naslovna > Kurikulum > Program Making Money

Program Making Money


19.5.2022. ODRŽANO ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE PROGRAMA “MAKING MONEY”  U prostorima Školskog restorana Srednje škole Mate Blažine Labin 19. svibnja 2022. održano je završno predstavljanje Programa  “Making Money: Kako zarađivati radeći ono što volimo?” U uvodnom dijelu ravnatelj škole Čedomir Ružić, prof., pozdravio je prigodnim govorom pedesetak prisutnih učenika 2. i 3. razreda Srednje škole ističući važnost i ulogu suradnje škole s gospodarskim sektorom te razmjenu iskustava kao važnu odrednicu u usmjerenju i radu škole.
           
                               Uvodno obraćanje, Ravnatelj škole Čedomir Ružić, prof.
Voditeljica projekta ispred škole kao glavnog partnera Orijana Tenčić zahvalila je svim prisutnima na potpori projektu ispred Stručnog aktiva ekonomije i ugostiteljstva čija je ujedno voditeljica.

                          Uvodno obraćanje, Voditeljica projekta Making Money, Orijana Tenčić


                   Uvodno obraćanje, zamjenik voditeljice Poduzetničkog kluba Daniel Mohorović
Školska psihologinja Mirjana Dobrić ohrabrila je učenike da se obrate Karijernom i savjetovališnom centru Srednje škole s izazovima i problemima s kojima se susreću u razdoblju adolescencije i istaknula važnost pravodobnog karijernog usmjeravanja čiji dio predstavlja i projekt “Making Money” koji pruža priliku za simulacije iz svijeta rada sukladno interesima učenika.

Uvodno obraćanje, Mirjana Dobrić, školski psiholog, voditeljica Karijernog i savjetovališnog centra za mlade i obitelj Srednje škole Mate Blažine Labin
Mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, predstavnica nositelja projekta Poduzetničkog centra plavo-zelenih tehnologija Blue-Green Hub d.o.o. je zajedno s druge dvije mentorice Sanjom Stanojević iz poduzeća Idealab iz Rijeke i Barbarom Babić Gobbo iz poduzeća Expertiza iz Labina izrazila spremnost za daljnju  suradnju na projektima sa školom s ciljem jačanja proaktivnog pristupa i poduzetništva kao okosnice profesionalnog i osobnog razvoja učenika i odraslih osoba.

Uvodno obraćanje, predstavnica nositelja projekta mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, Poduzetnički centar plavo-zelenih tehnologija Blue-Green Hub d.o.o. Zagreb i mentorica za Socijalno poduzetništvo.

Uvodno obraćanje, mentorica za Financije Barbara Babić Gobbo, osnivačica i vlasnica poduzeća Expertiza d.o.o. Labin


          Uvodno obraćanje, mentorica za Turizam i Marketing Sanja Stanojević, osnivačica poduzeća Idealab d.o.o. Rijeka
Nakon uvodnih obraćanja učenički timovi su predstavili rezultate svojeg rada koje su ostvarili tijekom provedenih poduzetničkih radionica 5. i 12. svibnja 2022. godine uz podršku svojih mentora i nastavnika u tematskim područjima Financija, Turizma, Marketinga i Socijalnog poduzetništva.


                                                        Poduzetnička grupa “Making Money” Marketing


                                                                   Poduzetnička grupa “Making Money” Financije


                                                               Poduzetnička grupa “Making Money” Turizam


                  Poduzetnička grupa “Making Money” Socijalno poduzetništvo (Grupa 1 za roditelje i Grupa 2 za učenike)
U zaključnom dijelu su ravnatelj škole Čedomir Ružić i voditeljica projekta ispred partnera Orijana Tenčić podijelili potvrde o sudjelovanju učenicima koji su sudjelovali na projektu I zahvalnice za sudjelovanje mentorima poduzetnicima te Stručnom timu ekonomije i ugostiteljstva Srednje škole Mate Blažine Labin uz najavu jačanja i razvoja budućih suradnji u smjeru povezivanja poduzetništva i srednjoškolskih programa kroz međupredmetnu nastavu.

 
                              Podjela zahvala za sudjelovanje na projektu “Making Money”
 
                                      Podjela potvrda za sudjelovanje na projektu “Making Money”

Preuzimanje:
MAKING MONEY prezentacija grupe financije - pdf
MAKING MONEY prezentacija grupe turizam - pdf
MAKING MONEY prezentacija grupe marketing - plakat - pdf
MAKING MONEY prezentacija grupe socijalno poduzetništvo Edukacija za učenike - pdf
MAKING MONEY prezentacija grupe socijalno poduzetništvo Edukacija za roditelje - pdf

 

12.5.2022. DRUGA RADIONICA “MAKING MONEY” PROGRAMA: Učimo prezentacijske vještine za poduzetništvo!
U okviru redovne nastave u četvrtak 12. svibnja održana je 2. radionica Programa “Making Money”. Učenici su na radionicama u timovima imali prilike uz potporu nastavnika Stručnog aktiva ekonomije I ugostiteljstva uvježbavati se za predstavljanje rezultata rada na prethodnoj radionici “Učimo poduzetništvo!” koja je organizirana 5. svibnja 2022. godine u suradnji s mentoricama mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš- Socijalno poduzetništvo, Barbarom Babić Gobbo i Sanja Stanojević.
Pored prezentacijskih vještina, cilj radionice bio je omogučiti učenicima da kroz timski rad s kolegama sličnog profila interesa, nauče kako predstavljati u svijetu poduzetništva rezultate svojeg rada- potencijalne proizvode za plasman na tržište, kao što su edukacijski programi, programi turističkih putovanja i poslovni planovi.
U nastavku pogledajte fotografije s druge radionice “Making Money” održane u okviru Poduzetničkog Kluba Srednje škole Mate Blažine Labin u suradnji s nositeljem projekta poduzećem Poduzetnički centar plavo-zelenih tehnologija Blue-Green Hub d.o.o. iz Zagreba, te suradničkim poduzećima Expertiza d.o.o. Labin i Idealab d.o.o. iz Rijeke.


“Making Money”2. radionica iz Marketinga i Turizma: učenici 3. razreda s mentoricom Sanjom Stanojević i nastavnicom Orijanom Tenčić


“Making Money” 2. radionica iz Socijalnog poduzetništva: mentorica mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš i nastavnica Kristina Tenčić Lazarić

 


5.5.2022. PRVA RADIONICA “MAKING MONEY” PROGRAMA: Učimo poduzetništvo!

U četvrtak 5. svibnja 2022. održana je prva radionica Programa “Making Money: Kako zarađivati radeći ono što volimo?”.

Mentorice mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, Barbara Babić Gobbo i Sanja Stanojević su sa učenicima trećeg razreda Srednje škole Mate Blažine i nastavnicima Stručnog aktiva ekonomije i ugostiteljstva u periodu od 8 do 12 h provele radionice socijalnog poduzetništva, financija te marketinga i turizma.

Radionice socijalnog poduzetništva te marketinga i turizma održane su on-line u suradnji s nastavnicima Stručnog aktiva, dok je radionica iz financija održana uživo.
Na radionicama socijalnog poduzetništva učenici su imali prilike izrađivati edukacijski program za učenike i roditelje o suočavanju s izazovima adolescencije, na radionici iz financija učili su o mogućnostima pokretanja poduzetničkog pothvata (obrt, poduzeće), na radionicama marketinga kako izraditi promotivne materijale, a na radionici turizma kako planirati itinerar za obilazak Istre.

U nastavku pogledajte fotografije s prve radionice “Making Money” održane u okviru Poduzetničkog Kluba Srednje škole Mate Blažine Labin.

  
“Making Money” 1. radionica iz Socijalnog poduzetništva: mentorica mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš i nastavnica Gabrijela Dundara


“Making Money” 1. radionica iz Financija: učenici 3. razreda s mentoricom Barbarom Babić Gobbo i nastavnikom Danijelom Mohorovićem


“Making Money” 1. radionica iz Marketinga i Turizma: učenici 3. razreda s mentoricom Sanjom Stanojević i nastavnicom Orijanom Tenčić

2.5.2022. ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ZA PROGRAM “MAKING MONEY” 2. svibnja 2022.
S ciljem  jačanja tržišne konkurentnosti učenika koji pohađaju smjer ekonomije, Srednja škola Mate Blažine, kao glavni partner na projektu, pokrenula je u suradnji s Poduzetničkim centrom plavo-zelenih tehnologija Blue-Green Hub d.o.o. iz Zagreba (nadalje Poduzetnički centar), kao nositeljem projekta, Program “Making Money: Kako zarađivati radeći ono što volimo?” Aktivnosti na projektu predviđene su u Kurikulumu škole za 2021/2022 godinu u sklopu projekta Poduzetničkog centra Labinštine (nositelj Poduzetnički centar) čije se aktivnosti  realiziraju u Poduzetničkom klubu Srednje škole Mate Blažine Labin. Ravnatelj Čedomir Ružić je projekt Poduzetničkog centra prije uvrštenja u Kurikulum predstavio Školskom vijeću koje je izrazilo podršku realizaciji projekta i poticanju poduzetničkih aktivnosti kod srednjoškolaca. Ciljevi Poduzetničkog kluba su razviti model rane identifikacije i poticanja interesa za poduzetništvo te održivog razvoja poduzetništva i poduzetničkih vještina uz poticanje međugeneracijskog prijenosa iskustava i znanja poduzetnika srednjoškolcima.  

U okviru pripremnih aktivnosti za provedbu programa održan je on-line inicijalni sastanak projektnog tima 2. svibnja 2022. godine u vremenu od 15-17 h.


            Inicijalni online sastanak  projektnog tima za Program “Making Money: Kako zarađivati radeći ono što volimo?”

Na sastanku su sudjelovali članovi Stručnog aktiva ekonomije i ugostiteljstva profesori Orijana Tenčić, voditelj projekta u Srednjoj školi, Daniel Mohorović, Kristina Tenčić Lazarić i Dean Lazarić kao predstavnici glavnog partnera i mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, osnivač i predstavnik Poduzetničkog centra kao nositelja projekta, kao i predstavnici poduzeća suradnika na projektu Barbara Babić Gobbo, vlasnica i direktorica poduzeća za poslovno savjetovanje Expertiza d.o.o. iz Labina i Sanja Stanojević, osnivačica poduzeća Idealab d.o.o. iz Rijeke.

Dogovoreno je da se Program u prvoj godini provodi na razini pilot projekta kojim će biti obuhvaćeno 26 učenika trećeg razreda ekonomije koji su sukladno testiranju profesionalnih interesa raspodijeljeni u radne timove. Testiranje je provela psihologinja Mirjana Dobrić, voditeljica Karijernog i savjetovališnog centra za mlade i obitelj SŠ Mate Blažine. Temeljem rezultata testiranja učenici su prema profesionalnim interesima raspodijeljeni u četiri tematske grupe Turizam, Marketing, Financije i Socijalno poduzetništvo.

Dogovoreno je da će se tijekom programa redovne nastave u terminima četvrtkom 5. svibnja i 12. svibnja 2022. provesti tematske radionice po timovima uz potporu mentora iz Poduzetničkog centra, mr.sc. Barbra Kristofich Ambruš- Socijalno poduzetništvo, Expertize d.o.o., Barbra Babić Gobbo- Financije i Idealaba d.o.o., Sanja Stanojević - Turizam i Marketing.

Rezultate timskog rada učenici će predstaviti na završnom predstavljanju 19. svibnja 2022. u Školskom restoranu SŠ Mate Blažine Labin.

Učenicima, mentorima i nastavnicima želimo puno uspjeha u radu na projektu “Making Money: Kako zarađivati radeći ono što volimo?”

Glavni partner
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
Voditelj: Orijana Tenčić, prof.

Voditelj projekta
mr.sc. Barbra Kristofich Ambruš, mag. spec. psih.
Poduzetnički centar plavo-zelenih tehnologija
Blue-Green Hub d.o.o.