hrvatskoga i talijanskoga jezika koja je posljednjih šest godina, nakon završetka dramsko-pedagoške specijalizacije, posvećena dramsko-pedagoškom radu s djecom i edukacijama učitelja i nastavnika koje provodi u udruzi Kaleido. Umjetnost kamišibaja nalazi posebno zanimljivom te je na neki način sebi dala zadatak da ga predavanjima i radionicama promovira u Hrvatskoj, a kamišibaju se posvetila i kao dok doktorandica poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija. Kamišibaj je tradicionalno japansko sliko-pripovjedno kazalište.

Radionica o kamišibaju bila je podijeljena u dva dijela, a predavači su bili Iva Nemec i Hrvoje Bogojević, prof. i dramski pedagog. U prvom dijelu kratko su predstavili ishodište ove multimodalne pripovjedne umjetnosti, povijesni kontekst i dat je uvid u modifikacije koje doživljava u novije doba. Upoznali smo strukturu izvedbe kamišibaja, govorili o sinesteziji različitih umjetnosti koje u sebi objedinjuje te ukazati na njegovu pedagošku vrijednost. U drugom dijelu radionice naglasak je bio na uvidima o kazalištu kamišibaj kao primjeru inovativne inkluzivne prakse u cjelovitom pristupu obrazovanju kod učenika s teškoćama.

Kao primjer dobre prakse koja je povezana s osnovnom temom ovoga skupa, voditeljica Županijskog stručnog vijeća, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika, Amneris Ružić Fornažar, prikazala je konkretne primjere primjene kamišibaja u radu s učenicima osnovne i srednje škole te njegovu moguću kreativnu transformaciju i scenografsku funkciju.
Preuzimanje:
Izvješće sa ŽSV izvannastavne aktivnosti, Amneris Ružić Fornažar - pdf
Profesionalni interesi, Barbra Kristofich Ambruš - pdf
Poveznice:
Rezultati upitnika OVDJE! ili https://prezi.com/i/view/Wf0lBxPpGEWVlofwvM1O
Kamišibaj u praksi za osnovne i srednje škole OVDJE! ili https://prezi.com/view/uYBiLIUiV54oCxgZviOl/

 

18.10.2021. ŽSV za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola počinje danas u 16 sati
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99306118983?pwd=ZUJRV3U0Lzd2aklZbVk3KzgyV3FxZz09; Meeting ID: 993 0611 8983; Passcode: r6n17b
TEME
1. Mr.sc. psihologije Barbra Kristofich Ambruš: "Profesionalni interesi: klasifikacija, mjerenje, područja primjene i razvojne mogućnosti" (primjer dobre prakse)
2. Iva Nemec, prof., dramski pedagog; Hrvoje Bogojević, prof., dramski pedagog: "Umjetnost kamišibaja s naglaskom na inkluzivnu praksu u cjelovitom pristupu obrazovanju kod učenika s teškoćama" (predavanje i radionica)
3. Amneris Ružić Fornažar, prof.: "Kamišibaj u praksi za osnovne i srednje škol"e (primjer dobre prakse)
Na Vijeću će također biti predstavljeni rezultati upitnika upućenog ravnateljima i pedagozima osnovnih i srednjih škola Istarske županije u kojemu svaka škola predlaže korisne projekte iz područja izvannastavnih aktivnosti koji su navedeni u školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.
Srdačan pozdrav,
(Amneris Ružić Fornažar, prof.,Voditeljica Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola)


6.10.2021. Predstavljanje voditeljice i plana ŽSV za izvannastavne aktivnosti Voditeljica sam novog oformljenog Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola.
Prije svega želim Vam uspješan početak školske godine 2021./2022. te se nadam da ćemo ostvariti uspješnu suradnju i koordinaciju u provođenju izvannastavnih aktivnosti na razini Istarske županije.
S obzirom da Vijeće prati rad i osnovnih i srednjih škola iz cijele Županije, ljubazno bih molila ravnatelje da u suradnji sa školskim pedagozima podupru plan provođenja aktivnosti na razini Županijskog vijeća tako da školski pedagog koordinira prosljeđivanje informacija o izvannastavnim aktivnostima nastavnicima škole i obratno. Pedagozi bi informacije od strane nastavnika proslijedili meni kao voditelju ŽSV-a. Unaprijed hvala na razumijevanju i pomoći.
U ovoj su školskoj godini planirana tri Županijska vijeća, a prvo će se održati u ponedjeljak 18. listopada 2021. od 16:00 do 19:00 sati.
Prijave će biti moguće od 7. do 18. listopada na ettaedu.azoo.hr.
Teme su sljedeće:
1. Profesionalni interesi: klasifikacija, mjerenje, područja primjene i razvojne mogućnosti (mr. sc. psihologije Barbra Kristofich Ambruš) - predavanje
2. Umjetnost kamišibaja s naglaskom na inkluzivnu praksu u cjelovitom pristupu obrazovanju kod učenika s teškoćama (Iva Nemec, dramski pedagog;Hrvoje Bogojević, dramski pedagog) - predavanje i radionica
3. Kamišibaj u praksi za osnovne i srednje škole (Amneris Ružić Fornažar, prof.) - primjer dobre prakse

U okviru prvoga Vijeća u dijelu pripremnih aktivnosti predvidjela sam ispunjavanje dva upitnika:
1.) upitnik 1.    - predlaganje projekata iz područja izvannastavnih aktivnosti koji su navedeni u kurikulumu škole
                    - škola njima želi predstaviti vlastitu dobru praksu, uz pretpostavku da voditelj projekta ima želju podijeliti svoja znanja i iskustva s ostalim članovima Vijeća
                    - temeljem toga pripremit će se popis projekata po područjima izvannastavnih aktivnosti na razini Županije i održat će se kratki sastanci po tematskim područjima s voditeljima projekata (5 - 6 tematskih područja) sa svrhom pripreme popisa predavanja, radionica i primjera dobre prakse za daljnji rad ŽSV-a.
2.) upitnik 2. - sadržavat će popis edukacija za koje će nastavnici moći iskazati interes.
Nakon prikupljanja iskaza interesa pripremit će se u dogovoru s voditeljima projekata plan provedbe edukacija.
Ovim pristupom namjera mi je omogućiti razmjenu iskustava nastavnicima te da projektnim radom steknu znanja i vještine te na najbolji mogući način iskoriste županijsku koordinaciju.
Najavljujem da ću Vam sutra, 7. listopada, poslati drugi e-mail sa zamolbom da pedagozi upišu u docsgoogle obrazac projekte svojih škola uz pretpostavku da su projekti u kurikulumu i da su voditelji istih suglasni da podijele svoja znanja/iskustva s drugima zainteresiranima (po područjima izvannastavnih aktivnosti) te da je ravnatelj odobrio da se projekt prijavi za županijske primjere dobre prakse iz područja izvannastavnih aktivnosti.
Radujem se nastavku suradnje te se unaprijed zahvaljujem.
Srdačan pozdrav,
(Amneris Ružić Fornažar, prof., Voditeljica Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola)