naslovna > Upisi > Karijerno usmjeravanje Usmjeri se! > Program Cool karijera

  COOL KARIJERA

        „Budi Cool. Odaberi karijeru!”

Karijerni i savjetovališni centar za mlade i obitelj - Edukacijsko-savjetovališni rad s mladima
Voditeljica projekta: Mirjana Dobrić (zamjenica Danijela Bošković)
Suradnici: Jelena Blackham, Alberta Mohorović i članovi stručnih aktiva, međuprojektna koordinatorica: Ana Paliska, koordinatorica na županijskoj razini preko aktiva psihologa: Mirjana Dobrić.
Cilj projekta: omogućiti srednjoškolcima iz Srednje škole Mate Blažine i njihovim obiteljima savjetovališnu potporu u suočavanju s odlukama u području odabira karijere te suočavanju s nedoumicama, strahovima i krizama koje prate razdoblje adolescencije uz savjetovališnu potporu psihologa u savjetovališnom centru.
Sadržajni ciljevi projekta:
A)    Karijerno usmjeravanje i informiranje o mogućnostima stjecanja dodatnih znanja, kompetencija i vještina za uspješniji nastavak školovanja ili nastup na tržištu rada
-    odabir sudionika za uključivanje u program karijernog usmjeravanja,  
-    postizanje svijesti o značenju aktivne uloge kod planiranja karijere,
-    pružanje stručne pomoći i potpore u:
-    prepoznavanju vlastitih osobina karakteristika i potencijala,
-    otkrivanju profesionalnog cilja,
-    planiranju profesionalnog puta,
-    ostvarenju poduzetničkih ideja,
-    (samo)zapošljavanju.
-   podizanje svijesti o značenju cjeloživotnog učenja,
-    podizanje svijesti o korisnim mehanizmima potpore na području planiranja i razvoja karijere, poduzetništva i različitih mogućnosti (samo) zapošljavanja te s tim posredno doprinositi stvaranju novih kvalitetnih radnih mjesta u lokalnoj sredini
-    animiranje učenika za sudjelovanje na promocijskim priredbama (Dan karijera,
    Sajam poslova itd.).
B)    Edukacijsko-terapijski rad s učenicima i njihovim obiteljima s ciljem pružanja socijalne potpore u suočavanju s nedoumicama, strahovima i krizama koje prate razdoblje  adolescencije uz savjetovališnu potporu psihologa u savjetovališnom centru
-    informiranje učenika o mogućnostima korištenja usluga savjetovališta- psihologijsko savjetovanje,
-    formiranje zasebne stranice savjetovališta na mrežnoj stranici škole,
-    definiranje protokola za rad savjetovališta sukladno pravilima struke (GDPR, COVID-19 preporuke Hrvatske psihološke komore),
-    provođenje inicijalnih razgovora, definiranje plana savjetovanja i provođenje savjetovanja.
Sadržaj programa: programi Centra uključuju:
1.    za karijerno usmjeravanje: psihologijsko testiranje uz  interaktivno davanje povratne informacije s ciljem potpore procesu odlučivanja u smjeru daljnjeg nastavka školovanja i/ili aktiviranja na tržištu rada uz razmatranje opcije zapošljavanja/ samozapošljavanja,
2.   za psihologijsko savjetovanje: kombinaciju psihologijskog savjetovanja uživo (trijaža) i online
      savjetovanja sukladno COVID-19 uvjetima.
Metoda rada: grupno testiranje, individualni rad, prezentacije,  događaji za diseminaciju znanja, iskustava i informacija.
Suradnici u projektu: Nositelj projekta je Srednja škola Mate Blažine Labin, glavni partner na projektu je Zaklada za poticanje inovacija i novih tehnologija “Inovacijski laboratorij, stručni suradnici, vanjski suradnici, Hrvatski zavod za zapošljavanje, obrtnička komora, istaknuti obrtnici i poduzetnici, učenici i bivši učenici.
Način vrednovanja: evaluacija procesa putem evaluacijskih upitnika kojima će se ispitivati zadovoljstvo korisnika ovim programom.
(Iz Školskog i strukovnog kurikuluma 2021.-2022.)


10.2.2022. U Srednjoj školi Mate Blažine Labin u mjesecu prosincu 2021. započeo je PROGRAM COOL KARIJERA  „Budi Cool. Odaberi karijeru!” Kako bi pomogli u donošenju važne životne odlike vezane za odabir studija i buduće karijere, a od strane učenika i roditelja već nekoliko godina bilježimo pojačan interes za programom profesionalne orijentacije koji je fokusiran za karijerno usmjeravanje, u prosincu smo započeli u okviru Karijernog i savjetovališnog centra mlade i obitelj i u suradnji s Zakladom InnoLab Program Cool karijera „Budi Cool. Odaberi karijeru!"
Prvi dio programa se je realizirao  15.,  16., i 17. prosinca 2021. sa učenicima četvrtih razreda koji su bili zainteresirani za uključivanje njih 26, kojima se je pomoglo u usmjeravanju prema izboru studija odnosno zanimanja u skladu s psihofizičkim karakteristikama određene osobe, školskim uspjehom, interesima za pojedine studije te zahtjevima fakulteta odnosno zanimanja.

S obzirom da je program namjenjen maturantima i učenicima trećih razreda, drugi dio programa sa učenicima trećih razreda koji su zainteresirani za uključivanje, realizirati će se do kraja nastavne godine.
Program je namijenjen srednjoškolcima - učenicima trećih razreda i maturantima, koji žele potvrditi svoj izbor ili još uvijek ne znaju:                                                       
•    gdje se upisati?
•    koje su im sposobnosti najrazvijenije?
•    koje im je zanimanje primjereno?
•    kako doći do potrebnih informacija?
•    što žele raditi poslije završenog studija?
•    kakve su mogućnosti zaposlenja i napredovanja?
Profesionalno usmjeravanje obuhvaća:
•    testiranje sposobnosti, ličnosti i profesionalnih interesa
•    individualan razgovor sa psihologom – 30-45 min.
•    razmatranje svih smjerova studija u 1-2 grada koji ga zanimaju za studij
•    rezultat: odabir 3-5 smjerova studija koji najbolje odgovaraju profilu učenikovih potencijala (prema sposobnostima, osobinama ličnosti i motivaciji polaznika, a uz profesionalno informiranje o stanju na tržištu rada (zapošljivost, primanja, uvjeti rada i dr).
•    program se provodi u suradnji s timom stručnjaka Srednje škole - školskim psihologom, ispitnim koordinatorom za državnu maturu te vanjskim suradnicima psiholozima što omogućava kreiranje sadržaja prema potrebama naših učenika, a u  interpretaciji se koriste najsuvremeniji instrumenti i modeli te baze podataka kako bi se pružila što kvalitetnija povratna informacija
U postupku savjetovanja nezamjenivo je iskustvo razgovarati s osobom koja poznaje realan i praktičan opis poslova za pojedino radno mjesto u praksi o čemu informira srednjoškolca/ srednjoškolku koja često nema realnu predodžbu o tome.
•    Srednjoškolce se informira o mogućnosti horizontalnog i vertikalnog napredovanja u karijeri te o plaćama (npr. raspon plaća) kako bi im to pomoglo u odabiru zanimanja
•    Čitav proces je vrlo dinamičan i interaktivan te se u cijelosti uzimaju u obzir želje i preferencije polaznika uz ideju da im se prenese kvalitetna povratna informacija o njihovim  potencijalima, stanju na tržištu rada te mogućnostima napredovanja u karijeri.


Voditeljica projekta: Mirjana Dobrić (zamjenica Danijela Bošković)

"Program se provodi u suradnji s timom stručnjaka Srednje škole - školskim psihologom Mirjanom Dobrić, prof., ispitnim koordinatorom za državnu maturu, Danijelom Bošković, prof.  te vanjskim suradnikom psihologom mr. sc. Barbrom Kristofich Ambruš, dipl. psih.-prof. i Upraviteljicom Zaklade InnoLab što omogućava kreiranje sadržaja prema potrebama naših učenika, a u  interpretaciji se koriste najsuvremeniji instrumenti i modeli te baze podataka kako bi se pružila što kvalitetnija povratna informacija."